Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ασφαλιστικά ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 2005-2016
 
16/12/2016

Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας.

16/12/2016

Ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΤΑΑ: Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια του αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ, της εισήγησης του Προέδρου της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και της σχετικής της απόφασης, για παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β εξαμήνου του 2016 των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών μέχρι και τις 31.3.2017, αποφάσισε να αποστείλει για έγκριση το συγκεκριμένο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) και στην αρμόδια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα των χιλιάδων συναδέλφων μηχανικών.

17/11/2016 Aπόφαση ΕΤΑΑ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' εξαμήνου του 2016.
03/11/2016 Aπόφαση ΕΤΑΑ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Ά εξαμήνου του 2016.
01/11/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κ. Δ. Τσουρέκας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄εξαμήνου 2016 έως τις 30.11.2016 – Εκκρεμεί η επικύρωση της απόφασης από το ΔΣ του ΕΤΑΑ.

29/09/2016

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' εξαμήνου 2016 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016.

27/09/2016 Ανακοίνωση της ΔΕ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' εξαμήνου 2016 που θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΕΤΑΑ.
26/09/2016 Κοινή Δήλωση Στασινού – Μακέδου για τις εξελίξεις στην AtticaBank.
21/09/2016 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ATTICA BANK - Σχετική ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ.
16/09/2016 Ανακοίνωση Προέδρου ΤΣΜΕΔΕ.
02/08/2016 Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ για επιστροφή ειδικής προσαύξησης σε μισθωτούς.
16/06/2016

Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Παράταση πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών Α' εξαμήνου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου».

14/06/2016 Ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών Α' εξαμήνου 2016. Διόρθωση εσφαλμένων υπολογισμών».
25/05/2016 Ανακοίνωση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και το 2016 για 19.500 και πλέον μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015».
19/04/2016 Παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α' εξαμήνου 2016 μέχρι και τις 30/06/2016 άνευ προσαυξήσεων.
06/04/2016

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2016.

11/03/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Το ΔΣ του ΕΤΑΑ επικύρωσε την απόφαση που έλαβε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β΄εξαμήνου 2015 έως τις 31.03.2016 άνευ προσαυξήσεων και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.

26/02/2016

Υπ' αριθμ. 942/25.2.16 Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ με την οποία γνωστοποιούνται: α) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016 που δύνανται να καταβάλονται εμπροθέσμως έως 28/2/17 β) Η απόφαση να εισπραχθεί η διαφορά ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 χωρίς προσαυξήσεις έως 31/12/2016.

25/02/2016

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Γ.Α., που εμπίπτουν στις διατάξεις ν.4254/2014 (Α,85) έως 28.02.2017.

22/02/2016 Νέα Υπηρεσία για μηχανικούς και όλους τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ
18/02/2016

Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με την οποία δίδεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β' Εξαμήνου 2015, μέχρι και 15/03/2016, όπως εγκαίρως σας είχαμε ενημερώσει με την από 15.02.2016 ανακοίνωσή μας.

15/02/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ κ. Δ. Τσουρέκας, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε παράταση πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β΄εξαμήνου 2015 έως τις 15.03.2016 – Εκκρεμεί η επικύρωση της απόφασης από το ΔΣ του ΕΤΑΑ.

15/02/2016

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015.

15/02/2016

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.

15/01/2016

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 15/02/2016.

11/01/2016 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Απόφαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές».
18/12/2015

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016.

18/12/2015

Νέα Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Νέα δοσολογία διακανονισμών βάσει του ν.4336/15. Κατάθεση δικαιολογητικών για την "εξαίρεση διακανονισμών" από τις διατάξεις του ν. 4336/15» αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 29.12.2015.

17/12/2015

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ/Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ κ. Δ. Τσουρέκας, παρατείνεται η πληρωμή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ β' εξαμήνου 2015 τουλάχιστον μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2016.

14/12/2015

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ασφαλιστικά θέματα Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων».

09/12/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση ρυθμίσεων ν.4152/13 (πάγια ρύθμιση), ν. 4305/14 και ν.4321/15».

07/12/2015

Κείμενο με θέμα: «Γενικές Αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης για τον διάλογο στο πλαίσιο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής» που παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλος κατά τη συνάντηση που έγινε με το Προεδρείο της Ο.Κ.Ε. στην οποία εκ μέρους του ΣΑΤΕ μετείχε ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΚΕ ο κ. Μιχαήλ Αλέπης.

27/11/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για αναβολή της έκδοσης ειδοποιητηρίων εισφορών Β' εξαμήνου μέχρι τις 10.12.2015.

05/11/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τους τρόπους αποπληρωμής των οφειλών από  ασφαλιστικές εισφορές.

03/11/2015

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Προτάσεις για τη νέα δομή, οργάνωση και λειτουργία του ΕΤΑΑ».

29/10/2015

Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για παράταση της προθεσμίας έκδοσης των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Β΄εξαμήνου μέχρι την 22.11.2015 και εμπρόθεσμης πληρωμής τους μέχρι την 22.12.2015.

23/10/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία της εφαρμογής γα υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

02/10/2015

Παράταση εμπρόθεσμης πληρωμής Α' εξαμήνου 2015 για όλους τους Ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ μέχρι τις 09.10.2015.

30/09/2015

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για Έκδοση ειδοποιήσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ Εξαμήνου του 2015 για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στο Νέο ασφαλιστικό και που αιτήθηκαν (ή θα αιτηθούν) αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης από τις 25/9/2015 έως και τις 30/9/2015.

24/09/2015

Ειδοποίηση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Α' εξαμήνου του 2015 για τους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ που προέβησαν σε αλλαγή της ασφαλιστικής τους κλάσης μετά τις 26.08.2015.

28/08/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία: «Απεφασίσθη η παράταση καταβολής των τρεχουσών εισφορών των παλαιών ασφαλισμένων (πριν το 1993) Α΄εξάμηνο 2015 την 30/09/2015».

20/08/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία: «Όλες οι Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους».

13/08/2015

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Tελευταία παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ETAA έτους 2014».

07/08/2015 Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ΤΣΜΕΔΕ.
29/07/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης από τους ασφαλισμένους.

23/07/2015

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1162/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Παράταση προθεσμιών (έως και 31.07.2015) καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων».

23/07/2015

Εγκύκλιος 14/2015 του ΟΑΕΕ με θέμα: «Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ».

07/07/2015

Νόμος 4331/2015 (ΦΕΚ 69Α/02.07.2015) με τίτλο: «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 39 του οποίου εμπεριέχεται διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ.

02/07/2015

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2014 έως 31.07.2015 και ισχύει για όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

26/06/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για  την διακοπή λειτουργίας και το κλείσιμο των Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και του Τ.Π.Ε.Δ.Ε., λόγω της μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος), το διάστημα από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι 15/07/2015 ημέρα Τετάρτη.

26/06/2015

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση καταβολής τρεχουσών εισφορών Α' εξαμήνου 2015: α) για τους προ του 1993 ασφαλισμένους έως 31/08/2015 και β) για τους μετά του 1993 ασφαλισμένους έως 30/09/2015.

12/06/2015

Επικύρωση απόφασης Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με «Παράταση της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α' εξαμήνου 2015 και αντίστοιχη παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας και ικανότητας» από το ΔΣ του ΕΤΑΑ.

19/05/2015

Οδηγίες από την Δ/νση Εισφορών του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την ηλεκτρονική αίτηση διακανονισμού (Ν.4321/15).

15/05/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ! Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για την παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Α΄εξαμήνου 2015 έως την 31 Ioυλίου 2015.

06/05/2015

Ανακοίνωση-Ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τις βεβαιώσεις, για φορολογική χρήση, των συνταξιούχων του Ταμείου.

17/04/2015

ΠΡΟΣΟΧΗ Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής στο διακανονισμό του Ν.4321/2015 (μέχρι 30/04/2015).

05/03/2015

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για την «Ι) Μετάπτωση-Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4305/2014 και ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αρχής».

07/08/2014

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede.

23/06/2014

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Συνταξιοδότηση Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.)»και το συνημμένο σε αυτή Έγγραφο του ΣΑΤΕ.

29/01/2014

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: Το σύστημα υποβολής εργοδοτικών εισφορών θα παραμείνει κλειστό μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

23/01/2014

Εγκύκλιος 04/2013 του ΟΑΕΕ με θέμα: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄)».

16/01/2014

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ: «Με απόφαση της Δ/νσης Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ παρατείνονται κατά 5 ήμέρες (αυστηρά) οι ημερομηνίες υποβολής και επανυποβολής (15 & 20) του αρχείου εισφορών και διαμορφώνονται σε 20 & 25 αντίστοιχα. Η παράταση ισχύει ΜΟΝΟ για τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ». (Bλ. και σχετικό δημοσίευμα του taxheaven.gr).

16/01/2014

Υπ' αριθμ. 1407/13 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή διαδικασίας υποβολής και ελέγχου κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ από 01/01/2014».

23/12/2013

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕΔΕ νέων ασφαλισμένων ΕΔΕ (άρθρο 39 του ν.2084/1992)», όπως διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ κ. Ι. Γαμβρίλη προς τον ΣΑΤΕ - Βλ. σχετική καταχώρηση στις 16/12/2013.

16/12/2013

Επιστολή του ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ προς την Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕΔΕ νέων ασφαλισμένων ΕΔΕ (άρθρο 39 του ν.2084/1992)», όπως διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ κ. Ι. Γαμβρίλη προς τον ΣΑΤΕ.

04/11/2013

Αναδημοσίευση άρθρου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών».

17/10/2013

Έγγραφο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ  με θέμα: «Παροχή οδηγιών προς τους ασφαλισμένους του ταμείου σχετικά με την υπαγωγή τους στην πάγια ρύθμιση και την ρύθμιση της Νέας Αρχής».

30/09/2013

Αναδημοσίευση άρθρου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΕ με θέμα: «Ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις για Μηχανικούς».

22/07/2013

Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ με Ν.4152/2013, όπως ισχύει»  και τα απαιτούμενα έγγραφα

23/05/2013

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: « Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)».

23/05/2013

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)».

04/02/2013

Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Ε. του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σχετικά με αιτήματα μηχανικών ασφαλισμένων του Ταμείου.

27/11/2012

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής».

27/11/2012

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4093/2012».

22/11/2012

Οι 18 ερμηνευτικοί εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που περιλαμβάνονται στο νόμο 4093/2012- Συνολικό αρχείο.

20/11/2012

Επιστολή του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ»

03/10/2012 Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου του ΕΤΑΑ για την εξαίρεσή του από τον ΕΟΠΥΥ.
24/09/2012

Επιστολή του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ  με θέμα: «Ενημέρωση των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων για ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης».

27/06/2012  

Ανακοίνωση Τύπου του ΔΣ του ΕΤΑΑ για την εξαίρεση των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ από 1/6/2012.

27/06/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Πρόσθετες ασφάλειες (αντεγγυήσεις), λόγω έκπτωσης βάσει του Ν. 3263/04».

15/06/2012  

Επιστολή του Προέδρου του Τομέα Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. με θέμα: «Καινούργια υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης» - Οδηγίες Εγγραφής στο Web Site του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

07/06/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ για θέματα ΤΣΜΕΔΕ.

06/06/2012  

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Αναφορικά με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

25/05/2012  

Ενημερωτικό Σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ  για θέματα ΤΣΜΕΔΕ.

02/05/2012 Επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. με θέμα: «Ένταξη των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ».
02/04/2012

Επιστολή του κ. Παναγιώτη Παπαδομανωλάκη-ΜΗΜ με θέμα: «Νέα δεδομένα Ασφαλιστικών Φορέων Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ - ΤΠΕΔΕ. Μεθόδευση κατεδάφισης Ασφάλισης Μηχανικών και κατάρρευσης Ταμείου. Eνημερωτικό σημείωμα προς συναδέλφους Μηχανικούς».

07/02/2012 Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Κλάδος επικουρικής ασφάλισης».
12/01/2012

Νέα ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία όπως κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».

08/12/2011

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ Προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ σχετική με τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για το έτος 2012 και τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, για φορολογική χρήση.

07/12/2011

Επιστολή του Προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ και Α' Αντιπροέδρου ΕΤΑΑ με θέμα: «Νέο πληροφοριακό σύστημα καταβολής των νοσηλίων στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ».

28/11/2011 Ανακοίνωση ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Νέο σύστημα καταβολής νοσηλείων
19/07/2011

Επιστολή του ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας ΕΔΕ με θέμα: «Επιπτώσεις από τη μετακίνηση προσωπικού του Τομέα Πρόνοιας Ε.Δ.Ε.».

19/04/2011

Αίτημα των Συνταξιούχων Τομ. Μηχ. Ε.Δ.Ε. -Ε.Τ.Α.Α. Δυτικής Ελλάδας προς το Ε.Τ.Α.Α. και το ΤΕΕ με θέμα «Αμεσες Ενέργειες για την ακύρωση της με αριθμό 79/2010 Εγκυκλίου του ΟΑΕΕ και την εξαίρεση των συνταξιούχων αλλά και των εν ενεργεία παλαιών μηχανικών από την εφαρμοή της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/10» που μας κοινοποιήθηκε.

31/03/2011

Εγκύκλιος 21/2011 του ΟΑΕΕ με θέμα: «Διακανονισμός οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών - Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ66Α)».

15/09/2010

Έγγραφο του Τομέα Μηχανικών & ΕΔΕ/ΕΤΑΑ με θέμα: «Ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τον ν. 3863/2010.»

13/09/2010

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ με θέμα: «Πορεία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου».

15/07/2010 Νόμος 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α/15.7.2010)
13/07/2010

Ανακοίνωση της ΔΕ των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ.

11/05/2010 Νόμος 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11.5.2010)
16/10/2009 Νέα ιστοσελίδα ΤΣΜΕΔΕ
09/07/2009

Έγγραφο του ΕΤΑΑ με θέμα: «ΤΣΜΕΔΕ και Μηχανικοί Εξωτερικού.»

09/03/2009

Έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και ΕΔΕ με θέμα: «Κατάθεση βεβαίωσης εργοδότη με τις μηνιαίες αποδοχές που υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και τις κρατήσεις ανά κλάδο της τελευταίας 5ετίας μαζί με την υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση των μισθωτών ασφαλισμένων.»

03/03/2009

Έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και ΕΔΕ σχετικό με "Μέτρα για τη συντόμευση του χρόνου έκδοσης των συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ."

03/03/2009

Έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και ΕΔΕ σχετικό με "Ενημέρωση της μερίδας των ασφαλισμένων του Ταμείου".

02/12/2008

Απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές Ι.Κ.Α. σε οικοδομικά έργα. (Βλ. σχετική καταχώρηση στις 20/11/2008).

20/11/2008 Απόφαση του ΣτΕ για τις εισφορές Ι.Κ.Α. σε οικοδομικά έργα.
08/10/2008

Έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. σχετικό με την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

16/07/2007 Έγγραφο του ΤΠΕΔΕ με θέμα: «Αύξηση της εφάπαξ χορηγίας και των ετησίων εισφορών του ΤΠΕΔΕ από 1.1.2007.»
20/09/2006
 

Έγγραφο του ΤΠΕΔΕ με θέμα: "Αύξηση της εφάπαξ χορηγίας και των ετήσιων εισφορών του ΤΠΕΔΕ από 1/1/2006."

19/09/2006

Έγγραφο του ΤΠΕΔΕ που αφορά: "Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΤΠΕΔΕ για τη συμμετοχή σε δημοπρασίες Δημοσίων Έργων."

14/11/2005 Έγγραφο του ΤΠΕΔΕ με θέμα: «Αύξηση της εφάπαξ χορηγίας και των ετησίων εισφορών του ΤΠΕΔΕ από 1.1.2005.»
08/11/2005 Έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. με θέμα: «Πόροι υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.»
30/06/2005 Έγγραφο του ΤΠΕΔΕ με θέμα: «Εφάπαξ βοήθημα - Ισχύς του εργοληπτικού πτυχίου κατά τη δήλωση παύσης επαγγέλματος.»
 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english