Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011
Σύνολο Εγγραφών: 160
1. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/12/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 133473 ΦΕΚ 4309Β  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-31914
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31914
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445).
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1194
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1194
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31898
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/12/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1192
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1192
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31884
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014.
 
4. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31869
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017.
 
5. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4159Β
Πρωτόκολλο: 6269/1895 Α1  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4159Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31881
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ".
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4158Β
Πρωτόκολλο: 130060  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4158Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31868
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4155Β
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οι.1720/Α32  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4155Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31866
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.
 
8. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 83679  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΧΩΔΕ-31846
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31846
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 
9. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4108Β
Πρωτόκολλο: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4108Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31861Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4003/17.11.2017 (τ.Β').
 
10. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ4003Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ4003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31861
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 16/11/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1175
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1175
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31822
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας.
 
12. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 15/11/2017 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270  
 Αρχείο .pdf: 2017ΕΦΚΑ-31827
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31827
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστική ενημερότητα.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 14/11/2017 Αριθμός: ΠΟΛ 1172
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1172
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31812
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 14/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ3976Β
Πρωτόκολλο: Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3976Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
 
15. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 13/11/2017 Αριθμός: ΦΕΚ171Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4497/2017  
 Αρχείο .pdf: 2017ΥΠΑΝ-ΦΕΚ171Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 31808
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english