Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ανακοινώσεις 2022
 
28/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Κλίμακες φορολογίας 2022».
27/12/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 13.01.2023».
23/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Αντισυνταγματική η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών Α.Ε. (άρθρο 72 παρ 12 ΚΦΕ )».
22/12/2022

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου με θέμα: «Ανακοινώσεις για σχεδιασμό ανάπτυξης αιολικών πάρκων στη Σερβία».

21/12/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»».
20/12/2022   Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ. αριθ. πρωτ. 38557/17.10.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5035116 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
20/12/2022   FIEC: Newsletter 20.12.2022.
15/12/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΔΕΔ: Ψηφιακές υποβολές ενδικοφανών προσφυγών και μέσω ΔΟΥ Α-Β', Β' Τάξης».
14/12/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myDATA: Εκτός λειτουργίας από Σάββατο 17/12, 02:00, έως Κυριακή 18/12, 23:00, λόγω αναβάθμισης».
13/12/2022

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 14.12.22 - Συμμετοχή στη Decarbonisation Expo 2023».

13/12/2022   FIEC: Newsletter 13.12.2022.
12/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Ψηφιακή κάρτα εργασίας: 20 ερωτήσεις-απαντήσεις».
12/12/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport - Παγετός: Επαναλειτουργεί έως τις 13/12 για επιχειρήσεις - Εκδήλωση ενδιαφέροντος και δικαιολογητικά».
12/12/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ο μηχανικός σε ρόλο εφευρέτη και συμβούλου ευρεσιτεχνίας στο επίκεντρο διημερίδας των ΟΒΙ, ΕΑΒΙ και ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη».
09/12/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2023».
09/12/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2023».
08/12/2022   Ανακοίνωση του ΣΕΒΕ με θέμα: «Πρόσκληση σε ημερίδα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας & τις σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό πλαίσιο | 9.12.2022 | 17.00-18.30 | Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη».
06/12/2022   FIEC: Newsletter 06.12.2022.
05/12/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Δημόσια κρίση σχεδίου νέου κανονισμού μελετών φωτισμού υπαίθριων οδικών έργων και σηράγγων».
02/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2022».
01/12/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου».
30/11/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ενδικοφανείς προσφυγές: Σε λειτουργία η ψηφιακή υποβολή».
29/11/2022   FIEC: Newsletter 29.11.2022.
28/11/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής δηλώσεων μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023».
28/11/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.
28/11/2022   Ανακοίνωση του Ελλάδα 2.0 με θέμα: «Ξεκίνησε στις 23/11/2022 η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»».
28/11/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ - Πλημμύρες Κρήτης: Επαναλειτουργεί έως τις 09/12 για τις πληγείσες επιχειρήσεις».
28/11/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης για ευρωπαϊκές αγορές, 7/12/22 στο ΕΒΕΑ».
24/11/2022   Ερωτηματολόγιο του ΕΒΕΑ για προγραμματισμό Επιχειρηματικών Αποστολών για το έτος 2023.
23/11/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»», έως 7 Δεκεμβρίου 2022.
23/11/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας του μηχανισμού ειδοποιήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ».
22/11/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εγκύκλιοι Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης τιμών σε προμήθειες και υπηρεσίες - Δελτία Τιμών Καταναλωτή».
22/11/2022   FIEC: Newsletter 22.11.2022.
18/11/2022   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλη Παγώνη.
18/11/2022   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλη Κυριακόπουλου.
18/11/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myPROPERTY: Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων, κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων» - Απόφαση Α. 1162/2022.
17/11/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» - Δελτίο Τύπου.
16/11/2022   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Innovation Ready” με τίτλο «Smart Materials: Applications for Greek Industry»».
16/11/2022  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική εκδήλωση “Doing Business with Canada” στο ΕΒΕΑ, 30/11/2022».

16/11/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τη δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές"».
15/11/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00».
15/11/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/11/2022   FIEC: Newsletter 15.11.2022.
14/11/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δημοσιεύθηκε, με ελεύθερη πρόσβαση, η νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».
14/11/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»», έως 21 Νοεμβρίου 2022.
14/11/2022   Πρόσκληση της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση πληροφόρησης επιχειρηματιών για τις αγορές του αραβικού κόλπου».
11/11/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΤΕΕ-ΦΠΠ: Εξετάσεις για την πιστοποίηση Εκτιμητών».
10/11/2022   Επιστολή της Διεύθυνσης Β6 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνεδρίαση Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά 17ης Νοεµβρίου 2022 -Η∆».
08/11/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «ΥΑ ρύθμισης θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9του άρθρου 73 Ν. 4412/2016" (Β 5623/02-11-2022)».
08/11/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση του μητρώου υποψηφίων αναδόχων έργων (α. Πτυχία ΜΕΕΠ α1, α2, β. Ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών κλπ)».
08/11/2022   FIEC: Newsletter 08.11.2022.
08/11/2022  

Ανακοίνωση του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με θέμα: «Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»».

08/11/2022  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

08/11/2022  

Ανακοίνωση του ΕΙΠΑΚ με θέμα: «Έρχονται τα Passive House Open Days!».

08/11/2022  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματικό Forum & B2B συναντήσεις Ελλάδας – Αλβανίας, στο ΕΒΕΑ».

07/11/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 9ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
04/11/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Αύξηση εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελ. επαγγελματιών από 1.1.2023 - Υφ. Εργασίας: Αν οι εισφορές δεν αυξηθούν, οι μελλοντικές συντάξεις των μη μισθωτών θα είναι εξαιρετικά χαμηλές».
04/11/2022   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Πρόσκληση Συμμετοχής HDB-ΤΜΕΔΕ».
04/11/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, σημείο 7) για τη δράση "Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων"».
03/11/2022   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ανασυγκρότηση Προεδρείου ΣΑΤΕ».
02/11/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myPROPERTY: Σε λειτουργία οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών» - Απόφαση Α. 1151/2022.
02/11/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα «Πρωτογενές αίτημα για την σύναψη της σύμβασης: «Υποέργο 9: Προμήθεια προτύπων από τον ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για την παρακολούθηση της αναθεώρησης των ΕΤΕΠ του υποέργου 8 και για την ευρύτερη χρήση τους από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»».
02/11/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Νέα αναστολή κατεδαφίσεων κτισμάτων σε αιγιαλούς και παραλίες μέχρι 31-03-2023 με τροπολογία».
01/11/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Νοέμβριο».
31/10/2022   Δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της διαΝΕΟσις με θέμα: «Κυκλική οικονομία στην Ελλάδα», την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στις 18:00.
31/10/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Διαγωνισμός Αναβάθμισης Εσωτερικών Χώρων & Κατασκευή Καντίνας Στον Γ΄ Όροφο Του Μεγάρου ΟΛΠ Α.Ε.».
26/10/2022   Αναδημοσίευση της από 11.10.2022 Επιστολής του ΣΑΤΕ από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.
26/10/2022   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί ο ΣΑΤΕ.
26/10/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων».
25/10/2022 3ος Κύκλος Εκπαιδευτικής εκδήλωσης & Workshop του IsZEB με θέμα: «Ηλεκτροκίνηση & Εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης» και διάρκεια 20 διδακτικών ωρών. Ο ΣΑΤΕ εξασφάλισε έκπτωση 10% για τα Μέλη του.
25/10/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Aιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων πληγεισών από πλημμύρες της 15/10/2022 στην Κρήτη» - Απόφαση 154987 ΕΞ 2022 πολλών Υπουργείων.
25/10/2022   FIEC: Newsletter 25.10.2022.
25/10/2022   Νεότερη Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανακοίνωση για το ποσό της κράτησης που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή»
24/10/2022  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Παρουσίαση υφιστάμενων και νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB».

20/10/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη: Παρουσίαση του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ για ΜμΕ από τον ΣΕΠΕ - Δευτέρα 24/10/2022 (18:00-19:30)».
18/10/2022   FIEC: Newsletter 18.10.2022.
18/10/2022   Ευρωπαική Επιτροπή: Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (BEFIT) - Δημόσια Διαβούλευση έως 05 Ιανουαρίου 2023 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών).
13/10/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματικό Forum & B2B συναντήσεις Ελλάδας -Κοσόβου* στο ΕΒΕΑ».
11/10/2022   FIEC: Newsletter 11.10.2022.
11/10/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Business Forum & B2B συναντήσεις Ελλάδας – Ιορδανίας στο ΕΒΕΑ».
10/10/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων», έως 21 Οκτωβρίου 2022.
07/10/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανακοίνωση για το ποσό της κράτησης που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή».
07/10/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» - Δελτίο Τύπου.
07/10/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», έως 20 Οκτωβρίου 2022 - Δελτίο Τύπου.
06/10/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Call of interest regarding the update of the Contractor’s Register (Supplier pool) for Project Categories».
05/10/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
05/10/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
04/10/2022   FIEC: Newsletter 04.10.2022.
03/10/2022   Εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά Έγγραφα - Κατάργηση της Υποχρέωσης Επικύρωσης Αντιγράφων Εγγράφων - Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)» (1η έκδοση - Οκτώβριος 2022)».
03/10/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Επικαιροποίηση master plan αντιπλημμυρικών έργων Αττικής» - Διάρκεια της διαβούλευσης έως και 18-11- 2022.
03/10/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Νέα έκδοση timologio v.1.0.3».
03/10/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Σεπτέμβριο».
30/09/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022».
28/09/2022   Ανακοίνωση του ΟΕΕ με θέμα: «Εκδήλωση ΟΕΕ στην Αθήνα με θέμα: Η ενεργειακή κρίση και η ελληνική οικονομία».
27/09/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία οι αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων Αρκαλοχωρίου» - Απόφαση 137724 ΕΞ 2022.
27/09/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανακοίνωση».
27/09/2022   FIEC: Newsletter 27.09.2022.
23/09/2022   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Greek – Japanese Business Meeting».
23/09/2022   Ανακοίνωση του ΣτΕ με θέμα: «Aνακοίνωση για έναρξη λειτουργίας νέας εφαρμογής ηλεκτρονικής κατάθεσης».
21/09/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022 - Τι ισχύει για τα μερίσματα».
21/09/2022   Ανακοίνωση του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου με θέμα: «11ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ: Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Σύσφιξη Δεσμών».
20/09/2022   FIEC: Newsletter 20.09.2022.
19/09/2022   Πρόσκληση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή σε 5 χώρες της Ασίας στις 19/11-1/12/22».
16/09/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Σε λειτουργία οι αιτήσεις για τις δημοτικές κοινότητες Πικερμίου, Ανθούσης Πεντέλης, Μεγαρέων, Βρίσας Λέσβου και Κρεστένων Ηλείας».
16/09/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση ΥΑ για τα αδρανή υλικά που προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα (ΦΕΚ Β 4823/2022)».
14/09/2022   Επιστολή της Διεύθυνσης Β6 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά 22ας Σεπτεμβρίου 2022 -ΗΔ».
14/09/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».
13/09/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση ΚΥΑ άρθρου 152 ν. 4938/2022 για τον καθορισμό τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και,του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE),απολογιστικά».
13/09/2022   FIEC: Newsletter 13.09.2022.
06/09/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4412/2016 - Ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης - Ρυθμίσεις για εκτελούμενες συμβάσεις».
06/09/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών τη Δευτέρα 05.09.2022 από 10:07 έως 12:05 περίπου ως προς την εξαγωγή των εκτυπώσεων από το Σύστημα».
06/09/2022   FIEC: Newsletter 06.09.2022.
05/09/2022   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Θωμά Ναούμ.
05/09/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Διαγωνισμός: Αναδιαμόρφωση των χώρων γραφείων για τις ανάγκες του Τμήματος Ασφάλειας στο Ισόγειο του Μεγάρου ΟΛΠ».
05/09/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021».
02/09/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 8ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
02/09/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος της Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
01/09/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Greece- Slovakia Green Growth Business Forum & B2B meetings 6/9/2022».
01/09/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου». - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2022».
31/08/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα ««Πόθεν έσχες»: Νέο νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων».
31/08/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Η τροπολογία για την παράταση στη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων».
29/08/2022   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλη Παπαζήση.
29/08/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη 18η Διεθνή Έκθεση Δημοσιών Έργων «SITP 2022» (Αλγέρι, 19-23.9.2022)».
26/08/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016».
22/08/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Αιτήσεις για Πικέρμι, Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη και Πεντέλη».
22/08/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων -Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», έως 2 Σεπτεμβρίου 2022.
18/08/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α.».
17/08/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Αιτήσεις για Πιερία, Γρεβενά, Κοζάνη, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Φθιώτιδα».
16/08/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών, ΕΠΕ και ΙΚΕ».
16/08/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Tender regarding the Provision of Services For The Purposes Of Handling Central Port’s Dredged Materials In Land Installations».
10/08/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος της Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
10/08/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Λειτουργία Γραφείου υποστήριξης Μηχανικών για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών».
09/08/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
08/08/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων»», έως 20 Αυγούστου 2022.
08/08/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις»», έως 19 Αυγούστου 2022.
05/08/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Επαναληπτικός διαγωνισμός «Αντικατάσταση Προσκρουστήρων Στον Νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών»».
05/08/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού «Επισκευή υποδομών αποχέτευσης όμβριων, αποχέτευσης λυμάτων και υδάτων θαλάσσης στο υπόγειο πάρκινγκ της Πλατείας Καραϊσκάκη»».
04/08/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική: Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παναμάς, 2-11/10/2022».
02/08/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απευθείας αναζήτηση στοιχείων ή/και σύνδεση χρηστών στα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
02/08/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Διαβούλευση των τευχών ΟΜΟΕ-ΠΖ, ΟΜΟΕ-ΚΣΟ, OMOE-ΠΣΠ, ΟΜΟΕ-ΟΣΟ».
02/08/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 8ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
02/08/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2022».
01/08/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις τον Αύγουστο».
28/07/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποβολή δηλώσεων Ε9 2022: Εκτός λειτουργίας από 30/07 έως και 03/08».
27/07/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την Απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις»».
26/07/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
26/07/2022   FIEC: Newsletter 26.07.2022.
26/07/2022  

Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών τη Δευτέρα 25.07.2022 και ώρα 12:15 έως και 13:15».

25/07/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Διαθέσιμη η υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 31/8, (υποβολή μέχρι 25/7 για δυνατότητα έκπτωσης 15% με εφάπαξ καταβολή)» - Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
21/07/2022   Ετήσια Έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις και προτεραιότητες για την υγεία και την ασφάλεια».
19/07/2022   FIEC: Newsletter 19.07.2022.
18/07/2022   Νέα ημερομηνία Πρόσκληση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική στις 2-14 Οκτωβρίου 2022».
18/07/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τροποποίηση άρθρων 41 και 59 ν. 4412/2016».
18/07/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Αντιστοίχισης προς διευκόλυνση ανταλλαγών με την Ουκρανία και βελτίωση λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας».
15/07/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις – Young Energy Europe 2.0 (04-13/10/2022)».
13/07/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Θεματικές Ενότητες myDATA».
13/07/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 08.07.2022».
13/07/2022   Πρόσκληση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στη Λατινική Αμερική στις 9-22 Οκτωβρίου 2022».
13/07/2022   Πρόσκληση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στις ΗΠΑ & Καναδά, 25.09. - 01.10.2022».
12/07/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Στην τελική ευθεία δικαιολογητικά και αξιολόγηση, ενόψει της λήξης προθεσμίας – Κάλεσμα για άμεση συμπλήρωση δικαιολογητικών εκκρεμών αιτήσεων».
12/07/2022   FIEC: Newsletter 12.07.2022.
08/07/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2022 (μέσο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις — IPI)».
07/07/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας»», έως 13 Ιουλίου 2022.
05/07/2022   FIEC: Newsletter 05.07.2022.
01/07/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούλιο».
30/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ένατη καταβολή του Πόρου 2,5‰».
30/06/2022   Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
29/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Από αύριο, το «Green Deal Greece 2022», το μεγάλο, «πράσινο» διήμερο Συνέδριο του ΤΕΕ, για 2η συνεχόμενη χρονιά, στο ΚΠΙΣΝ»».
28/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Υπεγράφη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Τεχνική Υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021»».
28/06/2022   FIEC: Newsletter 28.06.2022.
24/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών από Πέμπτη 23.06.2022 και ώρα 19:30 έως Παρασκευή 24.06.2022 και ώρα 09:15».
24/06/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Νέα εγκύκλιος για τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες άρθρου 2 του ν. 3548/2007».
21/06/2022   FIEC: Newsletter 21.06.2022.
21/06/2022   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β), παρ.3, του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α΄66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν.4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου», έως 20 Ιουλίου 2022.
21/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων κατά την πέμπτη περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς».
20/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης για τα Δυτικά Βαλκάνια».
16/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών την Τετάρτη 15.06.2022 από 14:55 έως 17:40 ως προς την εξαγωγή των εκτυπώσεων από το Σύστημα».
14/06/2022   FIEC: Newsletter 14.06.2022.
10/06/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναδρομικά 2020: Σε λειτουργία η εφαρμογή».
10/06/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υποδομών για τις ανατιμήσεις υλικών και την αναθεώρηση τιμών στις συμβάσεις έργων».
10/06/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».
08/06/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κρατική Αρωγή - Αιτήσεις και για νέες περιοχές στην Κρήτη - Τροποποιητικές έως 14 Ιουνίου».
07/06/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή για ενίσχυση επιχειρήσεων Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Λάρισας».
06/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αποκατάσταση πρόσβασης στο υποσύστημα ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 6/6/2022».
06/06/2022   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 152, 153, 154.
06/06/2022   Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα: «Επαναληπτικός Διαγωνισμός Έργου: Τροποποιήσεις επί των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σταθμών Ελέγχου Επιβατών-ΣΕΕ (Πύλη “Schengen”) στο Λιμένα Πειραιά».
06/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες την Πέμπτη 02.06.2022 ως προς την μεταφόρτωση αρχείων» - Προσωρινές οδηγίες πρόσβασης στο υποσύστημα ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 3/6/2022.
06/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Prospects and Opportunities of Greek Entrepreneurs for Trade and Investment in South Africa”».
03/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης επιχειρηματιών για τα Δυτικά Βαλκάνια».
02/06/2022  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Τροπολογία 1325/112/2022 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Άρθρο 1 - Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών, Άρθρο 2 - Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, Άρθρο 3 - Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου κλπ.

02/06/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο, «πράσινο» Συνέδριο του ΤΕΕ: «Green Deal Greece 2022».
02/06/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2022».
01/06/2022   Ανακοίνωση του Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ. με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΕ 2022-2023 για το Π.Μ.Σ. «Α.ΔΟ.ΑΠ.»».
01/06/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Πληροφοριακό Σύστημα για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας».
01/06/2022   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούνιο».
31/05/2022   FIEC: Newsletter 31.05.2022.
27/05/2022   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 01/06, 08/06».
25/05/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας το ΕΒΕΑ».
24/05/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
24/05/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ_ Επιχειρησιακά Θέματα».
24/05/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4934/2022 για το ενιαίο πιστοποιητικό ενημερότητας».
24/05/2022   FIEC: Newsletter 24.05.2022.
24/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 23.05.2022».
23/05/2022   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο 2021 - Μάρτιος 2022 της ΕΑΑΔΗΣΥ».
23/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Διαβούλευση για το σχέδιο της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας (Voluntary National Report) σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)» έως 26 Μαΐου 2022.
23/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου» έως 03 Ιουνίου 2022.
23/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
19/05/2022

Πρόσκληση του ΟΕΥ Ισπανίας με θέμα: «Spain-Greece Business Forum στις 24 Μαΐου 2022».

19/05/2022

Ανακοίνωση του ΑΕΕΕΑ με θέμα: ««Ελληνο-Αιγυπτιακή Επιχειρηματική Συνάντηση», 1η Ιουνίου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών».

19/05/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Οντοτήτων».
19/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
17/05/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 7ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
17/05/2022   FIEC: Newsletter 17.05.2022.
17/05/2022   Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό της Επιτροπής των Εκτελεστών της Διαθήκης του Γ.Γ.Μαλινάκη με θέμα: «Ανέγερση νέας τριώροφης ψυχιατρικής πτέρυγας - Δωρεάς Γ.Μαλινάκη - Επέκταση ψυχιατρικής κλινικής Γ.Ν. Χανίων».
16/05/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών».
16/05/2022   Έκθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας – Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση».
12/05/2022   Η ΕΒΕΤΑΜ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΟΤΑ), συμμετέχει στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για το νέο Κανονισμό που θα αντικαταστήσει τον ΚΑΝ (ΕΕ) 305/2011, απέστειλε στον ΣΑΤΕ το αναθεωρημένο κείμενο προκειμένου τα Μέλη του να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν σχόλια.
12/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών»» έως 25 Μαΐου 2022.
12/05/2022   Συμμετοχή εκπροσώπων τεχνικών εταιρειών - Μελών του ΣΑΤΕ στην συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους από το Ιρακινό Κουρδιστάν που πραγματοποιήθηκε στις 11/05/2022 στην αίθουσα Αιμ. Ριάδης της ΔΕΘ HELEXPO.
11/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση και με φυσική παρουσία: Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
10/05/2022   Πρόσκληση της ΕΕΜΦ για διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Η συμπεριφορά των φραγμάτων και οι απαιτήσεις παρακολούθησης» - Εγγραφές.
10/05/2022   FIEC: Newsletter 10.05.2022.
10/05/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Οδηγός της Επιτροπής Ανταγωνισμού "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"».
09/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους»» έως 21 Μαΐου 2022.
05/05/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 04.05.2022».
04/05/2022   Επιστολή της Πρεσβείας της Αλγερίας, που αφορά σε επικείμενη διαδικτυακή έκθεση του Κλάδου Διαχείρισης Απορριμμάτων - Πληροφοριακό υλικό.
04/05/2022   Outphit Workshop του ΕΙΠΑΚ με θέμα: «Η προκατασκευή στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων» την Πέμπτη 05 Μαΐου 2022.
03/05/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» έως 13 Μαΐου 2022.
03/05/2022   FIEC: Newsletter 03.05.2022.
03/05/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Μάιο».
29/04/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αδήλωτα τετραγωνικά: Ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων».
27/04/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος» έως 10 Μαΐου 2022.
27/04/2022   FIEC: Newsletter 26.04.2022.
21/04/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε2)».
20/04/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κατασκευών – N. ΚΥΚΛΑΔΕΣ».
19/04/2022   FIEC: Newsletter 19.04.2022.
19/04/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myCar: Σε λειτουργία η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα».
19/04/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία των υποσυστημάτων Διαδικτυακής Πύλης “Προμηθεύς” και EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/04/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3)» - Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2021.
14/04/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών των επαγγελματιών στον e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2021».
14/04/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
13/04/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: «Παροχή υποστηρικτικών τεχνικών υπηρεσιών του άρθρου 14, ν. 4821/2021, για τη λειτουργία του Κτηματολογίου»».
12/04/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Κάλεσμα ΤΕΕ για συμμετοχή μηχανικών στις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης (πρώην Επιτροπές Ενστάσεων) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».
12/04/2022   FIEC: Newsletter 12.04.2022.
12/04/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τροποποίηση άρθρων 221 και 221 α ν. 4412/2016 και εγκύκλιος για ηλεκτρονική τιμολόγηση».
11/04/2022   Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στη χώρα (αυξήσεις στο κόστος κατασκευής και παραγωγής έργων) και κατ’ επέκταση στο επάγγελμα του Μηχανικού.
11/04/2022 Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση “Discover Jordan”».
06/04/2022 Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ με θέμα: «Διεύρυνση των ωφελούμενων στο πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή».
06/04/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ μετά την ψήφιση του ν.4912/2022».
05/04/2022 Ανακοίνωση του ΕΕΒΕ με θέμα: «Workshops για εκθέτες. Τεχνικές και Διαδικασίες Συμμετοχής σε Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις».
05/04/2022   FIEC: Newsletter 05.04.2022.
04/04/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αναμόρφωση πίνακα αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο».
01/04/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις τον Απρίλιο».
31/03/2022   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3).
31/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)».
30/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επιχειρησιακό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2022».
29/03/2022   FIEC: Newsletter 29.03.2022.
29/03/2022   Σχετικά με την αποσφράγιση του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου ««ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)»» με κωδ. MIS 5035116 σύμφωνα με την υπ’αρ. ΣΑΤΕ/2022/01 Διακήρυξη (Αρ. πρωτ. 37772, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 155631), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η αποσφράγιση των προσφορών μετατίθεται για την Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.
29/03/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιτροπές Επικινδύνως Ετοιμορρόπων κατασκευών – N. ΚΥΚΛΑΔΕΣ».
28/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Έως 31/03 οι μεταβολές για ακίνητα που αποκτήθηκαν εντός 2021».
24/03/2022   Infrastructure Projects Awards 2022: Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022. Δείτε περισσότερα...
24/03/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Λήψη αντίμετρων από Ρωσία έναντι οικονομικών κυρώσεων».
23/03/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Άδειες Δόμησης: εντός 2022 οι εγκρίσεις – άδειες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies».
22/03/2022   FIEC: Newsletter 22.03.2022.
21/03/2022   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις καταστάσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 23/3, 30/3, 6/4 και 13/4».
21/03/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις “Project Qatar” και “Property Qatar” (Ντόχα, 6-9 Ιουνίου 2022)».
18/03/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση: Ερωτηματολόγιο για το BIM στην Ελλάδα».
16/03/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δουλειές Ξανά:Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»» έως 29 Μαρτίου 2022.
16/03/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Νέο νομοσχέδιο - Ο νέος ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές διατάξεις».
16/03/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αποκατάσταση της απόκρισης και λειτουργίας του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/03/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
15/03/2022   FIEC: Newsletter 15.03.2022.
14/03/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων - Αποστολή των προς ανάρτηση κειμένων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) από τη Δευτέρα 14.03.2022».
11/03/2022   Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050».
10/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ειδικός Φόρος Ακινήτων 2022: Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης».
09/03/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
09/03/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας, έως τις 18/4/22, των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, κ.ά.)».
09/03/2022 Άρθρο του Μηχανικού ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας κ. Γ.Κουτίνα με τίτλο: «Ιδιωτικοί φορείς επίβλεψης και δημόσια έργα – Ρυθμιστικός παράγων η αστική ευθύνη», όπως δημοσιεύτηκε στο ypodomes.com.
09/03/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση ν. 4903/2022 (Α/46) "Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις"».
09/03/2022

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο με θέμα: «Αναζήτηση εταιρειών για παροχή υπηρεσιών προς την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ».

09/03/2022

Ανακοίνωση του ΑΕΕΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Συνάντηση «Ελλάδα & 5 Χώρες του Μασρίκ: Ιράκ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη, Συρία», 23 & 24 Μαρτίου 2022, Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών».

08/03/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος διατάξεων των άρθρων 127 και 345 παρ. 1 ν. 4412/2016- Κατάργηση ένστασης/ αλλαγή χρηματικού ορίου αρμοδιότητας ΑΕΠΠ».
08/03/2022   FIEC: Newsletter 08.03.2022.
03/03/2022   Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» όπως κατατέθηκε στη Βουλή.
03/03/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Υποβολή Δικαιολογητικών Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Β. Εύβοιας».
02/03/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2021». (Τελευταία ενημέρωση: 01.03.2022).
01/03/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διαβούλευση για τους όρους και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας» έως 21 Μαρτίου 2022 - Δελτίο Τύπου.
01/03/2022   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία «Η ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022 από τους αρμόδιους φορείς, θα είναι διαθέσιμη έως 11/03/2022».
01/03/2022   FIEC: Newsletter 01.03.2022.
01/03/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ο «οδικός χάρτης» των υποχρεώσεων προς την εφορία για τον Μάρτιο».
28/02/2022 Τοποθέτηση-Εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γιώργου Βλάχου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» - Απάντηση του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γιώργου Βλάχου σε ερώτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ.
28/02/2022

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ».

25/02/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»» έως 03 Μαρτίου 2022.
25/02/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Σε διαβούλευση νέα ΤΟΤΕΕ: Βιοκλιματικός σχεδιασμός στον ελλαδικό χώρο».
25/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της 25.02.2022 ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. πρωτ. 6632 ΕΞ 2022/23.02.2022 ανακοίνωσης».
25/02/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 11ου Sarajevo Business Forum 2022 (Σαράγεβο, 11-12.05.2022) - Ενημέρωση Φορέων».
24/02/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίησε τώρα την επικοινωνία σου με την ΑΑΔΕ».
23/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας των υποσυστημάτων ΚΗΜΔΗΣ και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωση τους στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)».
23/02/2022   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
22/02/2022   Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ για ψηφιακές υπογραφές.
22/02/2022   FIEC: Newsletter 22.02.2022.
21/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ».
18/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Σε επιχειρησιακή λειτουργία οι ενέργειες υποβολής αιτημάτων λήψης προκαταβολής, τροποποιήσεων και ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης στη Δράση Ενίσχυσης των ΜμΕ μέσω του Πράσινου Ταμείου».
18/02/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης “Build Your House” (Ντόχα, 28-30 Μαρτίου 2022)».
17/02/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Διαδικτυακή εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Νέο Έτος: “Κεντρική Μακεδονία 2022: Έτος Ανασυγκρότησης και Δημιουργίας”».
17/02/2022   O Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Κατάρτιση-Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)» (Κωδ. ΟΠΣ 5035116).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργα Νο 4, 5, 6, 7 και 8 της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2697/879/Α3/19-04-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS 5035116. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας 1.250 εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων, μέσω υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 867.500,00 €. Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι υποχρεωτική η καταβολή Εγγύησης Συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (ποσό 17.350,00€).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/02/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 155631
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
H καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 23/03/2022 και ώρα 14:00.
Προκήρυξη - Διακήρυξη - ΕΕΕΣ
15/02/2022   FIEC: Newsletter 15.02.2022.
15/02/2022   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τζέντας με θέμα: «Διαδικτυακή παρουσίαση μελλοντικών έργων υποδομής Σαουδικής Αραβίας (21-22 Μαρτίου τ.ε)».
14/02/2022 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
14/02/2022  

ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Φάση Γ - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Γ - Έκδοση 2022-02-07 - Έντυπο σχολιασμού ΕΤΕΠ.

10/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: ««Τειρεσίας»: Δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να λαμβάνουν απάντηση για τα δεδομένα που τηρούνται και τους αφορούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».
10/02/2022   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ν.Υόρκης με θέμα: «Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών».
10/02/2022   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση εκδήλωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής, 14.02.2022».
09/02/2022   Ενημερωτικό του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2022 - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ.».
09/02/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 6ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
08/02/2022 Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκθεση παρακολούθησης του συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων περιόδου 2018 - 2020».
08/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
08/02/2022   FIEC: Newsletter 08.02.2022.
08/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Πόθεν έσχες - Νέα παράταση έως 28.2.2022».
08/02/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Σε λειτουργία η εφαρμογή Κομιστές Αξιογράφων 7».
07/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
03/02/2022   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Διαβούλευση στο πλαίσιο της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ»».
02/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κύρωση της ΠΝΠ με τις φορολογικές διαταξεις».
02/02/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud)».
01/02/2022   FIEC: Newsletter 01.02.2022.
01/02/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αρωγή: Σε λειτουργία οι νέες αιτήσεις για το σεισμό της 27/9/2021 και η τροποποίηση των αιτήσεων των πληγέντων στις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021».
01/02/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις τον Φεβρουάριο».
25/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παρατείνεται και για αύριο 26/1/2022 η αργία σε Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη».
25/01/2022   FIEC: Newsletter 25.01.2022.
25/01/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Σε λειτουργία η υποβολή δηλώσεων έτους 2023 (μεταβολές από 1.1.2022)».
24/01/2022   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Βασίλειου Δεμερτζίδη.
24/01/2022   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)»» έως 05 Φεβρουαρίου 2022.
24/01/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2021».
24/01/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2021».
24/01/2022   Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2021».
20/01/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρ. δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2021».
19/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μεταβιβάσεις ακινήτων - Αίτημα φορέων για παράταση του ισχύοντος συστήματος».
19/01/2022   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
18/01/2022   FIEC: Newsletter 18.01.2022.
18/01/2022

Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Εβδομάδα Βιωσιμότητας» στο Ομάν (13-17.03.2022)».

18/01/2022

Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «17η Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων (20-23.06.2022)».

17/01/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023».
17/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή o νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - Τι προβλέπει» - Σχέδιο Νόμου.
13/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «ΕΡΓΑΝΗ: Έντυπο Ε.14 για γονική άδεια νόμου 4808/2021».
13/01/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
13/01/2022   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
12/01/2022   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Discover Hungary» - 26/01/2022, 15:00».
11/01/2022   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δηλώσεις Covid: Άνοιξε η εφαρμογή για τροποποιητικές από υπεκμισθωτές».
11/01/2022   FIEC: Newsletter 11.01.2022.
10/01/2022   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Συνέντευξη του Προέδρου του ΤΕΕ στο περιοδικό Epsilon7: Τα επόµενα χρόνια ο τεχνικός κλάδος θα τρέχει «µε χίλια»».
05/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ανασκόπηση νομοθεσίας έτους 2021 - 2 νόμοι και 47 αποφάσεις ανά εβδομάδα».
04/01/2022   Γνωμοδότηση 1961/2021 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Λογιστική χειρισμός της “Επιδότησης Παγίων Δαπανών”».
04/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Φρένο στο ανεξέλεγκτο κόστος στα δημόσια έργα υπόσχεται νέα πλατφόρμα – Πότε θα λειτουργήσει».
04/01/2022   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2022» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων τον Ιανουάριο».
04/01/2022

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο με θέμα: «Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση World Smart Energy Week Japan».

 
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english