Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920212223242526
Σύνολο Εγγραφών: 389
151. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΛ Ε 1098815 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33980
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33980
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ.
 
152. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: Ε2131
Πρωτόκολλο: Ε.2131  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33981
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.
 
153. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: Ε2132
Πρωτόκολλο: Ε.2132  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2132
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33977
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β’19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β’1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 
154. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: Ε2129
Πρωτόκολλο: Ε.2129  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2129
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33970
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας.
 
155. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ119Α
Πρωτόκολλο: Π.Δ. 81  
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ119Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33972
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
 
156. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: Ε2128
Πρωτόκολλο: Ε.2128  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2128
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33985
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.
 
157. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/7/2019 Αριθμός: 40
Πρωτόκολλο: 829468  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-40
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33966
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων.
 
158. Υπ. Πολιτισμού
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 5/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2837Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΠΟ-ΦΕΚ2837Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33993
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία.
 
159. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 5/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33969
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33969
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018.
 
160. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Δημόσια Πρόσκληση Ημερομηνία: 5/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 55203  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-33964
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33964
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18- 66 ετών.
 
161. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2780Β
Πρωτόκολλο: ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-ΦΕΚ2780Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34021Β
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰.
 
162. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/7/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48500/2043  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-34043
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34043
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3.
 
163. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2791Β
Πρωτόκολλο: οικ. 30061/563  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2791Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33964Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18- 66 ετών.
 
164. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2763Β
Πρωτόκολλο: 272  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ2763Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33962
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019.
 
165. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 3/7/2019 Αριθμός: ΦΕΚ2764Β
Πρωτόκολλο: 69395  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ2764Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33958
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english