Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ποιοί είμαστε
 
Διοικήσεις Οργανόγραμμα Συνοπτικό Προφίλ Πεπραγμένα Ορόσημα

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), δημιουργήθηκε το 1965, με πρωτεργάτες τους Καπασακάλη Παναγιώτη (ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ), Κλαυδιανό Διονύσιο (ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ), Κούτλα Αθανάσιο (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ), Κρανιώτη Κωνσταντίνο (ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ), Κωνσταντόπουλο Θεόδωρο (ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ), Ρότσκο Γαβριήλ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ), όταν η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να μεγιστοποιεί την προσφορά της προς την οικονομία και κοινωνία, με την κατασκευή πάσης φύσεως Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.
 

Ιδρύθηκε για να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθμίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Στις καταστατικές του αρχές περιλαμβάνεται η προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων-μελών του, η μελέτη των προβλημάτων του Κλάδου και η προώθηση τεκμηριωμένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονομικών ζητημάτων της Χώρας, που αφορούν την αξιοποίηση και μεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ο συντονισμός των μεταξύ των μελών του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συμφέροντος όπως και η προβολή και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στα χρόνια της παρουσίας του στα κοινά, κατόρθωσε να ανταποκριθεί με αυξημένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές και να καθιερωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος σύμβουλος της Πολιτείας και του Κλάδου. Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες του, στηρίζονται πάντα στη μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος αλλά και της επίτευξης του στόχου, όπως προβάλλονται από τις εκάστοτε διαμορφούμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της Χώρας μας, στα πλαίσια μιας υγιούς και απόλυτα ανταγωνιστικής και ελεύθερης αγοράς.

Βασική επιδίωξη του ΣΑΤΕ είναι η μεγιστοποίηση της προσφοράς των επιχειρήσεων-μελών του στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της Χώρας, η δημιουργία εθνικού πλούτου, με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως η ανεργία και η βελτίωση γενικότερα της θέσεως της Ελλάδας στην ενωμένη Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την παγκόσμια κοινότητα.

 

Κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών του, η οποία και συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο.

O ΣΑΤΕ διοικείται από αιρετό δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας και εγγράφει ως μέλη του:
- τις νόμιμα συνεστημένες ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και προσωπικές τεχνικές εταιρείες, καθώς και τις οιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείες με νομική προσωπικότητα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εκάστοτε ισχύον επίσημο Μ.Ε.Ε.Π.,
- τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο εκάστοτε ισχύον επίσημο Μ.Ε.Ε.Π.,
- τα στελέχη - φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και αποτελούν στελέχη των εταιρειών - μελών ή των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων - μελών του ΣΑΤΕ.

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου μετέχουν σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια, προσφέροντας με την πλούσια και εξειδικευμένη επιστημονικά εμπειρία και γνώση τους, πολύτιμες υπηρεσίες. Φυσικά εξαιρετικά σημαντικό είναι και το έργο της προσφοράς υπηρεσιών του Συνδέσμου προς τα Μέλη για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του στην Περιφέρεια αλλά και την αρτιότερη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες αυτών, ο Σύνδεσμος διαθέτει οκτώ (8) περιφερειακά γραφεία στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Μυτιλήνη και Ηράκλειο Κρήτης.

Τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΣΑΤΕ επιθεώρηση για την τεκμηρίωση της Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Συνδέσμου σχετικά με τις δραστηριότητες: Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Τύπων Β και Γ (Επίπεδο Διαχειριστικής Επάρκειας: 1). Το αποτέλεσμα της διεργασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-2:2008 & ΕΛΟΤ 1431-3:2008, η ισχύς του οποίου ανανεώνεται ετησίως.

Η επιλογή του Συνδέσμου να επενδύσει στην ανάπτυξη συστημάτων διαχειριστικής επάρκειας προέκυψε ως φυσικό ακόλουθο της σταθερής προσήλωσης του ΣΑΤΕ στις έννοιες της ποιοτικής και συστηματικής διαχείρισης κάθε υλοποιούμενης δράσης, είτε σημαντικής, είτε λιγότερο σημαντικής. Ταυτόχρονα, η υπεύθυνη παρουσία του ΣΑΤΕ στην εκπροσώπηση της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας για περισσότερο από μισό αιώνα όφειλε να επισφραγιστεί από τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών του Συνδέσμου στα Μέλη του.

Ο ΣΑΤΕ με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκει την επίτευξη των στόχων των έργων που αναλαμβάνει με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και κατά συνέπεια δημιουργεί σύγχρονες βάσεις αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και προσφοράς προς τα Μέλη του, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των πολύτιμων εισφορών τους.

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english