Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
20212022
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789
Σύνολο Εγγραφών: 124
121. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1006
Πρωτόκολλο: 1098059/325Π.Ε./Β0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1006
Συνημμένα: Γνωμοδότηση 463/2005 του ΝΣΚ
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ'αριθμ. 463/2005 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ..(Ερωτάται ποιές φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται σε περίπτωση εξόδου από την κοινωνία ενός κοινωνού (συγκυρίου) με ανάληψη αυτούσιας της μερίδας του και συνέχιση αυτής μεταξύ των λοιπών συγκρυρίων).
 
122. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/1/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1003
Πρωτόκολλο: 1003399/54/Α0012  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1003
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16788
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων κ.λ.π.
 
123. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 4/1/2006 Αριθμός: ΝΣΚ 1
Πρωτόκολλο: 1/2006  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΣΚ 1
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 17357
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ερωτάται: 1) Εάν διαγωνιζόμενες εταιρίες ή Κ/Ξ εταιριών, που είναι θυγατρικές κάποιων άλλων εταιριών, μπορούν να αντλούν την εμπειρία των μητρικών εταιριών τους. 2) Εάν σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Κ/Ξ, η εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων μπορεί να προκύπτει από την συνολικά αθροιζόμενη εμπειρία. 3) Εάν μπορεί νεοσύστατη εταιρία, να επικαλεστεί ως εμπειρία, για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό, την εμπειρία στελέχους της.
 
124. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/1/2006 Αριθμός: ΠΟΛ 1001
Πρωτόκολλο: 1000418/1/Α0013  
 Αρχείο .pdf: 2006ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1001
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ 312Α'/27.12.2005 (Αρθρα 2 έως και 22 και 25 παρ. 1)
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 16699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α') "Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english