Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
200820092010201120122013201420152016201720182019
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324
Σύνολο Εγγραφών: 353
1. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 12/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ201Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4646  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ201Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34443
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.
 
2. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 12/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ199Α
Πρωτόκολλο: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 42/11-12-2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ199Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34435
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων».
 
3. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνία: 12/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ200Α
Πρωτόκολλο: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 43  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ200Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34444
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.
 
4. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 11/12/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 6554  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-34440
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34440
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 9/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4512Β
Πρωτόκολλο: Α.1439  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4512Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34430
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στo πλαίσιo του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα Φ.Π.Α.
 
6. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 3/12/2019 Αριθμός: ΦΕΚ193Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4643  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ193Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34404
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις.
 
7. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ.56005/1327  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34388
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34388
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B’ 4173 - ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ) (αναφορικά με την υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου).
 
8. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4293Β
Πρωτόκολλο: 54286/Δ1.17642  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4293Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34377
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/ 13.9.2019 (Β' 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.
 
9. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4290Β
Πρωτόκολλο: Β/7/οικ.53026/4585  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ4290Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34384
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
 
10. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4278Β
Πρωτόκολλο: 114233  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ4278Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34386
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 14097/757/4-12-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β’ 3346).
 
11. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./362/1401448  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34352
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34352
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).(Ανάκληση με το Δ.ΑΣΦ./364/1405879/2019 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ)
 
12. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 22/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΑΣΦ./364/1405879  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34365
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34365
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση του αριθ.Δ.ΑΣΦ/362/1401448/ 22-11-19 Γενικού Εγγράφου μας (ΑΔΑ:6ΙΛ4465ΧΠΙ-ΘΙ8).
 
13. Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωση
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 21/11/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 132052 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΨΠ-34353
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34353
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών».
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ4182Β
Πρωτόκολλο: 1419  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ4182Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34343
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.
 
15. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 18/11/2019 Αριθμός: ΦΕΚ180Α
Πρωτόκολλο: ν. 4637/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΔΙΚ-ΦΕΚ180Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34346
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english