Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
200820092010201120122013201420152016201720182019
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718
Σύνολο Εγγραφών: 258
1. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 7/8/2019 Αριθμός: 05
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/58571/ΦΝ 466  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-05
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34058
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών.
 
2. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 7/8/2019 Αριθμός: ΦΕΚ133Α
Πρωτόκολλο: ν. 4622  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ133Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34056
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
 
3. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/8/2019 Αριθμός: 42
Πρωτόκολλο: 945708  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-42
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34054
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετονομασία Υπουργείου - Αλλαγή σφραγίδων και λογότυπου του Ε.Φ.Κ.Α.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 2/8/2019 Αριθμός: Ε2150
Πρωτόκολλο: Ε.2150  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2150
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34053
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3085Β
Πρωτόκολλο: Α.1293  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3085Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34041
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
 
6. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3081Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ3081Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34039
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 27.06.2019 (Β’ 2583/27.06.2019) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 31/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ128Α
Πρωτόκολλο: Ν.4621  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ128Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34038
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019 και άλλες διατάξεις.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 29/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3057Β
Πρωτόκολλο: Α.1302  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3057Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34033
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
9. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34028
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34028
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πληρωμή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΛ Β 1106081 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34022
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34022
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσέλευση φορολογουμένων στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην Δ.Ε.Δ.
 
11. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 24/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ127Α
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ127Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34023
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
 
12. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3965  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34021
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση Απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 23/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3007Β
Πρωτόκολλο: Α. 1278  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3007Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34016
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.).
 
14. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 23/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3919  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34018
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)».
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/7/2019 Αριθμός: Ε2144
Πρωτόκολλο: Ε.2144  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2144
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34032
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english