Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
20082009201020112012201320142015201620172018
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:12345678910
Σύνολο Εγγραφών: 141
1. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 238723  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΥΓ-32798
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32798
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα.
 
2. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 6/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2642Β
Πρωτόκολλο: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ2642Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32794
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1131
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32810
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/2003.
 
4. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 5/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/43232/1766  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-32789
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32789
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/21-09-2011).
 
5. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Προεδρικό Διάταγμα Ημερομηνία: 29/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ114Α
Πρωτόκολλο: ΠΔ 59  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-ΦΕΚ114Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32778
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 29/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ115Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ115Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32779
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
 
7. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 29/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/287977  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-32777
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32777
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 27/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1121
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1121
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32763
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1116
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 2319Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1116
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32725
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62).
 
10. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 19/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2318Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34124/2768  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2318Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32742
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β΄ 4640).
 
11. Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 18/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΑΠ/Φ.Α/Φ/4.2/οικ.175616/1918 (ΦΕΚ 2304Β)  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΚΑ-32712
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32712
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων.
 
12. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 18/6/2018 Αριθμός: 28
Πρωτόκολλο: 771276  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-28
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32711
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές.
 
13. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 15/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2280Β
Πρωτόκολλο: οικ.33379/2703  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ2280Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32722
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)»
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 14/6/2018 Αριθμός: ΦΕΚ105Α
Πρωτόκολλο: ν. 4549/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ105Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32699
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις.
 
15. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/6/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: οικ. 32921/2175  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32696
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32696
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english