Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
16. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/11/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1136
Πρωτόκολλο: 1104481/746/Τ. & Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1136
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17847
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών.
 
17. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/11/2006 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: Δ17α/08/173/ΦΝ 443  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα. (Διορθώσεις σφαλμάτων στις ισχύουσες πρότυπες διακηρύξεις - ΦΕΚ Β' 1184/2006).
 
18. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο: 1086846/2015/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17826
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α') περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'), προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
 
19. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1132
Πρωτόκολλο: 1100785/11369/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.
 
20. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/11/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1130
Πρωτόκολλο: 1100384/11194/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1130
Συνημμένα: Έντυπο δήλωσης φορολογικής απαλλαγής
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18057
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α').
 
21. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 6/11/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1129
Πρωτόκολλο: 1098066/2263/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17825
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.
 
22. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 2/11/2006 Αριθμός: ΦΕΚ1611Β
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/157/ΦΝ 439.3  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1611Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21017
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4α του άρθρου 7 του ν. 3316/2005.
 
23. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 24/10/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1123
Πρωτόκολλο: 1093538/688/Τ & Ε.Φ.  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1123
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17766
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2007. (Καταχωρούμε εδώ μόνο το κυριότερο μέρος της εγκυκλίου)
 
24. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 18/10/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17γ/05/157/ΦΝ 439.3  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-17811
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17811
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005.
 
25. Υπ. Εξωτερικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/10/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 010/22/ΑΣ 2053  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΞ-18172
Συνημμένα: Οργανόγραμμα της νέας Β' Γεν. Δ/νσης του ΥΠΕΞ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 18172
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρξη λειτουργίας αναδιαρθρωμένης Β' Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Σχέσεων.
 
26. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/10/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1122
Πρωτόκολλο: 1091164/2651/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1122
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17612
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
 
27. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/10/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 4755  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-17627
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17627
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατηγορίες και τάξεις εργοληπτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Κοινοπραξία. (Κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΑΤΕ το έγγραφο αποτελεί απάντηση του κ. Θ. Ρεντζεπέρη σε ερώτημα δημοπρατούσας αρχής και δεν έχει καμία νομική δεσμευτικότητα ως προς τις αναθέτουσες αρχές και τις υπηρεσίες εν γένει.)
 
28. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1120
Πρωτόκολλο: 1088069/11195/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1120
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17611
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα καθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2007
 
29. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/10/2006 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ17γ/07/148/ΦΝ 439.3  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-17562
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17562
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων.
 
30. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/9/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: 1085960/677/0015  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17571
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 α' του άρθρου 20 του π.δ 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2005
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english