Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αγγελίες Μελών ετών 2018-2020
 

Α/Α: 80_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό από την περιοχή  της Θεσσαλονίκης, με εμπειρία σε έργα οδοποιϊας και γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6945-495911 και 6932-483700
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: f.kehagia@odostroma.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/12/2020)


Α/Α: 79_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε: Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thomi@ermonassa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2020)


Α/Α: 78_2020

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για εργασία ως εργοταξιάρχης στη νήσο Ρόδο και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Απαραίτητη η γνώση σύνταξης επιμετρήσεων και η χρήση MS OFFICE (Excel, Word). Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/12/2020)


Α/Α: 77_2020

Τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη ζητά συνεργάτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5. Εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.

Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2020)


Α/Α: 76_2020

Ζητείται:

1. Εργοδηγός για τεχνική Εταιρία, για Δημόσια έργα.

2. Μηχανικός για Δημόσια έργα, για επίβλεψη σε εργοτάξιο, με άριστη γνώση σύνταξης ΑΠΕ, ΠΚΝΤΜΕ, πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κτλ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4640271 (κ. Νάσος Θεοχάρης)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2020)


Α/Α: 75_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη.

2. Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2020)


Α/Α: 74_2020

Από κατασκευαστική εταιρεία ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΗΜ Β ΜΕΚ και πτυχίο ΠΡΣ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2020)


Α/Α: 73_2020

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία 5 ετών και άνω στην οργάνωση και λειτουργία μεγάλων εργοταξίων και σε οικοδομικά, οδοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά. Πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης, μέσα σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Michail.Iosifidis@gaiaate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/11/2020)


Α/Α: 72_2020

Τεχνική εταιρεία ζητά συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία στην κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.
Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/11/2020)


Α/Α: 71_2020

Τεχνική Εταιρεία για την εκτέλεση αποχετευτικού έργου με αντλιοστάσια εντός Αττικής, ζητά:

Α) Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο με σημαντική πείρα σε τέτοια έργα.
Β) Πολιτικό Μηχανικό και Εργοδηγό με 10ετή πείρα τουλάχιστον.
Γ) Οδηγούς Ε’ κατηγορίας με γνώση χειρισμού παπαγάλου.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/11/2020)


Α/Α: 70_2020

Tεχνική εταιρεία ζητά Λογιστή Α' τάξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/11/2020)


Α/Α: 69_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με τριετή εμπειρία σε επίβλεψη δημοσίων έργων για απασχόληση στην επαρχία.
Αποστολή βιογραφικών στο dkrouskos@3-k.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2020)


Α/Α: 68_2020

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά - Οδοποιϊας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Με αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτηση γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).
Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2020)


Α/Α: 67_2020

Κατασκευαστική Κοινοπραξία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο στο Αγκίστρι Αίγινας. Απαραίτητο προσόν η 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο lithodomos@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2020)


Α/Α: 66_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/10/2020)


Α/Α: 65_2020

Τεχνική εταιρία, ζητά Μηχανικό για δημόσιο έργο στην περιοχή του Νομού Αχαϊας (Πάτρα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610270271
Αποστολή βιογραφικών στο gbakalaros@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/10/2020)


Α/Α: 64_2020

Τεχνική εταιρία, ζητά εργοδηγό για δημόσιο έργο Οδοποιίας εντός Αττικής, κατά προτίμηση Τοπογράφο Μηχανικό με μικρή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2020)


Α/Α: 63_2020

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Mηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στη κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2020)


Α/Α: 62_2020

Ζητείται Βοηθός Λογιστή με 5ετή προϋπηρεσία σε Α/Ε και διεκπεραίωση τραπεζικών θεμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2020)


Α/Α: 61_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά - Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη - Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία στη κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6710799

(Καταχωρήθηκε στις 20/10/2020)


Α/Α: 60_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 2 πτυχιούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός Αττικής , με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε: Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thomi@ermonassa.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6844747

(Καταχωρήθηκε στις 19/10/2020)


Α/Α: 59_2020

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται για έργα στην Αττική:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Με αποδεδειγμένη σοβαρή εμπειρία σε τέτοια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr
Τηλ.: 210-7484774, 210-7489940

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2020)


Α/Α: 58_2020

Από την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ στη Λάρισα, ζητούνται μηχανικοί με εργασιακή εμπειρία, των παρακάτω ειδικοτήτων:
1. Τοπογράφοι
2. Πολιτικοί Μηχανικοί
3. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
4. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικά στο email: bermion@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410-535897

(Καταχωρήθηκε στις 14/10/2020)


Α/Α: 57_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
- Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με άριστη γνώση στην σύνταξη επιμετρήσεων δημοσίων έργων. Απαραίτητη η γνώση Autocad και Office.
- Χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή, φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e - mail: info@sarakatsanosatee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2020)


Α/Α: 56_2020

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e - mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2020)


Α/Α: 55_2020

Ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικός ή Τοπογράφος με άριστη γνώση στην σύνταξη επιμετρήσεων δημοσίων έργων. Απαραίτητη η γνώση Autocad και Office.
Μόνιμη θέση με ικανοποιητικές αποδοχές.

Αποστολή βιογραφικών: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2020)


Α/Α: 54_2020

Tεχνική εταιρεία ζητά, για έργο στην Αλεξανδρούπολη:
- Μηχανολόγο Μηχανικό, με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών – κτιριακών έργων,
- Τοπογράφο Μηχανικό, με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/09/2020)


Α/Α: 53_2020

Από Τεχνική εταιρεία κατασκευής έργων ζητείται Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη έργων (σύνταξη αλληλογραφίας –λογαριασμών – ΑΠΕ – πρωτοκόλλων κτλ).
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/09/2020)


Α/Α: 52_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ) και οδοστρωτήρα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2020)


Α/Α: 51_2020

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Α/Α: 50_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2020)


Α/Α: 49_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Δημόσια έργα

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2020)


Α/Α: 48_2020

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Α/Α: 47_2020

Ζητείται Μηχανολόγος ή Hλεκτρολόγος Mηχανικός, τουλάχιστον δεκαετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για αποκλειστική απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας μας στην επαρχία.
Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2020)


Α/Α: 46_2020

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία σε έργα Αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών με fax: 210-6710799 ή στο e- mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 10/09/2020)


Α/Α: 45_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας & Finisher (φίνισερ), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8238859 – fax 210 8829575

 Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 44_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά πλακαδόρους, τσουγκραναδόρους και εργάτες με προϋπηρεσία σε ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

 Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 43_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα,

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 42_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

 Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2020)


Α/Α: 41_2020

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία σε οικοδομικά έργα, για απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία.
Αποστολή βιογραφικών: info@asbuild.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2020)


Α/Α: 40_2020

Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητείται υπάλληλος για το τμήμα Δημοπρασιών και τήρησης εργοληπτικού πτυχίου.
Αποστολή βιογραφικών: foreas@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2020)


Α/Α: 39_2020

Από Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα το ν. Έβρου ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. για μόνιμη εργασία. Δεκτοί και νέοι μηχανικοί χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία. Προϋπόθεση να έχουν μόνιμη κατοικία στο ν. Έβρου και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: erga.alexpoli@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2020)


Α/Α: 38_2020

Εταιρεία (μελέτες-κατασκευές) με έδρα στο Μαραθώνα, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με γνώση και εμπειρία σε στατικές μελέτες-τοπογραφικά-τακτοποιήσεις αυθαίρετων.
Aποστολή βιογραφικών στο  email: info@kakari.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2020)


Α/Α: 37_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108238859, fax: 2108829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/07/2020)


Α/Α: 36_2020

Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός κατασκευής με 5ετή προϋπηρεσία αποκλειστικά στην εκτέλεση τεχνικών έργων Οδοποιίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2020)


Α/Α: 35_2020

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στην διαχείριση έργων, δημόσιων και ιδιωτικών και στην σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών για μόνιμη συνεργασία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2020)


Α/Α: 34_2020

Μηχανολόγος Μηχανικός (MSc Eng.) με 25ετή εμπειρία, πλήρη γνώση του φάσματος των δημοσίων έργων (συμβάσεις, νομοθεσία, εργοτάξια, κατασκευές), βαθιά γνώση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακών έργων και έργων υποδομής, ενεργειακός αναλυτής, αναλυτής χρονοπρογραμματισμού (ΑΟΝ-PERT-GANΤT) και παραγωγικότητας, ζητά συνεργασία με σοβαρή τεχνική εταιρεία εθνικής και υπερεθνικής εμβέλειας.
Επικοινωνία: email: vector102@hotmail.com / αρ. κινητού: 6932197174

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2020)


Α/Α: 33_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση δύο πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς και έναν Αρχιτέκτονα για κατασκευή υπερπολυτελών κατοικιών εντός και εκτός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε Προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Έλεγχο ποιότητας, Επιμετρήσεις Εργασιών, Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ermonassa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2020)


Α/Α: 32_2020

Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Απαραίτητα προσόντα η πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2d, 3d, η ευχέρεια σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών, η προϋπηρεσία του σε πέντε τουλάχιστον οικοδομικά έργα δημόσια ή ιδιωτικά ως επί τόπου του έργου μηχανικός και η ύπαρξη ιδιόκτητου αυτοκινήτου ή μηχανής που θα χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του.
Αποστολή βιογραφικών: nteli_efi@molecular-view.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Α/Α: 31_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστή για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιβλία Α.Ε.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2020)


Α/Α: 30_2020

Από Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη και τμήμα δημοπρασιών.
Επιθυμητή σχετική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/05/2020)


Α/Α: 29_2020

Από την εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός μόνιμης απασχόλησης για το τμήμα Δημοπρασιών και Ποιοτικού ελέγχου.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/05/2020)


Α/Α: 28_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Τοπογράφο με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά έργα, Tηλέφωνο επικοινωνίας: 2108216133

Αποστολή βιογραφικών: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/05/2020)


Α/Α: 27_2020

Ζητείται για μόνιμη εργασία & στελέχωση Πτυχίου, Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ με πτυχίο Δ ΟΔΟ, Δ ΥΔΡ & Γ ΟΙΚ,
από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974808200, e-mail: sakis@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2020)


Α/Α: 26_2020

Ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρεία με έδρα στα Χανιά, επιμετρητής μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) τουλάχιστον 10ετούς εμπειρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2020)


Α/Α: 25_2020

Από την τεχνική εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για υπεύθυνος εργοταξίου και μηχανικός έργου για την κατασκευή οικοδομικού δημοσίου έργου στα Λεχαινά Ηλείας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/04/2020)


Α/Α: 24_2020

Ζητούνται για μόνιμη απασχόληση σε εργοτάξια της εταιρείας:
-Μηχανικός κατασκευής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία
-Επιμετρητής έργων οδοποιίας με 5ετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2020)


Α/Α: 23_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο- Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντλιοστάσια και βιολογικούς καθαρισμούς.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859

Aποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr, fax 2108829575.

(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2020)


Α/Α: 22_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ με εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και βαθμός πτυχίου πάνω από 7,5 και να διαθέτει ΙΧ για τις μετακινήσεις του.
Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2020)


Α/Α: 21_2020

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Β ΄ή Γ΄ στη κατηγορία Υδραυλικά για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλ επικοινωνίας: 6974750957, e-mail: goulenis@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2020)


Α/Α: 20_2020

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2020)


Α/Α: 19_2020

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2020)


Α/Α: 18_2020

Από τεχνική εταιρεία ζητείται τεχνίτης υδραυλικός κάτοχος σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας-άδειας και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά τη λήψη αυτής.

Βιογραφικά συνοδευόμενα από την άδεια στο email: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/04/2020)


Α/Α: 17_2020

Από Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Χαλκίδα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ για έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στην Σκύρο Εύβοιας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2020)


Α/Α: 16_2020

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητείται Μηχανικός με καλή γνώση της νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία στην σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας..
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/03/2020)


Α/Α: 15_2020

Από εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία 5 ετών στην Κατασκευή / Διαχείριση έργων, εξοικειωμένη με τις διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας σε έργα υποδομής και με δυνατότητα ταξιδιών. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: mixanikoi6@elkat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2020)


Α/Α: 14_2020

Ζητείται Δασολόγος ή Γεωπόνος με πτυχίο ΜΕΚ Γ ή Δ τάξης ΠΡΑΣΙΝΟΥ για στελέχωση εταιρείας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/02/2020)


Α/Α: 13_2020

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για εργοτάξιο δημοσίου έργου εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@vasartis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Α/Α: 12_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου. Για περιοχή Μεσσηνίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: imavrit@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2020)


Α/Α: 11_2020

Ζητείται Μηχανικός για επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Εργοταξιάρχης (περιοχή Δυτικής Ελλάδας-Πάτρα) και εκπόνηση επιμετρήσεων εργασιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 6396735569

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Α/Α: 10_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγούς με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα, με δίπλωμα χειριστή παπαγάλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/02/2020)


Α/Α: 09_2020

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό (Τ.Ε. ή Π.Ε.), με εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διαχείριση έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για εργασία με αντικείμενο την επίβλεψη συνεργείων, την καταγραφή επιμετρητικών στοιχείων και σκαριφημάτων κλπ. Απαραίτητη η γνώση Ms Word, Ms Excel και AutoCad και η κατοχή διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:michanikos.gia.etairia@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2020)


Α/Α: 08_2020

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/02/2020)


Α/Α: 07_2020

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα ζητείται τεχνολόγος μηχανικός. Επιθυμητή η γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων, ενημερότητα πτυχίου, νομοθεσία και διαχείριση δημόσιων έργων και γραμματειακή υποστήριξη.

Αποστολή βιογραφικών στο email: damonate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 05/02/2020)


Α/Α: 06_2020

Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα Χανιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση και πολυετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση θεμάτων Ποιοτικού ελέγχου. Ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: technikodom@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Α/Α: 05_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές trencher (αυλακωτήρα) με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133 Φαξ: 210 8829575
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Α/Α: 04_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/02/2020)


Α/Α: 03_2020

Ζητούνται:
1. Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στην διεύθυνση και διαχείριση δημοσίου έργου ως εργοταξιάρχης με ειδίκευση στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
2. Μηχανολόγος Μηχανικός με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
Αποστολή βιογραφικών: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/01/2020)


Α/Α: 02_2020

Ζητείται τοπογράφος μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για πλήρη απασχόληση πεδίου σε έργο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με καλή γνώση χρήσης τοπογραφικού GPS, επεξεργασίας πληροφοριών, χειρισμό προγραμμάτων CAD και απαραίτητη άδεια οδήγησης. Επιθυμητή γνώση συστημάτων GIS.

Βιογραφικά στο michanikos.gia.etairia@gmail.com

αταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Α/Α: 01_2020

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2020)


Α/Α: 41_2019

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Επιθυμητή εμπειρία 5 ετών στην κατασκευή έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@tekat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Α/Α: 40_2019

Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ για εργασία σε εργοτάξιο αποχετευτικού δικτύου της περιοχής Άρτας. Απαιτείται εργοταξιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης. Απαραίτητη πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (Autocad, Office κλπ) καθώς και η γνώση χρήσης τοπογραφικών οργάνων (GPS, Γεωδαιτικός σταθμός).
Αποστολή βιογραφικών στο email: tekth@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/12/2019)


Α/Α: 39_2019

Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Μηχανικός με εμπειρία στις δημοπρασίες δημοσίων έργων και στην παρακολούθηση και ενημέρωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/11/2019)


Α/Α: 38_2019

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Κρήτη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με επαρκή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/11/2019)


Α/Α: 37_2019

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ (τεχνική εταιρεία) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε σύνθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για πλήρη απασχόληση.

Έδρα εργασίας Αθήνα με δυνατότητα μετακίνησης και στην επαρχία.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/11/2019)


Α/Α: 36_2019

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που ασχολείται με την κατασκευή δημοσίων έργων, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση με Πτυχίο ΜΕΚ Γ' τάξης.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2103609501 & 2103609502

(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2019)


Α/Α: 35_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ για απασχόληση σε επίβλεψη δημοσίων έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@3-k.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/11/2019)


Α/Α: 34_2019

Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Πάτρα ζητείται Εργοδηγός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυλικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@abcd.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 05/11/2019)


Α/Α: 33_2019

Από Τεχνική Εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός/Project Manager για επίβλεψη υδραυλικού έργου στη Χαλκιδική με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε επίβλεψη έργων, ικανότητα επίλυσης τεχνικών ζητημάτων και οργάνωση εργασιών και συνεργείων, ευελιξία στο ωράριο και δυνατότητα εργασίας τα Σαββατοκύριακα. Με άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών Office, πολύ καλή γνώση Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2019)


Α/Α: 32_2019

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα υποδομών για να απασχοληθεί σε εργοτάξιο λιμενικού έργου στην Κω.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/10/2019)


Α/Α: 31_2019

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με γνώσεις στην υποστήριξη δημοσίων έργων και Η/Υ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Α/Α: 30_2019

Zητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για απασχόληση σε μεγάλο αποχετευτικό έργο εντός Αττικής, με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Α/Α: 29_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών και ασφαλτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs.ilionellkat@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2019)


Α/Α: 28_2019

Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες.

Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2019)


Α/Α: 27_2019

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης - ύδρευσης, για την περιοχή Ηπείρου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας κιν: 6946502810, fax: 210 8829575.

(Καταχωρήθηκε στις 15/10/2019)


Α/Α: 26_2019

Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Ναύπακτο Αιτωλ/νίας Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM, ERP), κάτοχος διπλώματος οδήγησης Ε.Ι.Χ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sl@sl-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Α/Α: 25_2019

Ζητείται Υπάλληλος για το τμήμα διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με γνώσεις:
Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ- Τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας ΜΕΕΠ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@startyouup.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2019)


Α/Α: 24_2019

Από Τεχνική Εργοληπτική Κατασκευαστική, με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται Χημικός Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και σε συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. Δίπλωμα οδήγησης.

Αποστολή βιογραφικών στο tekth@otenet.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2019)


Α/Α: 23_2019

Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων στα Χανιά για εργασία γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία κυρίως σε επιμετρήσεις, σύνταξη νέων τιμών, νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/10/2019)


Α/Α: 22_2019

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από Τεχνική Εταιρία στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Η/Υ & Μ/S Office, τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, αγγλικά. Εμπειρία στην σύνταξη φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2019)


Α/Α: 21_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Υδραυλικός κάτοχος αδείας (Π.Δ112/2012 (ΦΕΚ197/Α /17.10.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Α/Α: 20_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Μηχανικός Εγκαταστάσεων, κάτοχος αδείας (Π.Δ 115 /2012 ,(ΦΕΚ 200Α/17.12.2012)), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Α/Α: 19_2019

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος, κάτοχος αδείας Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 1η ΒΑΘΜΙΔΑΣ/Π.Δ108/2013(ΦΕΚ 141/12.06.2013), με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε εργασίες συντήρησης, ή επισκευής ή επιτήρησης λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, για εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά, άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/09/2019)


Α/Α: 18_2019

Ζητείται, από τεχνική κατασκευαστική εταιρία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός ή Αρχιτέκτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με γνώσεις Η/Υ (OFFICE, AUTOCAD) και εμπειρία στην διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε θέση γραφείου. Επιθυμητή τουλάχιστον 3ετής εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2019)


Α/Α: 17_2019

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ, συγκεκριμένα στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ Γ', ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Β', ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α', ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Β'.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810-316333

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2019)


Α/Α: 16_2019

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., κυρία με γνώσεις λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, για οκτάωρη απασχόληση. Εμπειρία απαραίτητη, επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών, συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Α/Α: 15_2019

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Επιμετρητής Υδραυλικών Έργων και Έργων Οδοποιίας, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία σε μεγάλα Δημόσια Έργα για άμεση πρόσληψη για έργο εντός Αττικής. Προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Α/Α: 14_2019

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Δ.Ε., Μηχανικός Κατασκευής για μεγάλο Υδραυλικό Έργο εντός Αττικής, Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με προϋπηρεσία σε ανάλογα έργα. Συστάσεις επιθυμητές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: metroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2019)


Α/Α: 13_2019

Τεχνική εταιρεία ζητά πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για κατασκευή οικοδομικών έργων (πολυτελείς/υπερπολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες) για πλήρη απασχόληση με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα σε όλες ή στις περισσότερες παρακάτω ενότητες:
1. Προμετρήσεις
2. Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων
3. Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος
4. Συντονισμός συνεργείων
5. Επίβλεψη εργασιών
6. Έλεγχος ποιότητας
7. Επιμετρήσεις Εργασιών
8. Σύνταξη λογαριασμών/πιστοποιήσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ (Microsoft Office, Autocad, MS Project)
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@erteka.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2019)


Α/Α: 12_2019

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή JCB και φορτωτή με εμπειρία σε έργα αποχέτευσης ύδρευσης για την περιοχή της Άρτας. Απαραίτητο δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 543372, κος Γιώργος

(Καταχωρήθηκε στις 11/07/2019)


Α/Α: 11_2019

Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, για απασχόληση σε έργο στην περιοχή των Τρικάλων με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών: E-mail: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2019)


Α/Α: 10_2019

Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).
Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/06/2019)


Α/Α: 09_2019

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής δημοσίων έργων, κατά προτίμηση κάτοχο Ι.Χ. αυτοκινήτου ή δικύκλου, για εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/05/2019)


Α/Α: 08_2019

Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα στην Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της πλήρους γραφειακής διεκπεραίωσης - υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.

Επικοινωνία e-mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2019)


Α/Α: 07_2019

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε δημόσια έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2108238859, 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2019)


Α/Α: 06_2019

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα στα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word, χρήση GPS).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6979229981, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Α/Α: 05_2019

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα στα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας κατασκευαστικό (ιδιωτικά - δημόσια έργα) και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση του λογιστηρίου, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον εν λόγω αντικείμενο και με την δυνατότητα σύνταξης φακέλων δημοπρασιών δημοσίων έργων, με άριστη χρήση εφαρμογών MS office/ Softone.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 28210 44259.

(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2019)


Α/Α: 04_2019

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται άτομα για στελέχωση με πτυχία ΜΕΚ και ειδικότερα για τις κατηγορίες Λιμενικά Δ τάξης και Η/Μ Δ τάξης.
Πληροφορίες τηλέφωνο: 24610-33395, 2310-346086, e-mail : elika@tee.gr, elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2019)


Α/Α: 03_2019

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με αποδεδειγμένη 7ετή και άνω εργοταξιακή εμπειρία σε έργα οδοποιϊας με γνώση Η/Υ, AUTOCAD, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ για μόνιμη απασχόληση στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@grid-engineers.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2019)


Α/Α: 02_2019

Τεχνική εταιρεία ζητά Mηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία και γνώση Η/Υ (MS OFFICE, AUTOCAD κλπ) για εργασία στο νησί της Ρόδου.
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2019)


Α/Α: 01_2019

Από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης ζητείται Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Β και άνω σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες στο τηλ.:2810761060

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2019)


Α/Α: 31_2018

Από Τεχνική Εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Κασσάνδρα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ. Επιθυμητή η εμπειρία σε κατασκευή. Απαραίτητη η δυνατότητα διαμονής στην έδρα της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο email : info@energon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2018)


Α/Α: 30_2018

Από τεχνική εταιρεία 2ης τάξης M.Ε.ΕΠ. ζητείται Εργοδηγός/Μηχανικός για την εκτέλεση έργου στην Ν. Δονούσα.
Το αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει:
• Οικοδομικές εργασίες 40%
• Εργασίες Λιμενικών 25%
• Εργασίες Ύδρευσης/Αποχέτευσης 35%
Διάρκεια έργου δεκαοκτώ (18) μήνες
Υποχρεώσεις Εργοδηγού
• Καθημερινή παρακολούθηση κατασκευής

• Προγραμματισμός προμηθειών-υπεργολάβων
• Σύνταξη εβδομαδιαίων προγραμμάτων εργασιών
• Καθημερινή τήρηση ημερολογίου έργου
• Υπεύθυνος εργατοτεχνικού προσωπικού
• Υπεύθυνος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εργασιών έργου
• Υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας
• Υπεύθυνος εβδομαδιαίων συντάξεων καταστάσεων προσωπικού
• Άριστη ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας
• Έρευνα αγοράς
Απαραίτητα προσόντα:
• Αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων
• Γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων
Παροχές
• Αρχικές ετήσιες μικτές απολαβές €30.000,00
• Εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας
• Εταιρικό αυτοκίνητο για μετακινήσεις εκτός Αττικής

• Στέγαση και οδοιπορικά για έργα εκτός Αττικής
Προώθηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο info@odeysis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/12/2018)


Α/Α: 29_2018

Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετή τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532.

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2018)


Α/Α: 28_2018

Από τεχνική εταιρεία με έδρα στο Μαρούσι ζητείται Βοηθός Λογιστή.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@mallionda.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Α/Α: 27_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για υδραυλικά έργα (αποχέτευση ομβρίων) στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2018)


Α/Α: 26_2018

Από εταιρεία 6ης τάξης ζητείται για αγορά εταιρεία 1ης,2ης,3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ.210-2717720 εσωτ.128

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2018)


Α/Α: 25_2018

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων. Με γνώση της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών, Α.Π.Ε. κλπ καθώς επίσης γνώση Microsoft Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Α/Α: 24_2018

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός για εργασία σε νέο εργοτάξιο εντός Αττικής, με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2018)


Α/Α: 23_2018

Από τεχνική εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται εργοδηγός για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής. Απαραίτητη 10ετής τουλάχιστον εργοστασιακή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης, Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr ή στο φαξ 2102389838 τηλ. 2102387532

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Α/Α: 22_2018

Η ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, τεχνική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει εργοταξιάρχη μηχανικό για βιομηχανικό έργο στην περιοχή της Χαλκίδας. Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικού έργου και η ευχέρεια μετάβασης στον τόπο του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά στο bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2018)


Α/Α: 21_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ΑΕ με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός ή Εργοδηγός με 15ετή εμπειρία, σε έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Aποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: info@lithos-sa.gr  τηλ. 2102387532 φαξ 2102389838.

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2018)


Α/Α: 20_2018

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για εργοταξιακή συνεργασία με Μηχανικό: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΚ Δ ή ΜΕΚ Γ (με προοπτική αναβάθμισης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-228515

Αποστολή βιογραφικών: efoti@tee.gr ή με fax 2810-229647

(Καταχωρήθηκε στις 03/09/2018)


Α/Α: 19_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ για έργα εντός Θεσσαλονίκης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2018)


Α/Α: 18_2018

Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό, με εμπειρία στις χαράξεις, αποτυπώσεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και στη σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων, επιμετρήσεων. (Επαγγελματικός εξοπλισμός θα θεωρηθεί προτέρημα).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 2810 261010 e-mail: emmankaloudakis@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/08/2018)


Α/Α: 17_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται πτυχιούχος Πολ. Μηχανικός ΠΕ ή Έργων Υποδομής με εμπειρία σε Δημόσια Έργα, για έργο Ανάπλασης στο Αργοστόλι.
Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/07/2018)


Α/Α: 16_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητούνται για απασχόληση σε εργοτάξιά της στην Βόρεια Ελλάδα:
1) Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στην προκατασκευή και ανέγερση βιομηχανικών σωληνώσεων και ανέγερση εξοπλισμού.
2) Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.) με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κατασκευών. Εμπειρία σε σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών με τη χρήση 3D λογισμικού (μοντελοποίηση) θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: dynerg18@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Α/Α: 15_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κατ' ελάχιστον 15ετούς εμπειρίας σε εξειδικευμένα οικοδομικά έργα (πολυτελείς κατοικίες κλπ.) με άριστη γνώση αγγλικών.

Πληροφορίες: e-mail: info@erteka.gr , fax: 2107716769

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2018)


Α/Α: 14_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, ζητείται πτυχιούχος Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2018)


Α/Α: 13_2018

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για μόνιμη εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (κοστολόγηση, αλληλογραφία, επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word/Project και πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων πχ eCM), κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧΕ.

Βιογραφικά στο e-mail: litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2018)


Α/Α: 12_2018

Ζητείται για μόνιμή εργασία Πολιτικός Μηχ/κός ή Τοπογράφος Μηχ/κός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις- χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word).

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 6979229981, 2821044259

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com ή στο fax:28210-42274

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2018)


Α/Α: 11_2018

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για θέση εργοταξιάρχη, για την κατασκευή Δημόσιου έργου εντός Αττικής. Απαραίτητη εμπειρία σε Δημόσια έργα.

Βιογραφικά μέχρι 30/04/2018 στο e-mail : kotsalis.th@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Α/Α: 10_2018

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για συνεργασία εργοδηγός για έργο αποχέτευσης στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο email: chris@kataskevi-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/04/2018)


Α/Α: 09_2018

Ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Λιμενικά, για έργο στη Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ. (210)74.84.774 e-mail: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2018)


Α/Α: 08_2018

Από την εταιρεία ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε. με έδρα τον Βόλο, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ–ΤΕΙ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΥΑΘ, για πρόσληψη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αναμενόμενη έναρξη εργασιών ο 5ος/2018.

Για πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών επικοινωνήστε:
Τ: +30 24210 22533-4
F: +30 24210 22535

@: stergianos@domika.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2018)


Α/Α: 07_2018

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά για άμεση πρόσληψη Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, πλήρους απασχόλησης, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Δημόσια Έργα, Άριστη γνώση της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, Επαγγελματική γνώση Microsoft Office, Επαγγελματική γνώση Microsoft Project, Επαγγελματική γνώση Acad και Άριστη γνώση «Εργολήπτη» με τις εξής υποχρεώσεις: Οικονομική παρακολούθηση έργων, Σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, Συντονισμός προμηθειών – υπεργολάβων, Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου, Σύνταξη Φ.Α.Υ., Σ. Α.Υ. Χρονοδιαγραμμάτων, Π. Π. Ε., Π. Κ. Τ. Μ. Ν.Ε., ΑΠΕ, Ερευνά αγοράς, Χρονικός προγραμματισμός έργων.
Αποστολή βιογραφικών: apap_sa@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2018)


Α/Α: 06_2018

Ζητείται για τεχνική εταιρεία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος μηχανικός ΤΕΙ. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης και δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Διάρκεια έργου 24 μήνες.

Για επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο τηλ.: 2105248043

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2018)


Α/Α: 05_2018

Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2018)


Α/Α: 04_2018

Από την τεχνική εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ ζητείται χημικός μηχανικός για το τμήμα λειτουργίας έργων επεξεργασίας αποβλήτων. Σχετική εμπειρία ή εξειδίκευση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών: info@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2018)


Α/Α: 03_2018

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Χημικό Μηχανικό με ΜΕΚ Γ στα Έργα Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων καθώς και Β Τάξης για Bιομηχανικά/Ενεργειακά.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: a.tsatsani@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/01/2018)


Α/Α: 02_2018

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΜΕΚ Δ Οικοδομικά, Δ Οδοποιίας, ή/και Δ Υδραυλικά ή/και Δ Λιμενικά ή/και Δ Βιομηχανικά - Ενεργειακά για στελέχωση πτυχίου Ανώνυμης Εταιρείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974-104089

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2018)


Α/Α: 01_2018
Πωλείται Κατασκευαστικός κλάδος Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης με ανανεωμένο πτυχίο για 3ετία, με δραστηριότητα την τελευταία 10ετία ως παρακάτω:
Τζίρος Εκτελεσθέντων Έργων: 19.300.000€
Τζίρος Ανεκτελέστων Έργων: 5.063.000€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421022533-4

(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2018)


Αγγελίες Μελών έτους 2022

Αγγελίες Μελών έτους 2021

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english