Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920212223242526
Σύνολο Εγγραφών: 389
271. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 44559  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-33737
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33737
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
 
272. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 22/4/2019 Αριθμός: Ε2063
Πρωτόκολλο: Ε.2063  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2063
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33748
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του ν.1297/1972.
 
273. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 19/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2210  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΑΑΔΗΣΥ-33736
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33736
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019.
 
274. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1340Β
Πρωτόκολλο: οικ.17008/307  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-ΦΕΚ1340Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33734
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ.
 
275. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 16/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1292Β
Πρωτόκολλο: Α. 1116  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1292Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33730
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
 
276. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΑΕΕ/οικ.1238/ΔΑΦ  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-33716
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33716
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οδηγίες για την Ελάχιστη Στελέχωση Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ) σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ).
 
277. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1277Β
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ1277Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
 
278. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1280Β
Πρωτόκολλο: Α.1123  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33726
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000.
 
279. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 15/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Σ22/5  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-33725
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών.
 
280. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 12/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 41941  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΑΝ-33720
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33720
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας - Νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών.
 
281. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 9/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΑΦ Α 1053051 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33709
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33709
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της δικαστικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2238/1994.
 
282. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 8/4/2019 Αριθμός: 18
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-18
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33705
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόσθεμων οφειλών.
 
283. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Απόφαση ΔΕΔ Ημερομηνία: 8/4/2019 Αριθμός: 33773
Πρωτόκολλο: 1200  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-33773
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33773
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης - Πληροφοριακό στοιχείο η μη καταχώρησή της, δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα.
 
284. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 8/4/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 26063  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΣΩΤ-33708
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33708
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A' 50).
 
285. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/4/2019 Αριθμός: ΦΕΚ1125Β
Πρωτόκολλο: Α.1107  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ1125Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33697
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english