Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αγγελίες Μελών
 

Α/Α: 139_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών, σύνταξη συμφωνητικών έργων κλπ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 138_2021

Εργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης (Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη συνεργασία στην Κρήτη. Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 137_2021

Από τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητείται μόνιμος συνεργάτης για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Aποστολή βιογραφικών στο email: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2021)


Α/Α: 136_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα κυρίως εντός Νομού Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 Φαξ: 210 8829575

Aποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/12/2021)


Α/Α: 135_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ) και οδοστρωτήρα με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτικά έργα στο νομό Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859 fax: 2108829575.

Aποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 134_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους και αντίστοιχα Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 133_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 132_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Τοπογράφο μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕ), με εμπειρία σε έργα πεδίου, υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές) και οδοποιίας, για θέση τοπογράφου μηχανικού κατασκευής (site engineer) επί τοπου του έργου, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office, προγραμμάτων οδοποιίας, χρήση gps και γαιωδετικών σταθμών.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 131_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά εργοδηγό, με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για εργοτάξιο, στο Νομό Βοιωτίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2021)


Α/Α: 130_2021

Τεχνική Εταιρεία στα βόρεια προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό ή τις αντίστοιχες ειδικότητες σε Τεχνολόγους Μηχανικούς με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση Δημόσιων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 20/12/2021)


Α/Α: 129_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στην Αλεξανδρούπολη, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Βιογραφικά στο email:hiring@akmonate.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2551037645
(Καταχωρήθηκε στις 16/12/2021)


Α/Α: 128_2021

Τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητά Υπεύθυνο Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για έργο αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
Απαραίτητα Προσόντα: Εμπειρία σε έργο παρόμοιας φύσης, Αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία ως υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής έργου σε έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα και περιβαλλοντικά έργα, Εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων), Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα μετακίνησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: techoffice.skg@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2021)


Α/Α: 127_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ) Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες: Προετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς (συγκέντρωση δικαιολογητικών, νομιμοποιητικών εγγράφων, κλπ), Παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας, Χειρισμός πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (δημόσια έργα και υπηρεσίες), Σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: techoffice.skg@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2021)


Α/Α: 126_2021

Η εταιρεία ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχανικό για έργα αποχέτευσης όμβριων για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Ιστιαία Ευβοίας.
Αποστολή βιογραφικών: evoikitechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2021)


Α/Α: 125_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα στην επαρχία και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Πάτμο & Σύρο.
Αποστείλατε βιογραφικό e-mail: dkrouskos@3-k.gr.
Κρούσκος Δημήτρης: 6944 – 999900

(Καταχωρήθηκε στις 13/12/2021)


Α/Α: 124_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργοτάξιο στην περιοχή της Πρέβεζας. Αντικείμενο της εργασίας είναι η επίβλεψη εργασιών Πολιτικού Μηχανικού (χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα, οικοδομικές εργασίες κλπ), συντονισμός συνεργείων κατασκευής, η καταγραφή των στοιχείων σε ημερήσια βάση. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση Η/Υ (autocad, office), γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com
(Καταχωρήθηκε στις 06/12/2021)


Α/Α: 123_2021 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Ζητείται ΜΕΚ Γ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για άμεση στελέχωση εταιρείας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2310760239 και στο e-mail: mtsokopoulou@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/12/2021)


Α/Α: 122_2021

Η εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Δασολόγο/Γεωπόνο με ΜΕΚ Α ή Β , για την στελέχωση και για την κάλυψη αναγκών σε εργασίες γραφείου.

Βιογραφικά αποστέλλονται στο email: hrdion1@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/12/2021)


Α/Α: 121_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ για την κάλυψη θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Λειτουργίας σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός).

- Επιθυμητή εμπειρία στη διοίκηση εργοστασιακών μονάδων.
- Αξιολογείται θετικά εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 110Α_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 109Α_2021

Eργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Hράκλειο Kρήτης (Tοπογράφος/Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ) για μόνιμη συνεργασία.
Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 24/11/2021)


Α/Α: 120_2021

Aπό ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται :

α) Πτυχιούχος λογιστής – προϊστάμενος λογιστηρίου με αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρεία,

β) Βοηθός λογιστή με τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 119_2021

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας σε διαχείριση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 118_2021

Από ανώνυμη τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικός μηχανικός και Αρχιτέκτονας μηχανικός με εμπειρία σε διαχείριση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 23/11/2021)


Α/Α: 117_2021

Από τεχνική εταιρεία στην Αθήνα, ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός, γνώστης έκδοσης αδειών κεραιών (digea κλπ)

Βιογραφικά στο info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/11/2021)


Α/Α: 116_2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός κατά προτίμηση ΑΕΙ, κατεύθυνση Δομοστατικού.

Θέση απασχόλησης στην εταιρεία: Υπεύθυνος για την κατασκευή των τεχνικών έργων οδοποιίας και συναφών έργων (Ξυλότυποι - οπλισμοί - παραλαβές - σκυροδετήσεις). Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία. Εργασία στην επαρχία.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/11/2021)


Α/Α: 115_2021

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ή Υπομ/κός με σχετική εμπειρία στην κατασκευή Δημόσιων Έργων για πρόσληψη σε εταιρεία με έργα στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: zatho@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/11/2021)


Α/Α: 114_2021

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται για εργοτάξια Αθηνών, συνεργάτης Μηχανολόγος Μηχανικός δεκαετούς τουλάχιστον πείρας σε κατασκευή – διαχείριση Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων (Υδραυλικά – Αποχετευτικά – Αντλιοστάσια Ύδρευσης).
email: info@erteka.gr, τηλ. : 2107489940

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2021)


Α/Α: 113_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για την κατασκευή υδραυλικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στην 01/11/2021)


Α/Α: 112_2021

Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Η/Μ και Β/Ε έργα (ΔΕΗ, Διυλιστήρια, Βιομηχανία) ζητείται από τη ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με έδρα στο Μαρούσι Αττικής.

Αποστολή Βιογραφικών στο: info@mallionda.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2021)


Α/Α: 111_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πενταετή προϋπηρεσία και γνώση σύνταξης λογαριασμών (ΑΠΕ, ΠΑΠΑΕ κλπ) για εργασία στην Τεχνική Eταιρεία Μ. ΧΑΛΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στην Νέα Ερυθραία Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2222023896
email: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/10/2021)


Α/Α: 110_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2021)


Α/Α: 109_2021

Εργοδηγός εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης (Τοπογράφος / Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε.) για μόνιμη συνεργασία.
Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών αποτυπώσεων και η εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίου.
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Βιογραφικά στο email: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2021)


Α/Α: 108_2021

Από μεγάλη Τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε οικοδομικά έργα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών στο hrinfothl@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2021)


Α/Α: 107_2021

Από τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε η Τ.Ε.) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος και Πολιτικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.
Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..
Αποστολή βιογραφικών στο info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/10/2021)


Α/Α: 106_2021

Από Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων με έδρα στη Κηφισιά ζητείται για άμεση πρόσληψη Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο ateolympios@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2021)


Α/Α: 105_2021

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ζητείται: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για εργασία στην περιοχή της ΞΑΝΘΗΣ, με απαραίτητα προσόντα καλές γνώσεις Η/Υ, οργανωτικές ικανότητες, γνώση αγγλικών κλπ. Πρόσθετο προσόν που θα ληφθεί υπόψιν είναι η κατοχή πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο theofilidis.energy@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 08/10/2021)


Α/Α: 104_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Υπάλληλος Γραφείου για μόνιμη απασχόληση με απαραίτητα προσόντα:
• Εργασιακή εμπειρία σε τεχνική εταιρεία (δημόσιους διαγωνισμούς, χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών promitheus, γνώση του Ν.4412/2016 και όρους διαγωνισμών)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών,
• Άριστη γνώση Η/Υ και των προγραμμάτων (windows, office, emailthunderbird)
Αποστολή βιογραφικών στο info@vafiadis-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2021)


Α/Α: 103_2021

Από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στα Χανιά ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πολιτικός ή Τοπογράφος κατά προτίμηση, με εμπειρία σε επιμετρήσεις και ποιοτικό έλεγχο έργων. Η εταιρεία προσφέρει πολύ καλές αποδοχές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο chq.construction@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2021)


Α/Α: 102_2021

Από εταιρεία με αντικείμενο την ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία στην περιοχή της Καβάλας & Ξάνθης. Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα (εμπειρία κλπ.).

Αποστολή βιογραφικών στο theofilidis.energy@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2021)


Α/Α: 101_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
3. Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2021)


Α/Α: 100_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2021)


Α/Α: 99_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000571, 6970000574

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 98_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, χειριστές με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση- αποχέτευση) για τσάπα, jcb, φορτωτάκια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000571, 6970000574

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 97_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, Εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση-αποχέτευση).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557, 6970000560

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 96_2021

Τεχνική εταιρία ζητά για εργοτάξια εντός Νομού Αττικής, Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε υδραυλικά έργα (ύδρευση-αποχέτευση).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557, 6970000560

Αποστολή βιογραφικών στο eltegk@eltegkae.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/09/2021)


Α/Α: 95_2021

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία κατασκευής έργων για στελέχωση τεχνικού γραφείου. Αρμοδιότητες σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών και ΑΠΕ, τήρηση αρχείου και παρακολούθηση έργων, προετοιμασία προσφορών δημόσιων και ιδιωτικών έργων κλπ. Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

Αποστολή βιογραφικών στο argyropoulou@archimedes-sa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/09/2021)


Α/Α: 94_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2021)


Α/Α: 93_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 10ετούς εργοταξιακής εμπειρίας σε δημόσια έργα, για εργοτάξια εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών: noikonomou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/09/2021)


Α/Α: 92_2021

Η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την εκτέλεση δημοσίων έργων, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη κτιριακού έργου στο νησί της Άνδρου.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: lpyrpyri@yriatech.gr
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 91_2021

Τεχνική εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον 15ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας, για έργο που έχει αναλάβει στη Σαμοθράκη.
Απαραίτητα προσόντα:
• Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου και στην κατασκευή επί τόπου του έργου
• Εμπειρία στη χρήση γαιωδαιτικού σταθμού και GPS
• Άριστη γνώση Η/Υ (Cad,Office)

Αποστολή βιογραφικών: info@akmonate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 90_2021

Ζητείται για μόνιμη εργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από Τεχνική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ΠΠΑΕ, επιμετρήσεις, τοπογραφικές αποτυπώσεις-χαράξεις, διεκπεραίωση εγγράφων) και γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6977980052, 2821044259

(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2021)


Α/Α: 89_2021

Ζητείται υδραυλικός με άδεια τεχνίτη υδραυλικού και προυπηρεσία 2 έτη από τη λήψη της αδείας.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Α/Α: 88_2021

Από τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανοτεχνίτης για μόνιμη εργασία στον Πύργο.

Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2021)


Α/Α: 87_2021

Από τεχνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός/Τοπογράφος Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, με εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (σύνταξη επιμετρήσεων - λογαριασμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ, πρόγραμμα ποιότητας έργου, πιστοποιήσεις, κλπ).

Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/08/2021)


Α/Α: 86_2021

Ζητούνται άμεσα χειριστές και βοηθοί χειριστών για βυτιοφόρα οχήματα, για εργασία σε διάφορες περιοχές, εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας
- Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
- Απολυτήριο γυμνασίου
Επιθυμητά προσόντα:
- Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλετε το βιογραφικό σας ή τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τα ανώτερα προσόντα, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο email: tehniki.etairia2310@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/08/2021)


Α/Α: 85_2021

Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Εργοδηγό με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων και οδοποιίας για πλήρη απασχόληση σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Α/Α: 84_2021

Η εταιρεία SEC με αντικείμενο την εκτέλεση Δημοσίων Έργων αναζητά Τοπογράφο ή Πολιτικό ΑΕΙ – ΤΕΙ με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης όμβριων ως βοηθό εργοταξιάρχη σε έργο της στην Κάρυστο Ευβοίας. Απαραίτητη γνώση ACAD, Ms Excel και χρήση τοπογραφικών οργάνων.

Αποστολή βιογραφικών: papadakis@sec.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/08/2021)


Α/Α: 83_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/07/2021)


Α/Α: 82_2021

Ζητούνται για εργοτάξια στην Ελλάδα:
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Πολιτικοί Μηχανικοί με υπερπενταετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Τεχνολόγοι Μηχανικοί έργων υποδομής με υπερδεκαετή εμπειρία σε δημόσια έργα
* Εργοδηγοί με υπερδεκαετή εμπειρία σε έργα οδοποιίας, δικτύων και αεροδρομίων

Αποστολή βιογραφικών στο sendinfo@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 23/07/2021)


Α/Α: 81_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές Φρέζας Ασφαλτικού και Finisher.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-361982

(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Α/Α: 80_2021

Ζητείται Εργοδηγός με εμπειρία από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831054430.
Αποστολή βιογραφικών: m-sfakianakis@hotmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/07/2021)


Α/Α: 79_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων, καθώς και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των συμβάσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Νομικής με, σχετική με τη θέση, εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών: mperaki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Α/Α: 78_2021

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά νέο συνεργάτη για την στελέχωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

-  Εμπειρία στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

- Επιθυμητή εμπειρία ως μελετητής

- Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, συνέπεια.

Αποστολή βιογραφικών: mgeorgiadoy@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/07/2021)


Α/Α: 77_2021

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία, ζητούνται πτυχία ΜΕΚ Δ΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΜΕΚ Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για στελέχωση του ΜΕΕΠ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106033316 και e-mail: ieraate@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 09/07/2021)


Α/Α: 76_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.

Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.

Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2021)


Α/Α: 75_2021

Από Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται Επιμετρητής Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου. Τα γραφεία της εταιρείας και ο χώρος εργασίας για την εν λόγω θέση είναι στην πόλη των Χανίων. Οι αποδοχές είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821008015.
Αποστολή βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/07/2021)


Α/Α: 74_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Τεχνολόγος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος με εμπειρία σε λειτουργία έργων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητη η δυνατότητα μετακινήσεων και μετεγκατάστασης εντός Ελλάδας.
Επιθυμητά προσόντα:
Απόφοιτος τεχνικής σχολής ή ΤΕΙ.
Προϋπηρεσία 3 ετών.
Εξοικείωση με Η/Μ εξοπλισμό και με υδραυλικά δίκτυα.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2021)


Α/Α: 73_2021

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία (τουλάχιστον 10ετή) στην κατασκευή δημοσίων έργων για απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kosynthos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/06/2021)


Α/Α: 72_2021

Μηχανικός κατασκευής κατά προτίμηση ΑΕΙ για εργοτάξιο επαρχίας. Απαραίτητη 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευή δημοσίου έργου η έργων (οδοποιίας, ύδρευσης κλπ) καθώς και καλή γνώση autocad.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές και παροχές με προοπτική εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2021)


Α/Α: 71_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά ζητά:

Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή των Χανίων.

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου.

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα διαμονής και κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976600933

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Α/Α: 70_2021

Περιγραφή θέσης εργασίας
Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Οι τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εστιάζονται στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, και σε μια πληθώρα έργων όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. H ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξονες: την ικανοποίησή των πελατών της, την άνθιση της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της αναζητε έναν Project Manager σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική.

Αρμοδιότητες ρόλου
• Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων καιυπεργολάβων) με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
• Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
• Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
• Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση και τους πελάτες
• Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
• Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
• Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
• Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
• Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Βασικές απαιτήσεις ρόλου
• ΔίπλωμαΠολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
• Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε projectmanagementσύνθετων τεχνικών έργων
• Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών projectmanagement
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον χαρακτηριστικά
• Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
• Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
• Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
• Δυνατότητα ταξιδιών


Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email info@gaia-texniki.gr.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

(Καταχωρήθηκε στις 11/06/2021)


Α/Α: 69_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 68_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 67_2021

Κατασκευαστική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για Κτηριακό Έργο σε νησί του Αργοσαρωνικού. Απαραίτητο προσόν 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947796573. Αποστολή βιογραφικών στο ioatatsi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/06/2021)


Α/Α: 66_2021

Η ΓΑΜΑΣΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ αναζητά προσωπικό για τις εξής θέσεις:
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Σητείας. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, για επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Ηρακλείου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
- Πολιτικό Μηχανικό για επίβλεψη εργοταξίου στο Δήμο Ηρακλείου. Στις υποχρεώσεις του θα είναι η πλήρης επίβλεψη έργου, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών, ενημέρωση ημερολογίου έργου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το έργο.
Απαιτήσεις θέσεων εργασίας: - Απόφοιτοι ΑΕΙ - Γνώσεις CAD, Word, Excel - Πενταετή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gamasigma.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 07/06/2021)


Α/Α: 65_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Α/Α: 64_2021

Ζητoύνται χειριστές για μηχανήματα έργου (τσάπα, φορτωτή, κλπ) από την Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:28310 54430
Αποστολή βιογραφικών στο m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 01/06/2021)


Α/Α: 63_2021

Από την Τεχνική Εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία

*Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων με εργοταξιακή εμπειρία
*Πολιτικός Μηχανικός η Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος για εργασίες γραφείου - εργοταξίου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Α/Α: 62_2021

Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων στα Χανιά, ζητείται μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στις επιμετρήσεις και στην τήρηση και παρακολούθηση προγράμματος ποιότητας έργου, για εργασία γραφείου.
Αποστολή βιογραφικών στο ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2021)


Α/Α: 61_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο Γ΄ για στελέχωση πτυχίου εταιρείας 6ης Τάξεως.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 4750957
Αποστολή βιογραφικών στο anastilotiki@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/05/2021)


Α/Α: 60_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία,

Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2021)


Α/Α: 59_2021

Ζητείται διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 30/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 17/05/2021)


Α/Α: 58_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση 1 Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή εμπειρία σε μελέτες κτιριακών εγκαταστάσεων και επίβλεψη έργων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747
Αποστολή βιογραφικών στο email: thomi@ermonassa.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 14/05/2021)


Α/Α: 57_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων, με κύριες αρμοδιότητες:
1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή της Ηπείρου (Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα)
2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου
3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 68170
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@sarakatsanosatee.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Α/Α: 56_2021

Από τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσ/νίκη ζητείται για συνεχή απασχόληση Ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεων αυτοματισμού. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
-Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
- Γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ και στη σχετική νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων
- Γνώση στη σύνταξη κοστολογήσεων.
- Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Ms office, Autocad, κλπ)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
- Ικανότητα επικοινωνίας
- Δίπλωμα οδήγησης και Ι.Χ. αυτοκίνητο.
Προσφέρονται ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: dynerg18@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2021)


Α/Α: 55_2021

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός υδραυλικός μελετητής με εμπειρία σε εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης. Απαραίτητες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώσεις αγγλικών και γερμανικών και η χρήση του προγράμματος WATER GEMS. H έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: Mariaperaki00@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2021)


Α/Α: 54_2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για εργασία σε εργοτάξιο κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νότια του Ρεθύμνου με σχετική εμπειρία υδραυλικών έργων ή επεξεργασίας λυμάτων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942018705
Αποστολή βιογραφικών στο email: faethon.ike@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 07/05/2021)


Α/Α: 53_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:

1. Οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας, με εμπειρία σε χωματουργικές εργασίες.
2. Μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.
3. Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
4. Μηχανολόγους Μηχανικούς με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.
5. Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 06/05/2021)


Α/Α: 52_2021

Ζητείται διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας / Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση και συγκεκριμένα ως:
      - Τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου
      - Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εργοταξίου
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας ΥΑΕ – Περιβάλλοντος
• Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office) και διαδικτύου
• Εργατικότητα, οργανωτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας
• Ικανότητες επικοινωνίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@gaia-texniki.gr μέχρι 15/05/2021.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Α/Α: 51_2021

Από την τεχνική εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας, προσφέρονται δύο θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης:
1. Θέση γραφείου στην έδρα της εταιρείας.
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτων ή μηχανικός τ.ε.
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση επιμετρήσεων, προμετρήσεων, κοστολόγησης έργων, ΝΟΚ, διαδικασίας έκδοσης αδειών δόμησης, νομοθεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων.
2. Θέση μηχανικού εργοταξίου – ενεργές περιοχές: Αχαΐα, Κορινθία, Ζάκυνθος
Ειδικότητα: πολιτικός μηχανικός ή μηχανικός τ.ε.
Απαραίτητα προσόντα: Γνώση κατασκευής και παρακολούθησης Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ κλπ) ικανότητα διαχείρισης εργατικού δυναμικού και προμηθευτών, επικοινωνία με Δημόσιες Υπηρεσίες.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@antaios.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 05/05/2021)


Α/Α: 50_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις: Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής - Υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, αλληλογραφία κτλ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: technicgrafeio@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Α/Α: 49_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός πεδίου για εργασία στη Χαλκιδική με εμπειρία σε χαρτογράφηση και εντοπισμό υπόγειων δικτύων (ύδρευσης & αποχέτευσης). Επιθυμητή εμπειρία σε δημόσια έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: michanikos.gia.etairia@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2021)


Α/Α: 48_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε χωματουργικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Α/Α: 47_2021

Ζητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ή Γεωπόνος ΑΕΙ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979 449983

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/04/2021)


Α/Α: 46_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός 10ετους εμπειρίας σε κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε έργα διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Α/Α: 45_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, ΠΠΕ-ΣΑΥ-ΦΑΥ, αλληλογραφία κτλ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2021)


Α/Α: 44_2021

Η τεχνική εταιρία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, αναζητά Τοπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιίας, για πλήρη απασχόληση, με κύριες αρμοδιότητες:

1. Την παρακολούθηση - επίβλεψη έργων στην περιοχή Θεσσαλίας,

2. Τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου - γραφείου,

3. Την σύνταξη επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,

2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD,

3. Η κατοχή διπλώματος οδήγησης Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών: hatztech@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24310-28730, 24310-24930, Fax: 24310-29969

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 43_2021

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται για στελέχωση πτυχίο ΜΕΚ Γ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Γ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@pilonas.gr
(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 42_2021

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

4. Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2021)


Α/Α: 41_2021

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
- Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
- Τοπογράφος Μηχανικός
- Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών: info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/04/2021)


Α/Α: 40_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται ηλεκτρολόγοι για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/04/2021)


Α/Α: 39_2021

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Υπομηχανικός ή Εργοδηγός με εμπειρία σε κτιριακά έργα για οικοδομικό έργο στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: Lrigas@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/04/2021)


Α/Α: 38_2021

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη προσφορών, επιμετρήσεων και λογαριασμών. απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση προγράμματος autocad και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Αποστολή βιογραφικών: emmankaloudakis@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 316333, fax: 2810 261010
(Καταχωρήθηκε στις 06/04/2021)


Α/Α: 37_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων αναζητά:
- Μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εργοταξιακή εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας
- Εργοδηγούς με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για εργοτάξια στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα
(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 36_2021

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές με εμπειρία σε έργα υδραυλικά για τσάπα, jcb, φορτωτάκια, οδηγούς με δίπλωμα Γ κατηγορίας και άνω, στις περιοχές των Νομών Ηλείας και Αχαΐας.
Αποστολή βιογραφικών: info@kataskeviate.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 941595 κα. Νατάσα

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 35_2021

Από Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., διατίθεται για στελέχωση πτυχίο Μ.Ε.Κ., Οδοποιϊα (Β), Οικοδομικά (Β), Υδραυλικά (Β), Λιμενικά (Α), Βιομηχανικά/Ενεργειακά (Α).

E-mail: a.tsitsani@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974089911

(Καταχωρήθηκε στις 05/04/2021)


Α/Α: 34_2021

Τεχνική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι ζητά για πλήρη απασχόληση έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής και έναν Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για εργασία στην Ιθάκη, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργοτάξια και συγκεκριμένα σε προμετρήσεις, Έρευνα αγοράς υλικών και υπεργολάβων, Παρακολούθηση και εφαρμογή συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος, Συντονισμό συνεργείων, Επίβλεψη εργασιών, Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη Πιστοποιήσεων.

Αποστολή βιογραφικών: thomi@ermonassa.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6844747

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2021)


Α/Α: 33_2021

Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση τεχνικού IT, Μηχανικός ή Τεχνικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, Άριστες γνώσεις Η/Υ / (software, hardware), πολύ καλή γνώση στο τομέα των δικτύων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, έλεγχος λειτουργίας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών. Γνώσεις embedded συστημάτων, Raspberry και IοT θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Α/Α: 32_2021

Από την εταιρεία UW Tech GmbH Hellas Branch στην Αθήνα (Ν. Ιωνία) ζητείται για τη θέση Αυτοματιστής/προγραμματιστής Τεχνικός πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών (ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έργα αυτοματισμού, πολύ καλή γνώση προγραμματισμού PLC και SCADA, γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου, πολύ καλή γνώση υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα ταξιδιών. Προσφέρονται άριστο περιβάλλον εργασίας και ικανοποιητικές αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα.
Αποστολή βιογραφικών στο email: np@uwtech-gmbh.de

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2021)


Α/Α: 31_2021

Τεχνική – Κατασκευαστική Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει υπαλλήλους για μόνιμη εργασία στην περιοχή Άργους, Αργολίδας με τις ακόλουθες δεξιότητες:
1) Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων.
2) Βοηθός Λογιστή με γνώση στην καταχώρηση και την αρχειοθέτηση.
Αποστολή βιογραφικών στο email: kagltdinfo@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2021)


Α/Α: 30_2021

Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα κατηγορίας Γ (κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου) από τεχνική εταιρία δημοσίων έργων.

Επικοινωνία 09:00 - 14:00 τηλ. 210-9582669, ellanion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2021)


Α/Α: 29_2021

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με Εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα, για έργο Επέκτασης Βιολογικού στις Κυκλάδες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gharani08@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2021)


Α/Α: 28_2021

Τεχνική εταιρία ζητά εργοδηγούς, χειριστές και βοηθούς χειριστών για τσάπες, φορτωτές, bobcat, οδοστρωτήρες για εργασία σε δημόσια έργα εντός Αττικής. Μισθός ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ieraate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2021)


Α/Α: 27_2021

Από την τεχνική εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ ζητείται για πλήρη απασχόληση Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας με εργοταξιακή και κατασκευαστική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε οικοδομικά έργα, για διεύθυνση και εκτέλεση οικοδομικού έργου στο Παλαιό Φάληρο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977714707.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aliveris@thalisate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2021)


Α/Α: 26_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό για την κατασκευή έργων αστικών αναπλάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 25_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 24_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε υδραυλικά έργα στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας/Ν. Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/03/2021)


Α/Α: 23_2021

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad, inventor, κλπ) για μόνιμη εργασία σε τμήμα σχεδιασμού κατασκευαστικής εταιρίας που ασχολείται με έργα προστασίας περιβάλλοντος.

Αποστολή βιογραφικών: info@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2021)


Α/Α: 22_2021

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για δημόσια έργα.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 01/03/2021)


Α/Α: 21_2021

Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με έδρα την περιοχή της Λάρισας για Τεχνικό Ασφαλείας σε έργο στη Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: eal@tee.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Α/Α: 20_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ με εμπειρία σε έργα σε υδραυλικά έργα αντλιοστασίων και βιολογικών καθαρισμών.

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς και Τοπογράφους με εμπειρία σε Δημόσια Έργα- ασφαλτικά και οδοποιία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8216133
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2021)


Α/Α: 19_2021

Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται:
Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της γραφειακής διεκπεραίωσης – υποστήριξης των Δημοσίων Έργων. (Α.Π.Ε –ΠKTMNE– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΠΠΕ- ΚΛΠ με πρόγραμμα της ACE HELLAS - eCM).
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@axionte.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2021)


Α/Α: 18_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα για άμεση απασχόληση-συνεργασία.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και να διαθέτουν Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: elika@elika.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2021)


Α/Α: 17_2021

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Μυτιλήνη.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 29/01/2021)


Α/Α: 16_2021

Η εταιρία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ με έδρα την Αλεξανδρούπολη Έβρου μια από τις μεγαλύτερες και κερδοφόρες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στη Θράκη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατασκευής δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και εδραιωμένη τη θέση της στην αγορά ζητά να προσλάβει για μόνιμη εργασία Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε Δημόσια Έργα για τη στελέχωση του τεχνικού της τμήματος. Κύρια Καθήκοντα:

•Διενέργεια Επιμετρήσεων – Σύνταξη λογαριασμών Α.Π.Ε, Π.Π.Α.Ε. κ.λπ.

•Τοπογραφικές Εργασίες υπαίθρου – γραφείου. Περιγραφή Υποψήφιου

•Πτυχίο Α.Ε.Ι Πολιτικού η Τοπογράφου Μηχανικού

•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην κατασκευή διαχείριση δημοσίων έργων

•Γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων

•Γνώσεις AUTOCAD και λογισμικών οδοποιίας ANADELTA

•Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

•Κάτοχος πτυχίου Μ.Ε.Κ

•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

Η επιχείρηση προσφέρει:

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

•Σύμβαση αορίστου χρόνου.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hiring@akmonate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 26/01/2021)


Α/Α: 15_2021

Ζητείται Εργοδηγός υδραυλικών 10ετους εμπειρίας και Διπλωματούχος Τοπογράφος 5ετους εμπειρίας από τεχνική Εταιρία, για έργο εντός Αττικής.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: nasos.t@outlook.com
(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2021)


Α/Α: 14_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια και αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα με εμπειρία σε χαντάκια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 13_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 12_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 11_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για Τσάπα, Jcb, φορτωτή φορτωτάκια με εμπειρία σε χαντάκια, για έργο στην περιοχή της Αυλίδας – Χαλκίδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2021)


Α/Α: 10_2021

Zητείται για στελέχωση ΜΕΚ Β τάξης σε έργα πρασίνου με ειδικότητα Δασοπόνος ή Δασολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ .

Τηλ. επικοινωνίας: 6979-449983 e-mail: th.martini@dionsa.com
(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2021)


Α/Α: 09_2021

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με επαρκή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2374022014 – 6972994810.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@deltatexniki.com
(Καταχωρήθηκε στις 15/01/2021)


Α/Α: 08_2021

Ζητούνται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, Αρχιτεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Α΄ Ειδικότητας ή Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τριετή πλήρη απασχόληση σε έργα ΔΕΔΔΗΕ εντός ΝΟΜΟΥ. Απολαβές αναλόγως προσόντων και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Εκπαίδευση και πιστοποίηση από στελέχη του ΔΕΔΗΗΕ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 22533 – 4.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domika.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Α/Α: 07_2021

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε οικοδομικά έργα για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@kosynthos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 12/01/2021)


Α/Α: 06_2021

Από Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας δημόσια - ιδιωτικά έργα και εμπορικό, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση: Υπεύθυνος/η λογιστηρίου
Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες:
• Συμμετοχή στην κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Κατάρτιση αναλύσεων & έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών καθώς και παροχή πάσης φύσεως οικονομικών πληροφοριών
• Έλεγχος, παρακολούθηση και συνεργασία για την υποβολή των πάσης φύσεως Φορολογικών - Οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Φορείς Δημοσίου
• Ορθή τήρηση Μητρώου Παγίων και Αποθήκης
• Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης εγγραφών, παραστατικών εσόδων/ εξόδων, συμφωνητικών, κρατήσεων, πιστοποιήσεων,
• Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης (Ε-12), ΑΠΔ, και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και παρακολούθηση ορθής τήρησης πινάκων ΣΕΠΕ

Βασικές Απαιτήσεις:
• Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σχετικό ρόλο σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βιβλία Α.Ε.), εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
• Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
• Άριστη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ., ΦΠΑ ,ΚΦΕ, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
• Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «SoftOne»
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία χρήσης των Microsoft Office (excel-word)
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
• Οργανωτικές ικανότητες
• Επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Εχεμύθεια, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
• Θέληση για μάθηση και αυτοβελτίωση


Η Εταιρεία προσφέρει:

• Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης
• Ευκολίες μετακίνησης
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας


Εάν θεωρείτε ότι ικανοποιείτε τις παραπάνω απαιτήσεις, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: drakakisae.cv@gmail.com
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Α/Α: 05_2021

Από κατασκευαστική εταιρεία Α.Ε., ζητούνται για απασχόληση: α) Μηχανικοί κατασκευής (Πολιτικοί Μηχανικοί-Τοπογράφοι Μηχανικοί), με εμπειρία σε έργα Υδραυλικά-Σκυροδέματος εντός Αττικής, καθώς και εργοδηγοί. β) Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (Επιμετρήσεις, Αλληλογραφία, Λογ/σμοί, Α.Π.Ε. κ.λπ.), με ανάλογη εμπειρία. γ) Υπάλληλος προμηθειών με σχετικές γνώσεις των μηχανημάτων έργων και της αγοράς. Επιθυμητή η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Παρακαλούμε οι σοβαρά ενδιαφερόμενοι, να αποστείλουν βιογραφικά στο e-mail: metroate@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2021)


Α/Α: 04_2021

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mironate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Α/Α: 03_2021

Από Εργοληπτική εταιρία ζητείται για αγορά εταιρεία 3ης ή 4ης Τάξης στην κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ &ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Πληροφορίες: τηλ. 2410 – 619055 Εσωτ. 1 Κιν. 6907594343
(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2021)


Α/Α: 02_2021

Τεχνική Εταιρεία ζητά:
1. Μηχανικό για διοικητική υποστήριξη.

2. Εργοδηγό με εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή έργων υδραυλικών και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2021)


Α/Α: 01_2021

Μικρή Τεχνική Εταιρεία ζητάει νέο(α) απόφοιτο Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης, με ειδικότητα, κατά προτίμηση, Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Ηλεκτρολόγου.
Απασχόληση υποψήφιου (ιας) σε κατασκευές κατοικιών και έργων υποδομών στην Αθήνα και σε νησί του Αιγαίου, σαν συνεργάτης – βοηθός έμπειρου μηχανικού με διάθεση μετάδοσης γνώσεων και εμπειρίας.
Προσόντα υποψηφίου(ας):
• Υπευθυνότητα, διάθεση για ενεργό απασχόληση σε τεχνικά έργα, έφεση για μάθηση και εφαρμογή διαδικασιών και εργασιών κατασκευής.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office και Autocad
• Δίπλωμα οδήγησης
• Γνώση ξένης γλώσσας.
• Προηγούμενη πραγματική απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία ξένης ή οικογενειακής επιχείρησης θα εκτιμηθεί.
Αποστείλατε Βιογραφικό στο: Sengineer2021@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/01/2021)


Αγγελίες Μελών έτους 2022
Αγγελίες Μελών ετών 2018-2020

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english