Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ενιαία Τιμολόγια Έργων
 

2022

Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής

ΦΕΚ 4663Β/06.09.2022
 

2017

Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

ΦΕΚ 1746Β/19.05.2017
 

2015

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

ΦΕΚ 1088Β/09.06.2015
 

2014

Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών-Η/Μ Εγκαταστάσεων Έργων Οδοποίας-Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

ΦΕΚ 3347Β/12.12.2014
Διορθωτικές επεμβάσεις Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων ΦΕΚ 1913Β/15.07.2014

Προσθήκη  Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

ΦΕΚ 1656Β/23.06.2014
 

2013

Προσθήκη - Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας

ΦΕΚ 3094Β/05.12.2013

Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 639Β/20.03.2013

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 363Β/19.02.2013
 

2012

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών".

ΦΕΚ 315Β/14.02.2012
 

2011

Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης "Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας".

ΦΕΚ 2965Β/23.12.2011

Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Yδραυλικών και Λιμενικών".

ΦΕΚ 2063Β/16.09.2011
 

2010

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου.

ΦΕΚ 721Β/26.05.2010

Τροποποίηση-διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Yδραυλικών και Λιμενικών".

ΦΕΚ 518Β/26.04.2010
 

2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 2630Β/31.12.2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου.

ΦΕΚ 1661Β/13.08.2009

Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων - Αναπροσαρμογή -Φεβρ. 2009.

ΦΕΚ 822Β/04.05.2009

'Eγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων.

ΦΕΚ 513Β/19.03.2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών.

ΦΕΚ 410Β/06.03.2009

Συμπλήρωση της απόφασης "Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας".

ΦΕΚ 305Β/19.02.2009
 

2008

Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

ΦΕΚ 1189Β/26.06.2008

Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Εργων Οδοποιϊας.

ΦΕΚ 918Β/19.05.2008
 

2007

Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.

ΦΕΚ 1584Β/17.08.2007
 

2005

1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Εργασιών.

ΦΕΚ 573Β/27.04.2005

Έγκριση 2ης Βελτίωσης και Εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων.

ΦΕΚ 440Β/05.04.2005

Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών για Έργα Οδοποιϊας.

ΦΕΚ 205Β/17.02.2005
 

2004

Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Εργασιών και 1η βελτίωση των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Εργων.

ΦΕΚ 1939Β/29.12.2004

Έγκριση ενιαίων τιμολογίων, προτύπων τευχών διακηρύξεων και καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης.

ΦΕΚ 1556Β/18.10.2004
 
 
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english