Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910111213141516171819
Σύνολο Εγγραφών: 285
106. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1173
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1793Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1173
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26502
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής.
 
107. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΣ Α 1109683 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26487
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26487
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.
 
108. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1172
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1172  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1172
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26450
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013).
 
109. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1170
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1170  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1170
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26437
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.
 
110. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2013 Αριθμός: ΦΕΚ1655Β
Πρωτόκολλο: 329  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ1655Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26479
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
 
111. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ13 ΦΜΑΠ 1107741 ΕΞ 2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-26482
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26482
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
 
112. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 4/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1171
Πρωτόκολλο: ΠΟΛ 1171  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1171
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων.
 
113. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2013 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4.  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΑΝ-26435
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.
 
114. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1163
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1675Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1163
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26456
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου.
 
115. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 1/7/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1162
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1669Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1162
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26441
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.
 
116. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1158
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1625Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1158
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26424
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013.
 
117. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΦΕΚ154Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 28.06.2013  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ154Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26403
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν.3213/2003
 
118. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1159
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1625Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1159
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26423
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013.
 
119. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1160
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1625Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1160
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26425
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.
 
120. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/6/2013 Αριθμός: ΠΟΛ 1153
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 1620Β  
 Αρχείο .pdf: 2013ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1153
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 26412
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012 και έχουν λάβει παράταση υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english