Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 

Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ

 


Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο του Τομέα Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(πρ. ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, και συγκεκριμένα στην περιοχή ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ, στην οποία προσφέρονται σε μορφή .pdf και .doc όλα τα απαραίτητα έντυπα που οι εργολήπτες χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με το ΤΣΜΕΔΕ για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και λοιπά ζητήματα.

http://www.tsmede.gr/Παρεχόμενεςυπηρεσίες/ΧρήσιμαΈντυπα

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english