Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ΣΑΤΕ για τον Ν.4412/2016
 
23/02/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του στην Περιφέρεια Β.Α.Αιγαίου με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Βορειοανατολικού Αιγαίου».
13/02/2017   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ- Προβληματισμό για το χαμηλό ύψος των προγραμματιζόμενων νέων επενδύσεων στα δημόσια έργα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ζαχαρίας Αθουσάκης».
13/02/2017   Ιδρυτική Συνέλευση Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α. Αιγαίου -  Ενημερωτική εκδήλωση για τον νόμο 4412/2016.
09/02/2017  

Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας.

31/01/2017   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του στην Περιφέρεια Β.Α.Αιγαίου με θέμα: «Πρόσκληση Ιδρυτικής Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α.Αιγαίου».
23/01/2017  

Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας.

22/12/2016  

Νέοι Συντονιστές και Αναπληρωτές Συντονιστές Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας.

20/12/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Δυτικής Μακεδονίας».

15/12/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Θεσσαλίας».

15/12/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Κεντρικής Μακεδονίας».

15/12/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Κρήτης».

15/12/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Αποδοχή πρότασης Περιφερειακής Αντιπροσωπείας Δυτικής Ελλάδας».

05/12/2016   Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες για το 2016 Συνελεύσεις των Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή των Εργοληπτών - Μελών του ΣΑΤΕ στο Ηράκλειο (12.11.2016) και στην Πάτρα (19.11.2016).
02/12/2016   Με μεγάλη προσέλευση εκπροσώπων αναθετουσών αρχών και εργοληπτών με έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σήμερα 02.12.2016 στα Ιωάννινα η ενημερωτική εκδήλωση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ για τον νόμο 4412/2016.
28/11/2016   Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΣΑΤΕ για τον Ν.4412/2016 - Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 500 Εργολήπτες - Μέλη του ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι Αναθετουσών Αρχών έχουν συμμετάσχει στις σχετικές ενημερώσεις, ενώ η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης στην Αθήνα έχει ξεπεράσει τις 930 προβολές - Επόμενη εκδήλωση στα Ιωάννινα έδρα του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου στις 2.12.2016 στις 09:00 π.μ. στο ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
17/11/2016   Πραγματοποιήθηκε χθες 16.11 με μεγάλη συμμετοχή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ στην Αθήνα με αντικείμενο τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων Ν.4412/2016. Ακολουθούν οι Ενημερωτικές Εκδηλώσεις των Π.Γρ.ΣΑΤΕ: Δ. Ελλάδας (19.11.2016 στις 11:30 πμ στην έδρα του Π. Γραφείου ΣΑΤΕ Δ.Ελλάδας) και Ηπείρου (2.12.2016 στις 09:00 π.μ. στο ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου).
16/11/2016   ΠΡΟΣΟΧΗ - Αναμετάδοση ενημερωτικής εκδήλωσης ΣΑΤΕ με θέμα: «Νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων - Ν. 4412/2016».
11/11/2016   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016» και το συνημμένο σε αυτή Πρόγραμμα.
09/11/2016   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του στην Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση του ΣΑΤΕ και του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου».
04/11/2016   Πραγματοποιήθηκε χθες 03.11 με μεγάλη συμμετοχή εργοληπτών και στελεχών τεχνικών υπηρεσιών αναθετουσών αρχών ενημερωτική εκδήλωση του Π. Γρ. ΣΑΤΕ Θεσσαλίας και του ΣΕΔΕ Ν. Λάρισας στο πλαίσιο της Περ. Συνέλευσης των Μελών του ΣΑΤΕ με έδρα στην Θεσσαλία με θέμα τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων Ν.4412/2016. Ακολουθούν οι Περ. Συνελεύσεις των Π.Γρ.ΣΑΤΕ: Δ.Μακεδονίας (04.11.2016 στις 18:30 στο ΤΕΕ/ΤΔΜ), Κ. Μακεδονίας (05.11.2016 στις 11:30 πμ στο ξενοδοχείο DOMOTEL LES LAZARISTES), Κρήτης (12.11.2016 στις 11:00 πμ στο ΤΕΕ/ΤΑΚ) καθώς και Δ. Ελλάδας (19.11.2016 στις 11:30 πμ στην έδρα του Π. Γραφείου ΣΑΤΕ Δ.Ελλάδας).
26/10/2016  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016».

19/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας (03.11.2016)». Kατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

19/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Μακεδονίας (04.11.2016)». Kατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

19/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας (05.11.2016)». Kατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

19/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Κρήτης με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης (12.11.2016)». Κατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

19/10/2016  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εταιρείες-Μέλη του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας (19.11.2016)». Kατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζ. Αθουσάκη καθώς και για τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ν.4412/2016 από το Νομικό Σύμβουλο κ. Στ. Σταμόπουλο.

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english