Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5101900329


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021
Σύνολο Εγγραφών: 304
136. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπηρεσιακό Έγγραφο Ημερομηνία: 1/8/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-32905
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32905
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013.
 
137. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1149
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3147Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1149
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32912
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
 
138. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 30/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ139Α
Πρωτόκολλο: Ν. 4557/2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ139Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33164Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
 
139. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 26/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 41366/1888  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32886Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32886Α
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εφαρμογή για το έτος 2018 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/ 25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.
 
140. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κατηγορία: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ημερομηνία: 26/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ138Α
Πρωτόκολλο: ΠΝΠ της 26.07.2018  
 Αρχείο .pdf: 2018ΠΡΩΘ-ΦΕΚ138Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32887
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
 
141. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 25/7/2018 Αριθμός: 33
Πρωτόκολλο: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./421/926711  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-33
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32880
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους.
 
142. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1138
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3012Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1138
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32879
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
 
143. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3001Β
Πρωτόκολλο: 39278/1823  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3001Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32886
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (ΦΕΚ B΄3001).
 
144. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ3003Β
Πρωτόκολλο: Φ.10043/3018/Δ18.153  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ3003Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32888
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπωςισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).
 
145. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 25/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: ΔΕΔ 3617  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-33131
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 33131
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Aποδοχή απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου τόκων συνδεδεμένων εταιρειών.
 
146. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1139
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1139
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32878
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.
 
147. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 24/7/2018 Αριθμός: ΠΟΛ 1141
Πρωτόκολλο: ΦΕΚ 3198Β  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1141
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32922
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
 
148. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 23/7/2018 Αριθμός: 31
Πρωτόκολλο: Γ36/02/304  
 Αρχείο .pdf: 2018ΕΦΚΑ-31
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32859
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ'αριθ. οικ.34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ.Β'/19-06-2018) Υπουργικής Απόφασης.
 
149. Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 20/7/2018 Αριθμός: ΦΕΚ2942Β
Πρωτόκολλο: οικ. 34574  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΣΩΤ-ΦΕΚ2942Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32858
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 
150. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 19/7/2018 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: 40090/Δ1.14024  
 Αρχείο .pdf: 2018ΥΠΕΡΓΑΣ-32844
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 32844
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2401)).
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english