Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


Ενιαία Τιμολόγια Έργων
 

2017

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

ΦΕΚ 1746Β/19.05.2017
 

2015

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

ΦΕΚ 1088Β/09.06.2015
 

2014

Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών-Η/Μ Εγκαταστάσεων Έργων Οδοποίας-Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

ΦΕΚ 3347Β/12.12.2014
Διορθωτικές επεμβάσεις Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΦΕΚ 1913Β/15.07.2014

Προσθήκη  Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

ΦΕΚ 1656Β/23.06.2014
 

2013

Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας

ΦΕΚ 3094Β/05.12.2013

Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 639Β/20.03.2013

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 363Β/19.02.2013
 

2012

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών".

ΦΕΚ 315Β/14.02.2012
 

2011

Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης "Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας".

ΦΕΚ 2965Β/23.12.2011

Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Yδραυλικών και Λιμενικών".

ΦΕΚ 2063Β/16.09.2011
 

2010

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου.

ΦΕΚ 721Β/26.05.2010

Τροποποίηση-διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Yδραυλικών και Λιμενικών".

ΦΕΚ 518Β/26.04.2010
 

2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 2630Β/31.12.2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου.

ΦΕΚ 1661Β/13.08.2009

Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων - Αναπροσαρμογή -Φεβρ. 2009.

ΦΕΚ 822Β/04.05.2009

'Eγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων.

ΦΕΚ 513Β/19.03.2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 410Β/06.03.2009

Συμπλήρωση της απόφασης "Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας".

ΦΕΚ 305Β/19.02.2009
 

2008

Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

ΦΕΚ 1189Β/26.06.2008

Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Εργων Οδοποιϊας.

ΦΕΚ 918Β/19.05.2008
 

2007

Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.

ΦΕΚ 1584Β/17.08.2007
 

2005

1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Εργασιών.

ΦΕΚ 573Β/27.04.2005

Έγκριση 2ης Βελτίωσης και Εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων.

ΦΕΚ 440Β/05.04.2005

Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών για Έργα Οδοποιϊας.

ΦΕΚ 205Β/17.02.2005
 

2004

Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών και 1η βελτίωση των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Εργων.

ΦΕΚ 1939Β/29.12.2004

Έγκριση ενιαίων τιμολογίων, προτύπων τευχών διακηρύξεων και καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης.

ΦΕΚ 1556Β/18.10.2004
 
 
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english