Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
106. Αρειος Πάγος
Κατηγορία: Απόφαση Αρείου Πάγου Ημερομηνία: 20/2/2006 Αριθμός: 1127
Πρωτόκολλο: Απόφαση 1127/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΑΡΠΑΓ-1127
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21820
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναθεώρηση και πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών. Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 10 του Ν. 3212/2003 που καταργεί το δικαίωμα των αναδόχων που σκονταν στο στάδιο της εκτέλεσης κατά την ισχύ του Ν. 2940/2001 να ζητήσουν τον ευνοϊκότερο τρόπο αναθεώρησης της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν.1418/1984, δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του Συντάγματος ούτε της ΕΣΔΑ, αφού η αναδρομική κατάργηση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η ρύθμιση αταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Μηνιαία προθεσμία έγκρισης του λογαριασμού. Η ρύθμιση δεν ισχύει για λογαριασμούς που δεν είναι νόμιμοι, όπως εκείνοι που συντάχθηκαν με βάση ιάταξη που καταργήθηκε αναδρομικά. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ΄ αρ.121/2004 απόφασης Εφετείου Κέρκυρας.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 20/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1030
Πρωτόκολλο: 1018261/559/06/ΔΟΣ  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1030
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16929
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Κουβέιτ, Κίνας, Λετονίας, Μεξικού και αναθεώρηση της Σύμβασης με το Βέλγιο.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1027
Πρωτόκολλο: 1017580/318/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1027
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16933
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006. α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ. (Ε5).
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1029
Πρωτόκολλο: 1017621/10262/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1029
Συνημμένα: Παράρτημα μη εκπιπτόμενων δαπανών.
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16931
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία.
 
110. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2006 Αριθμός: 6
Πρωτόκολλο: Δ17α/10/28/ΦΝ 437  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-6
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16868
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή των βελτιωμένων πρότυπων τευχών διακηρύξεων. (βλ. και την εγκύκλιο 23/2006)
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1028
Πρωτόκολλο: 1017618/10261/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1028
Συνημμένα: Παράρτημα Εκπιπτόμενων Δαπανών από τα αακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών).
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16932
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ ΠΟΛ 1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ''Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία''.
 
112. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 15/2/2006 Αριθμός: 492
Πρωτόκολλο: 492/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΣτΕ-492
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16860
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αφορά την παρακράτηση ποσοστού 6 τοις χιλίοις, επί των πιστοποιήσεων, υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
 
113. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 14/2/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 69
Πρωτόκολλο: 69/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 69
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17358
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται αν οι τόκοι υπερημερίας αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ή εισόδημα από κινητές αξίες.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1022
Πρωτόκολλο: 1013874/390/ΔΜ  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1022
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 132/Α'/27.12.2005 (ν. 3427/2005, Αρθρα 27-35)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16873
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με την τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α)". (Βλ. και την ΠΟΛ 1057/2006 και ΠΟΛ 1118/2006)
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1019
Πρωτόκολλο: 1001883/10039/Β0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1019
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση του δικαιώματος σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του ν. 3220/2004.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1021
Πρωτόκολλο: 1012967/897/307/Δ0014  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16872
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στατιστικά κατώφλια για ενδο-κοινοτικές συναλλαγές έτους 2006.
 
117. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/2/2006 Αριθμός: 5
Πρωτόκολλο: Δ11δ/ο/1/13  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-5
Συνημμένα: Κανονισμός ΕΚ 2083/2005
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16834
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-2-2006.
 
118. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2006 Αριθμός: 4
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/19/ΦΝ 417.1  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-4
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16869
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
119. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/1/2006 Αριθμός: ΦΕΚ102Β
Πρωτόκολλο: Δ15/ΟΙΚ/1056  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ102Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16816
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, ανασυγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.
 
120. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/1/2006 Αριθμός: 1
Πρωτόκολλο: Δ17γ/09/9/ΦΝ 417  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16758
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή της κοινής οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english