Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ανακοινώσεις 2012
 
18/12/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αναδημοσίευση άρθρου ηλεκτρονικής εφημερίδας capital.gr με τίτλο: «Χωρίς ενημερότητα η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων».

12/12/2012

Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

06/12/2012

Πρόγραμμα Συμπλήρωσης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με θέμα: «Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος» - Υλοποίηση Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) - Συνοπτικές Πληροφορίες - Αναλυτικές Πληροφορίες - Περισσότερα

05/12/2012

Αναδημοσίευση άρθρου ηλεκτρονικής εφημερίδας naftemporiki.gr με τίτλο: «Μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ».

04/12/2012

Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

03/12/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Δεκέμβριο».

29/11/2012

Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και η Παρουσίασή του όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών.

22/11/2012 Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του ΥπΑνΥπ.
13/11/2012 Κρατικός Προϋπολογισμός 2013, όπως ψηφίσθηκε στη Βουλή.
09/11/2012

Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-216 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

06/11/2012

Κατατέθηκε στην Βουλή η Αιτιολογική Έκθεση και το Σ/Ν: "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-216 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016", στο εδάφιο Η.6 του οποίου προβλέπονται:
- Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 10% στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δ.ε.,
- Παράταση μέχρι 30.6.2013 των βεβαιώσεων εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 ή έχουν πάρει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως την 31.12.2012
- Οι εισφορές 2% επί της αμοιβής των Μηχανικών δεν θα εισπράττονται υπέρ του ΤΕΕ
- Η εισφορά 2‰ από τους αναδόχους των δημόσιων έργων δεν θα αποτελεί πόρο του ΤΕΕ.

05/11/2012

Επιστολή του Εποπτικού Συμβουλίου/Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας με θέμα: «Αντιμετώπιση εταιριών που απογράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι εγγεγραμμένες στα Επιμελητήρια».

05/11/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Βλ. και σχετική ανακοίνωση Εργοληπτικών Οργανώσεων.

02/11/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Νοέμβριο».

01/11/2012 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
01/11/2012 Σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2013.
24/10/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως 4 Νοεμβρίου 2012. Παράταση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

19/10/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποχή από όλες τις δημοπρασίες έως 28 Οκτωβρίου 2012. Συνέχιση συμμετοχής στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

15/10/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιστολές του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη, εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην ΕΔΤΔΕ, προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Συνεδρίαση της ΕΔΤΔΕ για το Β' Τριμ./ 2012» και «Υπόμνημα για το υφιστάμενο σύστημα Αναθεώρησης Τιμών - Παρατηρήσεις στην εισήγηση για τη διαπίστωση τιμών 2ου Τριμ./2012» .

11/10/2012

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

08/10/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποχή από όλες τις δημοπρασίες από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012.Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. Κοινή ανακοίνωση όλων των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

08/10/2012

Σχέδιο Νόμου - Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στο άρθρο 4 του οποίου προβλέπονται:
- Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 10% στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δ.ε.,
- Παράταση μέχρι 30.6.2013 των βεβαιώσεων εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του ΜΕΕΠ οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 ή έχουν πάρει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 έως την 31.12.2012,
- Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ του ΤΕΕ επί της αμοιβής των Μηχανικών,
- Κατάργηση της εισφοράς 2‰ υπέρ του ΤΕΕ από τους αναδόχους των δημόσιων έργων.

02/10/2012

1η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «Eco-Ενεργείν 2012» (5-7 Οκτωβρίου 2012 - Τεχνόπολις Γκάζι).

02/10/2012

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 - Πρόβλεψη μείωσης του ΠΔΕ από 7,3 δισ. το 2012 σε 6,85 δισ. το 2013.

01/10/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Οκτώβριος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτό το μήνα».

01/10/2012 Δημοσίευση άρθρου Express.gr με τίτλο: «Παράταση προθεσμιών αυτοαπογραφής επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ».
28/09/2012 Δημοσίευση άρθρου EURO2DAY με τίτλο: «Δύο ακόμη ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΟΠΥΥ».
04/09/2012 Φόρουμ Sfax Vision 2020 (Τυνησία: Σφαξ, 24-27/9/2012).
03/09/2012

Επιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη, εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην ΕΔΤΔΕ, με θέμα: «Συντελεστές Αναθεώρησης Β' Τριμ. 2012». (Βλ. και σχετική καταχώρηση της 9/7/2012).

03/09/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Σεπτέμβριος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτό το μήνα».

31/08/2012

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου με θέμα «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

29/08/2012 Πόροι 225 εκατ. από το ΥΠΕΣ στους ΟΤΑ.
10/08/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ 440 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) γίνονται Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.). Η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα δύο μήνες μετά την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012. [Σημ.: το ΦΕΚ αποτελείται από 7.024 σελίδες οπότε και η μεταφόρτωσή του θα γίνεται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου].

10/08/2012

Ανακοίνωση: Οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) γίνονται Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.).

01/08/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Αύγουστο».

27/07/2012

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου με θέμα: «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων».

18/07/2012 Νέοι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία
09/07/2012

Επιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη, εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην ΕΔΤΔΕ, με θέμα: «Συντελεστές Αναθεώρησης και υφισταμένη Νομοθεσία».

04/07/2012

Σε συνέχεια των ενεργειών του ΣΑΤΕ για τη δωρεάν διάθεση, μέσω του διαδικτύου, των τευχών δημοπράτησης των έργων, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μας ενημέρωσε για τη διαδικτυακή διάθεση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου», προϋπολογισμού 8.900.000€.

04/07/2012 Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία µε τη συµµετοχή όλων» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2012-2013 την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 09:15πμ (Αµφιθέατρο Ρ/Σ Αθήνα 9.84 στον χώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του ∆ήµου Αθηναίων) - Πρόγραμμα - Δήλωση Συμμετοχής
04/07/2012

Καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» στην Περιφέρεια Κρήτης -Ενημερωτικό Σημείωμα - Πρόγραμμα.

02/07/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ιούλιος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτό το μήνα».

29/06/2012

Πρόσκληση σε Εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων με θέμα: «Διαχείριση Ρευστότητας σε καιρό κρίσης». (Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ερμούπολη - Δευτέρα 02 Ιουλίου 2012 και ώρα 18:00).

25/06/2012

Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια εν Ελλάδι» ("Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης" - Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 16:00).

21/06/2012

Δημόσια Διαβούλευση επί του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership).

19/06/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιοι είναι οι 300 βουλευτές της νέας Βουλής».

18/06/2012 Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών - Ιούνιος 2012
14/06/2012

Επιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη, εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην ΕΔΤΔΕ, με θέμα: «Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών Τριμήνων Δ'/2011 και Α'/2012».

07/06/2012

Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα: «Δωρεάν παροχή τευχών δημοπράτησης για διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται στο Ιράκ».

06/06/2012

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012».

01/06/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Mπλοκάκια: Οφελος αλλά και παγίδα».

01/06/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ιούνιος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτό το μήνα».

01/06/2012

Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κρήτης - Ορθή επανάληψη (ως προς ημερομηνία και ώρα) - Της Συνέλευσης θα προηγηθεί, στις 11.00 π.μ., εισήγηση – παρουσίαση του Νομικού μας Συμβούλου κ. Σταμάτη Σταμόπουλου, με θέμα: «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας δημοσίων έργων (ν.4070, 4071, 4072 του 2012) & μεταστροφές στη νομολογία των δικαστηρίων».

28/05/2012

Πρόσκληση Συνέλευσης Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας - Ορθή επανάληψη (ως προς τόπο και ώρα).

25/05/2012

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις αγορές Ρωσίας, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν & τις διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών Kazbuild & Bakoubuild 2012 και Mosbuild 2013 διοργανώνουν η ΟΠΕ ΑΕ σε συνεργασία με τη Γεν.Γραμ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπ. Εξωτερικών (Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 2012 & Αθήνα 6 Ιουνίου 2012).

24/05/2012

"Ξεπαγώνουν" τα ημιτελή έργα υποδομών με την ίδρυση του Ταμείου Μεγάλων Έργων (ΕΞΠΡΕΣ) - Βλέπε σχετικό Κανονισμό 423/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012.

21/05/2012 Νέα από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
17/05/2012

Προσκλήσεις Συνελεύσεων Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κρήτης.

10/05/2012 5ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ “Μαρίτσα”, Φιλιππούπολη, 6-7 Ιουνίου 2012.
09/05/2012

Έγγραφο του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ/Δ/νση Δ15 με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με το νόμο 4070/2012».

09/05/2012

Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Επικίνδυνο δομικό προϊόν (Οδηγία 89/106, ΠΔ 334/94)».

04/05/2012 Ειδική Έκδοση ΤΕΕ: Εκλογές 2012 - Οι Μηχανικοί Υποψήφιοι Βουλευτές όλων των κομμάτων.
02/05/2012

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012».

02/05/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Μαϊος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτό το μήνα».

23/04/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Οδηγός για τις δηλώσεις ακινήτων».

23/04/2012

Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας σε Πόλεις της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης» που διοργανώνουν το Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η ΑΕΔΑ ΑΕ την Τρίτη 8 Μαϊου 2012 και ώρα 09:00 έως 18:00 (Ξενοδοχείο NOVOTEL ATHENES)

20/04/2012

ΕΠΕΙΓΟΝ Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Διορθώσεις της ελληνικής έκδοσης του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 "για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου"».

12/04/2012

Διεθνής συνάντηση για το μέλλον του Επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού στην Αθήνα τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012.

10/04/2012

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο: «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις».

06/04/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος των εργοληπτικών επιχειρήσεων: Άρθρα 123 - 132: Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, Άρθρα 133 - 137: Τροποποιήσεις /Προσθήκες στον Ν.3669/2008, Άρθρο 141: Παράταση μέχρι τις 31/12/2012 των βεβαιώσεων εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις 3η - 7η του Μ.Ε.ΕΠ. που έχουν ημερομηνία λήξης από 01/01/2012 έως 30/06/2012. Άρθρο 186 παρ. 1 έως 6: Αντικαταστάσεις παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008 και των παρ. 1, 2, 3, 5, 7 του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008.

02/04/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Απρίλιος: Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων αυτό το μήνα».

26/03/2012

Πρόσκληση για Ενημέρωση & Ανοικτή Συζήτηση από τoν ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων με θέμα: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Η επόμενη μέρα» την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, ώρα 11.00-14.00 (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "Αντώνης Τρίτσης").

23/03/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος των εργοληπτικών επιχειρήσεων: Άρθρα 123 - 132: Τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, Άρθρα 133 - 137: Τροποποιήσεις /Προσθήκες στον Ν.3669/2008 και Άρθρο 141: Παράταση μέχρι τις 31/12/2013 της βεβαίωσης εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις 3η - 7η του Μ.Ε.ΕΠ. που έχουν ημερομηνία λήξης από 01/07/2011 έως 31/12/2012.

22/03/2012

Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Επίσπευση Διαδικασιών Χρηματοδότησης των ημιτελών έργων Ε.Π. Γ΄ ΚΠΣ.».

20/03/2012

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

20/03/2012

Επιστολή του κ. Ζαχαρία Αθουσάκη εκπροσώπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων στην Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. και αντιπροέδρου ΣΑΤΕ με θέμα: «Εισηγήσεις Υπηρεσίας για τα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών Δ΄Τριμήνου 2011 και Α' Τριμήνου 2012 - ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ».

08/03/2012

Ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού» διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Πέμπτη 15 Μαρτίου και ώρα 9:00 πμ στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ) - Πρόσκληση - Πρόγραμμα.

01/03/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το Μάρτιο».

22/02/2012

Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/EK)» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

22/02/2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

22/02/2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

17/02/2012

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών/ Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με θέμα: «Ενδιαφέρον Κουβειτιανού Ομίλου KAM για συνεργασία με την Ελλάδα».

15/02/2012

Νόμος 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 28 Α'/14-2-2012).

13/02/2012 Ψήφιση της Νέας Δανειακής Σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
10/02/2012

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Η θέση του ΣΑΤΕ για την Ενοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου».

09/02/2012

Συνεργασία ΕΚΠΑ-ΣΑΤΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IDES-EDU. Ανακοίνωση προγράμματος σπουδών και εξειδίκευσης στον Ολοκληρωμένο Αειφόρο Ενεργειακό Σχεδιασμό του Δομημένου Περιβάλλοντος.

09/02/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ - Τροπολογία Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία περιορίζονται οι δυνατότητες απευθείας ανάθεσης Δημοσίων Έργων ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

02/02/2012

Δυνατότητα Ρύθμισης και Τμηματικής Εξόφλησης των Οφειλομένων Ασφαλιστικών Εισφορών - Άρθρο 21, παρ. 1, εδ. γ του ψηφισθέντος Σχεδίου Νόμου με θέμα: «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». - Μερική αποδοχή αιτήματος ΣΑΤΕ (Βλ. σχετική Επιστολή ΣΑΤΕ) - Μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ 14 Α'/2.2.2012 (Ν. 4038/2012) αναμένεται η έκδοση Εγκυκλίου Εφαρμογής.

01/02/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το μήνα Φεβρουάριο».

27/01/2012

Απάντηση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ερώτηση 2767/13-12-2011, του βουλευτή κου Α. Κολοκοτρώνη» σε Ερώτηση που είχε απευθύνει ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.

27/01/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ - Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών για παράταση έως τις 30 Ιανουαρίου 2012 της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

26/01/2012

Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου ΠΕΚΑ επί σχεδίου Υ.Α. με θέμα: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης».

25/01/2012

Δελτίο Τύπου των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Ημερίδα στο Μέγαρο Μουσικής στις 30 Ιανουαρίου 2012. Ο εργοληπτικός κόσμος αποκηρύσσει το φαινόμενο της ετεροδοσοληψίας στα Δημόσια Έργα».

25/01/2012

Πρόσκληση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ) σε ομιλία του Δρ. Μ. Καββαδά με θέμα: «Πρόσφατε εξελίξεις στον σχεδιασμό οδικών σηράγγων», τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19:00 στο ΕΜΠ.

20/01/2012

Δημόσια Διαβούλευση επί της «Λευκής Βίβλου για τη Διακυβέρνηση» από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

18/01/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Με την υπ’ αριθμ. 81/2012 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε η ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών» και το Καταστατικό του, με σκοπό την συμμετοχή του σε διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης όλων των Εργοληπτικών – Κατασκευαστικών επιχειρήσεων της Χώρας, την ενοποίηση των υφιστάμενων Εργοληπτικών Οργανώσεων και την προώθηση των συμφερόντων των Μελών του και γενικότερα του Ελληνικού Κατασκευαστικού Κλάδου.

18/01/2012

Κοινή Ημερίδα των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με θέμα: «"ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑ" στα Δημόσια Εργα».

16/01/2012

Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Αμοιβές μελών διοικήσεως Ανώνυμων Εταιρειών και ΕΠΕ».

13/01/2012

Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ με θέμα: «Διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοποιίας στην Αθήνα, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2012».

12/01/2012

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

10/01/2012

Ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ: Μία σύγχρονη πρόκληση ενόψει κλιματικής αλλαγής» - Πρόσκληση - Πρόγραμμα

03/01/2012

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κοινή Ανακοίνωση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τα μέλη τους με θέμα: «Συντελεστές Αναθεώρησης Β’ τριμήνου 2011 - Επισήμανση παραλείψεων – Ανάληψη σχετικής δράσης Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

03/01/2012

Δημόσια Διαβούλευση επί του «Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

02/01/2012 Αναδημοσίευση άρθρου εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων το μήνα Ιανουάριο».
 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english