Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΕ
Πίνακας ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή σε Επιτροπές Διαγωνισμών Θεσμικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων των υλικών-Αναθεώρηση
Αγγελίες
Μελών
New
Ανοικοδόμηση Ουκρανίας Ασφ/κές & Φορ/κές Εξελίξεις New BIMcert
Training

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ

Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Ιουνίου  Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
ΠΔ 71/2019- Παρατάσεις ΜΕΕΠ ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα New Ν.4412/16 μέχρι τον Ν.4782/21 Ελλάδα 2.0
ΕΛΟΤ: Σχέδια Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών σε Δημόσια Κρίση Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΤΜΕΔΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
 
Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τα εγχειρίδια και τις οδηγίες χρήσης του ΟΠΣ ΜΗ.ΤΕ.
   
21/06/2024   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
21/06/2024   Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».
21/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κ. Χατζηδάκης: Απόδειξη εμπιστοσύνης στην ελληνική Οικονομία η συμφωνία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Masdar».
21/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής πέντε μεγάλα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 650 εκατ. ευρώ».
21/06/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) Θεσσαλονίκης - Τρίτη 25/6».
21/06/2024   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 21.06.2024.
21/06/2024   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 20.06.2024.
20/06/2024   19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος (07-09.11.2024, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης) Σημαντικές Ημερομηνίες - Εγγραφή
20/06/2024   Έκθεση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκθεση παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων περιόδου 2021 - 2023».
20/06/2024   Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ για τη λειτουργία τεσσάρων νέων διαδικασιών δηλώσεων.
20/06/2024   Απόφαση 21913/2024 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β ́ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας που αφορά στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
20/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κ. Χατζηδάκης: Αυξημένες επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις – καινοτομία».
19/06/2024   Έγγραφο 6167/2024 της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς».
19/06/2024   Απόφαση 48064/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 11ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου».
19/06/2024   Απόφαση 47296/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 43158/17.03.2023 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β' 1782)».
18/06/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021».
18/06/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
18/06/2024   FIEC: Newsletter 18.06.2024.
18/06/2024   Απόφαση 2/58088/ΔΠΓΚ/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κατάρτιση κρατικού προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025».
17/06/2024   Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ενσωμάτωση της λειτουργίας «Απόρριψη ηλεκτρονικού τιμολογίου (ΗΤ) με δυνατότητα διόρθωσης και επανυποβολής (Soft Reject–SR)»».
17/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα έργα διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς στους Δήμους Αμαρουσίου και Κηφισιάς».
17/06/2024   Απόφαση 47622/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (10η προκαταβολή)».
17/06/2024   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: ««Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο» Διεθνές Συνέδριο | 13 & 14 Ιουνίου | Κτίριο ΤΜΕΔΕ, Αθήνα».
17/06/2024   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Επιστολή της Διεύθυνσης Δ19 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  με θέμα: «Ανάρτηση παράτασης του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)».
17/06/2024   Πρόσκληση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)»».
17/06/2024   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνου  με θέμα: «Ανακαίνιση & Εκσυγχρονισμός Ιταλικών Σιδηροδρομικών Σταθμών».
17/06/2024   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνου  με θέμα: «Επενδύσεις για την Αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Μιλάνο».
17/06/2024   Έγγραφο 846552/2024 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. Α.1086/28-05-2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β' 3100/04-06-2024) σχετικά με τον ανακαθορισμό του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το τρέχον έτος 2024».
17/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Οι νέες δικαστικές υποδομές θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης».
17/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: «Αποκατάσταση ζημιών και υλοποίηση έργων με ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα»».
17/06/2024   Ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ με θέμα: «RRF 16755 Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων».
14/06/2024   Απόφαση 44756/2024 των Υπουργείων Ανάπτυξης - Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας».
14/06/2024   Ανακοίνωση του government.gov.gr με θέμα: «Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης».
14/06/2024   Απόφαση 47141/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 21ης και της 22ας Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (3η προκαταβολή)».
14/06/2024   Απόφαση Α. 1092/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013».
14/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)».
14/06/2024   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
14/06/2024   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: ««Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο» Διεθνές Συνέδριο | 13 & 14 Ιουνίου | Κτίριο ΤΜΕΔΕ, Αθήνα».
14/06/2024   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ζάγκρεμπ με θέμα: «Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατασκευή συγκροτήματος θερμών λουτρών σε πόλη Bjelovar».
14/06/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
13/06/2024   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Σ.Δ.Ε./Τμ.Κατ.».
13/06/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Μετατίθεται για τις 26/7/2024 η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων».
13/06/2024   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.
13/06/2024   Εγκύκλιος 47002/2024 του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2024».
13/06/2024   Απόφαση 81409 ΕΞ 2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57416 ΕΞ 2022/28.04.2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α' 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α' 130)» (B' 2153)».
13/06/2024   Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1068195 ΕΞ 2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1063104 ΕΞ2024/31-05-2024 (Β’ 3171) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
13/06/2024   Απόφαση 46450/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 96527/3.8.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β' 3554)».
13/06/2024   Ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ με θέμα: «RE: RRF 16755 Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων».
12/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Ξεκινά ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του Κυβερνητικού Πάρκου «Ανδρέας Λεντάκης»».
12/06/2024   Απόφαση 46387/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (6η προκαταβολή)».
12/06/2024   Εγκύκλιος 35814/2024 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα» - Δελτίο Τύπου.
12/06/2024   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «1ο Διεθνές Συνέδριο ΤΜΕΔΕ – «Redefining the future horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο»».
11/06/2024   Απόφαση οικ. 82240 ΕΞ 2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης (κυα) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)” (Β'3766)»(Β.2120)».
11/06/2024   Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κροατίας Τεύχος 04/2024.
11/06/2024   FIEC: Newsletter 11.06.2024.
11/06/2024   Έγγραφο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση SAIE (09-12.10.2024, Μπολόνια-Ιταλία) Διεθνές Σαλόνι για την Δόμηση και τις Κατασκευές».
11/06/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) - (Eνημέρωση 10-06-2024)».
11/06/2024   Απόφαση Α. 1090/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β’ 2436)».
11/06/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογικές Δηλώσεις: Προαιρετικός ο IBAN για πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, εφόσον δεν δικαιούνται επιστροφής φόρου».
11/06/2024   Εγκύκλιος Ε. 2041/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022, «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», Α΄190) κατόπιν της κωδικοποίησης του προϊσχύοντος ν.δ. 356/1974 (Α΄90) με τον ν. 4978/2022».
11/06/2024   Ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ με θέμα: «Υποβολή εντύπων Ε4 και Ε9 λόγω διακοπής λειτουργίας».
11/06/2024   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναδρομικά 2015 - 2021. Σε λειτουργία οι εφαρμογές».
11/06/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
10/06/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 17:00».
10/06/2024   Απόφαση 125919/2024 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για το Building Information Modelling (BIM)».
10/06/2024   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΔ ΕΝ/62391/399 /2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «3η τροποποίηση της προκήρυξης της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
10/06/2024   Εγκύκλιος Ε. 2040/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5104/2024 και τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1275/2013, όπως ισχύει μετά την έκδοση της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1038/2024».
10/06/2024   Έγγραφο 5868/2024 της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης».
10/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή της Τεχνολογίας Μοντελοποίησης (BIM) των έργων».
10/06/2024   Εγκύκλιος 29/2024 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης – προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 61 του ν.3863/2010».
10/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: ««Thessaly Evros Pass»: Πρόγραμμα 4,45 εκατ. ευρώ για την οικονομική στήριξη των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Τέλος Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων».
10/06/2024   Απόφαση 77522 ΕΞ 2024 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499), καθώς και της υπό στοιχεία 40953 ΕΞ 2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207) (Β’ 2499)”» (Β’ 1610)».
10/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Νίκος Ταχιάος: Στην Κρήτη προωθούνται έργα που ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ».
10/06/2024   Απόφαση 45323/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2023 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (8η προκαταβολή)».
07/06/2024   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Στρατηγικά Έργα σε κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials-CRM)».
07/06/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
07/06/2024   Απόφαση 45320/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (6η προκαταβολή)».
07/06/2024   Απόφαση 45097/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (9η προκαταβολή)».
07/06/2024   Απόφαση 45319/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (9η προκαταβολή)».
07/06/2024   Απόφαση 44726/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 26 Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
06/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Υποβολή του 4ου αιτήματος εκταμίευσης από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορηγήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ».
06/06/2024   Απόφαση Α. 1088/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Μεταβολή των κριτηρίων και των προϋποθέσεων καταχώρισης οφειλών στα βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης και ρύθμιση των χρονικών ορίων ισχύος των συνεπειών της καταχώρισης - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1232/2021 (Β’ 4942) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
06/06/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
05/06/2024   Ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου με θέμα: «Ημερίδα Ενημέρωσης για τα κατασκευαστικά έργα εκμοντερνισμού της Σιδηροδρομικής Γραμμής Βελιγραδίου-Νις, 26 Ιουνίου 2024».
05/06/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αγίου Δημητρίου - Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Διαμαρτυρία για υπερβολικές απαιτήσεις στη Διακήρυξη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)» εκτιμώμενης αξίας 8.668.563,01 € (με ΦΠΑ 24%)».
05/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης» - Εγκύκλιος Φ51020/34461/2024.
05/06/2024   Ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ με θέμα: «RE: RRF 16755 Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων».
05/06/2024   1ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο» στις 13-14 Ιουνίου 2024 στην Αθήνα (Κτίριο ΤΜΕΔΕ) - Πρόγραμμα.
05/06/2024   Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/59055/1063/2024 πολλών Υπουργείων με θέμα: «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων».
05/06/2024   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (European Association of Guarantee Institutions – AECM)».
05/06/2024   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις για τη διοικητική δίκη»», έως 18 Ιουνίου 2024.
05/06/2024   Απόφαση Ο. 3026/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 24, 35, 40 και 44 του ν. 5111/2024 (Α΄76) «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις»».
05/06/2024   Απόφαση Α.1087/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Είσπραξη εσόδων υπέρ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)».
05/06/2024   Απόφαση Α.1086/2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιημένων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2024».
05/06/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΔΟΥ Χαλκίδας – συνεχίζεται η λειτουργία της, με οργανωτικές αλλαγές» - Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1063104 ΕΞ 2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
04/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «10 μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση υπό συνθήκες καύσωνα» - Εγκύκλιος 34666/2024 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
04/06/2024   Απόφαση 9475/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64957/10.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»».
04/06/2024   Απόφαση 43088/2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35299/30.04.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις με οικονομικές απώλειες στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023.» (Β’ 2549)».
04/06/2024   Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 (Eνημέρωση 27-05-2024).
04/06/2024   FIEC: Newsletter 04.06.2024.
03/06/2024   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας, Μάιος 2024.
03/06/2024   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
03/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Υπογραφή συμβάσεων για αποκατάσταση ζημιών σε 33 σχολικές μονάδες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα».
03/06/2024   Νέα Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ για την μεταστέγαση των υπηρεσιών.
03/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: «Η αποκατάσταση ζημιών και τα αναπτυξιακά έργα σε Λάρισα και Θεσσαλία»».
03/06/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Υπογραφή σύμβασης 19,1 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του φράγματος Αγιόκαμπου του Νομού Λάρισας».
03/06/2024   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούνιο» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2024».
03/06/2024   Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδας για τον μήνα Μάιο 2024.
31/05/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 71/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
31/05/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία, λόγω τεχνικού προβλήματος στο ΟΠΣ της Αρχής από την Τρίτη 28-5-2024 δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τις προδικαστικές προσφυγές. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την ΕΑΔΗΣΥ.
31/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή της παράκαμψης της Γιάλοβας στη Μεσσηνία».
31/05/2024   Ετήσιος Οδηγός επιχειρείν 2024 Λιβάνου από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
31/05/2024   Ετήσια Έκθεση για την οικονομία του Λιβάνου και την ανάπτυξη των οικονομικών & εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Λιβάνου από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
31/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας Κτηματολογίου».
31/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παρατάσεις Οικοδομικών Αδειών».
31/05/2024   Πρόσκληση του ΣΕΒΕ στην εκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB», στις 04/06/2024 στη Θεσσαλονίκη.
30/05/2024   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Εγκύκλιος 131459/2024 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.».
30/05/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
30/05/2024   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «1ο Διεθνές Συνέδριο ΤΜΕΔΕ «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο»» (13-14.06.2024, Κτίριο ΤΜΕΔΕ, επί της οδού Π. Π. Γερμανού 3-5, Αθήνα).
30/05/2024   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή Μη διαθεσιμότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ» από 07.06.2024 και ώρα 15:00 έως και 10.06.2024 και ώρα 15:00.
30/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Υπεγράφησαν πέντε συμβάσεις ύψους 52 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης».
30/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Επίσκεψη Νίκου Ταχιάου στην Κω: Σε εξέλιξη έργα 160 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο».
29/05/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr για την κατάργηση της διάταξης περί μη μετασχηματισμού εταιρειών με αρνητικά ίδια κεφάλαια.
29/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Νίκος Παπαθανάσης: Από σήμερα στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα 2,2 δισ. ευρώ του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας».
29/05/2024   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Νόμος 5108/2024 (ΦΕΚ 65 Α'/02.05.2024) με τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». Άρθρο άμεσου ενδιαφέροντος 72 που αναφέρεται στην επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων και των περιφερειών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 02.05.2024 και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
29/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: 34 σημαντικές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
29/05/2024   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5026/2023 από το σύνολο των υπόχρεων φορέων, είναι η 1η Ιουλίου 2024.
29/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: 13 σημαντικές παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».
29/05/2024   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»», έως 11 Ιουνίου 2024.
29/05/2024   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή Μη διαθεσιμότητα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ».
28/05/2024   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «e-ΕΦΚΑ: Θερινή κατασκηνωτική περίοδος 2024. Σε δύο ημέρες λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ασφαλισμένων».
28/05/2024   Απόφαση 17018 ΕΞ 2024 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗ.Τ.Ε» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
28/05/2024   FIEC: Newsletter 28.05.2024.
28/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Ενημερωτικό δελτίο για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 (οριστικά στοιχεία)».
28/05/2024   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δόμνα Μιχαηλίδου: «Όλοι οι συμπολίτες μας με οφειλές έως 30.000 ευρώ μπορούν πλέον να λάβουν σύνταξη»».
28/05/2024   Δελτίο Τύπου της 2ης Έκθεσης Ergo.tec / Μηχανήματα Έργων με θέμα: «2η έκθεση ERGO.TEC / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ: Εντυπωσιακά εκθέματα και υψηλού επιπέδου συνεδριακό πρόγραμμα!».
27/05/2024   Πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Ασφάλεια Κατασκευών – Πρόληψη κινδύνων – Ευθύνες Μηχανικού και παραγόντων σε Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα», Πέμπτη 30/05/2024, ΤΕΕ, Αθήνα».
27/05/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Α) Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΤΕ. Β) Επείγουσες προτάσεις νομοθετικών τροποποιήσεων».
27/05/2024   Απόφαση οικ. 33195/2024 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024».
27/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Β. ΣΠΑΝΑΚΗΣ: «55.000 νέες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο»».
27/05/2024   Νόμος 5111/2024 (ΦΕΚ 76 Α'/24.05.2024) με τίτλο: «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».
27/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Οκτώ τομείς υποδομών και μεταφορών για τη μετατροπή της κλιματικής κρίσης σε ευκαιρία «πράσινης» ανάπτυξης».
27/05/2024   Απόφαση 40847/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β' 2670)».
24/05/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
24/05/2024   Απόφαση 32270/2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Συνταξιοδότηση με οφειλές έως 30.000€ από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) - Διαδικασίες διασταύρωσης, έλεγχοι, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 115 του ν. 5078/2023».
24/05/2024   Απόφαση 40023/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (8η προκαταβολή)».
24/05/2024   Απόφαση 40026/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αργοστολίου και Ληξουρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
24/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Η νέα οδική γέφυρα του Ευήνου δίνει οριστική λύση στην επανασύνδεση της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων».
24/05/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ που αφορά την λειτουργία των υπηρεσιών.
23/05/2024   Απόφαση 8878/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442)».
23/05/2024   Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013», από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
23/05/2024   Εγκύκλιος Ε. 2036/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248)».
23/05/2024   Απόφαση 40010/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 22ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
23/05/2024   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς - Νέες λειτουργικότητες».
23/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: ««Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια για τις ρυθμισμένες δόσεις στην ΑΑΔΕ».
23/05/2024   Άνω - κάτω το εργοληπτικό μητρώο. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζ. Αθουσάκη στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (23-05-2024).
22/05/2024   Απόφαση Α. 1082/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)».
22/05/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επέκταση χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, για αποβιώσαντες και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους».
22/05/2024   Εγκύκλιος 40005/2024 του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Εγκύκλιος – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Μαΐου 2024».
22/05/2024   FIEC: Newsletter 22.05.2024.
22/05/2024   Απόφαση Α. 1080/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024 (Α΄58)».
22/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας».
22/05/2024   Απόφαση 8542/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 110565/17.11.2022 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 [ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)]» (Β’ 5958)».
21/05/2024   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Καθυστερήσεις πληρωμών λογαριασμών Δημοσίων Έργων».
21/05/2024   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Αμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα».
21/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι πρωτιές των παρατάξεων στη μάχη του σταυρού των εκλογών του ΤΕΕ – Ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ και επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης ΔΚΜ, πρώτος σε σταυρούς μεταξύ των 2.191 υποψηφίων, με επίδοση ρεκόρ».
21/05/2024  

Έγγραφο 80020/2024 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 & 156 του ν. 5078/2023 (Α'211) - ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ».

21/05/2024   Απόφαση 39116/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου 2023 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
21/05/2024   Εγκύκλιος Ε. 2034/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020».
21/05/2024   Απόφαση Α. 1081/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2024».
21/05/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΑΔΕ - Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Έως τις 31/5 η υποβολή δήλωσης για νομικά πρόσωπα».
20/05/2024   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ με θέμα: «Διεθνής Έκθεση Κατασκευών και Δημοσίων Έργων “Salon International du Bâtiment 2024” (Μαρόκο, El Jadida, 20-24 Νοεμβρίου 2024».
20/05/2024   ΣΕΚΑ: Πανελλαδική 3ωρη (12:00 - 15:00) στάση εργασίας την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024.
20/05/2024   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ζάγκρεμπ με θέμα: «Επικείμενη προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για κατασκευή συγκροτήματος θερμών λουτρών σε πόλη Bjelovar».
20/05/2024   Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΑΠ με θέμα: «Διαγωνισμός της εργολαβίας Ε-870Α: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Α’ ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ».
20/05/2024   Εγκύκλιος 25/2024 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Λήξη της ασφάλισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ».
20/05/2024   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση 118561/2024 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)».
20/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Αποτελέσματα εκλογών του ΤΕΕ – μεγάλη αύξηση συμμετοχής των μηχανικών – ιστορική πρωτιά ΔΚΜ – αναλυτικά τα ποσοστά των παρατάξεων – δηλώσεις Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού».
20/05/2024   Απόφαση 38221/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (5η προκαταβολή)».
20/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: ««Εξοικονομώ 2023» Παράταση για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου».
20/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
20/05/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Στο Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) οι αρμοδιότητες όλων των ΔΟΥ Αττικής».
17/05/2024   Δεύτερη Επικαιροποίηση λίστας Μελών του ΣΑΤΕ που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19.05.2024.
17/05/2024   Έγγραφο 68141 ΕΞ 2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
17/05/2024   Απόφαση 66734 ΕΞ 2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
16/05/2024   Επικαιροποίηση λίστας Μελών του ΣΑΤΕ που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19.05.2024 (Βλέπε Δεύτερη Επικαιροποίηση - 17.05.2024).
16/05/2024   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εξυπηρέτηση κοινού με ραντεβού για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας και την ενημέρωση στοιχείων Μητρώου».
16/05/2024   Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2024».
16/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) - (Eνημέρωση 16-05-2024)».
16/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης».
16/05/2024   Απόφαση 37717/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης ως και 27ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
16/05/2024   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας.
16/05/2024   Ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ με θέμα: «RRF 16755 Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ-Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων».
15/05/2024   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εξελέγη πρόεδρος ο Ζαχαρίας Αθουσάκης. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Απριλίου 2024».
15/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τα Μέλη που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19.05.2024 (Βλέπε Δεύτερη Επικαιροποίηση - 17.05.2024).
15/05/2024   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Μιχαήλ Δακτυλίδη.
15/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κ. Χατζηδάκης: Μέχρι 31 Μαρτίου 2025 θα συνδεθούν με το IRIS όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις».
15/05/2024   Απόφαση Ο. 3022/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των άρθρων 8 παρ. 1, 29, 64, 69, 72, 137, 144 και 145 του ν. 5106/2024 (Α΄63/01-05-2024) «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις»».
15/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Νέοι κανόνες για επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων».
15/05/2024   Απόφαση 37848/2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης με θέμα: «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Τροποποίηση της υπ' αρ. 119899/13-12-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Αντικατάσταση της υπ' αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών “Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)” (Β' 1445)» (Β' 7115)».
15/05/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Προθεσμίες δηλώσεων, δόσεις φόρου και λοιπές υποχρεώσεις».
15/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο, πράσινο, σύγχρονο κτίριο του ΤΕΕ στο κόμβο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι».
14/05/2024   Εγκύκλιος 66297/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμής».
14/05/2024   Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη Συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2023 (Eνημέρωση 14-05-2024).
14/05/2024   FIEC: Newsletter 14.05.2024.
14/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε3 - (Eνημέρωση 13-05-2024)».
14/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε2 - (Eνημέρωση 10-05-2024)».
14/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1)- (Eνημέρωση 10-05-2024)».
14/05/2024   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διερεύνηση προοπτικής συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας».
14/05/2024   Επιστολή του ΕΕΒΕ με θέμα: «Πρόσκληση & Δήλωση Συμμετοχής για την Επιχειρηματική Αποστολή στην Ωκεανία-Νοτιοανατολική Ασία 2024».
13/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τα εγχειρίδια και τις οδηγίες χρήσης του ΟΠΣ ΜΗ.ΤΕ..
13/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Π. Τσακλόγλου: Ξεκινά σύντομα η αυτόνομη επενδυτική λειτουργία του ΤΕΚΑ».
13/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Παραδίδεται σε κυκλοφορία ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη της Σήραγγας Κατερίνης».
13/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Τέσσερις παρεμβάσεις στην Π.Ε. Ροδόπης».
13/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή πρόσκληση: 2ο ΤΕΕ – ΤΜΕΔΕ – BAC ELITE BASKETBALL SUMMER CAMP 2024 για παιδιά μελών ΤΕΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ξάνθη, Λάρισα, Ηράκλειο)».
13/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Χρήστος Σταϊκούρας: Οκτώ σημαντικές παρεμβάσεις στην Π.Ε. Καβάλας».
13/05/2024   Δελτίο οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας Κροατίας Τεύχος 03/2024.
10/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για την συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Νικ. Ταχιάο.
10/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ».
10/05/2024   Απόφαση Δ. ΟΡΓ. Α 1053108ΕΞ 2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25.07.2023 (Β’ 4772) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21.12.2023 (Β’ 7343) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις των υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/ 20.06.2023 (Β’ 4091) και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/ 12.07.2023 (Β’ 4537) όμοιων».
10/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Πέντε σημαντικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην Π.Ε. Δράμας».
10/05/2024   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση σε εταιρείες κατασκευαστικού κλάδου για υποβολή προτάσεων σε οδικό έργο στο Μαυροβούνιο».
10/05/2024   Τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα στον Λίβανο από το γραφείο ΟΕΥ Βηρυτού.
09/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 15ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
09/05/2024   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για τη Βόρεια Μακεδονία από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
09/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.)».
09/05/2024   Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1052686 ΕΞ 2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ 2023/27-09-2023 (Β’ 5751) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής».
09/05/2024   Απόφαση 36205/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (8η προκαταβολή)».
09/05/2024   Απόφαση 36153/2024 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (9η προκαταβολή)».
08/05/2024   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαπιστωτική Πράξη 118480/2024 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.) στη ΓΓΥ».
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 140 και το άρθρο 141 του
Ν.5106/2024 προβλέπεται η έναρξη του ΠΔ 71/2019.
08/05/2024   ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαδικτυακή παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΜΗΤΕ της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24) την Πέμπτη 09 Μαΐου και από ώρα 12:00 έως 14.00. Περισσότερα...
08/05/2024   Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024.
08/05/2024   Απόφαση Α.1058/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2024, Φ2 TAXIS»».
08/05/2024   Απόφαση Α.1069/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58)».
08/05/2024   Απόφαση Α.1076/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 5104/2024 (Α’ 58) για την ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων, αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση».
08/05/2024   Απόφαση Α. 1077/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.09.2023 (Β’ 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών».
08/05/2024   Εγκύκλιος Ε. 2030/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS)».
08/05/2024   FIEC: Newsletter 07.05.2024.
02/05/2024   Εγκύκλιος Ε. 2032/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2023».
02/05/2024   Απόφαση Α.1073/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Οι αλλαγές στο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2023».
02/05/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Απασχόληση συνταξιούχων: Ερωτήσεις-απαντήσεις e-ΕΦΚΑ».
02/05/2024   Απόφαση 35506/2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων επιχειρήσεων από τον ανεμοστρόβιλο και την πλημμύρα της 7ης και 14ης έως 15ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ζακύνθου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
02/05/2024   Νόμος 5106/2024 (ΦΕΚ 63 Α'/01.05.2024) με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
02/05/2024   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Μάιο».
02/05/2024   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας Απρίλιος 2024.
01/05/2024   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 01.05.2024».
01/05/2024   Απόφαση 35299/2024 των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών-Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις με οικονομικές απώλειες στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023».
01/05/2024   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myCAR: Σε λειτουργία η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα».
01/05/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2024».
01/05/2024   Απόφαση Α.1071/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των δηλωτικών υποχρεώσεων ΦΠΑ (ΈΝΤΥΠΟ Φ2), τελών και λοιπών έμμεσων φόρων, παρακρατούμενων φόρων, φόρου εισοδήματος, «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» με καταληκτική προθεσμία την 30/4/2024 καθώς και δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/4/2024 και την 1/5/2024, και αρχείων από υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών»».
01/05/2024   Απόφαση Α. 1070/2024 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω τεχνικού προβλήματος στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 30/04/2024».
01/05/2024   Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης όλων των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φορολογιών κεφαλαίου , ΦΠΑ, τελών και λοιπών έμμεσων φόρων και καταβολής βεβαιωμένων οφειλών».
01/05/2024   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Πρόγραμμα Σταθερότητας 2024-2025: Ισχυρότερη ανάπτυξη και ταχύτερη μείωση του πληθωρισμού σε σχέση με την ΕΕ».
   

περισσότερες επικαιροποιήσεις >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
- Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα
    - Καταστατικό - Αγγελίες N - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Προσφορές προς τα Μέλη - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/Διεθνείς - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Αποτελέσματα N - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Συμβάσεις Έργων - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ. - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων N - Λοιπές Εκδηλώσεις
   
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση N - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση N - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia