Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627
Σύνολο Εγγραφών: 391
361. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 1/2/2019 Αριθμός: ΦΕΚ213Β
Πρωτόκολλο: 1037  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ213Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33476
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
362. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/1/2019 Αριθμός: Ε2021
Πρωτόκολλο: Ε.2021  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2021
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33477
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016.
 
363. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ175Β
Πρωτόκολλο: Α.1034  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ175Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33475
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3».
 
364. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ173Β
Πρωτόκολλο: οικ.4241/127  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ173Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33462
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
 
365. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/1/2019 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Δ24/οικ/1435  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΧΩΔΕ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33471
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
 
366. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ163Β
Πρωτόκολλο: Α.1033  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ163Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33470
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».
 
367. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 28/1/2019 Αριθμός: Ε2018
Πρωτόκολλο: Ε.2018  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2018
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33459
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής.
 
368. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ110Β
Πρωτόκολλο: 2428/δ1.853  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ110Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33451
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/ Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019.
 
369. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ100Β
Πρωτόκολλο: 549  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ100Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33478
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
 
370. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ105Β
Πρωτόκολλο: Α.1023  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ105Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33450Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.07.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
371. Δοικητικό Εφετείο
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/1/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 3932/2018  
 Αρχείο .pdf: 2019ΔΕφ-34044
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34044
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων (άρθρο 3 παρ. 5 ν. 4141/2013 και 87 ν. 4316/2014).
 
372. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 23/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ8Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 8/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-ΦΕΚ8Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33449
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
 
373. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/1/2019 Αριθμός: ΦΕΚ50Β
Πρωτόκολλο: Α. 1012  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ50Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33434
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019.
 
374. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2019 Αριθμός: Ε2016
Πρωτόκολλο: Ε.2016  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2016
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33458
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων.
 
375. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 17/1/2019 Αριθμός: 01
Πρωτόκολλο: Γ36/02/24  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-01
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33427
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α'62).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english