Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Έντυπα ΣΑΤΕ
 
  Α. Αίτηση και Οδηγίες Εγγραφής στα Μητρώα του ΣΑΤΕ.
  Β. Παρεχόμενες Υπηρεσίες στα Μέλη.

Γ. Ετήσιες Συνδρομές 2024.

Δ. Δυνατότητα χρέωσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών για την καταβολή συνδρομών.
 
Yποδείγματα αιτήσεων-δηλώσεων αναδόχου  
 
  A. Όχληση τοκοφορίας ρητώς εγκεκριμένου λογαριασμού. (Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος)
  B. Όχληση τοκοφορίας αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού. (Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος)
  Γ. Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής ρητώς εγκεκριμένου λογαριασμού. (Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος)
 

Δ. Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού. (Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος)

 

Ε. Αίτηση διάλυσης λόγω μη πληρωμής ρητώς εγκεκριμένου λογαριασμού μαζί με όχληση για θετικές ζημίες (η όχληση είναι προαιρετική). (Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος)

ΣΤ. Αίτηση διάλυσης λόγω μη πληρωμής αυτοδικαίως εγκεκριμένου λογαριασμού   μαζί με όχληση για θετικές ζημίες (η όχληση είναι προαιρετική). (Συντάκτης: Στ. Σταμόπουλος)

  Ζ. Υπόδειγμα επιστολής διαμαρτυρίας  για την απαίτηση εξόφλησης κατηργημένων κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ - Αίτημα επιστροφής. Προσοχή να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά πληρωμής. (Συντάκτης: Γ. Κυριακόπουλος)

 

 

 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english