Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αποκλειστική προσφορά της ADSIS
 
22/02/2022  

Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ για ψηφιακές υπογραφές.

24/07/2018  

Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ για ψηφιακές υπογραφές και usb tokens.

21/11/2017   Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ για την απόκτηση της εφαρμογής Verifier v1.0, που αφορά:

α) Έλεγχο εγκυρότητας ενός ή περισσοτέρων ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων pdf με ένα κλικ!

β) Ταυτόχρονη επαλήθευση ασφαλούς χρονοσήμανσης.

γ) Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση προειδοποιητικού αποτελέσματος ή σφάλματος ψηφ. υπογραφής.

18/10/2017   Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ για:

α) Έκδοση ψηφιακής ταυτότητας και

β) υποστήριξη προετοιμασίας και υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς, καθώς και πλήρη εκπαίδευση στο νέο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα.

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english