Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. (Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.)
 

2012

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο  Τρίμηνο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 

2011

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο  Τρίμηνο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 

2010

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο  Τρίμηνο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 

2009*

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο  Τρίμηνο**

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 

2008

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο  Τρίμηνο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 

2007

1ο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 3ο Τρίμηνο

4ο  Τρίμηνο

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
 
 

* Κατόπιν της Απόφασης του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: "Εκδίκαση της από 15-12-2009 κοινής ένστασης των πανελλήνιων εργοληπτικών ενώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ κατά του 137/5-1-2009 Πρακτικού διαπιστώσεως βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα Α, Β, Γ και Δ ΤΡΙΜΗΝΑ 2009 της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.".
** Αναδιαπιστωμένες βασικές τιμές
Πίνακα Γ1.1 του Δ' Τριμήνου 2009
** Αναδιαπιστωμένες βασικές τιμές Ημερομισθίων του Δ' Τριμήνου 2009

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english