Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


  Αγγελίες Μελών

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Δημόσια έργα

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Aποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Ζητείται Μηχανολόγος ή Hλεκτρολόγος Mηχανικός, τουλάχιστον δεκαετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για αποκλειστική απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας μας στην επαρχία.
Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/09/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων ζητούνται α) μηχανικός και β) εργοδηγός για εργοτάξιό της εντός Αττικής. Επιθυμητή σχετική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/09/2020)


Η ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. ζητάει ένα Μηχανικό με Γ΄ ΜΕΚ ή Δ' ΜΕΚ ή δύο μηχανικούς Β΄ ΜΕΚ για ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τη στελέχωση του εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ) της Εταιρείας.

Προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί οι συνδρομές σε ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΠ, ΤΕΕ και να είναι είτε αυτοαπασχολούμενος είτε με μπλοκάκι, όχι υπάλληλος του Δημοσίου και να μην απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε άλλη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα.

Θα υπογράψει με την εταιρία Υ.Δήλωση αποκλειστικής συνεργασίας και Συμφωνητικό.

Επικοινωνία με κο ΔΗΜ.ΤΣΟΛΑΚΗ 2510 622309

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Aποστολή βιογραφικών στο  info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Aποστολή βιογραφικών στο  info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά πλακαδόρους, τσουγκραναδόρους και εργάτες με προϋπηρεσία σε ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Aποστολή βιογραφικών στο  info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας και Finisher (φίνισερ) με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859 fax: 2108829575
Aποστολή βιογραφικών στο  email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία σε οικοδομικά έργα, για απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία.
Αποστολή βιογραφικών: info@asbuild.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται υπάλληλος για το τμήμα Δημοπρασιών και τήρησης εργοληπτικού πτυχίου.
Αποστολή βιογραφικών: foreas@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2020)


Από Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα το ν. Έβρου ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. για μόνιμη εργασία. Δεκτοί και νέοι μηχανικοί χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Προϋπόθεση να έχουν μόνιμη κατοικία στο ν. Έβρου και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: erga.alexpoli@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2020)


Εταιρεία (μελέτες-κατασκευές) με έδρα στο Μαραθώνα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με γνώση και εμπειρία σε στατικές μελέτες-τοπογραφικά-τακτοποιήσεις αυθαίρετων.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: info@kakari.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859, fax 2108829575
Aποστολή βιογραφικών στο  email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/07/2020)


Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός κατασκευής με 5ετή προϋπηρεσία αποκλειστικά στην εκτέλεση τεχνικών έργων Οδοποιίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2020)


Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στην διαχείριση έργων, δημόσιων και ιδιωτικών και στην σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών για μόνιμη συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2020)


Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ - Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2020)


Μηχανολόγος Μηχανικός (MSc Eng.) με 25ετή εμπειρία, πλήρη γνώση του φάσματος των δημοσίων έργων (συμβάσεις, νομοθεσία, εργοτάξια, κατασκευές), βαθιά γνώση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών έργων και έργων υποδομής, ενεργειακός αναλυτής, αναλυτής χρονοπρογραμματισμού (ΑΟΝ-PERT-GANΤT) και παραγωγικότητας, ζητά συνεργασία με σοβαρή τεχνική εταιρεία εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας.
Επικοινωνία: email: vector102@hotmail.com / αρ. κινητού: 6932197174

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2020)


Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση δύο πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και έναν Αρχιτέκτονα για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός και εκτός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Έλεγχο ποιότητας, Επιμετρήσεις Εργασιών, Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ermonassa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2020)


Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Απαραίτητα προσόντα η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d, 3d, η ευχέρεια σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών, η προϋπηρεσία του σε πέντε τουλάχιστον οικοδομικά έργα δημόσια ή ιδιωτικά ως επί τόπου του έργου μηχανικός και η ύπαρξη ιδιόκτητου αυτοκινήτου ή μηχανής που θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του.
Αποστολή βιογραφικών: nteli_efi@molecular-view.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Εργοδηγό - Μηχανικό με επαρκή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: info@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστή για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιβλία Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Tεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για Κτηριακό Έργο στο Αγκίστρι Αίγινας.
Απαραίτητο προσόν η 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων καθώς και η διάθεση ΙΧ ή μηχανής για τις μετακινήσεις του/της.
Αποστολή βιογραφικών στο m.vlassopoulou@mv-e.eu

(Καταχωρήθηκε στις 02/06/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη και τμήμα δημοπρασιών.
Επιθυμητή σχετική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/05/2020)


Από την εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός μόνιμης απασχόλησης για το τμήμα Δημοπρασιών και Ποιοτικού ελέγχου.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/05/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τοπογράφο με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά έργα, Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2108216133

Αποστολή βιογραφικών: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/05/2020)


Από Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη. Επιθυμητή σχετική εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών: damonate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/05/2020)


Ζητείται για μόνιμη εργασία & στελέχωση Πτυχίου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο Δ ΟΔΟ, Δ ΥΔΡ & Γ ΟΙΚ,
από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974808200, e-mail: sakis@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2020)


Ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρεία με έδρα στα Χανιά, επιμετρητής μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2020)


Από την τεχνική εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για
υπεύθυνος εργοταξίου και μηχανικός έργου για την κατασκευή οικοδομικού δημοσίου έργου στα Λεχαινά Ηλείας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/04/2020)


Ζητούνται για μόνιμη απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας:
-Μηχανικός κατασκευής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία
-Επιμετρητής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο- Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντλιοστάσια και βιολογικούς καθαρισμούς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859

Aποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr, fax 2108829575.

(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2020)


Από τεχνική εταιρεία ζητούνται αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ με εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και βαθμός πτυχίου πάνω από 7,5 και να διαθέτει ΙΧ για τις μετακινήσεις του.
Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2020)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Β ΄ή Γ΄ στη κατηγορία Υδραυλικά για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλ επικοινωνίας: 6974750957, e-mail: goulenis@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2020)


Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2020)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται τεχνίτης υδραυλικός κάτοχος σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας-άδειας και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά τη λήψη αυτής.

Βιογραφικά συνοδευόμενα από την άδεια στο email: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/04/2020)


Από Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Χαλκίδα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην Σκύρο Εύβοιας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2020)


Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται Μηχανικός με καλή γνώση της νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία στην σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας..
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/03/2020)


Από εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία 5 ετών στην Κατασκευή / Διαχείριση έργων, εξοικειωμένη με τις διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας σε έργα υποδομής και με δυνατότητα ταξιδιών. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: mixanikoi6@elkat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2020)


Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με πτυχίο ΜΕΚ Γ ή Δ τάξης ΠΡΑΣΙΝΟΥ για στελέχωση εταιρείας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2020)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργοτάξιο δημοσίου έργου εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@vasartis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου. Για περιοχή Μεσσηνίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Ζητείται Μηχανικός για επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Εργοταξιάρχης (
περιοχή Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα) και εκπόνηση επιμετρήσεων εργασιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6396735569

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό (Τ.Ε. ή Π.Ε.), με εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διαχείριση έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για εργασία με αντικείμενο την επίβλεψη συνεργείων, την καταγραφή επιμετρητικών στοιχείων και σκαριφημάτων κλπ. Απαραίτητη η γνώση Ms Word, Ms Excel και AutoCad και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:michanikos.gia.etairia@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2020)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/02/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται τεχνολόγος μηχανικός. Επιθυμητή η γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων, ενημερότητα πτυχίου, νομοθεσία και διαχείριση δημόσιων έργων και γραμματειακή υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών στο email: damonate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 05/02/2020)


Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα Χανιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση και πολυετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση θεμάτων Ποιοτικού ελέγχου.
Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές trencher (αυλακωτήρα) με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Ζητείται τοπογράφος μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για πλήρη απασχόληση πεδίου σε έργο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με καλή γνώση χρήσης τοπογραφικού GPS, επεξεργασίας πληροφοριών, χειρισμό προγραμμάτων CAD και απαραίτητη άδεια οδήγησης. Επιθυμητή γνώση συστημάτων GIS.

Βιογραφικά στο michanikos.gia.etairia@gmail.com

αταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται Mηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου με καλή γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων καθώς της σχετικής νομοθεσίας διαχείρισης των δημόσιων έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: damonate@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 11/12/2019)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Επιθυμητή εμπειρία 5 ετών στην κατασκευή έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@tekat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ για εργασία σε εργοτάξιο αποχετευτικού δικτύου της περιοχής Άρτας. Απαιτείται εργοταξιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (Autocad, Office κλπ) καθώς και η γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων (GPS, Γεωδαιτικός σταθμός).
Αποστολή βιογραφικών στο email: tekth@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Μηχανικός με εμπειρία στις δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2019)


Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Μηχανικός με εμπειρία στις δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2019)


Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Κρήτη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με επαρκή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας
.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/11/2019)


Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ (τεχνική εταιρεία) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε σύνθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για πλήρη απασχόληση.

Έδρα εργασίας Αθήνα με δυνατότητα μετακίνησης και στην επαρχία.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/11/2019)


Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση με Πτυχίο ΜΕΚ Γ' τάξης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103609501 & 2103609502

(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ για απασχόληση σε επίβλεψη δημοσίων έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@3-k.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
8/11/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα ζητείται Εργοδηγός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυλικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@abcd.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
5/11/2019)


Από Τεχνική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός/Project Manager για επίβλεψη υδραυλικού έργου στη Χαλκιδική με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε επίβλεψη έργων, ικανότητα επίλυσης τεχνικών ζητημάτων και οργάνωση εργασιών και συνεργείων, ευελιξία στο ωράριο και δυνατότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα. Με άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών Office, πολύ καλή γνώση Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών με έδρα την Αθήνα ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου με καλή γνώση της νομοθεσίας και εμπειρία στη διαχείριση των δημόσιων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
30/10/2019)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα υποδομών για να απασχοληθεί σε εργοτάξιο λιμενικού έργου στην Κω.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/10/2019)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις στην υποστήριξη δημοσίων έργων και Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Zητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών και ασφαλτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2019)


Τεχνική Εταιρεία ζητά εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης - ύδρευσης, για την περιοχή Ηπείρου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας κιν: 6946502810, fax: 210 8829575.

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2019)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Ναύπακτο Αιτωλ/νίας Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών,ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM, ERP), κάτοχος διπλώματος οδήγησης Ε.Ι.Χ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sl@sl-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις:
Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@startyouup.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Από Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο tekth@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2019)


Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων στα Χανιά για εργασία γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία κυρίως σε επιμετρήσεις, σύνταξη νέων τιμών, νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2019)


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από Τεχνική Εταιρία στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Η/Υ & Μ/S Office, τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, αγγλικά. Εμπειρία στην σύνταξη φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Υδραυλικός κάτοχος αδείας (Π.Δ112/2012 (ΦΕΚ197/Α /17.10.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων, κάτοχος αδείας (Π.Δ 115 /2012 ,(ΦΕΚ 200Α/17.12.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, κάτοχος αδείας Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 1η ΒΑΘΜΙΔΑΣ/Π.Δ108/2013(ΦΕΚ 141/12.06.2013), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός ή Αρχιτέκτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με γνώσεις Η/Υ (OFFICE, AUTOCAD) και εμπειρία στην διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε θέση γραφείου. Επιθυμητή τουλάχιστον 3ετής εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ, συγκεκριμένα στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ Γ', ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Β', ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α', ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Β'.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810-316333

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2019)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., κυρία με γνώσεις λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, για οκτάωρη απασχόληση. Εμπειρία απαραίτητη, επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών, συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Επιμετρητής Υδραυλικών Έργων και Έργων Οδοποιίας, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία σε μεγάλα Δημόσια Έργα για άμεση πρόσληψη για έργο εντός Αττικής. Προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Μηχανικός Κατασκευής για μεγάλο Υδραυλικό Έργο εντός Αττικής, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με προϋπηρεσία σε ανάλογα έργα. Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις27/08/2019)


Τεχνική εταιρεία ζητά πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για κατασκευή οικοδομικών έργων (πολυτελείς/υπερπολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες) για πλήρη απασχόληση με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε όλες ή στις περισσότερες παρακάτω ενότητες:
1. Προμετρήσεις
2. Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων
3. Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος
4. Συντονισμός συνεργείων
5. Επίβλεψη εργασιών
6. Έλεγχος ποιότητας
7. Επιμετρήσεις Εργασιών
8. Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Autocad, MS Project)
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών ζητείται μηχανολόγος ή/και ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια έργα. Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστάσια.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/07/2019)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή JCB και φορτωτή με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης ύδρευσης για την περιοχή της Άρτας. Απαραίτητο δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942543372, κος Γιώργος

(Καταχωρήθηκε στις 11/07/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, για απασχόληση σε έργο στην περιοχή των Τρικάλων με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών: E-mail
: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2019)


Από Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση δημόσιων έργων (γνώση νομοθεσίας, σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, Αλληλογραφία Δ.Ε.). Επιθυμητή η γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Αποστολή βιογραφικών: E-mail: damonate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/06/2019)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής δημοσίων έργων, κατά προτίμηση κάτοχο Ι.Χ. αυτοκινήτου ή δικύκλου, για εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2019)


Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της πλήρους γραφειακής διεκπεραίωσης - υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.

Επικοινωνία e-mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2019)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε δημόσια έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108238859, 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2019)


Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα στα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word,χρήση GPS).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ και ειδικότερα για τις κατηγορίες Λιμενικά Δ τάξης και Η/Μ Δ τάξης.
Πληροφορίες τηλέφωνο: 24610-33395, 2310-346086, e-mail : elika@tee.gr, elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2019)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με αποδεδειγμένη 7ετή και άνω εργοταξιακή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας με γνώση Η/Υ, AUTOCAD, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ για μόνιμη απασχόληση στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@grid-engineers.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2019)


Τεχνική εταιρεία ζητά Mηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία και γνώση Η/Υ (MS OFFICE, AUTOCAD κλπ) για εργασία στο νησί της Ρόδου.
Αποστολή Βιογραφικού στο
e-mail: s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται:

1. Eργοδηγός με επαρκή εμπειρία σε έργα ασφαλτικών.

2. Eργοδηγός με επαρκή εμπειρία σε υδραυλικά/αποχετευτικά έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: damonate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/01/2019)


Από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β και άνω σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες στο τηλ.:2810761060

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2019)


Από Τεχνική Εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Κασσάνδρα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ. Επιθυμητή η εμπειρία σε κατασκευή. Απαραίτητη η δυνατότητα διαμονής στην έδρα της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο email : info@energon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2018)


Από τεχνική εταιρεία 2ης τάξης M.Ε.ΕΠ. ζητείται Εργοδηγός/Μηχανικός για την εκτέλεση έργου στην Ν. Δονούσα.
Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει:
• Οικοδομικές εργασίες 40%
• Εργασίες Λιμενικών 25%
• Εργασίες Ύδρευσης/Αποχέτευσης 35%
Διάρκεια έργου δεκαοκτώ (18) μήνες
Υποχρεώσεις Εργοδηγού
• Καθημερινή παρακολούθηση κατασκευής

• Προγραμματισμός προμηθειών-υπεργολάβων
• Σύνταξη εβδομαδιαίων προγραμμάτων εργασιών
• Καθημερινή τήρηση ημερολογίου έργου
• Υπεύθυνος εργατοτεχνικού προσωπικού
• Υπεύθυνος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εργασιών έργου
• Υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας
• Υπεύθυνος εβδομαδιαίων συντάξεων καταστάσεων προσωπικού
• Άριστη ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας
• Έρευνα αγοράς
Απαραίτητα προσόντα:
• Αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων
• Γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων
Παροχές
• Αρχικές ετήσιες μικτές απολαβές €30.000,00
• Εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις εκτός Αττικής

• Στέγαση και οδοιπορικά για έργα εκτός Αττικής
Προώθηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@odeysis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/12/2018)


Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετή τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532.

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2018)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Μαρούσι ζητείται Βοηθός Λογιστή.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@mallionda.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για υδραυλικά έργα (αποχέτευση ομβρίων) στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Από εταιρεία 6ης τάξης ζητείται για αγορά εταιρεία 1ης,2ης,3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ.210-2717720 εσωτ.128

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων. Με γνώση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, Α.Π.Ε. κλπ καθώς επίσης γνώση Microsoft Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετής τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης, Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Η ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, τεχνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει εργοταξιάρχη μηχανικό για βιομηχανικό έργο στην περιοχή της Χαλκίδας. Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικού έργου και η ευχέρεια μετάβασης στον τόπο του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά στο bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός με 15ετή εμπειρία, σε έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Aποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr  τηλ. 2102387532 φαξ 2102389838.

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2018)


Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για εργοταξιακή συνεργασία με Μηχανικό: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΚ Δ ή ΜΕΚ Γ (με προοπτική αναβάθμισης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-228515

Αποστολή βιογραφικών: efoti@tee.gr ή με fax 2810-229647

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ για έργα εντός Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2018)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό, με εμπειρία στις χαράξεις, αποτυπώσεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και στη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων, επιμετρήσεων. (Επαγγελματικός εξοπλισμός θα θεωρηθεί προτέρημα).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010 e-mail: emmankaloudakis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2018)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Β στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός ΠΕ ή Έργων Υποδομής με εμπειρία σε Δημόσια Έργα, για έργο Ανάπλασης στο Αργοστόλι.
Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/07/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητούνται για απασχόληση σε εργοτάξιά της στην Βόρεια Ελλάδα:
1) Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στην προκατασκευή και ανέγερση βιομηχανικών σωληνώσεων και ανέγερση εξοπλισμού.
2) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Εμπειρία σε σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών με τη χρήση 3D λογισμικού (μοντελοποίηση) θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: dynerg18@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κατ' ελάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε εξειδικευμένα οικοδομικά έργα (πολυτελείς κατοικίες κλπ.) με άριστη γνώση αγγλικών.

Πληροφορίες: e-mail: info@erteka.gr , fax: 2107716769

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ζητείται πτυχιούχος Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2018)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM), κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2018)


Ζητείται για μόνιμή εργασία Πολιτικός Μηχ/κός ή Τοπογράφος Μηχ/κός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις- χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word).

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 2821044259

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com ή στο fax:28210-42274

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για θέση εργοταξιάρχη, για την κατασκευή Δημόσιου έργου εντός Αττικής. Απαραίτητη εμπειρία σε Δημόσια έργα.

Βιογραφικά μέχρι 30/04/2018 στο e-mail : kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για έργο αποχέτευσης στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά, για έργο στη Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ. (210)74.84.774 e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2018)


Από την εταιρεία ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. με έδρα τον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ–ΤΕΙ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΥΑΘ, για πρόσληψη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αναμενόμενη έναρξη εργασιών ο 5ος/2018.

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε:
Τ: +30 24210 22533-4
F: +30 24210 22535

@: stergianos@domika.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2018)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά για άμεση πρόσληψη Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πλήρους απασχόλησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Δημόσια Έργα, Άριστη γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, Επαγγελματική γνώση Microsoft Office, Επαγγελματική γνώση Microsoft Project, Επαγγελματική γνώση Acad και Άριστη γνώση «Εργολήπτη» με τις εξής υποχρεώσεις: Οικονομική παρακολούθηση έργων, Σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, Συντονισμός προμηθειών – υπεργολάβων, Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου, Σύνταξη Φ.Α.Υ., Σ. Α.Υ. Χρονοδιαγραμμάτων, Π. Π. Ε., Π. Κ. Τ. Μ. Ν.Ε., ΑΠΕ, Ερευνά αγοράς, Χρονικός προγραμματισμός έργων.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2018)


Ζητείται για τεχνική εταιρεία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης και δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Διάρκεια έργου 24 μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο τηλ.: 2105248043

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2018)


Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2018)


Τεχνική Εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο, για την στελέχωση του Τμήματος Διαγωνισμών για πλήρη απασχόληση . Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ -ΤΕΙ- Άριστες γνώσεις Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών : tergwnae@gmail.com

Καταχωρήθηκε στις 21/02/2018)


Από την τεχνική εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητείται χημικός μηχανικός για το τμήμα λειτουργίας έργων επεξεργασίας αποβλήτων. Σχετική εμπειρία ή εξειδίκευση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: info@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2018)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Γ στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: a.tsatsani@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/01/2018)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ Οικοδομικά, Δ Οδοποιίας, ή/και Δ Υδραυλικά ή/και Δ Λιμενικά ή/και Δ Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974-104089

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2018)


Πωλείται Κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης με ανανεωμένο πτυχίο για 3ετία, με δραστηριότητα την τελευταία 10ετία ως παρακάτω:
Τζίρος Εκτελεσθέντων Έργων: 19.300.000€
Τζίρος Ανεκτελέστων Έργων: 5.063.000€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421022533-4

(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2018)


 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english