Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


Ανακοινώσεις
 
01/07/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούλιο».
30/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ένατη καταβολή του Πόρου 2,5‰».
30/06/2022   Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
29/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Από αύριο, το «Green Deal Greece 2022», το μεγάλο, «πράσινο» διήμερο Συνέδριο του ΤΕΕ, για 2η συνεχόμενη χρονιά, στο ΚΠΙΣΝ»».
28/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Υπεγράφη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»».
28/06/2022   FIEC: Newsletter 28.06.2022.
24/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών από Πέμπτη 23.06.2022 και ώρα 19:30 έως Παρασκευή 24.06.2022 και ώρα 09:15».
24/06/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Νέα εγκύκλιος για τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες άρθρου 2 του ν. 3548/2007».
21/06/2022   FIEC: Newsletter 21.06.2022.
21/06/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου», έως 20 Ιουλίου 2022.
21/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την πέμπτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς».
20/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια».
16/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών την Τετάρτη 15.06.2022 από 14:55 έως 17:40 ως προς την εξαγωγή των εκτυπώσεων από το Σύστημα».
14/06/2022   FIEC: Newsletter 14.06.2022.
10/06/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναδρομικά 2020: Σε λειτουργία η εφαρμογή».
10/06/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υποδομών για τις ανατιμήσεις υλικών και την αναθεώρηση τιμών στις συμβάσεις έργων».
10/06/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».
08/06/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κρατική Αρωγή - Αιτήσεις και για νέες περιοχές στην Κρήτη - Τροποποιητικές έως 14 Ιουνίου».
07/06/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή για ενίσχυση επιχειρήσεων Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Λάρισας».
06/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο υποσύστημα ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 6/6/2022».
06/06/2022   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 152, 153, 154.
06/06/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Επαναληπτικός Διαγωνισμός Έργου: Τροποποιήσεις επί των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σταθμών Ελέγχου Επιβατών-ΣΕΕ (Πύλη “Schengen”) στο Λιμένα Πειραιά».
06/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες την Πέμπτη 02.06.2022 ως προς την μεταφόρτωση αρχείων» - Προσωρινές οδηγίες πρόσβασης στο υποσύστημα ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 3/6/2022.
06/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Prospects and Opportunities of Greek Entrepreneurs for Trade and Investment in South Africa”».
03/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης επιχειρηματιών για τα Δυτικά Βαλκάνια».
02/06/2022  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τροπολογία 1325/112/2022 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 1 - Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών, Άρθρο 2 - Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, Άρθρο 3 - Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου κλπ.

02/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο, «πράσινο» Συνέδριο του ΤΕΕ: «Green Deal Greece 2022».
02/06/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2022».
01/06/2022   Ανακοίνωση του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ. με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΕ 2022-2023 για το Π.Μ.Σ. «Α.ΔΟ.ΑΠ.»».
01/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Πληροφοριακό Σύστημα για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας».
01/06/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούνιο».
31/05/2022   FIEC: Newsletter 31.05.2022.
27/05/2022   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 01/06, 08/06».
25/05/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας το ΕΒΕΑ».
24/05/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
24/05/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ_ Επιχειρησιακά Θέματα».
24/05/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4934/2022 για το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας».
24/05/2022   FIEC: Newsletter 24.05.2022.
24/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 23.05.2022».
23/05/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο 2021 - Μάρτιος 2022 της ΕΑΑΔΗΣΥ».
23/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Διαβούλευση για το σχέδιο της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)» έως 26 Μαΐου 2022.
23/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου» έως 03 Ιουνίου 2022.
23/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
19/05/2022

Πρόσκληση του ΟΕΥ Ισπανίας με θέμα: «Spain-Greece Business Forum στις 24 Μαΐου 2022».

19/05/2022

Ανακοίνωση του ΑΕΕΕΑ με θέμα: ««Ελληνο-Αιγυπτιακή Επιχειρηματική Συνάντηση», 1η Ιουνίου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών».

19/05/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Οντοτήτων».
19/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
17/05/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 7ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
17/05/2022   FIEC: Newsletter 17.05.2022.
17/05/2022   Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό της Επιτροπής των Εκτελεστών της Διαθήκης του Γ.Γ.Μαλινάκη με θέμα: «Ανέγερση νέας τριώροφης ψυχιατρικής πτέρυγας - Δωρεάς Γ.Μαλινάκη - Επέκταση ψυχιατρικής κλινικής Γ.Ν. Χανίων».
16/05/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών».
16/05/2022   Έκθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας – Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση».
12/05/2022   Η ΕΒΕΤΑΜ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΟΤΑ), συμμετέχει στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για το νέο Κανονισμό που θα αντικαταστήσει τον ΚΑΝ (ΕΕ) 305/2011, απέστειλε στον ΣΑΤΕ το αναθεωρημένο κείμενο προκειμένου τα Μέλη του να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν σχόλια.
12/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών»» έως 25 Μαΐου 2022.
12/05/2022   Συμμετοχή εκπροσώπων τεχνικών εταιρειών - Μελών του ΣΑΤΕ στην συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους από το Ιρακινό Κουρδιστάν που πραγματοποιήθηκε στις 11/05/2022 στην αίθουσα Αιμ. Ριάδης της ΔΕΘ HELEXPO.
11/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση και με φυσική παρουσία: Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
10/05/2022   Πρόσκληση της ΕΕΜΦ για διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η συμπεριφορά των φραγμάτων και οι απαιτήσεις παρακολούθησης» - Εγγραφές.
10/05/2022   FIEC: Newsletter 10.05.2022.
10/05/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγός της Επιτροπής Ανταγωνισμού "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"».
09/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους»» έως 21 Μαΐου 2022.
05/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 04.05.2022».
04/05/2022   Επιστολή της Πρεσβείας της Αλγερίας, που αφορά σε επικείμενη διαδικτυακή έκθεση του Κλάδου Διαχείρισης Απορριμμάτων - Πληροφοριακό υλικό.
04/05/2022   Outphit Workshop του ΕΙΠΑΚ με θέμα: «Η προκατασκευή στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων» την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022.
03/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» έως 13 Μαΐου 2022.
03/05/2022   FIEC: Newsletter 03.05.2022.
03/05/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Μάιο».
29/04/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων».
27/04/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος» έως 10 Μαΐου 2022.
27/04/2022   FIEC: Newsletter 26.04.2022.
21/04/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε2)».
20/04/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κατασκευών – N. ΚΥΚΛΑΔΕΣ».
19/04/2022   FIEC: Newsletter 19.04.2022.
19/04/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myCar: Σε λειτουργία η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα».
19/04/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία των υποσυστημάτων Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” και EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/04/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3)» - Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2021.
14/04/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών των επαγγελματιών στον e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2021».
14/04/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
13/04/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου»».
12/04/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Κάλεσμα ΤΕΕ για συμμετοχή μηχανικών στις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης (πρώην Επιτροπές Ενστάσεων) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».
12/04/2022   FIEC: Newsletter 12.04.2022.
12/04/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τροποποίηση άρθρων 221 και 221 α ν. 4412/2016 και εγκύκλιος για ηλεκτρονική τιμολόγηση».
11/04/2022   Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στη χώρα (αυξήσεις στο κόστος κατασκευής και παραγωγής έργων) και κατ’ επέκταση στο επάγγελμα του Μηχανικού.
11/04/2022 Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Discover Jordan”».
06/04/2022 Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ με θέμα: «Διεύρυνση των ωφελούμενων στο πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή».
06/04/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ μετά την ψήφιση του ν.4912/2022».
05/04/2022 Ανακοίνωση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Workshops για εκθέτες. Τεχνικές και Διαδικασίες Συμμετοχής σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις».
05/04/2022   FIEC: Newsletter 05.04.2022.
04/04/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αναμόρφωση πίνακα αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο».
01/04/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις τον Απρίλιο».
31/03/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3).
31/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)».
30/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2022».
29/03/2022   FIEC: Newsletter 29.03.2022.
29/03/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κατασκευών – N. ΚΥΚΛΑΔΕΣ».
28/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Έως 31/03 οι μεταβολές για ακίνητα που αποκτήθηκαν εντός 2021».
24/03/2022   Infrastructure Projects Awards 2022: Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022. Δείτε περισσότερα...
24/03/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Λήψη αντίμετρων από Ρωσία έναντι οικονομικών κυρώσεων».
23/03/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Άδειες Δόμησης: εντός 2022 οι εγκρίσεις – άδειες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies».
22/03/2022   FIEC: Newsletter 22.03.2022.
21/03/2022   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 23/3, 30/3, 6/4 και 13/4».
21/03/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις “Project Qatar” και “Property Qatar” (Ντόχα, 6-9 Ιουνίου 2022)».
18/03/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση: Ερωτηματολόγιο για το BIM στην Ελλάδα».
16/03/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δουλειές Ξανά:Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»» έως 29 Μαρτίου 2022.
16/03/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέο νομοσχέδιο - Ο νέος ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές διατάξεις».
16/03/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αποκατάσταση της απόκρισης και λειτουργίας του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/03/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/03/2022   FIEC: Newsletter 15.03.2022.
14/03/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αποστολή των προς ανάρτηση κειμένων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) από τη Δευτέρα 14.03.2022».
11/03/2022   Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050».
10/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ειδικός Φόρος Ακινήτων 2022: Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης».
09/03/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
09/03/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, έως τις 18/4/22, των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά.)».
09/03/2022 Άρθρο του Μηχανικού ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας κ. Γ.Κουτίνα με τίτλο: «Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης και δημόσια έργα – Ρυθμιστικός παράγων η αστική ευθύνη», όπως δημοσιεύτηκε στο ypodomes.com.
09/03/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση ν. 4903/2022 (Α/46) "Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις"».
09/03/2022

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο με θέμα: «Αναζήτηση εταιρειών για παροχή υπηρεσιών προς την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».

09/03/2022

Ανακοίνωση του ΑΕΕΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Συνάντηση «Ελλάδα & 5 Χώρες του Μασρίκ: Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία», 23 & 24 Μαρτίου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών».

08/03/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος διατάξεων των άρθρων 127 και 345 παρ. 1 ν. 4412/2016- Κατάργηση ένστασης/ αλλαγή χρηματικού ορίου αρμοδιότητας ΑΕΠΠ».
08/03/2022   FIEC: Newsletter 08.03.2022.
03/03/2022   Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.
03/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Υποβολή Δικαιολογητικών Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Β. Εύβοιας».
02/03/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2021». (Τελευταία ενημέρωση: 01.03.2022).
01/03/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διαβούλευση για τους όρους και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας» έως 21 Μαρτίου 2022 - Δελτίο Τύπου.
01/03/2022   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία «Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη έως 11/03/2022».
01/03/2022   FIEC: Newsletter 01.03.2022.
01/03/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ο «οδικός χάρτης» των υποχρεώσεων προς την εφορία για τον Μάρτιο».
28/02/2022 Τοποθέτηση-Εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γιώργου Βλάχου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» - Απάντηση του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γιώργου Βλάχου σε ερώτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ.
28/02/2022

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ».

25/02/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»» έως 03 Μαρτίου 2022.
25/02/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Σε διαβούλευση νέα ΤΟΤΕΕ: Βιοκλιματικός σχεδιασμός στον ελλαδικό χώρο».
25/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της 25.02.2022 ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 6632 ΕΞ 2022/23.02.2022 ανακοίνωσης».
25/02/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 11ου Sarajevo Business Forum 2022 (Σαράγεβο, 11-12.05.2022) - Ενημέρωση Φορέων».
24/02/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίησε τώρα την επικοινωνία σου με την ΑΑΔΕ».
23/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας των υποσυστημάτων ΚΗΜΔΗΣ και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση τους στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)».
23/02/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
22/02/2022   Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ για ψηφιακές υπογραφές.
22/02/2022   FIEC: Newsletter 22.02.2022.
21/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ».
18/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Σε επιχειρησιακή λειτουργία οι ενέργειες υποβολής αιτημάτων λήψης προκαταβολής, τροποποιήσεων και ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης στη Δράση Ενίσχυσης των ΜμΕ μέσω του Πράσινου Ταμείου».
18/02/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης “Build Your House” (Ντόχα, 28-30 Μαρτίου 2022)».
17/02/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Νέο Έτος: “Κεντρική Μακεδονία 2022: Έτος Ανασυγκρότησης και Δημιουργίας”».
17/02/2022   O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Κατάρτιση-Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)» (Κωδ. ΟΠΣ 5035116).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργα Νο 4, 5, 6, 7 και 8 της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2697/879/Α3/19-04-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS 5035116. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας 1.250 εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων, μέσω υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 867.500,00 €. Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι υποχρεωτική η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (ποσό 17.350,00€).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/02/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 155631
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
H καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 23/03/2022 και ώρα 14:00.
Προκήρυξη - Διακήρυξη - ΕΕΕΣ
15/02/2022   FIEC: Newsletter 15.02.2022.
15/02/2022   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Διαδικτυακή παρουσίαση μελλοντικών έργων υποδομής Σαουδικής Αραβίας (21-22 Μαρτίου τ.ε)».
14/02/2022 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
14/02/2022  

ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Φάση Γ - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Γ - Έκδοση 2022-02-07 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.

10/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: ««Τειρεσίας»: Δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να λαμβάνουν απάντηση για τα δεδομένα που τηρούνται και τους αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».
10/02/2022   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ν.Υόρκης με θέμα: «Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών».
10/02/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση εκδήλωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής, 14.02.2022».
09/02/2022   Ενημερωτικό του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2022 - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.».
09/02/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 6ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
08/02/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκθεση παρακολούθησης του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2018 - 2020».
08/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
08/02/2022   FIEC: Newsletter 08.02.2022.
08/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Πόθεν έσχες - Νέα παράταση έως 28.2.2022».
08/02/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία η εφαρμογή Κομιστές Αξιογράφων 7».
07/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
03/02/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Διαβούλευση στο πλαίσιο της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ»».
02/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωση της ΠΝΠ με τις φορολογικές διαταξεις».
02/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)».
01/02/2022   FIEC: Newsletter 01.02.2022.
01/02/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αρωγή: Σε λειτουργία οι νέες αιτήσεις για το σεισμό της 27/9/2021 και η τροποποίηση των αιτήσεων των πληγέντων στις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021».
01/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις τον Φεβρουάριο».
25/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παρατείνεται και για αύριο 26/1/2022 η αργία σε Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη».
25/01/2022   FIEC: Newsletter 25.01.2022.
25/01/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Σε λειτουργία η υποβολή δηλώσεων έτους 2023 (μεταβολές από 1.1.2022)».
24/01/2022   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλειου Δεμερτζίδη.
24/01/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)»» έως 05 Φεβρουαρίου 2022.
24/01/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2021».
24/01/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2021».
24/01/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2021».
20/01/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρ. δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2021».
19/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μεταβιβάσεις ακινήτων - Αίτημα φορέων για παράταση του ισχύοντος συστήματος».
19/01/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
18/01/2022   FIEC: Newsletter 18.01.2022.
18/01/2022

Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Εβδομάδα Βιωσιμότητας» στο Ομάν (13-17.03.2022)».

18/01/2022

Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «17η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων (20-23.06.2022)».

17/01/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023».
17/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή o νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - Τι προβλέπει» - Σχέδιο Νόμου.
13/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «ΕΡΓΑΝΗ: Έντυπο Ε.14 για γονική άδεια νόμου 4808/2021».
13/01/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
13/01/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
12/01/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Discover Hungary» - 26/01/2022, 15:00».
11/01/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δηλώσεις Covid: Άνοιξε η εφαρμογή για τροποποιητικές από υπεκμισθωτές».
11/01/2022   FIEC: Newsletter 11.01.2022.
10/01/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Συνέντευξη του Προέδρου του ΤΕΕ στο περιοδικό Epsilon7: Τα επόµενα χρόνια ο τεχνικός κλάδος θα τρέχει «µε χίλια»».
05/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ανασκόπηση νομοθεσίας έτους 2021 - 2 νόμοι και 47 αποφάσεις ανά εβδομάδα».
04/01/2022   Γνωμοδότηση 1961/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Λογιστική χειρισμός της “Επιδότησης Παγίων Δαπανών”».
04/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Φρένο στο ανεξέλεγκτο κόστος στα δημόσια έργα υπόσχεται νέα πλατφόρμα – Πότε θα λειτουργήσει».
04/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιανουάριο».
04/01/2022

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση World Smart Energy Week Japan».

30/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
29/12/2021   Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» έως 11 Ιανουαρίου 2022.
27/12/2021   Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» έως 10 Ιανουαρίου 2022.
27/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
27/12/2021   Νόμος 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α'/23.12.2021) με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οι σημαντικότερες φορολογικές και άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (νόμος 4786/2021)».
24/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία των υποσυστημάτων Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” και EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
23/12/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Υπεγράφη η σύμβαση για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών – Υλοποιείται μια εθνική μεταρρύθμιση για το αύριο της χώρας».
22/12/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο 1,4 δις ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα».
22/12/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Διαδικτυακή Τεχνική Εκδήλωση για το Εξοικονομώ 2021».
21/12/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ηλεκτρονικά πλέον Μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργητικής Πυροπροστασίας – Ένταξη Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο σύστημα «e-Άδειες»».
21/12/2021   FIEC: Newsletter 21.12.2021.
21/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00».
20/12/2021   ΠΡΟΣΟΧΗ - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021 η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές αναθεώρησης (βλέπε και νωρίτερη σημερινή καταχώρηση).
20/12/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Σε λειτουργία η εφαρμογή για στεγαστική συνδρομή πληγέντων των σεισμών της 30/10/2020 και της 03/03/2021».
20/12/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την από 10.12.2021 απάντηση του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς τον ΣΑΤΕ, σε συνέχεια των από 02.12.2021 και 22.10.2021 Επιστολών του ΣΑΤΕ, «... το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία για την πληρωμή των αναδόχων από 1.1.2022 μέχρι 31.1.2022, οι ανάδοχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης νέων δικαιολογητικών εφόσον μέχρι την 31.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων και ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής». (άρθρο 48 ν. 4872/21 ΦΕΚ247Α/10.12.2021).
17/12/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2022».
17/12/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2022».
14/12/2021   FIEC: Newsletter 14.12.2021.
14/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
10/12/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «mybusinessSupport: Σε λειτουργία η επιχορήγηση επιχειρήσεων στη Β. Εύβοια».
10/12/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επιστρεπτέες Προκαταβολές και ενισχύσεις: Παράταση του προσωρινού πλαισίου της Ευρ. Επιτροπής έως 30.6.2022 και προσαρμογή των ανώτατων ορίων ενίσχυσης».
09/12/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Help Desk «Εξοικονομώ 2021» για μηχανικούς».
09/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)».
08/12/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Απαλλαγή από το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για μετόχους επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005».
08/12/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Τροπολογία για την επικαιροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή κρατικής αρωγής για θεομηνίες».
08/12/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση δηλώσεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ μέχρι και την 31η.1.2022».
08/12/2021   Γνωμοδότηση 1568/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία οικοδομικής εταιρείας από την πληρωμή με συμβόλαιο ημιτελούς ακινήτου η παράδοση του οποίου θα γίνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής».
08/12/2021   Γνωμοδότηση 1556/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Λογιστική αντιμετώπιση μελετών κτηρίων και ελέγχου αυθαιρεσιών».
07/12/2021

FIEC: Newsletter 07.12.2021.

06/12/2021   Ανακοίνωση του ΣΘΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματική ημερίδα: “Πανδημία: Υγεία, Κοινωνική Ανάπτυξη και Οικονομία. Μετά την καταιγίδα, τί;” (Λάρισα, 09/12/2021)».
03/12/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
01/12/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2021» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις τον Δεκέμβριο».

30/11/2021

FIEC: Newsletter 30.11.2021.

29/11/2021 Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
26/11/2021 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Αλλαγές στο ν/σχ για τις δημόσιες συμβάσεις ζητά η ΕΑΑΔΗΣΥ».
25/11/2021 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ».
25/11/2021 Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» έως 24 Δεκεμβρίου 2021.
24/11/2021 Εκπαιδευτική εκδήλωση του IsZEB με θέμα: «Ηλεκτροκίνηση & Εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 ημερών με ολοκλήρωση εντός 2 εβδομάδων. Ο ΣΑΤΕ εξασφάλισε έκπτωση 10% για τα Μέλη του.
24/11/2021 Έγγραφο του ΗΕΡΑ με θέμα: «Πώς η Ουγγαρία μπορεί να χρηματοδοτήσει Ελληνικές επιχειρήσεις».
23/11/2021

FIEC: Newsletter 23.11.2021.

22/11/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Εκδήλωση ΕΜΠ και ΤΕΕ: «Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η απάντηση της έρευνας»».
22/11/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myCAR: Διαθέσιμα τα τέλη κυκλοφορίας 2022».
22/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
22/11/2021

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Tender for the construction of the Project: “FOYER AND ATRIUM RENOVATION AT PPA S.A. HEADQUARTER BUILDING”».

19/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Σαουδική Αραβία, 10-13 Ιανουαρίου 2022».
19/11/2021

Σχέδιο Nόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» - Δελτίο Τύπου.

19/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με προγραμματισμένη διακοπή της παροχής των υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 26.11.2021 και ώρα 08:00 έως και ώρα 23:59».
18/11/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Πρότυπες Προτάσεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» έως 01 Δεκεμβρίου 2021- Δελτίο Τύπου.
17/11/2021  

Οδηγίες της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766/16-11-2021) - [ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 11.11.2021] του ΕΡΓΑΝΗ.

17/11/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποια ποσά επιστρέφονται - Παράταση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τέλος του έτους», στην οποία παρουσιάζονται πινακοποιημένες οι επικαιροποιημένες αποφάσεις για τη μεταβολή των επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7, για τις μεταβολές στην επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για όλες τις ενισχύσεις δόθηκε παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

16/11/2021

Webinar του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων με θέμα: «Doing Business in North Macedonia».

16/11/2021

FIEC: Newsletter 16.11.2021.

15/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
15/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
12/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από την Αίγυπτο και b2b συναντήσεις στο ΕΒΕΑ».
12/11/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
10/11/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 5ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
09/11/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο Διαιτητών του ΤΕΕ 2022 – 2023».
08/11/2021   Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Προοπτικές συνεργασίας ελληνικών υπεργολαβικών εταιρειών με αντίστοιχες πορτογαλικές για υλοποίηση έργων στη Σενεγάλη»
08/11/2021   Ανακοίνωση του ΣΕΒΕ με θέμα: «Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημέρωση διάχυσης αποτελεσμάτων της Πράξης ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΣΕΒΕ» την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021, 13:00-14:30.
05/11/2021   ΕΣΒΥΚ: Τιμητική υποστήριξη στο 1ο Συνέδριο Construction Project Management - Έκπτωση 10% στα στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.
05/11/2021   Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2021.
05/11/2021   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Τι έδειξε η «ακτινογραφία» σε δημόσιες συμβάσεις 13,5 δισ. ευρώ».
04/11/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»» έως 17 Νοεμβρίου 2021.
02/11/2021

FIEC: Newsletter 02.11.2021.

01/11/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απόφαση 12/2021 της Αρχής επί σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, με τίτλο "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων"».
01/11/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Νοέμβριο» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2021».

28/10/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων»» έως 10 Νοεμβρίου 2021.
27/10/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Δείτε μαγνητοσκοπημένο το δωρεάν σεμινάριο του κόμβου για τα myDATA».
27/10/2021   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από την Αίγυπτο και b2b συναντήσεις στο ΕΒΕΑ».
26/10/2021   Ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με θέμα: «Αύξηση ορίων δανεισμού και επιλεξιμότητας για το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID19 (Γ κύκλος)».
26/10/2021

FIEC: Newsletter 26.10.2021.

26/10/2021

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου: «Αγωγών ύδρευσης και ακαθάρτων στην ακτή Ποσειδώνος στη Λιμενική ζώνη του ΟΛΠ»».

25/10/2021   Ανακοίνωση της Attica Bank με θέμα: «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007».
22/10/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
21/10/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «ΕΚΤ: «Υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες»».
21/10/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Γιώργος Στασινός στο «4ο Athens Investment Forum» του ΤΕΕ, με θέμα: «Χρηματοδοτώντας την ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη»».
20/10/2021   Ανακοίνωση της Attica Bank με θέμα: «Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά της ρυθμιζόμενης αγοράς αξιόγραφων του χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Αttica Bank-Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, που προέκυψαν από τη μετατροπή 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών».
20/10/2021   Ανακοίνωση του ΣΕΒΕ με θέμα: «WEBINAR “Προωθώντας τις Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία”».
19/10/2021   FIEC: Newsletter 19.10.2021.
19/10/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με τη μη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ».
18/10/2021   Γνωμοδότηση 1073/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Αλλαγή λογιστικής πολιτικής πολύ μικρής οντότητας, που καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό, για την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της».
15/10/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με τη μη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών σε υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 14.10.2021 και Παρασκευή 15.10.2021».
14/10/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή Ε9/ΕΝΦΙΑ: Σε λειτουργία οι αρχικές / τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ 2021».
13/10/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ενεργειακή Απόδοση: Σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις του Προέδρου του ΤΕΕ στη Βουλή».
13/10/2021   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ σας πληροφορούμε ότι από σήμερα οι υποψήφιοι στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του ΣΑΤΕ μπορούν να δημοσιοποιούν σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του Συνδέσμου απόψεις και προτάσεις επί θεμάτων επιλογής τους ενόψει των εκλογών. Η εν λόγω ενότητα θα είναι προσβάσιμη από τα οικονομικά ενήμερα Μέλη του Συνδέσμου.
12/10/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν.4412/2016».
12/10/2021   FIEC: Newsletter 12.10.2021.
12/10/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Δίκαιη Αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»» έως 19 Οκτωβρίου 2021.
12/10/2021   Έντυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Α100: Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής».
11/10/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δήλωση Προέδρου ΤΕΕ για διαδικασίες δημοσίων έργων και μελετών στα αντιπλημμυρικά έργα».
11/10/2021   Έντυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Α200: Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου».
08/10/2021   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ_ Επιχειρησιακά Θέματα».
07/10/2021   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
07/10/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Σε λειτουργία για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης».
05/10/2021   FIEC: Newsletter 05.10.2021.
05/10/2021   O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείριση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)»» με κωδ. MIS 5035116.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 με τίτλο: «Συντονισμός – Διαχείριση» της Πράξης : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2697/879/Α3/19-04-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5035116. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού της Πράξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 98.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.677,42 €, ΦΠΑ: 19.122,58 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι υποχρεωτική η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής ποσού 1.593,00€.
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 140570 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 14:00.
Προκήρυξη - Διακήρυξη - ΕΕΕΣ
04/10/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέος νόμος 4837/2021 - Δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, την παράταση έως το τέλος του έτους για την υπαγωγή στο δεύτερο στάδιο ρύθμισης των 120 δόσεων και άλλες διατάξεις».
04/10/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η δεύτερη ευκαιρία για ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ την 1/11/2019».
04/10/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2021» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Οκτωβρίου».
04/10/2021   Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου με θέμα: «6th International Cooperation Forum».
01/10/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων»» έως 01 Νοεμβρίου 2021.
29/09/2021 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
28/09/2021 Ψηφιακή Ημερίδα των ΣΕΒ - ΣΕΒΕ με θέμα: «Doing Business in Saudi Arabia» στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.
28/09/2021   FIEC: Newsletter 28.09.2021.
28/09/2021   Ενημερωτική Επιστολή του Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης προς τους φορείς.
27/09/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Υποβολή δικαιολογητικών για πάγιες δαπάνες».
27/09/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διενέργεια διαδικασίας διαβούλευσης επί των όρων του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την "Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)"» έως τις 11.10.2021.
23/09/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Σε δημόσια διαβούλευση οι επιλεξιμότητες των δανείων του «Ελλάδα 2.0»» έως 28 Σεπτεμβρίου 2021.
22/09/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Προσβασιμότητα: ξεκινά η καταγραφή στοιχείων κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος».
22/09/2021   ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Φάση Β - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση (Επικαιροποίηση 2021-09-22)» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Β - Έκδοση 2021-09-22 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.
22/09/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ – Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021».
21/09/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Νέα πολυκαναλική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών για τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Promitheus ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
21/09/2021   FIEC: Newsletter 21.09.2021.
20/09/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέος νόμος 4830/2021 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά».
17/09/2021 Επιστολή της Εταιρείας-Μέλους ENVITEC AE για την απώλεια του Χρήστου Δρακόπουλου.
16/09/2021   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15 Δεκεμβρίου 2021 (ν.3213/2003 άρθρο 1, παρ.2)».
16/09/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο Διαιτητών του ΤΕΕ 2022 – 2023».
14/09/2021   FIEC: Newsletter 14.09.2021.
13/09/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ» από τo Σάββατο 11.09.2021 και ώρα 01.18 έως και την Κυριακή 12.09.2021 και ώρα 14.50.
13/09/2021   Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: «Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2021».
13/09/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις COVID Ιουλίου - Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων COVID Ιανουαρίου - Μαΐου».
10/09/2021   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Έκδοση της υπ’ αριθ. 64233/09.06.2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες - Νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
07/09/2021   FIEC: Newsletter 07.09.2021.
06/09/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
03/09/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Επικαιροποίηση όρου υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων σχετικά με τη Δικαστική Προστασία».
02/09/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις πάγιες δαπάνες».
01/09/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2021» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ο «οδικός χάρτης» των υποχρεώσεων προς την εφορία για τον Σεπτέμβριο».

31/08/2021   Επιστολή της Εταιρείας-Μέλους ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με θέμα: «Απώλεια Νικ. Παπαχαραλάμπους».
31/08/2021   Νέα Σύνθεση της Κυβέρνησης: Ανακοίνωση.
27/08/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»» έως 8 Σεπτεμβρίου 2021.
27/08/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επιδότηση παγίων δαπανών - Πως θα γίνει η διαγραφή (συμψηφισμός) οφειλών».
25/08/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών».
20/08/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» έως 2 Σεπτεμβρίου 2021.
20/08/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 4ης Έκδοσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
20/08/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Πυρκαγιές: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων με 13 νέες αποφάσεις».
19/08/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα ΑΡΩΓΗ».
16/08/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκθεση Πεπραγμένων 2020».
11/08/2021   Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: «Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τις ενέργειες που αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές».
11/08/2021   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου.
11/08/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Νέα κινητοποίηση εθελοντών μηχανικών για συνδρομή στην καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές, στις υπηρεσίες των ΟΤΑ και του κράτους».
04/08/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Στο Άρθρο 74 του Ν. 4821/2021 δίνεται παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως και 31/12/2022.
03/08/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις COVID Ιουνίου».
02/08/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία οι αιτήσεις για την επιδότηση παγίων δαπανών».
02/08/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2021» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ο «οδικός χάρτης» των υποχρεώσεων προς την εφορία για τον Αύγουστο».
30/07/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», όπως κατατέθηκε στη Βουλή. Τροπολογία 1034/2021 - Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως και 31/12/2022.
30/07/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
29/07/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη λειτουργία υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 30.07.2021 και ώρα 18:05 έως και τη Δευτέρα 02.08.2021 και ώρα 12:00».
27/07/2021   FIEC: Newsletter 27.07.2021.
20/07/2021   FIEC: Newsletter 20.07.2021.
20/07/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία έως 30/7 η υποβολή ενστάσεων για την Επιστρεπτέα 3 έως 7».
19/07/2021   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
16/07/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020».
15/07/2021 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Έντυπο Ν».
15/07/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Πάγια ρύθμιση: Σε λειτουργία η πλατφόρμα αίτησης επανένταξης για πληγέντες COVID».
14/07/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων για την Επιστρεπτέα 3 και 4».
14/07/2021 Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Ι. Προθεσμίες υποβολης δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - ΙΙ. Ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας».
14/07/2021 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (επικαιροποίηση) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε3».
14/07/2021 Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του εργολήπτη Δημήτρη Ράπτη.
13/07/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ανακύκλωση και κυκλική οικονομία - Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο νόμου στη διαχείριση αποβλήτων».
13/07/2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Πρόταση για τη δημιουργία sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά» έως 20 Αυγούστου 2021.
13/07/2021 FIEC: Newsletter 13.07.2021.
08/07/2021 Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Exporting to Sub-Saharan Africa”, 15 Ιουλίου 2021».
08/07/2021 Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 1-24 του ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση».
06/07/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» έως 19 Ιουλίου 2021.
06/07/2021

FIEC: Newsletter 06.07.2021.

06/07/2021   Γνωμοδότηση 827/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Αποχώρηση εταίρου από ΟΕ και λογιστική αντιμετώπιση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου».
05/07/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων δυναμικού συστήματος αγορών και συμφωνίας-πλαίσιο προμήθειας αγαθών μέσω ΕΣΗΔΗΣ».
05/07/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» έως 17 Ιουλίου 2021.
05/07/2021   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ _ Επιχειρησιακά Θέματα».
02/07/2021  

Έγγραφο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αξιοποίησης για 78 οικόπεδα της ΕΤΑΔ στη Στυλίδα Φθιώτιδας».

02/07/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2021».

01/07/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις COVID Μαΐου».
01/07/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Συνοπτικός οδηγός για οικονομικούς φορείς: Υποβολή αίτησης συμμετοχής και προσφοράς σε Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) μέσω ΕΣΗΔΗΣ».
01/07/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιούλιο».

30/06/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα:«Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις»» έως 13 Ιουλίου 2021.
30/06/2021 Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2020 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
30/06/2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 72 του ν. 4495/2017».
30/06/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Έκδοση της υπ’ αριθ. 64233/09.06.2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες - Νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
30/06/2021

1ο Συνέδριο «GREEN DEAL GREECE 2021» του ΤΕΕ - Σημαντικές ειδήσεις - Ομιλίες.

29/06/2021

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2G στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων"».

29/06/2021

FIEC: Newsletter 29.06.2021.

28/06/2021

Συμπληρωματική Πρόσκληση 40240/2021 του ΟΑΕΔ με θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του προγράμματος προεργασίας για 400 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Ηπείρου».

28/06/2021

Συμπληρωματική Πρόσκληση 40249/2021 του ΟΑΕΔ με θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του προγράμματος προεργασίας για 600 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

28/06/2021

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα:«Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Κώδικας οργανικών διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»» έως 9 Ιουλίου 2021.

28/06/2021

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει το1ο Συνέδριο «GREEN DEAL GREECE 2021»».

28/06/2021

Πρόσκληση της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ με θέμα: «Νομικές πλευρές της τηλε-εργασίας» - Σύνδεσμος εκδήλωσης.

25/06/2021

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη δήλωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2020».

25/06/2021

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κατασκευών – Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

24/06/2021

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμόρροπων – ΑΤΤΙΚΗ».

24/06/2021

Σχέδιο Nόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025».

23/06/2021

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενίσχυσης των Ελλήνων εφευρετών και της αύξησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας».

23/06/2021

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση επικαιροποιημένου υποδείγματος Διακήρυξης μελέτης-κατασκευής (μελετοκατασκευής) άνω των ορίων για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)».

23/06/2021

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μείωση συντελεστών ΦΠΑ για Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο - Κατατέθηκε η τροπολογία».

23/06/2021

Γνωμοδότηση 725/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ 2761/2020».

22/06/2021

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3)».

22/06/2021 FIEC: Newsletter 22.06.2021.
18/06/2021 Γνωμοδότηση 554/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Ποια χρονική στιγμή θα απεικονισθεί η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα λογιστικά βιβλία ΑΕ».
18/06/2021 Γνωμοδότηση 436/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε.».
17/06/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: σε λειτουργία η εφαρμογή "Δικαιολογητικά Επιστρεπτέων Προκαταβολών"» - Οδηγίες Χρήσης.
15/06/2021   FIEC: Newsletter 15.06.2021
14/06/2021   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» - Προθεσμία τριάντα ημερών για υποβολή απόψεων.
14/06/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα:«Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη»» έως 26 Ιουνίου 2021.
11/06/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών».
10/06/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών».
08/06/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή)» - Έργα (μελετοκατασκευή) ΚΑΤΩ των ορίων με βάση την τιμή - Έργα (μελετοκατασκευή) ΑΝΩ των ορίων με βάση την τιμή.
08/06/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία η εφαρμογή Κομιστές Αξιογράφων 6».
08/06/2021 FIEC: Newsletter 08.06.2021.
07/06/2021  

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η πλατφόρμα για δηλώσεις COVID Απριλίου».

04/06/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων» - Έργα Χαμηλότερη Τιμή ΚΑΤΩ των Ορίων - Έργα Χαμηλότερη Τιμή ΑΝΩ των Ορίων.
04/06/2021   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Μη διαθεσιμότητα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».
04/06/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Συμπληρωματική δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου σχεδίου νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες συναφείς διατάξεις»» έως 10 Ιουνίου 2021 - Δελτίο Τύπου.
03/06/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
03/06/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
02/06/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025».
01/06/2021 FIEC: Newsletter 01.06.2021.
01/06/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επιδότηση παγίων δαπανών: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
01/06/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η υποβολή δηλώσεων Ε3 Νομικών Προσώπων 2020».
01/06/2021   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούνιο».
31/05/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασίας επικαιροποίησης των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων μετά την έκδοση του ν. 4782/2021».
28/05/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 2020» - Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2020.
28/05/2021 ΑΑΔΕ: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε1 - Ε2 - Ε3.
27/05/2021

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Publication of the Call for expression of interest regarding the construction of the project: «Underground Linkage of Car Terminal with Former ODDY Area», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 04».

27/05/2021

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Publication of the Call for expression of interest regarding the construction of the project: «Dredging of Central Port», within the framework of Mandatory Enhancement ΜΕ 07».

27/05/2021

Διαδικτυακό Σεμινάριο του Σώστρατου με θέμα: «3Δ εκτύπωση στην κατασκευαστική βιομηχανία. Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» στις 27 Μαΐου 2021.

26/05/2021

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet».

25/05/2021

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies και νέες λειτουργίες».

25/05/2021

FIEC: Newsletter 25.05.2021.

24/05/2021

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή αιτήσεων Αυξημένης Αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

18/05/2021   FIEC: Newsletter 18.05.2021.
14/05/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα:«Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»» έως 27 Μαΐου 2021.
13/05/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 3ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
13/05/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών την Τετάρτη 12.05.2021 από 13:50 έως 18:00 ως προς την εξαγωγή των εκτυπώσεων τεχνικής & οικονομικής προσφοράς από το Σύστημα».
12/05/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα:«Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» έως 25 Μαΐου 2021.
12/05/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα:«Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» έως 11 Ιουνίου 2021.
11/05/2021 FIEC: Newsletter 11.05.2021.
10/05/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myCAR: Σε λειτουργία η εφαρμογή για πληρωμή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα».
07/05/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία η εφαρμογή Κομιστές Αξιογράφων 5».
07/05/2021   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Μη διαθεσιμότητα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».
05/05/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:«Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα»» έως 12 Μαΐου 2021.
05/05/2021   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Επιχειρησιακά Θέματα».
05/05/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα:«Δημόσια διαβούλευση για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων»» έως 13 Μαΐου 2021.
05/05/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2021» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Yποχρεώσεις φορολογουµένων τον Μάιο».
05/05/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
05/05/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
05/05/2021   FIEC: Newsletter 04.05.2021.
28/04/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Αίτηση χορήγησης».
27/04/2021   FIEC: Newsletter 27.04.2021.
27/04/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δηλώσεις COVID Μαρτίου: Σε λειτουργία η πλατφόρμα μέχρι την14η Μαΐου».
23/04/2021   Δημόσια Διαβούλευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα:«Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025» έως 22 Μαΐου 2021.
23/04/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αξιόγραφα - Αναστολή πληρωμής για 60 ημέρες και για τις επιταγές του Μαΐου».
22/04/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή Διαβούλευση για τις «ενεργειακές» Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)».
20/04/2021   Πρόσκληση του ΣΘΕΒ με θέμα: «Διημερίδα Ενημέρωσης Φορολογικών Θεμάτων και Αναπτυξιακών Κινήτρων» στις 22-23 Απριλίου 2021.
20/04/2021   Πρόσκληση του ECSO με θέμα: «What is going on in the European construction sector?» στις 29 Απριλίου 2021.
20/04/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Η ΚΥΑ για τα δικαιώματα πρόσβασης στο Κτηματολόγιο επιλύει προβλήματα δεκαετιών και κάνει πιο εύκολη τη δουλειά μηχανικών, επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων».
20/04/2021   Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείριση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)»» με κωδ. MIS 5035116.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035116 το οποίο αφορά στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού του έργου.
Η
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 06/05/2021 και ώρα 10:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την
11/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Προκήρυξη
- Διακήρυξη - ΤΕΥΔ.
20/04/2021   FIEC: Newsletter 20.04.2021.
20/04/2021   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα».
19/04/2021   Πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Greece - Kosovo* Business Forum on Energy» στις 20 Απριλίου 2021.
19/04/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
19/04/2021   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Publication of the Call for expression of interest regarding the Creation of Contractors’ Register (Supplier pool) by Project category».
16/04/2021   Eνημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το σχέδιο νόμου «Απλοποίηση του πεδίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
16/04/2021   Δημόσια Διαβούλευση για το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως 14 Μαΐου 2021.
14/04/2021   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Τηλεδιάσκεψη Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ- Αφρικής υπό τον τίτλο "Accelerating the EU - Africa Partnership for Green Energy Transition in Africa" - Eνημέρωση Φορέων».
13/04/2021   FIEC: Newsletter 13.04.2021.
12/04/2021   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
12/04/2021   Πρόσκληση της ΕΕΜΦ με θέμα: «Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ) - Ενότητα Β».
12/04/2021   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Επαναληπτικός διαγωνισμός έργου: YE 04 “Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔY».
12/04/2021   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «INVITATION FOR SUBMITTING OFFER regarding the project : “Repair of mooring positions for Dry Docks Dockgates”».
12/04/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
08/04/2021   Δημόσια Διαβούλευση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση επί του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» έως 7 Μαΐου 2021.
08/04/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δείτε την Διαδικτυακή Συζήτηση για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό – και το Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».
07/04/2021   Ανακοίνωση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με θέμα: «Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις και Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης για τη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)»».
07/04/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Διαθέσιμη η εφαρμογή Κομιστές Αξιογράφων 4» - Οδηγίες χρήσης.
07/04/2021   Ανακοίνωση του ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Διαθέσιμη η πλατφόρμα για τροποποιήσεις στις ημερομηνίες 7/4, 14/4, 21/4 και 28/4».
07/04/2021   Ανακοίνωση της ΟΔΕΕ με θέμα: «Διευκρινίσεις για πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, προθεσμίες».
07/04/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «ΓΕΦΥΡΑ 2: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων».
06/04/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Διαδικτυακή Συζήτηση για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό – Νέο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων».
06/04/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
05/04/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» - Οδηγίες χρήσης.
02/04/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με τα εργαλεία για την καταπολέμηση των αθέμιτων συμπράξεων στις δημόσιες συμβάσεις - κατευθύνσεις για τον τρόπο εφαρμογής του συναφούς λόγου αποκλεισμού».
01/04/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Πλήρης οδηγός».
01/04/2021 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων».
01/04/2021 Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
31/03/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου government.gov.gr με θέμα: «Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»».
31/03/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) έτους 2021».
31/03/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οι σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις που λήγουν σήμερα Τετάρτη 31.3.2021».

30/03/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης»» έως 12 Απριλίου 2021.
30/03/2021 FIEC: Newsletter 30.03.2021.
30/03/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε νέο πολυνομοσχέδιο με κατεπείγουσες ρυθμίσεις - Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις».
29/03/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Τα έργα που μπαίνουν στο Ταμείο Ανάκαμψης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».
29/03/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ενημέρωση Πόθεν έσχες - Μέχρι 31.3.2021 η οριστικοποίηση - Μέχρι 30/04/2021 οι διορθώσεις».
26/03/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» έως 25 Απριλίου 2021.
26/03/2021 Πρόσκληση της ΕΕΜΦ με θέμα: «Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ)».
23/03/2021 FIEC: Newsletter 23.03.2021.
22/03/2021 Έγγραφο της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Δυνατότητες ελληνικών επενδύσεων στη Δομινικανή Δημοκρατία».
22/03/2021 Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Σεμινάριo Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαδικτυακή πύλη "Access2Markets"».
19/03/2021 Απόφαση 17009/2020 του ΔΠΑ με θέμα: «Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Υποχρέωση εργοδότη να τηρεί στο χώρο λειτουργίας μηχανών/μηχανημάτων οδηγίες χρήσεώς τους συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα».
18/03/2021 Ανακοίνωση του ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Παράταση στην υποβολή καταστάσεων υπόχρεων έτους 2021 έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2021».
17/03/2021 Γνωμοδότηση 2754/2020 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Μέγεθος οντότητας μετά από μετατροπή από ΕΕ σε ΑΕ».
16/03/2021 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2020».
16/03/2021 FIEC: Newsletter 16.03.2021.
16/03/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών (για φορείς δημοσίου κλπ) για το φορολογικό έτος 2020».
16/03/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή για δηλώσεις COVID».
12/03/2021   ΕΑΑΔΗΣΥ: Πίνακας χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του ν.4782/2021.
12/03/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δηλώσεις COVID Φεβρουαρίου: Σε λειτουργία η πλατφόρμα μέχρι την 31η Μαρτίου».
09/03/2021   Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Σεμινάριo Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαδικτυακή πύλη "Access2Markets"».
09/03/2021   FIEC: Newsletter 09.03.2021.
09/03/2021   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
08/03/2021   Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
08/03/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» έως 18 Μαρτίου 2021.
08/03/2021 Πρόσκληση της ΕΕΜΦ με θέμα: «Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ)».
03/03/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου government.gr με θέμα: «Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων - 2021».
03/03/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Αίτηση χορήγησης».
03/03/2021 Παρουσίαση απόψεων ΣΑΤΕ δια του Προέδρου κ. Γ.Βλάχου στην συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» - Αναδημοσιεύσεις - Βίντεο.
02/03/2021 Επιστολή του ΕΣΒΥΚ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Απόψεις και επεξεργασμένες προτάσεις επί του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»» - Παράρτημα 1 - Παράρτημα 2.
02/03/2021 FIEC: Newsletter 02.03.2021.
01/03/2021 Ανακοίνωση του ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Παράταση στην υποβολή καταστάσεων υπόχρεων έτους 2021 έως 5.3.2021».
01/03/2021 Τεχνολογιστική: Ανακοίνωση θανάτου Γεωργίου Κατσατούρα.
01/03/2021 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2021».
01/03/2021 Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του κατασκευαστικού έργου: ΥΕ07 «Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα»».
26/02/2021  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ποιες υποχρεώσεις λήγουν σήμερα 26.2.2021, ποιες στις 28.2.2021 και ποιες έχουν παραταθεί».

25/02/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής ενός μηνός με τροπολογία».
24/02/2021 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα».
23/02/2021   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μηχανικοί: Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο υπαγωγής αυθαιρέτων στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο».
23/02/2021   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» έως 8 Μαρτίου 2021.
23/02/2021   FIEC: Newsletter 23.02.2021.
23/02/2021   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».
22/02/2021 Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα: «Σχετικά με την αμοιβή συμμετοχής σε επιτροπές των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και τον ρόλο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων».
22/02/2021 Γνωμοδότηση 2106/2020 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Λογιστικός χειρισμός επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας εργαζομένων».
19/02/2021 ΟΚΕ: Εκλογή Εκπροσώπου ΣΑΤΕ κ. Μ. Αλέπη ως Αντιπροέδρου (Α' Ομάδα) της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.).
19/02/2021 Πρόσκληση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Διαδικτυακές B2B Συναντήσεις με γερμανικές εταιρίες από τον Κλάδο Δομικών Υλικών 22 Απριλίου 2021».
18/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Στασινός – ΤΕΕ: το Ελληνικό Κύμα Ανακαίνισης πρέπει να αντικαταστήσει το Εξοικονομώ».
18/02/2021 Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Σεμινάριo Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαδικτυακή πύλη "Access2Markets"».
16/02/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Κρατική Αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές και συντονισμός σχετικών θεμάτων»» έως 01 Μαρτίου 2021.
16/02/2021 FIEC: Newsletter 16.02.2021.
16/02/2021 ΠΡΟΣΟΧΗ - Ανακοίνωση της ΓΓΠΠ με θέμα: «Νέα Ισχυρή σύσταση σε εργαζομένους και κατοίκους σε όλη την Αττική».
15/02/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου: Σε λειτουργία η πλατφόρμα μέχρι την 1η Μαρτίου».
15/02/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6: Σε λειτουργία οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
15/02/2021 Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: «Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4772/2021 (άρθρο 28) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής».
12/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ενίσχυση 400 ευρώ: νέα κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων προς το Υπουργείο Εργασίας».
12/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ενίσχυση 400 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες: Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ».
11/02/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Όλα τα μέτρα αναλυτικά για την Αττική από 11-2-2021 έως 28-2-2021».
11/02/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων, διάταξη για τα καταστήματα κράτησης ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ρυθμίσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και το καθεστώς αλλοδαπών» έως 24 Φεβρουαρίου 2021.
11/02/2021 Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α.».
11/02/2021 Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
11/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Εκδήλωση του ΤΕΕ για την παρουσίαση του νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»».
11/02/2021 Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο του ΣΕΒ με θέμα: «Innovative Greeks» στις 2 & 3 Μαρτίου 2021.
11/02/2021 Γνωμοδότηση 2389/2020 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Προαιρετική μετάπτωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων».
09/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ από τις αλλαγές του νόμου 4759/2020».
09/02/2021 FIEC: Newsletter 09.02.2021.
09/02/2021 Γνωμοδότηση 1742/2020 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Αποσβέσεις παγίων (κτηρίου εκτός εκμεταλλεύσεως)».
09/02/2021 Γνωμοδότηση 1430/2020 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Σημαντικό μέγεθος για αναλώσιμα υλικά».
08/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συγκρότηση 2ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
08/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Περισσότεροι ΚΑΔ να ενταχθούν στην ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματιών – Παρέμβαση ΤΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας».
08/02/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Επίδομα 400 ευρώ επιστημόνων – Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»».
05/02/2021   Πρόσκληση της Διεύθυνσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων για τις κύριες μεταβολές από 01.01.2021».
05/02/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Πρόταση για τη νέα Εθνική Στρατηγική δημοσίων συμβάσεων (2021-2025)».
04/02/2021   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους».
04/02/2021   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοίνωση help desk ΤΕΕ για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»».
04/02/2021   ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης Έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Σχέδια Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε δημόσια κρίση - Α' Φάση» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Α - Έκδοση 2021-02-02 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.
03/02/2021   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση προτύπων τευχών διακηρύξεων για την "Κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών μέσω συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ"».
02/02/2021 FIEC: Newsletter 02.02.2021.
02/02/2021 Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR».
01/02/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σ.ΛΟ.Τ 2593/2020 Απεικόνιση μέσου όρου προσωπικού και αναστολή συμβάσεων εργασίας».
01/02/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Πλήρης οδηγός».
01/02/2021 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Παρισιού με θέμα: «Παρουσίαση νέας έκδοσης Διεθνούς Έκθεσης Κατασκευών 'Mondial du Bâtiment' (BATIMAT, IDEOBAIN, INTERCLIMA), 3-6 Οκτωβρίου 2022».
01/02/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2021». - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων».
29/01/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή για την Υπεύθυνη Δήλωση ΕΝΦΙΑ».
27/01/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τη μείωση των ενοικίων, τις επιταγές την ενίσχυση των επιχειρήσεων και άλλες φορολογικές διατάξεις».
26/01/2021 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Φωτοβολταϊκά και τέλος ακίνητης περιουσίας - Υπολογισμός ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του αντιστοιχούντος φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων».
26/01/2021 FIEC: Newsletter 26.01.2021.
25/01/2021 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η υποβολή δήλωσης Ε9 2022 (μεταβολές μετά την 1/1/2021)».
22/01/2021 Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ειδική Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου».
22/01/2021 Μελέτη Διερεύνησης Νέων Προϊόντων ΤΜΕΔΕ: Συνοπτική Έρευνα Μελών, Πιστούχων και άλλων δυνητικών Συναλλασσόμενων (Συμπλήρωση έως 29/01/2021).
22/01/2021 Πρόσκληση του ΕΕΒΕ με θέμα: «21η Διεθνής Έκθεση Δομικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Οδοποιίας - Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή και B2B συναντήσεις με επιχειρήσεις από Γερμανία και από άλλες χώρες».
20/01/2021 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Διοργάνωση διαδικτυακού φόρουμ για την παρουσίαση κατασκευαστικών έργων της Σαουδικής Αραβίας 2021-2023».
19/01/2021 FIEC: Newsletter 19.01.2021.
18/01/2021 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση: σύνταξη καταλόγου Μηχανικών – στελέχωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) Δασικών Χαρτών Αττικής».
13/01/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση για το «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»» έως 10 Φεβρουαρίου 2021.
13/01/2021 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών την Τρίτη 12.01.2021 από 13:30 έως 16:30».
12/01/2021 FIEC: Newsletter 12.01.2021.
12/01/2021 Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου του κατασκευαστικού έργου: ΥΕ10 «Επέκταση Σταθµού ∆ιακίνησης Αυτοκινήτων (Λιµένας Ηρακλέους)».
12/01/2021 Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου του κατασκευαστικού έργου: ΥΕ07 «Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιµένα»».
11/01/2021 Α