Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:1234567891011121314151617181920212223242526
Σύνολο Εγγραφών: 389
76. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: Ε2182
Πρωτόκολλο: Ε.2182  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2182
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34219
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία.
 
77. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 45417/Δ1.15042  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34222
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34222
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αναφορικά με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
 
78. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 10/10/2019 Αριθμός: Ε2183
Πρωτόκολλο: Ε.2183  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2183
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34220
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα “tax gross-up”).
 
79. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 8/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ15/Δ/42677/1125  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34207
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34207
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
 
80. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 7/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 2784  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34323
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34323
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% και για αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση και ολοκλήρωση των τεχνικών έργων.
 
81. Συμβούλιο της Επικρατείας
Κατηγορία: Απόφαση ΣτΕ Ημερομηνία: 4/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΣτΕ 1880, 1888  
 Αρχείο .pdf: 2019ΣτΕ-34254
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34254
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένταξη δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ- εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών.
 
82. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 4/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 109336 ΕΞ 2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-34199
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34199
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών.
 
83. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 4/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34200
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34200
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 
84. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 3/10/2019 Αριθμός: Ε2178
Πρωτόκολλο: Ε2178  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-Ε2178
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34202
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α΄ 141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
 
85. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/10/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 80320/42862/Δ18.2718  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34189
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34189
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ.
 
86. Υπουργικό Συμβούλιο
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 1/10/2019 Αριθμός: ΦΕΚ146Α
Πρωτόκολλο: Πράξη Υπουργικού Συμβολίου 30/2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΣΥΜ-ΦΕΚ146Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34186
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.
 
87. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 43400/3824  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΕΡΓΑΣ-34184
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34184
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
 
88. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 30/9/2019 Αριθμός: ΦΕΚ145Α
Πρωτόκολλο: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30.09.2019  
 Αρχείο .pdf: 2019ΠΡΩΘ-ΦΕΚ145Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34185
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας.
 
89. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/9/2019 Αριθμός: ΦΕΚ3615Β
Πρωτόκολλο: Α.1365  
 Αρχείο .pdf: 2019ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ3615Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34184Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α ́), όπως ισχύει.
 
90. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 26/9/2019 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Γ36/02/329  
 Αρχείο .pdf: 2019ΕΦΚΑ-34179
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 34179
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το ν.4611/19.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english