Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αγγελίες Μελών
 

Α/Α: 197_2022
Τεχνική Εταιρεία με εργα σε όλη την Ελλάδα αναζητά έμπειρο εργοδηγό (ιδανικα πτυχ. ΑΕΙ-ΤΕΙ) για έργα Υδραυλικά - Αποχετεύσεων και γενικά έργων υποδομής. θα εκτιμηθεί εμπειρία σε μεταλικές κατασκευές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.
Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com
(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2022)


Α/Α: 196_2022
Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση στα γραφεία της στην Νέα Ερυθραία, έμπειρο επιμετρητη πτυχ. ΑΕΙ - ΤΕΙ με γνώση νομοθεσίας στα ΔΕ υποχρεωτικό MS Office - Auto cad -Εργολήπτη ή παρόμοια, σύνταξη λογαριασμών και ΑΠΕ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.
Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com
(Καταχωρήθηκε στις 29/12/2022)


Α/Α: 195_2022
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητούνται:
1. Εργοδηγός
με εμπειρία &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή
με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/12/2022)


Α/Α: 194_2022
TΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία, ζητεί για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα, Πύργο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά:
- Ηλεκτρολόγους ειδικότητας Α',
- Βοηθούς Ηλεκτρολόγους (απόφοιτοι σχολών - ΤΕΙ, κ.λπ.)

Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 21/12/2022)


Α/Α: 193_2022
Η εταιρεία ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για τη διευθυντική θέση του Leader Architect.
Απαραίτητα προσόντα:
- Γνώση νομοθεσίας (ΝΟΚ, ΓΟΚ, Αυθαιρέτων και Ενεργειακά), ηλεκτρονικών σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D φωτο-ρεαλιστική απεικόνιση (για σχεδιασμό κτιρίων), θεμάτων σχετικών με την τακτοποίηση ταυτότητας κτιρίου και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
- Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων Autocad κλπ. καθώς και στο σύστημα έκδοσης άδειας δόμησης του ΤΕΕ.
- Δυνατότητα διαχείρισης προσωπικού

Αποστολή βιογραφικών στο email: epacron@tee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2022)


Α/Α: 192_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά, μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 69465028010 &
6948044326, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/12/2022)


Α/Α: 191_2022
Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται συνεργάτες, Μηχανικοί & Εργοδηγοί για αποχετευτικό έργο εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2107484774

Αποστολή βιογραφικών στο info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 190_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 189_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


Α/Α: 188_2022
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2022)


8Α/Α: 187_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/12/2022)


Α/Α: 186_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ/TEI, για πλήρη απασχόληση στα έργα της Εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Εμπειρία σε εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού,
- Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office & Autocad,
- Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/11/2022)


Α/Α: 185_2022
Ζητείται Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή έργων φυσικού αερίου για επίβλεψη σε έργο στην πόλη της Λειβαδιάς.
Email επικοινωνίας tmantikas@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/11/2022)


Α/Α: 184_2022
Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά Τοπογράφο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε εργοτάξιο Υδραυλικού έργου (αντιπλημμυρικό) στο Νομό Κορινθίας. Προσόντα η γνώση autocad, η κατοχή δικού του τοπογραφικού εξοπλισμού.
Τηλ επικοινωνίας 210.46.40.271 Αποστολή βιογραφικών στο info@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2022)


Α/Α: 183_2022
Από τη ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ με έδρα τη Λάρισα ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός εργοταξίου με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/11/2022)


Α/Α: 182_2022
Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε. με έδρα τα Χανιά, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε. ή Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε για πλήρη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

Tηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 6976600933

(Καταχωρήθηκε στις 25/11/2022)


Α/Α: 181_2022
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητάει Πολιτικό Μηχανικό έργου – Εργοδηγό για έργο στην περιοχή Απόλλωνα Ν. Νάξου για 3μηνη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/11/2022)


Α/Α: 180_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2022)


Α/Α: 179_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 14/11/2022)


Α/Α: 178_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Aρχιτέκτονα Mηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
4/11/2022)


Α/Α: 177_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικοδομικά έργα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
4/11/2022)


Α/Α: 176_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα ζητείται:
1) Βοηθός λογιστηρίου με 3ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.
2) Υπεύθυνος λογιστηρίου με ανάλογη πείρα σε Κατασκευαστική εταιρεία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας : 210 7489940
(Καταχωρήθηκε στις 11/11/2022)


Α/Α: 175_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
• Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
• Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
• Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
• Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
• Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
• Σύνταξη/ Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
• Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
• Συστηματική ενημέρωση διοίκησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
• Πολύ καλή γνώση Autocad, MS Project, Excel
• Γνώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
• Συστατικές επιστολές
• Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
• Δίπλωμα οδήγησης

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

• Επίβλεψη/ σύνταξη πιστοποιήσεων, ΑΠΕ κ.α.
• Πτυχίο ΜΕΚ
• Γνώσεις Αγγλικών
• Γνώσεις "Εργολήπτη"

Παροχές:

• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τριμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 174_2022

Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο τοπογραφικού συνεργείου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο και ιδανικά με σχετικό αντικείμενο
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
• Γνώσεις σχετικών Software και hardware
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Συντονισμός τοπογραφικού συνεργείου
• Παρακολούθηση ανέγερσης
• Υπεύθυνος για την σύνταξη όλων των απαραίτητων σχεδίων
• Συμβολή επί των επιμετρήσεων/ πιστοποιήσεων
• Προμήθεια/ παρακολούθηση σχετικών οργάνων μετακινήσεων/ καθιζήσεων
• Σύνταξη μητρώου έργου
• Σύνταξη/ Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
• Αναφορά στον εργοταξιάρχη του έργου
Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τριμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 173_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο εργοταξιακού εργαστηρίου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο (αργιλικό ανάχωμα, δοκίμια σκυροδέματος, φίλτρα κ.α.)
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Υπεύθυνος προγραμματισμού, λήψης και παρακολούθησης εργαστηριακών δοκιμίων ανέγερσης και λοιπών έργων
• Συνεργασία με τους υπεύθυνους κατασκευής για την ομαλή λήψη δοκιμίων και ανέγερση των σχετικών ζωνών του φράγματος
• Επιλογή κατάλληλων δανειοθαλάμων υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής
• Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προς την επιβλέπουσα υπηρεσία
• Σύνταξη μητρώου έργου
Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός τετραμήνου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 172_2022
Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων, για μόνιμη απασχόληση με κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 171_2022
Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων, για μόνιμη απασχόληση με κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ.
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 04/11/2022)


Α/Α: 170_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 169_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: mariaperaki00@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 168_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 167_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), φρέζας & Finisher (φίνισερ), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 166_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 165_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 164_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/11/2022)


Α/Α: 163_2022

Μεγάλη τεχνική εταιρία ζητά Τεχνίτες για μόνιμη απασχόληση σε Υδραυλικό έργο (αντιπλημμυρικό) στο Νομό Κορινθίας.

Τηλ επικοινωνίας 210.46.40.271.

Αποστολή βιογραφικών στο info@zitakat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2022)


Α/Α: 162_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε ή Τ.Ε.) Ηλεκτρολόγος και Μηχανολόγος με εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.
Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων,επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..
Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/10/2022)


Α/Α: 161_2022

Από τεχνική εταιρία στην Θεσσαλονίκη ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΕΙ) για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β.Ελλάδα. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Μικρή εμπειρία πεδίου επιθυμητή.
Αποστολή βιογραφικών στο email: defkon@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 160_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοίκηση, η επίβλεψη και η διαχείριση των μηχανολογικών εργασιών βιομηχανικών και υδραυλικών έργων.
Απαιτείται άριστη γνώση Η/Υ (autocad, microsoft office) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com
(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 159_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με άριστη γνώση σχεδίασης μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη της θέσης σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.
Απαραίτητη γνώση autocad και 3d. Γνώση inventor εκτιμάται ιδιαιτέρως.

Αποστολή βιογραφικών: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2022)


Α/Α: 158_2022

Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό Έργου-Εργοδηγό για έργα ύδρευσης/αποχέτευσης εντός Νομού Αττικής.
Απαραίτητα προσόντα:
-Ικανότητα στην επίτευξη στόχων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
-Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
-Εργοταξιακή εμπειρία σε τεχνικές εταιρείες
-Εργασιακή εμπειρία σε έργα ύδρευσης/ αποχέτευσης
-Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου
-Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
-Οργανωτική σκέψη
-(Για άνδρες) εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά Προσόντα:
-Γνώση Η/Υ, MS Office
-Γνώση Αγγλικών
Αρμοδιότητες:
-Έλεγχος, επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργου
-Σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
-Καθημερινή παρακολούθηση έργου και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων
-Προμέτρηση και επιμέτρηση υλικών
-Διαχείριση και επίλυση απλών αλλά και σύνθετων ζητημάτων
-Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες, οδηγίες και κανονισμούς.
-Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου
Αποστολή βιογραφικών στο : ffgp.2019@gmail.com Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6970000557

(Καταχωρήθηκε στις 12/10/2022)


Α/Α: 157_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα αναζητά Μηχανικό για την επίβλεψη υδραυλικού έργου στο νησί της Κέας.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2022)


Α/Α: 156_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητη η εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/10/2022)


Α/Α: 155_2022

Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητούνται:
1. Επαγγελματίας οδηγός με εμπειρία στα χωματουργικά &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή με εμπειρία.

Για την αποστολή βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/10/2022)


Α/Α: 154_2022

Η εταιρεία ΝΟΡΜΑ Α.Τ.Ε. που εδρεύει στα Χανιά και δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό.
Αποστολή βιογραφικού: norma.ate2@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/10/2022)


Α/Α: 153_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 152_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 151_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 150_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 149_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 148_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα) με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 147_2022
Από τεχνική εταιρεία ζητείτε για πλήρη απασχόληση νέος Πολιτικός μηχανικός ή Τοπογράφος ή άλλης ειδικότητας Μηχανικός.

Επιθυμητή η γνώση σύνταξης προσφορών για Δημόσια Έργα.

Βιογραφικά αποστέλλονται στο mail: domost@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972240744 & 2107258682

(Καταχωρήθηκε στις 06/10/2022)


Α/Α: 146_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2022)


Α/Α: 145_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/09/2022)


Α/Α: 144_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε υδραυλικά και κτιριακά έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 143_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται νέος/νέα, με προηγμένες γνώσεις Η/Υ και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - αρχειοθεσίας - χρήσης ιστοσελίδων - αναζήτηση στο διαδίκτυο - προώθηση σε social δίκτυα, για μερική ή κατ' αποκοπή απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 142_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός τεχνικού έργου, με εμπειρία στην κατασκευή λιμενικών έργων, για απασχόληση σε εργοτάξιο της εταιρείας μας, εντός Νομού Αττικής-Πειραιώς.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 141_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου με γνώση της αγοράς, για απασχόληση, εντός Αττικής στην έδρα της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 140_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Καπετάνιος και Μηχανικός ρυμουλκού 750ΗΡ, για ρυμουλκήσεις εντός Νομού Αττικής-Πειραιώς.
Αποστολή βιογραφικών: e-mail: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 29/09/2022)


Α/Α: 139_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε ή Τ.Ε για εργασία, σε Κατασκευαστική Εταιρεία με κύριο αντικείμενο την Κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.
- Η αρχική πρόσληψη θα γίνει με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (στα πλαίσια εκπαίδευσης). Με προοπτική μόνιμης απασχόλησης μετά την λήξη του προγράμματος.
- Πενθήμερη, πρωινή εργασία, πλήρης απασχόληση (8ωρο)
Απαραίτητα προσόντα:
- Ηλικία έως 29 ετών
- Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και MS Office, θα εκτιμηθούν
- Να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- Να μην συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης του ΟΑΕΔ
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2022)


Α/Α: 138_2022

Από Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως υπέυθυνοι για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο khrdepartment@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 137_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο khrdepartment@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 136_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/09/2022)


Α/Α: 135_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά συνεργάτη Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5. Εμπειρία σε κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Άριστη γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών. Δυνατότητα μετακίνησης σε εργοτάξια. Άριστη γνώση χρήσης σχετικών προγραμμάτων Η/Υ. Hardworking personality.
Αποστολή βιογραφικών στο email: elika@elika.gr

(Καταχωρήθηκε στις 19/09/2022)


Α/Α: 134_2022
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με διετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα για απασχόληση εκτός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/09/2022)


Α/Α: 133_2022
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ και έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης ζητούνται:
1. Επαγγελματίας οδηγός με εμπειρία στα χωματουργικά &
2. Χειριστής Τσάπας - Φορτωτή με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 09/09/2022)


Α/Α: 132_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Α) Προϊστάμενος λογιστηρίου με ανάλογη εμπειρία.
Β) Βοηθός λογιστή με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη εργασία.
Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2022)


Α/Α: 131_2022
Από Ανώνυμη Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :
Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια έργα (πεδίου ή γραφείου).
Βιογραφικά στο email : info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/09/2022)


Α/Α: 130_2022
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία
με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ.
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD.
Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:
info@tekthessalonikis.com ή στο φαξ 2310283932
(Καταχωρήθηκε στις 0
7/09/2022)


Α/Α: 129_2022
Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr
(Καταχωρήθηκε στις 0
5/09/2022)


Α/Α: 128_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε. με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 127_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγούς με επαρκή εμπειρία σε έργα αποχέτευσης και ασφαλτικών.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 126_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 125_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 124_2022
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα) με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 123_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων Έργων (Υδραυλικά, Οικοδομικά, Ηλεκτρομηχανολογικά), Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος με 3-5 έτη εμπειρίας σε επίβλεψη οικοδομικών έργων εντός Αττικής. Αντικείμενο εργασίας: επίβλεψη έργου, συντονισμός συνεργείων, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ.
Αποστολή βιογραφικών: info@ergmasintechniki.gr
(Καταχωρήθηκε στις 02/09/2022)


Α/Α: 122_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.
Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε 01/09/2022)


Α/Α: 121_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, νέο πτυχιούχο Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) για υποστήριξη γραφείου.
Απαραίτητα προσόντα:
-Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
-Πολύ καλή γνώση Autocad

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970000557
Αποστολή βιογραφικών στο ffgp.2019@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 31/08/2022)


Α/Α: 120_2022

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο info@elkystis.gr
(Καταχωρήθηκε στις 30/08/2022)


Α/Α: 119_2022

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Ρόδο, ζητείται Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για εργασία σε εργοτάξια της Δωδεκανήσου. Απαραίτητη γνώση επιμετρήσεων/προμετρήσεων και εφαρμογών Η/Υ MS EXCEL και MS WORD. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο s.linardos.sia.ee@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2022)


Α/Α: 118_2022

Η Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ με έδρα στα Χανιά ζητά Μηχανικό Πολιτικό ή Τοπογράφο, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας, προκειμένου να υποστηρίξει το τμήμα κατασκευών της εταιρείας. Απαραίτητη η άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office, Autocad. Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων οδοποιίας. Πολύ καλές αποδοχές ανάλογες των προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο info@efklidis.com.

(Καταχωρήθηκε στις 24/08/2022)


Α/Α: 117_2022

Η Τεχνική Εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ αναζητά για πλήρη απασχόληση Γραμματέα, ο οποίος/η οποία θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην εταιρεία.
Απαραίτητα προσόντα:
-Διετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
-Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα, όχι απαραίτητα:
-Πτυχίο Θετικών Επιστημών
--Γνώση σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων

Αποστολή βιογραφικών στο info@efklidis.com
(Καταχωρήθηκε στις 24/08/2022)


Α/Α: 116_2022

Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα, αναζητά για πλήρη απασχόληση, Πολιτικό Μηχανικό με γνώση Autocad, εργοταξιακή εμπειρία και σύνταξη λογαριασμών για εργασία σε εργοτάξια εκτός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 05/08/2022)


Α/Α: 115_2022

Ζητείται Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στα Χανιά προκειμένου να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης έργων.

Πολύ καλές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών email: ergocat.ae@gmail.com  Tηλ. Επικ.: 6955693987

(Καταχωρήθηκε 01/08/2022)


Α/Α: 114_2022

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για υποστήριξη εργοταξιακού γραφείου σε έργο οδοποιϊας με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, καλή γνώση ΑΝΑΔΕΛΤΑ ή αντίστοιχου προγράμματος και δυνατότητα εκπόνησης μελετών εφαρμογής.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές.
Αποστολή βιογραφικό στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/07/2022)


Α/Α: 113_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη δημοσίων έργων εντός και εκτός Αττικής.
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/07/2022)


Α/Α: 112_2022

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ ζητείται από τεχνική εταιρεία για μόνιμη συνεργασία στην έδρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης, με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2022)


Α/Α: 111_2022

Εργοδηγός Εργοταξίου ζητείται από τεχνική εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε. για επίβλεψη εργοταξίου ιδιωτικού / δημόσιου έργου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/07/2022)


Α/Α: 110_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 109_2022

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 108_2022

Ζητείται Εργοδηγός από τεχνική εταιρεία για δημόσιο οικοδομικό έργο στην περιοχή του Σχηματαρίου.
Βιογραφικά στο e-mail: Lrigas@tee.gr

(Καταχωρήθηκε την 01/07/2022)


Α/Α: 107_2022

Ζητούνται ΜΕΚ Δ’ βαθμίδας για κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων για στελέχωση εταιρείας.

Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο aggelies2310@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 30/06/2022)


Α/Α: 106_2022 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)

Τεχνική εταιρία με έδρα τον Άλιμο ενδιαφέρεται να προσλάβει Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ για πλήρη απασχόληση σε έργα αυτοματισμών & τηλεμετρίας.

Θα εκτιμηθεί προηγουμένη εμπειρία.

Αποδοχές ιδιαιτέρως ικανοποιητικές.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε CV στο e-mail: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/06/2022)


Α/Α: 105_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Autocad, Ergoland, Ergometr, Εργολήπτη, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, κοστολόγησης Δημοσίων Έργων, MS Office.

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2022)


Α/Α: 104_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά διπλωματούχους Μηχανικούς με εμπειρία την κατασκευή δημοσίων έργων: εργοτάξιο, συντονισμό μελετητών - προμηθευτών - υπεργολάβων, σύνταξη - παρακολούθηση προϋπολογισμών / χρονοδιαγραμμάτων, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό Η/Υ Autocad, MS Office κλπ.

Επιθυμητή η γνώση Ergoland, Ergometr, Εργολήπτη.

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/06/2022)


Α/Α: 103_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Εργοδηγούς, οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιά της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2022)


Α/Α: 102_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά εργοταξιάρχη 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα εργοτάξια της στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office,Autocat,Ergoland, Ergometr.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 101_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά Project Manager 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα εργοτάξια της στην Αττική και τα κεντρικά της Γραφεία. Απαραίτητα προσόντα :Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office, Autocat, Ergoland, Ergometr, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 100_2022

Τεχνική εταιρεία 6ης τάξης με έδρα την Αττική, αναζητά Μηχανικό 10ετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε Δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, αστικών αναπλάσεων, οικοδομικών, για τα κεντρικά της Γραφεία για την στελέχωση της Τεχνικής της Διεύθυνσης. Απαραίτητα προσόντα :Πτυχίο ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, πολύ καλή γνώση Εργολήπτη, Ms office, Autocat, Ergoland, Ergometr, Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, κοστολόγησης Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: ptsn@mail.com

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 99_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ ζητούνται ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Τοπογράφος Μηχανικός για απασχόληση σε εργοτάξιο.
Κάτοχοι διπλώματος οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικών στο email: defkon@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/06/2022)


Α/Α: 98_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 97_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 96_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει για απασχόληση στην περιοχή Θεσσαλονίκης διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.
Εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων επιθυμητή.

Καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE και απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2022)


Α/Α: 95_2022

Από την τεχνική εταιρία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη ζητούνται Μηχανικοί (Π.Ε ή Τ.Ε.) Ηλεκτρολόγος και Πολιτικός με εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων.

Ζητούμενα: Πολύ καλή γνώση χρήσης Ms office και Autocad, σύνταξης κοστολογήσεων, επιμετρήσεων, προμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΑΠΕ, κατοχή διπλώματος οδήγησης και Ι.Χ..

Βιογραφικά στο e-mail: info@dinamikiergon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 94_2022

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Οικονομικό Δ.ντη και θα έχει την άμεση ευθύνη του διοικητικού ελέγχου και κοστολόγησης του τμήματος των Δημοσίων κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με :
• Ενεργές διακηρύξεις ή προσκλήσεις διαγωνισμών δημοσίου,
• Την πορεία των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος,
• Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία καθώς και δημοπρασιών ενδιαφέροντος.

Προετοιμασία στα πλαίσια διαγωνισμών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα:
• Φακέλου Διαγωνισμού Συμμετοχής
• Φακέλου προσφοράς - Σύνταξη και υποβολή φακέλου προσφοράς

Παρακολούθηση - Ενημέρωση - Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ:
• Τακτική-Έκτακτη αναθεώρηση ΜΕΕΠ
• Ενημερότητα Πτυχίου
• Έκθεση δραστηριότητας
• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
• Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων
• Αναβάθμιση ΜΕΚ

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων
• Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
• Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ

Υποβοήθηση Λογιστηρίου – Ορκωτών
• Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών
• Εβδομαδιαίες αποστολές τιμολογίων στο εξωτερικό λογιστήριο
• Επιστολές Υπολοίπων Πελατών
• Λίστα Τιμολογίων

Άμεση ευθύνη κοστολόγησης
• Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο
• Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου έργου
• Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
• Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
• Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
• Συνεργασία με το λογιστήριο για το κλείσιμο των βιβλίων

Γνώσεις και Εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή Οικονομολόγου–Λογιστή ή άλλο σχετικό την θέση αντικείμενο σπουδών.
• Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
• Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων.
• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
• Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος.
• Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
• Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.
• Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 93_2022

Η εταιρεία PAVILION Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης
O/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Δημοσίων Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες
• Να διαχειρίζεται και να ελέγχει με τους εργοδηγούς της εταιρείας τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Να διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής επιβλέποντας και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Να παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση προβλημάτων επί τόπου των έργων
• Να είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
• Να ελέγχει τις μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών
• Να συντάσσει ημερήσιες, εβδομαδιαίες, και μηνιαίες εκθέσεις προόδου και τεκμηρίωσης
• Να επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου εγκαίρως και βάσει προϋπολογισμού
• Να τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Να είναι υπεύθυνος για τις επιμετρήσεις, την σύνταξη λογαριασμών, τους ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε εργοτάξια.
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, Autocad και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Παροχές Εταιρείας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2022)


Α/Α: 92_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων.

Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 91_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση και επίβλεψη τεχνικών έργων.

Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 90_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί οδηγούς χωματουργικών μηχανημάτων κατηγορίας Γ’ και άνω. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 08/06/2022)


Α/Α: 89_2022

Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με πενταετή εμπειρία.
Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/06/2022)


Α/Α: 88_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 87_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητεί χειριστές μηχανημάτων υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 86_2022

Τεχνική Εταιρία με έδρα τα Πετράλωνα και κύριο αντικείμενο την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων,αναζητά άτομο με διάθεση και οργανωτικές ικανότητες, για την κάλυψη θέσης Γραμματειακής Υποστήριξης, με άριστη γνώση Η/Υ για πενθήμερη πρωινή εργασία, πλήρη ή μερική απασχόληση.

Αρμοδιότητες θέσεως εργασίας:

- Επικοινωνίες με πελάτες και υπηρεσίες
- Αρχειοθέτηση τιμολογίων
- Παρακολούθηση προθεσμιών
- Διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων

Αξιολογείται προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις λογιστικής, πτυχίο Μηχανικού.

Αμοιβή αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2022)


Α/Α: 85_2022

Από Τεχνική Εταιρεία στη Λάρισα που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, και την παρακολούθηση των συμβάσεων. Αριστη γνώση: MS Office – Autocad.

Παροχές : Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο: cv.techniki.larissa@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/05/2022)


Α/Α: 84_2022

Τεχνική Εταιρεία για την εκτέλεση υδραυλικού έργου με αντλιοστάσια εντός Αττικής, ζητά Εργοδηγό με 10ετή πείρα τουλάχιστον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210 7489940

(Καταχωρήθηκε στις 24/05/2022)


Α/Α: 83_2022

Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε τμήμα διαγωνισμών τεχνικής εταιρείας για να στελεχώσει το τμήμα Δημόσιων Έργων/Προμηθειών και Δημόσιων Διαγωνισμών της εταιρείας [(συγκέντρωση δικαιολογητικών, αναζήτηση και εύρεση δημόσιων διαγωνισμών, διαχείριση της πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ) κ.τ.λ.].

Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/05/2022)


Α/Α: 82_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ με επαρκή εμπειρία και δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.

Παρέχεται διαμονή.

Tηλέφωνo επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 19/05/2022)


Α/Α: 81_2022

Η Τεχνική Εταιρία Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης ζητά εργοδηγό με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2022)


Α/Α: 80_2022

Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 79_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 78_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 77_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 76_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 75_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής αναζητά Μηχανικό με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/05/2022)


Α/Α: 74_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας , Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση και επίβλεψη τεχνικών έργων. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. (εργολήπτης, autocad κλπ)

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2022)


Α/Α: 73_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων. Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (ms office κλπ) και προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. (εργολήπτης, autocad κλπ)

Αποστολή βιογραφικών στο litsa.koutroubi@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 10/05/2022)


Α/Α: 72_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.
Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2022)


Α/Α: 71_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Αθήνα ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για εργασία γραφείου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, έρευνα αγοράς, προμήθειας υλικών, αλληλογραφία και παρακολούθηση συμβάσεων). Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, autocad, internet). Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: info@yriatech.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/05/2022)


Α/Α: 70_2022

Ζητείται Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος από εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων στην Κρήτη (πόλη Χανίων), για να στελεχώσει το τμήμα υποστήριξης και διαχείρισης έργων. Η θέση απαιτεί εμπειρία πενταετή στην σύνταξη επιμετρτήσεων και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον autocad. Ικανοποιητικές αποδοχές, ανάλογες των προσόντων.
Aποστολή βιογραφικών στο mail: info@efklidis.com , τηλ. επικ. 6955693987

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2022)


Α/Α: 69_2022

Η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έδρα στην Λάρισα επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία για πλήρη απασχόληση, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ.

Σκοπός Θέσης

O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη των Κατασκευαστικών Έργων.

Κύριες Αρμοδιότητες          

• Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
• Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
• Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου
• Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
• Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
• Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
• Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
• Συμμετέχει στην σύνταξη οικονομικών – τεχνικών προσφορών

• Διενέργεια επιμετρήσεων, σύνταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και ΠΠΑΕ
• Μετρήσεις ποσοτήτων και κοστολογήσεις εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

·       • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε τεχνικά έργα/εργοτάξια
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων

• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/04/2022)


Α/Α: 68_2022

Ανώνυμη τεχνική εταιρία με έδρα την Καβάλα ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση:
Διπλωματούχους Χειριστές πάσης φύσεως εκσκαφέων και φορτωτών.
Πτυχιούχο μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών έργων.
Τεχνίτες οικοδομοτεχνικών έργων.
Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών: τηλ: 6976494623 email: info@efrosinidis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/04/2022)


Α/Α: 67_2022

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων Έργων, με έδρα την Ν. Ερυθραία ζητά για πλήρη απασχόληση Νέο/Νέα Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ για εργασία γραφείου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, έρευνα αγοράς, προμήθειας υλικών, αλληλογραφία και παρακολούθηση συμβάσεων). Απαιτείται καλή γνώση υπολογιστών (word, excel, autocad, internet). Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα.

Αποστολή βιογραφικών email: texnikotmimametroate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/04/2022)


Α/Α: 66_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί Μηχανικό με σχετική εμπειρία για τη θέση Mηχανικού Kατασκευής (Εργοτάξιο) στο Ν. Μεσσηνίας.
Επιθυμητή βασική γνώση Autocad – MS Office.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο asa@asa-ate.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9764744

(Καταχωρήθηκε στις 12/04/2022)


Α/Α: 65_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, λογαριασμών κλπ.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 64_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, εργοδηγός εργοταξίου με εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 63_2022

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2022)


Α/Α: 62_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό (Οχημάτων). H εργασία αφορά το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ Αττικής.
- Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδίκευση στα οχήματα ή κατεύθυνση οχημάτων.
-
Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως σε οχήματα και μηχανήματα έργου. Η εταιρεία θα παρέχει πλήρη εκπαίδευση και υποστήριξη στο αντικείμενο εργασίας.
- Άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ (προγραμμάτων Microsoft Office, Internet).
- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Δίπλωμα οδήγησης.
- Δυνατότητα μετακινήσεων εάν και εφόσον χρειαστεί στο πλαίσιο της εργασίας.
- Εργατικότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα και διάθεση για προσωπική εξέλιξη.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 61_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει χειριστή τσάπας & JCB, με εμπειρία κυρίως σε ασφαλτικά και έργα οδοποιίας. Η εργασία αφορά το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη ΜΑΛΑΚΑΣΑ Αττικής.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 60_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής.
- Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Τεχνικής Εταιρείας με εμπειρία σε Δημόσια Έργα.
- Εμπειρία στην καταχώρηση παραστατικών σε ERP σύστημα (Κατά προτίμηση Softone ERP).
- Άριστη γνώση καταχωρήσεων σε εμπορικό και λογιστικό κύκλωμα.
- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
- Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα τουλάχιστον 3 έτη.
- Υπεύθυνος, οργανωτικός, δυνατότητα εργασίας αυτόνομα αλλά και σε ομάδα.
- Καλή γνώση χρήσης H/Υ (word, excel).
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 59_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στις Αχαρνές ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή.
Απαραίτητα προσόντα:
-Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής
-Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε τήρηση βιβλίων Τεχνικής Εταιρείας με εμπειρία σε Δημόσια Έργα
-Απαραίτητη η γνώση καταχώρησης παραστατικών σε διπλογραφικά βιβλία
-Συμφωνίες λογαριασμών ,υπολοίπων τραπεζών, πελατών και προμηθευτών
-Aπαραίτητη η γνώση όλου του λογιστικού κύκλου
-Καλή γνώση χρήσης H/Υ (word,excel)

Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η γνώση τήρησης μισθοδοσίας και κύριων ασφαλιστικών-εργατικών νόμων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: log@odos-tsigos.gr Τηλ. 2102403143

(Καταχωρήθηκε στις 30/03/2022)


Α/Α: 58_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για τη θέση επίβλεψης κατασκευής δημοσίων έργων στην Κω. Επιθυμητή τουλάχιστον τριετής (3) ειδική επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ή/και επίβλεψη τεχνικών έργων. Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Autocad, Outlook, Excel, PowerPoint, Word).
Αποστολή βιογραφικών στο email: work@karkanias.gr Τηλ. 2410541386.

(Καταχωρήθηκε στις 29/03/2022)


Α/Α: 57_2022

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για υποστήριξη εργοταξιακού γραφείου. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και επαρκής γνώση ANADELTA και AUTOCAD.

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/03/2022)


Α/Α: 56_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Αποστολή βιογραφικών: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/03/2022)


Α/Α: 55_2022

Τεχνική Εταιρεία με γραφεία στα βόρεια προάστια της Αττικής, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία, για απασχόληση στο εργοτάξιο και στη διαχείριση των έργων στο γραφείο (σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, οργάνωση).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 22220 23896, 697 6110541.

Αποστολή βιογραφικών στο xalkidi@yahoo.com.
(Καταχωρήθηκε στις 22/03/2022)


Α/Α: 54_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 53_2022

Από Α.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :

Α) Ηλεκτρολόγος μηχανημάτων – αυτοκινήτων

Β) Φαναρτζής – βαφέας μηχανημάτων – αυτοκινήτων

Γ) Σιδεράς – ηλεκτροσυγκολητής

Δ) Χειριστές, βοηθοί μηχανημάτων

Ε) Οδηγοί Ε΄κατηγορίας και χειριστές παπαγάλου

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 210 7489940

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 52_2022

Τεχνική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό για την θέση του Εργοταξιάρχη με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, για έργο εκτός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 51_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστή για τσαπάκι, διαβολάκι, μικρό οδοστρωτήρα, κατά προτίμηση με εμπειρία σε έργα οδοποιίας, για μόνιμη απασχόληση στην Χαλκιδική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κος Γιώργος 6979505376

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2022)


Α/Α: 50_2022

ΑΤΕ δημοσίων έργων στην Λάρισα αναζητά Μηχανικό ΑΕΙ (πολιτικό ή τοπογράφο) με εργοταξιακή εμπειρία. Πλήρης απασχόληση σε άριστο περιβάλλον, ανταγωνιστικός μισθός και πριμ, εταιρικό κινητό και εταιρικό αυτοκίνητο.

Βιογραφικά στο email: cv.techniki.larissa@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/03/2022)


Α/Α: 49_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς με 5 ετή εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών – αντλιοστασίων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 48_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 47_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
7/03/2022)


Α/Α: 46_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 45_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 44_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-8216133 fax: 210-8829575

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 17/03/2022)


Α/Α: 43_2022

Αναζητάμε διπλωματούχους/πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς μηχανικούς με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση αγγλικών, MS Office και CAD (AutoCAD, Inventor). Επιθυμητά προσόντα οι γνώσεις πληροφορικής και δικτύων, δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και η δυνατότητα ταξιδιών.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην εταιρεία SSA AE, Εθνικής Αντιστάσεως 84, Χαλάνδρι, τηλ 210 6725106, email: ssa@ssa.gr
(Καταχωρήθηκε στις 1
6/03/2022)


Α/Α: 42_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ, με εμπειρία σε κοστολόγηση και παρακολούθηση έργων.
Θέση γραφείου ως Junior Project Manager.
• Πτυχίο γνωστικού αντικειμένου ΤΕΙ/ΑΕΙ
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση AUTOCAD - Ευχέρεια
σε Browser & Office
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2022)


Α/Α: 41_2022

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Υπάλληλο έκδοσης μισθοδοσίας /Βοηθό Λογιστή.
Κύριες αρμοδιότητες
• Εκπόνηση διαδικασιών πρόσληψης και συμπλήρωσης σχετικών εγγράφων
• Έκδοση μισθοδοσίας
• Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ"
• Καταχώριση λογιστικών εγγραφών και τιμολόγηση
• Συμφωνία εμπορικού-λογιστικής
• Συμφωνία πελατών-προμηθευτών
• Συμφωνίες τραπεζών
• Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εξοικείωση με προγράμματα MS Office
• Καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/03/2022)


Α/Α: 40_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη ζητά να προσλάβει Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Έργων, με εμπειρία σε θέματα ISO και αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Εμπειρία σε θέματα ISO και συγκεκριμένα:
• 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
• 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• 45001-2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Επιπρόσθετα προσόντα:
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και βασική γνώση Γερμανικής γλώσσας
• Ευχέρεια σε Browser & Office
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Οργανωτικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο gramateia@elkat.gr
(Καταχωρήθηκε στις
10/03/2022)


Α/Α: 39_2022

Ζητείται από Εταιρεία Κατασκευής Δημόσιων Έργων Μηχανικός Πολιτικός ή Τοπογράφος με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, για να καλύψει θέση στο τμήμα υποστήριξης και διαχείρισης έργων (σύνταξη επιμετρήσεων, ποιότητα έργων, κλπ). Απαραίτητη η γνώση autocad, επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων οδοποιίας. Αποδοχές ικανοποιητικές, ανάλογες των προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών στο  info@efklidis.com Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821008015
(Καταχωρήθηκε στις 09/03/2022)


Α/Α: 38_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο  jobs.ilionellkat@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2022)


Α/Α: 37_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:
1. Πολιτικοί Μηχανικοί
2. Τοπογράφοι Μηχανικοί
3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).
Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2022)


Α/Α: 36_2022 (OI ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ)

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Δημόσιων Έργων στο Νομό Λάρισας αναζητά: α) Μηχανικό (πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό) και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων για επίβλεψη έργων Υδραυλικά, Οικοδομικά, Οδοποιία, για εργοτάξιά της εντός της περιφέρειας Θεσσαλίας.
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών - Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ, αγγλικών (C2).

Παροχές: Ανταγωνιστικός Μισθός, Προοπτική Ανέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο
email: cv.techniki.larissa@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 0
3/03/2022)


Α/Α: 35_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/03/2022)


Α/Α: 34_2022

Από Α.Ε. Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία στην Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α) Προϊστάμενος λογιστηρίου με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε όμοια εταιρεία σε αυτήν τη θέση.
Β) Βοηθός λογιστή με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr Τηλ. επικοινωνίας: 210 7484774
(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2022)


Α/Α: 33_2022

Από Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων με Έδρα την Αθήνα, ζητείται νέος μηχανικός (πολιτικός - μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος - περιβάλλοντος) με μηδενική ή ελάχιστη εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2022)


Α/Α: 32_2022

Από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται νέος Μηχανικός (Πολιτικός, Τοπογράφος, Ορυκτών Πόρων).

Αποστολή Βιογραφικών στο email: info@efklidis.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2022)


Α/Α: 31_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας & jcb με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 30_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, Finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα & αυλακωτήρα (trencher).

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 29_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, fax 210 8829575

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 22/02/2022)


Α/Α: 28_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 18/02/2022)


Α/Α: 27_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 18/02/2022)


Α/Α: 26_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία και γνώση διαδικασίας Δημοσίων Έργων σε Υδραυλικά ή και έργα Οικοδομικά για εργοτάξιό της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/02/2022)


Α/Α: 25_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Μηχανικό με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2374022014
Αποστολή βιογραφικών: log@deltatexniki.com

(Καταχωρήθηκε στις 16/02/2022)


Α/Α: 24_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων, με έδρα την Αθήνα, ζητείται : α) Μηχανικός και β) Εργοδηγός για την κατασκευή υδραυλικών έργων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@elkystis.gr.
(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2022)


Α/Α: 23_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2022)


Α/Α: 22_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, ηλικίας 30-40 ετών.
Απαραίτητο προσόν: τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση υδραυλικών δημοσίων έργων (καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, σύνταξη Επιμετρήσεων – Λογαριασμών - Α.Π.Ε., διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες, τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου, άριστη γνώση: MS Office – Autocad – ERP ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ).
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 21_2022

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός - ΑΕΙ/TEI, ηλικίας 30-40 ετών.
Απαραίτητο προσόν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία :
- στις διαδικασίες δημοπρασιών δημοσίων έργων (καλή γνώση Νομοθεσίας, σύνταξη φακέλου προσφοράς, χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ενστάσεις, κλπ),
- στις διαδικασίες εργοληπτικού πτυχίου εταιρίας (ενημερότητα, αναβάθμιση κλπ),
- στη διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες,
- στην επικοινωνία με Υπηρεσίες για την επίλυση ανακυπτόντων θεμάτων (χρηματοδοτήσεις, βεβαιώσεις, εγγυητικές κλπ).
Απαιτείται επίσης άριστη γνώση: Αγγλικών, MS Office, Mozilla Thunderbird.
Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 20_2022

Από Τεχνική Εταιρεία Κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται άτομο με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων (έργα οδοποιίας, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα). Απαραίτητη η γνώση Οffice και Αutocad. Iκανοποιητικές αποδοχές.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 19_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με κατασκευαστική εμπειρία σε δημόσια κτιριακά έργα για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@restore-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/02/2022)


Α/Α: 18_2022

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με εμπειρία σε έργα υδραυλικά (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer) για έργο, στο Νομό Βοιωτίας. Απαραίτητες γνώσεις, autocad, office.

Στοιχεία επικοινωνίας: psiafis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/02/2022)


Α/Α: 17_2022

Ζητείται κυρία ως βοηθός λογιστή από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στους Αμπελόκηπους, με διετή ανάλογη προϋπηρεσία.

Απαραίτητη εμπειρία σε :

- Λογιστικές καταχωρήσεις σε διπλογραφικά βιβλία

- Γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας της Epsilon net

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2022)


Α/Α: 16_2022

Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτη με εμπειρία σε μηχανήματα έργων.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 15_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στο Νομό Αττικής ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι για εργασίες γραφείου (επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ) με απαραίτητη ανάλογη εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 14_2022

Από ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητούνται ως εργοταξιάρχες για δημόσια έργα Υδραυλικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικών στο Νομό Αττικής:

1. Πολιτικοί Μηχανικοί

2. Τοπογράφοι Μηχανικοί

3. Εργοδηγοί

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα. Απαραίτητη γνώση αποτυπώσεων - χαράξεων (total station, GNSS).

Αποστολή βιογραφικών στο jobs.ilionellkat@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2022)


Α/Α: 13_2022

Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε έργα ύδρευσης, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωρωπού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977337719

(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2022)


Α/Α: 12_2022

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για μόνιμη εργασία στην Αθήνα.
Αποστολή βιογραφικών: info@mironate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/01/2022)


Α/Α: 11_2022

Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Νέα Ερυθραία Αττικής ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία για την επίβλεψη έργου στην επαρχία για 5 μήνες.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2222023896.
Αποστολή βιογραφικών: xalkidi@yahoo.com

(Καταχωρήθηκε στις 24/01/2022)


Α/Α: 10_2022

Ο όμιλος εταιρειών 3Κ με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη έργων εκτός Αττικής. Συγκεκριμένα ζητούνται αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανολόγοι για επίβλεψη οικοδομικών έργων μεσαίας κλίμακας.

Προϋπηρεσία 3 ετών σε επίβλεψη έργων κρίνεται απαραίτητη.

Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/01/2022)


Α/Α: 09_2022

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό με εμπειρία στη διαχείριση δημόσιων έργων (σύνταξη λογαριασμών, ΠΚΤΜΝΕ, ΑΠΕ, χρονοδιαγραμμάτων, αλληλογραφία κτλ).

Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Ecm – Εργολήπτης της ACE-Hellas.

Αποστολή βιογραφικών: mtriamataki@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2022)


Α/Α: 08_2022

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται:
1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.
2. Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία
.
Αποστολή βιογραφικών στο info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/01/2022)


Α/Α: 07_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Χημικού, Περιβάλλοντος, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε σύνταξη τεχνικών μελετών (προσφορών – εφαρμογής) δημοσίων έργων

o Γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων

o Γνώση διεργασιών επεξεργασίας

o Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (autocad ή/και inventor)

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 06_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος παρακολούθησης λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Μηχανολόγου, Χημικού, Περιβάλλοντος) ΑΕΙ -ΤΕΙ

o Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών

o Δυνατότητα ταξιδίων

Αποστολή βιογραφικών στο email: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 05_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά για το τμήμα παρακολούθησης μελετών (αδειοδοτικές, ΜΠΕ, υποστήριξη φακέλων ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα κλπ) Μηχανικό Περιβάλλοντο ή Χημικό Μηχανικό ή άλλο απόφοιτο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελετών Επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, Τεχνικο – οικονομικών Μελετών Σκοπιμότητας κα.

Στοιχεία επικοινωνίας: mnaoum@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 04_2022

H εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ζητά Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος Προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου)

o Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχο τμήμα (προσμετράτε αλλά δεν είναι απαραίτητο)

o Καλή γνώση Αγγλικών

Στοιχεία επικοινωνίας: g.veltaniotis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/01/2022)


Α/Α: 03_2022

Ζητείται από εταιρεία κατασκευής Δημοσίων έργων Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου στα Χανιά (πόλη Χανίων).

Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και στον Ποιοτικό έλεγχο των έργων.

Τηλ. επικ. 2821008015

Αποστολή βιογραφικών στο email: ergocat.ae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/01/2022)


Α/Α: 02_2022

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: α) Μηχανικό και β) Εργοδηγό οι οποίοι να διαθέτουν εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2022)


Α/Α: 01_2022

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων Τ.Ε. με εμπειρία σε κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ή έργων οδοποιίας, για έργα της εταιρείας στη Σάμο.
Αποστολή βιογραφικών στο mail: service@aquamob.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/01/2022)


Αγγελίες Μελών έτους 2021
Αγγελίες Μελών ετών 2018-2020

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english