Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Σεμινάρια ΣΑΤΕ
 
02/02/2024   ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/02/2024: Σεμινάριο ΣΑΤΕ για τα Μέλη του με θέμα: «ΚΤΣ-2016, Συστήματα Δομικών Υλικών, Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων, EPD, κ.α.» στις 21 Φεβρουαρίου 2024 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ - Δήλωση Συμμετοχής - Φωτογραφικό Υλικό.
23/01/2024  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Σεμινάριο ΣΑΤΕ για τα Μέλη του με θέμα: «ΚΤΣ-2016, Συστήματα Δομικών Υλικών, Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων, EPD, κ.α.» στις 07 Φεβρουαρίου 2024 στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ - Δήλωση Συμμετοχής.

26/09/2023   Πρόσκληση σε δωρεάν webinar για την υποχρεωτικότητα στην αποκλειστική χρήση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο Δημόσιο, που διοργανώνει ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία IMPACT, στις 12.10.2023 ώρα 16:30.
19/09/2023   SAVE THE DATE Πέμπτη 12.10.2023 ώρα 16:30. Διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνει ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία με την IMPACT με θέμα: «Υποχρεωτικότητα στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου».
01/11/2017  

Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Μυτιλήνη για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα σε συνεργασία με την ADSIS.

20/10/2017  

Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων  στη Θεσσαλονίκη για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα σε συνεργασία με την ADSIS.

16/10/2017  

Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Πάτρα για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα σε συνεργασία με την ADSIS.

14/10/2017  

Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο Ηράκλειο για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα σε συνεργασία με την ADSIS.

09/10/2017  

Διοργάνωση τεσσάρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων  στην Αθήνα για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα σε συνεργασία με την ADSIS.

06/10/2017  

Διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη Λάρισα για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα σε συνεργασία με την ADSIS.

28/09/2017  

ΠΡΟΣΟΧΗ Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα:  «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΣΑΤΕ για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια έργα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προς Οικονομικά Ενήμερα Μέλη του ΣΑΤΕ» και η συνημμένη σε αυτή Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. - Προσφορά ADSIS

01/11/2011  

Εισήγηση Σεμιναρίου ΣΑΤΕ με θέμα: «H νέα πραγματικότητα στην Προ-Πτωχευτική διαδικασία. Απόπειρα εξυγίανσης των επιχειρήσεων από την τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/07)».

19/10/2011  

Σεμινάριο ΣΑΤΕ με θέμα: «H Νέα Πραγματικότητα από την τροποποίηση των διατάξεων του προπτωχευτικού δικαίου (το γνωστό και ως «άρθρο 99») του Πτωχευτικού Κώδικα» - Δήλωση Συμμετοχής.

24/03/2011  

Εισήγηση Σεμιναρίου ΣΑΤΕ με θέμα: «Μύθοι και Πραγματικότητα από την εμπειρία εφαρμογής των διατάξεων περί Συνδιαλλαγής (άρθρο 99) του Πτωχευτικού Κώδικα».

14/03/2011  

Σεμινάριο ΣΑΤΕ με θέμα: «Μύθοι και Πραγματικότητα από την εμπειρία εφαρμογής των διατάξεων περί Συνδιαλλαγής (άρθρο 99) του Πτωχευτικού Κώδικα» - Δήλωση Συμμετοχής.

04 - 05/2007

 

Διοργάνωση σεμιναρίων με θέματα:
Νέες Διατάξεις Φορολογίας Τεχνικών – Οικοδομικών Εταιριών.
Φορολογικός έλεγχος τεχνικών εταιριών.
Φ.Π.Α. Ακινήτων (Ν. 3427/2005).
Σ.Δ.Ι.Τ..

10/2004

 

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Ασφάλεια Στα Τεχνικά Έργα» σε συνεργασία με τη MANAGEMENT FORCE.

10–12/2003  

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Ασφάλεια Στα Τεχνικά Έργα» σε συνεργασία με τη MANAGEMENT FORCE.

09/2003  

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα: «Ασφάλεια Στα Τεχνικά Έργα» σε συνεργασία με τη MANAGEMENT FORCE.

02/1997  

Διοργάνωση σεμιναρίου σε συνεργασία με το ΚΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλτικά οδοστρώματα» .

01/1997  

Διοργάνωση σεμιναρίων Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου (Φορολογία Εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Αναλυτική Λογιστική).

11–12/1996  

Διοργάνωση επιδοτούμενων σεμιναρίων στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος GESTIQUAL (κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT) σε συνεργασία με την MEDIT AE και το ΚΕΚ ΨΗΦΙΟΝ με θέμα «Διασφάλισης Ποιότητας Στην Κατασκευή Τεχνικών Έργων».

11/1996  

Διοργάνωση σεμιναρίων Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου (Φορολογία Εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Αναλυτική Λογιστική).

05/1996  

Συνδιοργάνωση διήμερου σεμιναρίου με το ΙΔΙΠ και τον ΣΕΓΜ με θέμα: «Προσέγγιση Ποιότητας Στην Παράγωγη Τεχνικών Έργων. Ευρωπαϊκή εμπειρία – Ελληνικές προοπτικές».

06/1996  

Συνδιοργάνωση με την εταιρία τσιμέντων «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» σεμινάριο με θέμα: «Εβδομάδα Τεχνολογίας Σκυροδέματος».

12/1995  

Συνδιοργάνωση με τον Διεθνή Όμιλο SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE ειδικού σεμιναρίου με θέμα «ISO 9000 για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις».

05–06/1994  

Διοργάνωση σεμιναρίου μετεκπαίδευσης Μηχανικών Τεχνικών Εταιριών σε θέματα Εργαστηριακού Ελέγχου Ποιότητας Υλικών.

06/1994  

Συνδιοργάνωση με το ΕΛΚΕΠΑ σειρά σεμιναρίων πληροφορικής με θέματα:
Λειτουργία και χρήση Η/Υ με MS-DOS και
Microsoft Windows

05/1994  

Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Συμμετοχή Των Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών Σε Έργα Της Ανατολικής Ευρώπης Και Των Χώρων Του Λομε»

09–11/1991  

Διοργάνωση σεμιναρίου ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων με οικονομική ενίσχυση από το ΕΚΤ και τον ΟΑΕΔ με τα ακόλουθα θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης:
Διοίκηση τεχνικών έργων για Μηχανικούς & Υπομηχαχικούς
Γραμματειακή υποστήριξη τεχνικών εταιριών & εργοταξίου
Οικονομική & Λογιστική οργάνωση και διαχείριση τεχνικών εταιριών
Διοίκηση τεχνικών έργων για Μηχανικούς & Υπομηχανικούς.

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english