Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 304
226. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ59Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4530/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ59Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
 
227. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 30/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./357/455828  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32394
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32394
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
228. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 28/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1061
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1167Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1061
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32390
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών».
 
229. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/3/2018 Αριθμός: 06
Πρωτόκολλο: Δ11/οικ.82  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-06
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32494
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, µμελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.).
 
230. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ'/οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32377
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ.
 
231. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.15/Δ/οικ.  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32378
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32378
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφαλιστικές εισφορές Ειδικής Προσαύξησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του ν.3986/2011.
 
232. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1058
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1058
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος
 
233. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 23/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ56Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4529/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΑΝ-ΦΕΚ56Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32383
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
 
234. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/3/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1057
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1137Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1057
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.
 
235. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/3/2018 Αριθμός: ΦΕΚ1001Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.171872  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1001Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32430
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017.
 
236. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/3/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32351
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32351
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ.
 
237. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/3/2018 Αριθμός: 04
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ'/οικ.21906/Φ.Ν.439.6, ΔΝΣβ/οικ.21613/ΦΝ439.6  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΧΩΔΕ-04
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32389
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2018.
 
238. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 16/3/2018 Αριθμός: 16
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./291/382406  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-16
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32349
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ– ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα.
 
239. Ελεγκτικό Συνέδριο
Κατηγορία: Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Ημερομηνία: 15/3/2018 Αριθμός: 151
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΛΣΥΝ-151
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32417
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι πρόσθετοι όροι που απαιτήθηκαν για έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατ. € κρίθηκαν δυσανάλογοι. Επίσης, αναφέρεται ότι η επίκληση εμπειρίας συνιστά δικαίωμα των διαγωνιζόμενων και όχι βάση υπέρ της αναθέτουσας αρχής ώστε να προσθέτει ειδικούς όρους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ κλήθηκαν τύποις να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
 
240. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Γνωμοδότηση ΝΣΚ Ημερομηνία: 13/3/2018 Αριθμός: ΝΣΚ 43
Πρωτόκολλο: ΝΣΚ 43/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΝΣΚ 43
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32810Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν συνάδει με την έννοια του ομολογιακού δανείου του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 η έκδοση μίας ομολογίας για όλο το ομολογιακό δάνειο και, επομένως, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η απαλλακτική ρύθμιση του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 (πλειοψ.). Κατά τα λοιπά η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 παρέχει πλήρη ελευθερία διαμόρφωσης του δανείου ως προς τον αριθμό των ομολογιούχων και τη σχέση που μπορεί να τους συνδέει με την εκδότρια. Στις περιπτώσεις αυτές ομολογιακών δανείων έχει εφαρμογή η απαλλακτική διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 (ομόφ.).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english