Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819202122232425
Σύνολο Εγγραφών: 364
1. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3474Β
Πρωτόκολλο: 61579  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3474Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38271
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α' 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3491Β
Πρωτόκολλο: Α. 1085  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3491Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38272
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (Β' 3398) αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 
3. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 4/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ129Α
Πρωτόκολλο: ν. 4951  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ129Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38264
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3450Β
Πρωτόκολλο: 65429  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3450Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38265
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021.
 
5. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 2/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ128Α
Πρωτόκολλο: ν. 4950  
 Αρχείο .pdf: 2022ΠΡΩΘ-ΦΕΚ128Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38262
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
 
6. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3581  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΑΑΔΗΣΥ-38259
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38259
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπόμνηση υποχρεώσεων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης (κατ' άρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016).
 
7. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3375Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/67077/2333  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ3375Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38261Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β' 603), όπως ισχύει για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Ιούνιο 2022.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/7/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3375Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/67071/2331  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3375Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38261
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β' 603), όπως ισχύει για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Ιούνιο 2022.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3367Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3367Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38257
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.
 
10. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 308205/Σ.441  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38254
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3350Β
Πρωτόκολλο: ΓΔΟΥ 33  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3350Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38251
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
 
12. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 308161/Σ.440  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38255
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38255
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
13. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 29/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 308130/Σ.439  
 Αρχείο .pdf: 2022ΕΦΚΑ-38256
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38256
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
14. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2022 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 65904  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΑΝ-38250
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38250
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση της ΑΠ14645/11-02-2022 Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023-2025 (ΑΔΑ 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8).
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/6/2022 Αριθμός: ΦΕΚ3324Β
Πρωτόκολλο: Α. 1082  
 Αρχείο .pdf: 2022ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3324Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 38246
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1106/2021 (Β' 1976) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α' του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english