Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


 

Έντυπα ΤΠΕΔΕ

 


Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα στην περιοχή Υποδείγματα - Download, στην οποία προσφέρονται σε μορφή .pdf όλα τα απαραίτητα έντυπα που οι εργολήπτες χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με το Τ.Π.Ε.Δ.Ε. για ασφαλιστικά, χορήγηση εφάπαξ και λοιπά ζητήματα.

http://www.tpede.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=21

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english