Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 304
196. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/5/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1099
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1099
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32616
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 
197. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 22/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1927Β
Πρωτόκολλο: οικ. 175275  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1927Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32642
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.
 
198. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 21/5/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1092
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1092
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32607
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων.
 
199. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1893Β
Πρωτόκολλο: 54139  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1893Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32615
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
 
200. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 17/5/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 50844  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-32591
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32591
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους
 
201. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1705Β
Πρωτόκολλο: 605314  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-ΦΕΚ1705Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32582
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας.
 
202. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 15/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ84Α
Πρωτόκολλο: Ν.4537/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ84Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32572
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.
 
203. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 15/5/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 89
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 89
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32662
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός δεκαετίας δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός πενταετίας μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου.
 
204. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 11/5/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1086
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1086  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1086
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32570
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
 
205. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 11/5/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32574
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32574
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το άρθρο 75 του ν. 4509/2017.
 
206. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/5/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32596
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32596
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.
 
207. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 10/5/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1081
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1768Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1081
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32595
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (1325 Β΄) “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών”.
 
208. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/5/2018 Αριθμός: 23
Πρωτόκολλο: 606327  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-23
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32554
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές.
 
209. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/5/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1587Β
Πρωτόκολλο: Β/7/οικ.24635/2013  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ1587Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32544
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
 
210. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 2/5/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 82
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 82
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32650
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετική με πληρωμή λογαριασμών και υπερημερία.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english