Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Συμβούλιο Δημοσίων Έργων/Τμήμα Κατασκευών του ΥΠΥΜΕΔΙ
 
 
Η παρούσα ενότητα δημιουργήθηκε στις 26/10/2011 σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ της 21/10/2011.

1. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα θέματα ημερήσιας διάταξης του ΣΔΕ/Τμήμα Κατασκευών του ΥΠΥΜΕΔΙ, σχετικά με τα αιτήματα προσθήκης επιπλέον όρων και δημοπράτησης με το σύστημα μελέτη κατασκευή, όπως γνωστοποιούνται στον ΣΑΤΕ από τις 22.06.2010 και μετά, από τον εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων. Επίσης περιλαμβάνει τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις εφ' όσον αυτές έχουν αναρτηθεί στο Δι@ύγεια.

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Σε περίπτωση που οι υπερσυνδέσεις των Υπουργικών Αποφάσεων είναι ανενεργές θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή της και εν συνεχεία να το ανοίξετε τοπικά).

 

Β. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Ημερήσια διάταξη τελευταίας συνεδρίασης του Σ.Δ.Ε./Τμ.Κατ.)
 

2. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των Μελών του ΣΑΤΕ παρατίθενται και τα εξής:

Γ. Πίνακας εγκρίσεων προσθήκης επιπλέον όρων και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις του Σ.Δ.Ε./Τμ. Κ. του ΥΠΥΜΕΔΙ για την περίοδο 13.01.2009 – 03.08.2010 (ανάρτηση στις 6-5-2011 στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ)

Δ. Πίνακας εγκρίσεων προσθήκης επιπλέον όρων και δημοπράτησης με το σύστημα μελέτη κατασκευή του Σ.Δ.Ε./Τμ. Κ. του ΥΠΥΜΕΔΙ για την περίοδο 26.02.2008 - 03.08.2010 (ανάρτηση στις 10-11-2011 στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ)
 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english