Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


  Αγγελίες Μελών
Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με πτυχίο ΜΕΚ Γ ή Δ τάξης ΠΡΑΣΙΝΟΥ για στελέχωση εταιρείας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2020)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργοτάξιο δημοσίου έργου εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@vasartis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου. Για περιοχή Μεσσηνίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Ζητείται Μηχανικός για επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Εργοταξιάρχης (περιοχή Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα) και εκπόνηση επιμετρήσεων εργασιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6396735569

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό (Τ.Ε. ή Π.Ε.), με εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διαχείριση έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για εργασία με αντικείμενο την επίβλεψη συνεργείων, την καταγραφή επιμετρητικών στοιχείων και σκαριφημάτων κλπ. Απαραίτητη η γνώση Ms Word, Ms Excel και AutoCad και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:michanikos.gia.etairia@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2020)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/02/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται τεχνολόγος μηχανικός. Επιθυμητή η γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων, ενημερότητα πτυχίου, νομοθεσία και διαχείριση δημόσιων έργων και γραμματειακή υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών στο email: damonate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 05/02/2020)


Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα Χανιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση και πολυετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση θεμάτων Ποιοτικού ελέγχου. Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ με 5 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε έργα Υδραυλικά και βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές trencher (αυλακωτήρα) με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας & Finisher με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας, με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Ζητούνται:
1. Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στην διεύθυνση και διαχείριση δημοσίου έργου ως εργοταξιάρχης με ειδίκευση στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
2. Μηχανολόγος Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/01/2020)


Ζητείται τοπογράφος μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για πλήρη απασχόληση πεδίου σε έργο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με καλή γνώση χρήσης τοπογραφικού GPS, επεξεργασίας πληροφοριών, χειρισμό προγραμμάτων CAD και απαραίτητη άδεια οδήγησης. Επιθυμητή γνώση συστημάτων GIS.

Βιογραφικά στο michanikos.gia.etairia@gmail.com

αταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται Mηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου με καλή γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων καθώς της σχετικής νομοθεσίας διαχείρισης των δημόσιων έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: damonate@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 11/12/2019)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Επιθυμητή εμπειρία 5 ετών στην κατασκευή έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@tekat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ για εργασία σε εργοτάξιο αποχετευτικού δικτύου της περιοχής Άρτας. Απαιτείται εργοταξιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (Autocad, Office κλπ) καθώς και η γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων (GPS, Γεωδαιτικός σταθμός).
Αποστολή βιογραφικών στο email: tekth@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Μηχανικός με εμπειρία στις δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2019)


Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Μηχανικός με εμπειρία στις δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2019)


Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Κρήτη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με επαρκή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/11/2019)


Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ (τεχνική εταιρεία) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε σύνθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για πλήρη απασχόληση.

Έδρα εργασίας Αθήνα με δυνατότητα μετακίνησης και στην επαρχία.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/11/2019)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 1) 2374022014, 2)6972994810.

Αποστολή βιογραφικών: info@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 12/11/2019)


Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση με Πτυχίο ΜΕΚ Γ’ τάξης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103609501 & 2103609502

(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ για απασχόληση σε επίβλεψη δημοσίων έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@3-k.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
8/11/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα ζητείται Εργοδηγός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυλικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@abcd.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
5/11/2019)


Από Τεχνική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός/Project Manager για επίβλεψη υδραυλικού έργου στη Χαλκιδική με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε επίβλεψη έργων, ικανότητα επίλυσης τεχνικών ζητημάτων και οργάνωση εργασιών και συνεργείων, ευελιξία στο ωράριο και δυνατότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα. Με άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών Office, πολύ καλή γνώση Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών με έδρα την Αθήνα ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου με καλή γνώση της νομοθεσίας και εμπειρία στη διαχείριση των δημόσιων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
30/10/2019)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα υποδομών για να απασχοληθεί σε εργοτάξιο λιμενικού έργου στην Κω.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/10/2019)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις στην υποστήριξη δημοσίων έργων και Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Zητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών και ασφαλτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες.

Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο e
-mail: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2019)


Τεχνική Εταιρεία ζητά εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης - ύδρευσης, για την περιοχή Ηπείρου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας κιν: 6946502810, fax: 210 8829575.

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2019)


Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην κοστολόγηση έργου και στην διαχείριση του τμήματος Προμηθειών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/10/2019)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Ναύπακτο Αιτωλ/νίας Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM, ERP), κάτοχος διπλώματος οδήγησης Ε.Ι.Χ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sl@sl-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις:
Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
dimitris@startyouup.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Από Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο tekth@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2019)


Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων στα Χανιά για εργασία γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία κυρίως σε επιμετρήσεις, σύνταξη νέων τιμών, νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2019)


Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα κατά προτίμηση σε υδραυλικά.

Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2019)


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από Τεχνική Εταιρία στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Η/Υ & Μ/S Office, τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, αγγλικά. Εμπειρία στην σύνταξη φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Υδραυλικός κάτοχος αδείας (Π.Δ112/2012 (ΦΕΚ197/Α /17.10.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
6/09/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων, κάτοχος αδείας (Π.Δ 115 /2012 ,(ΦΕΚ 200Α/17.12.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, κάτοχος αδείας Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 1η ΒΑΘΜΙΔΑΣ/Π.Δ108/2013(ΦΕΚ 141/12.06.2013), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός ή Αρχιτέκτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με γνώσεις Η/Υ (OFFICE, AUTOCAD) και εμπειρία στην διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε θέση γραφείου. Επιθυμητή τουλάχιστον 3ετής εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ, συγκεκριμένα στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ Γ’, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Β’, ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α’, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Β’.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810-316333

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2019)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., κυρία με γνώσεις λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, για οκτάωρη απασχόληση. Εμπειρία απαραίτητη, επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών, συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Επιμετρητής Υδραυλικών Έργων και Έργων Οδοποιίας, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία σε μεγάλα Δημόσια Έργα για άμεση πρόσληψη για έργο εντός Αττικής. Προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Μηχανικός Κατασκευής για μεγάλο Υδραυλικό Έργο εντός Αττικής, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με προϋπηρεσία σε ανάλογα έργα. Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Τεχνική εταιρεία ζητά πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για κατασκευή οικοδομικών έργων (πολυτελείς/υπερπολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες) για πλήρη απασχόληση με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε όλες ή στις περισσότερες παρακάτω ενότητες:
1. Προμετρήσεις
2. Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων
3. Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος
4. Συντονισμός συνεργείων
5. Επίβλεψη εργασιών
6. Έλεγχος ποιότητας
7. Επιμετρήσεις Εργασιών
8. Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Autocad, MS Project)
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις
13/08/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών ζητείται μηχανολόγος ή/και ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια έργα. Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστάσια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/07/2019)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή JCB και φορτωτή με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης ύδρευσης για την περιοχή της Άρτας. Απαραίτητο δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 543372, κος Γιώργος

(Καταχωρήθηκε στις 11/07/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, για απασχόληση σε έργο στην περιοχή των Τρικάλων με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών: E-mail
: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2019)


Από Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση δημόσιων έργων (γνώση νομοθεσίας, σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, Αλληλογραφία Δ.Ε.). Επιθυμητή η γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Αποστολή βιογραφικών: E-mail: damonate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών
στο e-mail: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/06/2019)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής δημοσίων έργων, κατά προτίμηση κάτοχο Ι.Χ. αυτοκινήτου ή δικύκλου, για εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2019)


Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της πλήρους γραφειακής διεκπεραίωσης - υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.

Επικοινωνία e-mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2019)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε δημόσια έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108238859, 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2019)


Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα στα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word, χρήση GPS).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ και ειδικότερα για τις κατηγορίες Λιμενικά Δ τάξης και Η/Μ Δ τάξης.
Πληροφορίες τηλέφωνο: 24610-33395, 2310-346086, e-mail : elika@tee.gr, elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2019)


Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με αποδεδειγμένη 7ετή και άνω εργοταξιακή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας με γνώση Η/Υ, AUTOCAD, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ για μόνιμη απασχόληση στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@grid-engineers.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2019)


Τεχνική εταιρεία ζητά Mηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία και γνώση Η/Υ (MS OFFICE, AUTOCAD κλπ) για εργασία στο νησί της Ρόδου.
Αποστολή Βιογραφικού στο
e-mail: s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2019)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται:

1. Eργοδηγός με επαρκή εμπειρία σε έργα ασφαλτικών.

2. Eργοδηγός με επαρκή εμπειρία σε υδραυλικά/αποχετευτικά έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: damonate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/01/2019)


Από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β και άνω σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες στο τηλ.:2810761060

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2019)


Από Τεχνική Εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Κασσάνδρα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ. Επιθυμητή η εμπειρία σε κατασκευή. Απαραίτητη η δυνατότητα διαμονής στην έδρα της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο email : info@energon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2018)


Από τεχνική εταιρεία 2ης τάξης M.Ε.ΕΠ. ζητείται Εργοδηγός/Μηχανικός για την εκτέλεση έργου στην Ν. Δονούσα.
Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει:
• Οικοδομικές εργασίες 40%
• Εργασίες Λιμενικών 25%
• Εργασίες Ύδρευσης/Αποχέτευσης 35%
Διάρκεια έργου δεκαοκτώ (18) μήνες
Υποχρεώσεις Εργοδηγού
• Καθημερινή παρακολούθηση κατασκευής

• Προγραμματισμός προμηθειών-υπεργολάβων
• Σύνταξη εβδομαδιαίων προγραμμάτων εργασιών
• Καθημερινή τήρηση ημερολογίου έργου
• Υπεύθυνος εργατοτεχνικού προσωπικού
• Υπεύθυνος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εργασιών έργου
• Υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας
• Υπεύθυνος εβδομαδιαίων συντάξεων καταστάσεων προσωπικού
• Άριστη ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας
• Έρευνα αγοράς
Απαραίτητα προσόντα:
• Αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων
• Γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων
Παροχές
• Αρχικές ετήσιες μικτές απολαβές €30.000,00
• Εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις εκτός Αττικής

• Στέγαση και οδοιπορικά για έργα εκτός Αττικής
Προώθηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@odeysis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/12/2018)


Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετή τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532.

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων για έργο οδοποιϊας στην Κρήτη (κατασκευή-επιμετρήσεις).

Αποστολή βιογραφικών στο mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Μαρούσι ζητείται Βοηθός Λογιστή.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@mallionda.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για υδραυλικά έργα (αποχέτευση ομβρίων) στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Από εταιρεία 6ης τάξης ζητείται για αγορά εταιρεία 1ης,2ης,3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ.210-2717720 εσωτ.128

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων. Με γνώση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, Α.Π.Ε. κλπ καθώς επίσης γνώση Microsoft Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετής τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης, Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Η ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, τεχνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει εργοταξιάρχη μηχανικό για βιομηχανικό έργο στην περιοχή της Χαλκίδας. Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικού έργου και η ευχέρεια μετάβασης στον τόπο του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά στο bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός με 15ετή εμπειρία, σε έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Aποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr  τηλ. 2102387532 φαξ 2102389838.

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2018)


Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για εργοταξιακή συνεργασία με Μηχανικό: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΚ Δ ή ΜΕΚ Γ (με προοπτική αναβάθμισης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-228515

Αποστολή βιογραφικών: efoti@tee.gr ή με fax 2810-229647

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ για έργα εντός Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2018)


Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό, με εμπειρία στις χαράξεις, αποτυπώσεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και στη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων, επιμετρήσεων. (Επαγγελματικός εξοπλισμός θα θεωρηθεί προτέρημα).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010 e-mail: emmankaloudakis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2018)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Β στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός ΠΕ ή Έργων Υποδομής με εμπειρία σε Δημόσια Έργα, για έργο Ανάπλασης στο Αργοστόλι.
Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/07/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητούνται για απασχόληση σε εργοτάξιά της στην Βόρεια Ελλάδα:
1) Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στην προκατασκευή και ανέγερση βιομηχανικών σωληνώσεων και ανέγερση εξοπλισμού.
2) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Εμπειρία σε σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών με τη χρήση 3D λογισμικού (μοντελοποίηση) θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: dynerg18@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κατ’ ελάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε εξειδικευμένα οικοδομικά έργα (πολυτελείς κατοικίες κλπ.) με άριστη γνώση αγγλικών.

Πληροφορίες: e-mail: info@erteka.gr , fax: 2107716769

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ζητείται πτυχιούχος Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2018)


Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM), κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2018)


Ζητείται για μόνιμή εργασία Πολιτικός Μηχ/κός ή Τοπογράφος Μηχ/κός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις- χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word).

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 2821044259

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com ή στο fax:28210-42274

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2018)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για θέση εργοταξιάρχη, για την κατασκευή Δημόσιου έργου εντός Αττικής. Απαραίτητη εμπειρία σε Δημόσια έργα.

Βιογραφικά μέχρι 30/04/2018 στο e-mail : kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για έργο αποχέτευσης στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά, για έργο στη Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ. (210)74.84.774 e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2018)


Από την εταιρεία ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. με έδρα τον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ–ΤΕΙ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΥΑΘ, για πρόσληψη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αναμενόμενη έναρξη εργασιών ο 5ος/2018.

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε:
Τ: +30 24210 22533-4
F: +30 24210 22535

@: stergianos@domika.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2018)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά για άμεση πρόσληψη Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πλήρους απασχόλησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Δημόσια Έργα, Άριστη γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, Επαγγελματική γνώση Microsoft Office, Επαγγελματική γνώση Microsoft Project, Επαγγελματική γνώση Acad και Άριστη γνώση «Εργολήπτη» με τις εξής υποχρεώσεις: Οικονομική παρακολούθηση έργων, Σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, Συντονισμός προμηθειών – υπεργολάβων, Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου, Σύνταξη Φ.Α.Υ., Σ. Α.Υ. Χρονοδιαγραμμάτων, Π. Π. Ε., Π. Κ. Τ. Μ. Ν.Ε., ΑΠΕ, Ερευνά αγοράς, Χρονικός προγραμματισμός έργων.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2018)


Ζητείται για τεχνική εταιρεία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης και δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Διάρκεια έργου 24 μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο τηλ.: 2105248043

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2018)


Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2018)


Τεχνική Εταιρεία ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο, για την στελέχωση του Τμήματος Διαγωνισμών για πλήρη απασχόληση . Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ -ΤΕΙ- Άριστες γνώσεις Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών : tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2018)


Από την τεχνική εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητείται χημικός μηχανικός για το τμήμα λειτουργίας έργων επεξεργασίας αποβλήτων. Σχετική εμπειρία ή εξειδίκευση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: info@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2018)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Γ στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: a.tsatsani@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/01/2018)


Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ Οικοδομικά, Δ Οδοποιίας, ή/και Δ Υδραυλικά ή/και Δ Λιμενικά ή/και Δ Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974-104089

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2018)


Πωλείται Κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης με ανανεωμένο πτυχίο για 3ετία, με δραστηριότητα την τελευταία 10ετία ως παρακάτω:
Τζίρος Εκτελεσθέντων Έργων: 19.300.000€
Τζίρος Ανεκτελέστων Έργων: 5.063.000€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421022533-4

(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2018)


Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος με πενταετή εμπειρία τουλάχιστον στα Λιμενικά Έργα για έργο που εκτελείται στο Βόρειο - Ανατολικό Αιγαίο.

Βιογραφικό στο e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2017)


Από την τεχνική εταιρεία SOLIS A.E. ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία, για οικοδομικό έργο εκτός Λάρισας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ ή Δ βαθμίδας για τις κατηγορίες: ΚΑΘ. & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, Η/Μ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ από Τεχνική εταιρεία για στελέχωση ΜΕΕΠ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2551027477

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2017)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα)  και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου,  με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 16/11/2017)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ με 5ετή εμπειρία στα Δημόσια Έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, διεκπεραίωση εγγράφων), με γνώση Η/Υ (Autocad, Microsoft excel/word) και εμπειρία στις Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων καθώς και στην παρακολούθηση και ενημέρωση πτυχίου 2ης & 3ης τάξης.

Αποστολή βιογραφικών στο info@themethlon-atee.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2017)


Από Ανώνυμη Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός τουλάχιστον 8ετούς πείρας σε λιμενικά έργα, ως επί τόπου μηχανικός στο Σίγρι Λέσβου.

Τηλ. επικοινωνίας: 2107489940, 2107484774

Βιογραφικά στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/10/2017)


Τεχνική εταιρεία βιομηχανικών έργων με έδρα στο Μαρούσι, ζητά να προσλάβει υπάλληλο για το τμήμα προμηθειών. Κατά προτίμηση Μηχανολόγο ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και προϋπηρεσία σε τμήμα προμηθειών.
Αποστολή βιογραφικών: info@mallionda.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2017)


Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί για εργοτάξιο στη Ρουμανία, με 5ετή τουλάχιστον εργοταξιακή εμπειρία και με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  Η γνώση της ρουμανικής γλώσσας και του PRIMAVERA P6 θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών: sales@tsontos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2017)


Ζητείται ΜΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ βαθμίδας Γ
Πληροφορίες Κρούσκος Δημήτρης : 6944 – 999900

(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2017)


Ζητείται ΜΕΚ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ τουλάχιστον Β’ ή Γ’ βαθμίδας και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Γ’ βαθμίδας για στελέχωση ΜΕΕΠ.
Πληροφορίες Τσουκάρα Γιάννα: 698 -5038551

(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2017)


Τεχνική εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας περιβαλλοντικών έργων με έδρα στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Μηχανικό Διεργασιών, ειδικευμένο στην επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων για την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας που λειτουργεί η εταιρεία. Θέση πλήρους απασχόλησης. Εργασία, κυρίως, εκτός έδρας.

Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Διεργασιών

· Ειδική εμπειρία στη λειτουργία εγκαταστάσεων νερού και υγρών αποβλήτων (Λύματα, στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α., βιομηχανικά απόβλητα)

· Δίπλωμα οδήγησης»

Αποστολή βιογραφικών: psiafis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2017)


Από τεχνική εταιρεία στο Μαρούσι ζητείται:

1. Βοηθός Λογιστή - Γραμματέας με εμπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα δημόσια έργα.

2. Άτομο για διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, δίπλωμα μηχανής και γνώση λογιστικής επιθυμητή.

Αποστολή βιογραφικών: ellinikidomiki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2017)


Η ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 10ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων, για έργο εντός Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα:

· Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου

· Άριστη γνώση Η/Υ (Autocad, MS Office)

· Άριστη γνώση ACE-ERP (Σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμών, ΠΠΑΕ, Επιμετρήσεων)

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών: info@matthaios.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2017)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τα εξής απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ
- Καλή γνώση AutoCAD
- Καλή γνώση Word και Excel
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
Αποστολή βιογραφικών: dgrou@triaina.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/08/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Α' ή Β' τάξης ΠΡΑΣΙΝΟ για στελέχωση τεχνικής εταιρείας στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 6973-326183

(Καταχωρήθηκε στις 07/08/2017)


Ζητείται βοηθός λογιστή με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στη περιοχή της Νέας Μάκρης. Πληροφορίες κα Θεοδώρου.

Τηλ: 22940 - 91161, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00, e-mail: ypodomon@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 02/08/2017)


Ζητείται πτυχίο ΜΕΚ Δ' Οικοδομικά, Δ' Υδραυλικά και Α' ή Γ' Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση κατασκευαστική εταιρείας.

Τηλ: 210 7484774, e-mail: info@erteka.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 27/07/2017)


Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα ζητεί Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στην Κέρκυρα, απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ellinikidomiki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2017)


Ζητείται Λογιστής για  τεχνική εταιρεία, πλήρους απασχόλησης, με άδεια Α΄τάξης, με προϋπηρεσία κατά προτίμηση πρόγραμμα Singular, στην περιοχή Αμαρουσίου Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ellinikidomiki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ’ Τάξης Η/Μ, Β΄Τάξης Υδραυλικά υπό Πίεση και Β' Τάξης Β/Ε για στελέχωση τεχνικής εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλ. επικοινωνίας: 6974424595
(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2017)


Ζητείται εργοληπτικό πτυχίο Γ ή Δ Τάξης Χημικού Μηχανικού (Εργα καθαρισμού & επεξεργασίας υγρών & στερεών αποβλήτων).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@minavra.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2017)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως "Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου ή εργοδηγός", σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.

Προσόντα: Δίπλωμα ΑΕΙ, προϋπηρεσία 5 και πλέον έτη, έως 35 ετών, άριστη γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών, γνώση Autocad – MsOffice, δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού.

Βιογραφικά στο : cv.ergodigos@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2017)


Ζητείται Γραμματέας σε Τεχνική εταιρεία, με εμπειρία στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στα Δημόσια έργα. Τηλ. 210.3609501, φαξ 210.3622958, e-mail: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/06/2017)


Η ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά Τεχνικό Ασφαλείας πλήρους απασχόλησης, για τεχνικό (οικοδομικό) έργο της εταιρείας σε Βιομηχανία στην περιοχή Καμάρι Βοιωτίας (Μαγούλα), ΑΜΕΣΑ, για 1,5 περίπου μήνα και σε δεύτερη φάση για Ιούλιο –Αύγουστο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2221081603, 74177, 60750 / e-mail: etexniki@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Τάξης Η/Μ και Γ΄Τάξης Β/Ε για στελέχωση τεχνικής εταιρείας.
Τηλ. επικοινωνίας: 6976633330

(Καταχωρήθηκε στις 11/05/2017)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Δ Υδραυλικά.
Στοιχεία επικοινωνίας e-mail: dimi.paro@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2017)


Ζητείται Λογιστής για Τεχνική Εταιρεία, πλήρους απασχόλησης, με άδεια Α' τάξης, με προϋπηρεσία κατά προτίμηση πρόγραμμα, singular, στην περιοχή Αμαρούσιου Αττικής.
e-mail: ellinikidomiki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/04/2017)


Από τεχνική εταιρία ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Δ ΗΜ.
Τηλ. Επικοινωνίας : 2310760239, e-mail: christina@xanthakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/03/2017)

Από τεχνική εταιρεία ζητείται ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α/ 17.12.2012). Άδειες ανώτερης τάξης γίνονται αποδεκτές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tritonact@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/02/2017)


Ζητείται ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασία στην περιοχή της ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Πληροφορίες: 210-6647110,11 e-mail: tritonact@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/02/2017)


Επιχειρηματικός Όμιλος ενδιαφέρεται για εξαγορά του κατασκευαστικού κλάδου (πτυχίου) τεχνικής εταιρείας 5ης ή 4ης τάξης του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες: 6932-483451

(Καταχωρήθηκε στις 10/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Η/Μ για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 210-4515718  email: pd@tetraktys2002.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Δ’ Οικοδομικά, Δ' Υδραυλικά, Δ' Οδοποιϊα για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 210-6647110,11 email: tritonact@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/02/2017)


Ζητείται ΜΕΚ Γ’ Η/Μ για στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες: 2310860218, 6973358404 email: k.vasileiadis@pilonas.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2017)


Λογιστής βοηθός, με συστάσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία σε Γ' κατηγορίας βιβλία, ζητείται από ανώνυμη τεχνική στο Μαρούσι, για πεντάωρη καθημερινή απασχόληση.  Απαραίτητη η άριστη γνώση του προγράμματος  Singular Explorer της Net sales. Αποδοχές μηνιαίως 500€.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106891469 e-mail: ellinikidomiki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2017)


Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία, με εργοληπτικό πτυχίο Γ΄ (σε υδραυλικά και οδοποιία) για στελέχωση εργοταξίου (σύνταξη λογαριασμών, ΠΠΑΕ κ.λπ.) στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942842472 e-mail: anastilotiki@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις
02/01/2017)


H ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ ενδιαφέρεται για εξαγορά Τεχνικής Εταιρίας 3ης ή 4ης Τάξης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972710333 κος Γκλιάος Παντελής e-mail: pgliaos@tedra.gr
(Καταχωρήθηκε στις
13/12/2016)


Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με 25ετή εμπειρία στη Διεύθυνση και Κατασκευή Κτιριακών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (Αναπαλαιώσεις Κτιρίων Μνημείων, Υπόγεια Γκαράζ, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων, Τράπεζες, κλπ) κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Δ' ΟΙΚΟΔ, Δ' ΟΔΟ, Δ' ΒΙΟΜ, Δ' ΥΔΡΑΥΛ, Γ' ΛΙΜΕΝ αιτείται υπεύθυνης θέσεως σε Τεχνική Εταιρεία ή Όμιλο Επιχειρήσεων εντός Νομού Αττικής.

Τηλ.Επικοινωνίας: 6977-407630

(Καταχωρήθηκε στις 13/12/2016)


Η Εταιρεία «ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατασκευαστική εταιρεία, ζητά γραμματέα για μερική απασχόληση (4ωρη πρωινή εργασία). Προτιμητέα σχετική προϋπηρεσία.

Τηλέφωνο/fax : 210 8833741 - 2, email : dnk@hol.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2016)


Τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα, ζητά για μόνιμη εργασία, Πολιτικό Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία ως "Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου" ή "Εργοδηγός", σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, διεκπεραίωση εγγράφων).
Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα ΑΕΙ , ηλικία μέχρι 35 ετών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, άριστη γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας –Αγγλικά ή Γερμανικά-, άριστη γνώση Η/Υ (Autocad – MsOffice), δυνατότητα παραμονής εκτός Νομού.
Αποστολή βιογραφικών στο : gpapmdi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/11/2016)


Από ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό και εμπορικό , ζητείται απόφοιτος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία για τη θέση του προϊσταμένου λογιστηρίου.

Τηλ. επικ.: 2821304214, fax: 2821800822, email: kkieronimaki@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2016)


Από Ανώνυμη Εταιρεία με κλάδους κατασκευαστικών έργων και εμπορικό, ζητείται έμπειρος λογιστής με γνώσεις προγράμματος EXPERT. Απαραίτητη 10ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια απασχόληση και πτυχίο Α.Ε.Ι. (Συστάσεις απαραίτητες).

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-7489940, Φαξ: 210-7716769, email: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2016)


Για στελέχωση τεχνικής εταιρείας ζητείται ΜΕΚ που να διαθέτει πιστοποιητικά εμπειρίας από ατομική επιχείρηση για τα έτη 2013, 2014, 2015 οποιασδήποτε κατηγορίας.

Πληροφορίες email: tsektsek@otenet.gr  Τηλ.: 6976-633330
(Καταχωρήθηκε στις 16/09/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται άμεσα Χημικός Μηχανικός και Δασολόγος με πτυχίο ΜΕΚ Β και Γ τάξεως αντίστοιχα στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερών & Αερίων Αποβλήτων και Πρασίνου για τη στελέχωσή του πτυχίου της.

Τηλ. επικοινωνίας: 2810381875 E-mail: info@avramidis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
6/09/2016)


Ζητείται Μηχανικός ή Τεχνολόγος ή Εργοδηγός Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης με έδρα στην περιοχή Χανίων και πενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο pantass@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2016)


Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία από κατασκευαστική τεχνική εταιρεία.

E-mail: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2016)


Ζητείται πτυχίο για στελέχωση, τουλάχιστον: ΟΔΟ Β', ΟΙΚ Δ', Β/Ε Α', ΛΙΜ Α', ΥΔΡ Α' ή Β'.

E-mail: info@tksate.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5622399.
(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2016)


Ζητείται πτυχίο για στελέχωση, τουλάχιστον: ΟΔΟ Δ', ΟΙΚ Γ', Β/Ε Δ' ή ΛΙΜ Δ'.

E-mail: info@kkourtidis.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4944000.
(Καταχωρήθηκε στη 01/09/2016)


Ζητείται εταιρεία 3ης τάξης για συγχώνευση του κατασκευαστικού της κλάδου με εταιρεία 6ης τάξης.

E-mail: info@kkourtidis.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4944000.
(Καταχωρήθηκε στις
24/08/2016)


Ζητούνται Μηχανικοί και Εργοδηγοί (Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι), με πενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα, για απασχόληση εντός Ελλάδος.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: pantass@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
25/07/2016)


Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου για στελέχωση εργοταξίου στην Ελλάδα, ο οποίος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου σε τεχνικά (οδικά, λιμενικά, κ.λ.π) και περιβαλλοντικά έργα (εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων).

Επιθυμητά Προσόντα:
Πείρα σε συμβόλαια Δημοσίων Έργων και ειδικότερα συμβάσεων που υλοποιούνται με το σύστημα Μελέτη - Κατασκευή.
Προϋπηρεσία στην κατασκευή έργου βιολογικού καθαρισμού.
Άριστη γνώση Η/Υ και ειδικότερα των σχετικών προγραμμάτων.
Γνώση ξένων γλωσσών (κατ’ ελάχιστον της αγγλικής).
Γνώση επιμετρήσεων, συστημάτων ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ergasis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις
12/07/2016)


Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα, ενδιαφέρεται για εξαγορά Τεχνικής Εταιρείας 3ης τάξης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978-55.00.56, e-mail: mitsopoulou@latomiatirnavou.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
8/07/2016)


ΑΗ εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ, επιθυμεί να προσλάβει για το εργοτάξιο της με έδρα το Αίγιο:
1. Γραμματεία. Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για συγκέντρωση/ομαδοποίηση παραστατικών, σύνταξη και παρακολούθηση συμφωνητικών, διαχείριση ταμείου, τήρηση αρχείων έργου, διεκπεραίωση υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσία, διαχείριση προσωπικού. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ), άριστη γνώση Η/Υ (MS office), άριστη γνώση αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.
2. Υπεύθυνος ποιότητας. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, παρακολούθηση & τήρηση ΠΠΕ έργου, σύνταξη εντύπων ΠΠΕ, διενέργεια ελέγχων ποιότητας on site.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο (ΑΕΙ-ΤΕΙ),Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ (MS office), Καλή γνώση αγγλικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ.
3. Τοπογράφος. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την τοπογραφική αποτύπωση, χάραξη, σύνταξη σχεδίων as built,επιμετρήσεις, παρακολούθηση συντήρησης τοπογραφικών οργάνων.
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό Πτυχίο(ΑΕΙ-ΤΕΙ), Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε δημόσια έργα υποδομών(θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα), Άριστη γνώση Η/Υ(MS office) & autocad, Καλή γνώση αγγλικών ή γερμανικών, Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, Γνώση Anadelta, Αρίστη γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων.


Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/06/2016)


Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Χαλκίδα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απασχόληση σε εργοτάξια της Νοτίου Ευβοίας.

Αποστολή Βιογραφικών στο evoikitechniki@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις
30/05/2016)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ Δ’ στις κατηγορίες έργων οδοποιίας & Οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ ή Β’ ή Γ’ για οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες έργων Υδραυλικά, ΗΜ, Πράσινο και «Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων».
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463021700, Φαξ:246305477, e-mail: info@gaia-texniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2016)


Πολιτικός Μηχανικός ζητείται για εργοτάξιο σε δημόσιο έργο στο Σουφλί Ν. Εβρου. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ (Ms Office, Autocad) και ΙΧ μεταφορικό μέσο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 212905, βιογραφικά: kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/04/2016)


Η τεχνική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητάει:

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (KΩΔ. Α02)
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Λογιστικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ), 3η προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες (βιβλία Γ’ κατηγορίας), Άριστη χρήση εφαρμογών MS office.
Η γνώση εργατικών και μισθοδοσίας θα θεωρηθεί προσόν
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ (KΩΔ. Α01)
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικής Κατεύθυνσης), 10η προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες, Εμπειρία σε υψηλόβαθμη θέση λογιστηρίου, Άριστη γνώση Ε.Λ.Π. , Φορολογικής & Εργατικής Νομοθεσίας, Άριστη χρήση εφαρμογών MS office.
Η γνώση Δ.Λ.Π. θα θεωρηθεί προσόν

Επικοινωνία στο email: logistirio@miper.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2016)


Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά νέο/α Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, με:
- Υψηλό βαθμό πτυχίου,

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,

- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και

- Όρεξη για εργασία, για άμεση και πλήρη απασχόληση-συνεργασία στη Θεσσαλονίκη.

Βιογραφικά στο e-mail: elikat@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2015)


Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα ζητούνται:
- Εργου οικοδομικού δημοσίου Διευθυντής, με μεγάλη εμπειρία σε διεύθυνση εργοταξίων, άριστος γνώστης σχετικής νομοθεσίας - αλληλογραφίας - πιστοποιήσεων κ.τ.λ.. Εργοτάξια εκτός Αθηνών - εντός Ελλάδος. Συστάσεις απαραίτητες. Αμοιβή βάσει απόδοσης/παραγωγικότητας. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

- Εργοταξιάρχης εξειδικευμένος, για δημόσια οικοδομικά έργα εκτός Αθηνών - εντός Ελλάδος. Αμοιβή ικανοποιητική με βάση απόδοση/παραγωγικότητα/τήρηση κόστους και κατασκευαστικού χρονοδιαγράμματος έργου. Συστάσεις απαραίτητες. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Βιογραφικά στο e-mail: marysotir70@gmail.com Τηλ.: 6975-926856

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2015)


Ζητείται εργοδηγός με γνώσεις τοπογραφίας, για εργοτάξιο κατασκευής ΧΥΤΑ στη νήσο Κέα.

Βιογραφικά στο e-mail: ieraate@gmail.com ή στο fax: 210-6030047

Καταχωρήθηκε στις 19/10/2015)


Ζητείται χημικός μηχανικός με εμπειρία στις μελέτες δημοσίων έργων (βιολογικοί καθαρισμοί, περιβαλλοντικές)
Βιογραφικά στο e-mail: pgliaos@tedra.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/10/2015)


Χημικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Γ΄ τάξεως στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού για τη στελέχωση του πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.
Πληροφορίες: 210-6180168

(Καταχωρήθηκε στις 08/07/2015)


Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας για έργο εντός Αθηνών.

Βιογραφικό Σημείωμα στο fax: 210-3622958 ή στο e-mail: apap_sa@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2015)


Ζητείται για στελέχωση εταιρείας ΜΕΚ ΟΙΚ - ΠΡΣ.

Πληροφορίες στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2014)


Από τεχνική εταιρεία ζητείται άμεσα για στελέχωση:
ΜΕΚ Δ' τάξεως (ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ)
προαιρετικά ΛΙΜ (Γ' ή Δ')
ΜΕΚ Γ' ή Δ' τάξεως (ΕΠΕΞ. ΝΕΡΟΥ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978-550056
e-mail: mitsopoulou@latomiatirnavou.gr 
(Καταχωρήθηκε στις
28/03/2014)


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζητείται για έργο στα Χανιά. Απαραίτητη δεκαετής εμπειρία τόσο σε διαδικασίες όσο και σε εκτέλεση δημοσίων έργων σε ηλεκτρικούς σταθμούς. Η εντοπιότητα είναι προσόν.
Βιογραφικά προς ΤΗΚ ΑΕ Τηλ.: 210-
4000181, FAX 210-4317656, e-mail: thk@ath.forthnet.gr  υπ΄όψιν κ. Διευθυντού Έργων.
(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2014)


Τεχνικό Γραφείο Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει: Αιτήσεις θεραπείας – ενστάσεις – σύνταξη Ν.Τ.Μ. και συναφείς εργασίες, που έχουν σχέση με την Kατασκευή και την Συμβατική Παρακολούθηση των δημοσίων έργων κ.λ.π., καθώς και την υποστήριξη (όπου απαιτηθεί) των ανωτέρω εργασιών.
Τηλ: 210 - 7776569 και Φαξ: 210 - 7776788.


 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english