Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
202120222023
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1064
Πρωτόκολλο: 1041494/2728/611/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1064
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17160
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρεώσεις επιτηδευματιών κατασκευαστών ακινήτων μετά την επιβολή Φ.Π.Α στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.
 
77. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1069
Πρωτόκολλο: 1042166/195/Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1069
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 74 Α'/7-4-2006 (άρθρο 6 του ν. 3453/2006)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17171
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74/Α') "Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις" που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1067
Πρωτόκολλο: 1041496/334/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1067
Συνημμένα: Ενδεικτικά υποδείγματα - παραδείγματα
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17163
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση στοιχείου Παράδοση κτισμάτων στον οικοπεδούχο.
 
79. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/5/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1065
Πρωτόκολλο: 1041499/3113/694/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1065
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17161
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/4/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: 1039234/145/Τ.& Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17141
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.
 
81. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/4/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο: 1039239/2727/610/Α0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17138
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/4/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1059
Πρωτόκολλο: 1039243/318/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1059
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17139
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ 1039/9-3-2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15-3-2006) "Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο".
 
83. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 18/4/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 204
Πρωτόκολλο: 204/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 204
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17361
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ζητούνται οδηγίες για τον τρόπο τακτοποίησης της πληρωμής του εργολάβου αναδόχου δημόσιου έργου, που έχει ολοκληρωθεί, λόγω υπερβάσεως του συμβατικού ποσού πέραν του 50%.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/4/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1060
Πρωτόκολλο: 1039231/2677/600/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1060
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17140
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.. (Βλ. και εγκύκλιο ΠΟΛ 1098/2006)
 
85. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/4/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: 1036714/1263/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: Η υπ'αριθμ.πρωτ. ΙΕ/10493/2083/22-3-2006 υπουργική απόφαση
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17154
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση ΑΥΟΟ ΙΕ/10493/2083/22-3-2006 περί καθορισμού απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967.
 
86. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/4/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΠΑΔ/οικ. 293  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-17130
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17130
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 155/5-7-2004. (Αφορά διατάξεις για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος)
 
87. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/4/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1056
Πρωτόκολλο: 1034280/271/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1056
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17120
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1/1/2005 και εφεξής. (βλ. και την ΠΟΛ 1081/2006)
 
88. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1053
Πρωτόκολλο: 1031379/178/35/0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1053
Συνημμένα: Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου, Βιβλίο καταχώρησης ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και Βιβλίο μεταγραφής ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17059
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου. (Βλ. και τις εγκύκλιους ΠΟΛ 1054/2006 και ΠΟΛ 1070/2006) (Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1089/2006 και την ΠΟΛ 1093/2006)
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1054
Πρωτόκολλο: 1031382/1116/ΔΕ-Α'  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1054
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17066
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ελεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων. (Βλ. και την εγκύκλιο ΠΟΛ 1071/2006).
 
90. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/3/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1049
Πρωτόκολλο: 1028970/220/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1049
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17060
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα. (Βλ. και την ΠΟΛ 1088/2006).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english