Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Αποκλειστική προσφορά ADSIS προς Μέλη ΣΑΤΕ (ψηφ. υπογραφές-usb tokens)
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) -  Αρθ.118, Ν.4412/2016.
Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών
New Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 κ.α (Μητρώα, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)   Ασφαλιστικές & Φορολογικές
Εξελίξεις
 New

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ

Κρατήσεις  υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Νοεμβρίου New   Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
Α.Ε.Π.Π. ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα Ν.4412/16 ενημερωμένος  μέχρι τον Ν.4497/17-Επιμέλεια Νομ.Συμβούλου ΣΑΤΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
16/11/2018   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».
16/11/2018   Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/ΣΔΕ/Τμ.Κατ».
16/11/2018   Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 16.11.2018.
16/11/2018   Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 15.11.2018.
15/11/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 171.
15/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018».
15/11/2018   Έγγραφο 1078/1360380/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
15/11/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».
15/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 11,2 εκατ. ευρώ».
14/11/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα» έως 3 Δεκεμβρίου 2018.
14/11/2018   Έγγραφο 1358076/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑ».
14/11/2018   Απόφαση ΦΕΚ 5045Β'/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία»».
14/11/2018   Απόφαση ΦΕΚ 5018Β'/2018 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
14/11/2018   Έκθεση Γ' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
13/11/2018  

Μελέτη του ΙΟΒΕ για τη φορολογία ακινήτων και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών στην Ελλάδα - Σχετική Παρουσίαση.

13/11/2018  

FIEC: Newsletter 13.11.2018.

13/11/2018   Συνέδριο της Euroconvention Global με θέμα: «Renpower Greece 2018 - The Renewable Energy, Power Infrastructure & Energy Efficiency Investors Conference» στις 18 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
13/11/2018   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
13/11/2018  

Εκδήλωση διαΝΕΟσις/ΕΙΜ-ΕΕΔΕ με θέμα: «Το παράδειγμα της Φινλανδίας: Πώς δημιούργησε μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία» στις 14 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη) - Δήλωση Συμμετοχής.

12/11/2018   Έγγραφο (586/1343765/2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
12/11/2018   Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».
12/11/2018   Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του ΣΕΔΕ Ν.Λάρισας με θέμα: «Ελάχιστη προμήθεια για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής».
12/11/2018   Ανακοίνωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: «Ολοκληρώθηκε η έγκριση των περιφερειακών σχεδίων για τη διαχείριση λυμάτων σε οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων».
12/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»».
09/11/2018   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «e-adeies: νέες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του ΤΕΕ».
09/11/2018   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «170 δισ. ετησίως θα κοστίσει η ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων».
09/11/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 170.
09/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1207/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων».

08/11/2018  

Έγγραφο 62715 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, άρθρα 225-247 του ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄)».

08/11/2018   Απόφαση 77103/707 του Υπουργoύ Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης».
08/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 3,8 εκατ. ευρώ».
08/11/2018   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Ημερίδα των ΣΑΤΕ/ΣΕΠΑΚ/ΣΕΓΜ/ΣΠΜΕ/ΕΙΑ/ΕΕΑ με θέμα: «Η φορολογία ακινήτων, η ανάπτυξη και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών» στις 12 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
08/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Αποδοχής Υπομνήματος (Concept Note) για το Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων»».
08/11/2018   Ανακοίνωση του ΔΣΑ με θέμα: «Προς διαβούλευση στους κοινωνικούς φορείς το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας: «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»».
08/11/2018   Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για το νέο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών».
08/11/2018   Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα: «Αύξηση του ποσού της προμήθειας των εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ».
07/11/2018   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
06/11/2018   Απόφαση (ΦΕΚ 4925Β'/2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.»».
06/11/2018   Έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
06/11/2018   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόγραμμα κατασκευής έργων υποδομών του Ισραήλ 2017-2021».
06/11/2018  

FIEC: Newsletter 06.11.2018.

06/11/2018   Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν.4568/2018 (Α' 178) «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016».
06/11/2018   Παρουσίαση προγραμματισμού Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
06/11/2018   Athens Invenstment Forum 2018: Οι εναρκτήριες ομιλίες - Οι ενότητες του Φόρουμ.
06/11/2018   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 (ΦΕΚ 187Α/5.11.2018) με τίτλο: «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
06/11/2018  

Ενημερωτικό Σημείωμα του φοροτεχνικού μας συμβούλου κ. Στ. Γιαννίρη με θέμα: «Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» (Βλ. Ν.4557/2018 ΦΕΚ139Α/30-7-2018).

06/11/2018   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.
05/11/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1198/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βρόχοπτώσεις-κατάστροφικές πλημμύρες) στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

05/11/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Δήμο Αγίου Δημητρίου με θέμα: «Διακήρυξη του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ σταθμού μετρό Αγίου Δημητρίου"».

05/11/2018   Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Βέλγιο - Οκτώβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.
05/11/2018   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
05/11/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς το Υπ.ΥΜΕ με θέμα: «Διόρθωση παροράματος Ενιαίων Τιμολογίων Υδραυλικών Έργων» και τα συνημμένα σε αυτήν αποσπάσματα ΦΕΚ.
05/11/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1201/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018)».

02/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων».
02/11/2018   Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 169.
02/11/2018   Οδηγίες για την υποβολή του Εντύπου Ε4 «Πίνακας προσωπικού συμπληρωματικός ωραρίου - Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)».
02/11/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου - Ενημερωτικό Σημείωμα».
02/11/2018   Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Οκτωβρίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
02/11/2018   Έκθεση Doing Business 2019 Training for Reform της World Bank Group.
01/11/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Να αποσυρθεί η τροπολογία για τον αιγιαλό ζητά το ΤΕΕ».

01/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1203/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

01/11/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Το πρόγραμμα του ATHENS INVESTMENT FORUM 2018».

01/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1199/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

01/11/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

01/11/2018  

Επιχειρηματικός Οδηγός για την αγορά της Ρωσίας από το γραφείο ΟΕΥ Μόσχας.

01/11/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Νοεµβρίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Νοέµβριο».

01/11/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1202/2018 της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.4569/2018(ΦΕΚΑ΄179/11.10.2018».

31/10/2018  

Εγκύκλιος οικ.56742/552/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

31/10/2018  

Ανακοίνωση του ιστοτόπου pothen.gr για την υποβολή των δηλώσεων.

31/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 27 εκατ. ευρώ».

31/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «(Upd) Πόθεν έσχες: Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 μετά τη δημοσίευση του ν. 4571/2018».

31/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «2,3 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

31/10/2018  

Επιχειρηματικός Οδηγός Βελγίου 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

31/10/2018  

Νόμος 4571/2018 (ΦΕΚ 186Α/30.10.2018) με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».

31/10/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

30/10/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Εναρμόνιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων» έως 08 Νοεμβρίου 2018.

30/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ με θέμα: «Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα διατήρησης νέων θέσεων εργασίας» έως 12 Νοεμβρίου 2018.

30/10/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις» έως 15 Νοεμβρίου 2018.

30/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οι 29 πρώτες εντάξεις για έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 23 εκατ. ευρώ».

30/10/2018  

FIEC: Newsletter 30.10.2018.

30/10/2018   Ημερίδα των ΣΑΤΕ/ΣΕΠΑΚ/ΣΕΓΜ/ΣΠΜΕ/ΕΙΑ/ΕΕΑ με θέμα: «Η φορολογία ακινήτων, η ανάπτυξη και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών» στις 12 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
30/10/2018   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - 1o Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο TUFE 2018 με θέμα: «Economy, Society and Climate Change - The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Intrustry and Real Estate» συνδιοργανώνει το ΤΕΕ με Διεθνείς Οργανισμούς από 07-10 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα  (Ίδρυμα Ευγενίδου)- Πρόγραμμα - Δήλωση Συμμετοχής - Δελτίο Τύπου.
30/10/2018   Ενημερωτική Συνάντηση του ΣΕΒ για το Βιετνάμ στις 21/11/2018.
29/10/2018  

Απόφαση 59526/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

29/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Με κορυφαίους επιστήμονες και ομιλητές αύριο η ημερίδα του ΤΕΕ για τις Φυσικές Καταστροφές».

29/10/2018  

Εγκύκλιος 47/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες».

29/10/2018   Έκθεση ΟΟΣΑ με τίτλο: «Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption».
29/10/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων ν.4178».
26/10/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1194/2018 της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού».

26/10/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 8,1 εκατ. ευρώ σε Δήμους της χώρας».
26/10/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου kathimerini.gr με θέμα: «Διαφθορά και κακοδιαχείριση πίσω από τα χρέη του Δημοσίου».
26/10/2018  

Απόφαση οικ.54891/Δ1.18905 της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του πίνακα προσωπικού (Ε4) έως και τις 15 Νοεμβρίου 2018.

25/10/2018   Εγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027».
25/10/2018   Ενδιάμεση Έκθεση 2018 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
25/10/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΥΜΕ με θέμα: ««Πράσινο φως» για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε Ανατολική και Δυτική Αττική».
25/10/2018  

Εκδήλωση διαΝΕΟσις/ΕΙΜ-ΕΕΔΕ με θέμα: «Το παράδειγμα της Φινλανδίας: Πώς δημιούργησε μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία» στις 14 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη) - Δήλωση Συμμετοχής.

25/10/2018  

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του αεροδρομίου Κούκες στην Αλβανία. Καταληκτική ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2018.

25/10/2018  

Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Δομικών Υλικών και Συστημάτων BAU 2019 διοργανώνει το ΕΕΒΕ, 14-19 Iανουαρίου 2019 στο Μόναχο.

25/10/2018  

1o Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο TUFE 2018 με θέμα: «Economy, Society and Climate Change - The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Intrustry and Real Estate» συνδιοργανώνει το ΤΕΕ με Διεθνείς Οργανισμούς από 07-10 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα  (Ίδρυμα Ευγενίδου)- Πρόγραμμα - Δήλωση Συμμετοχής - Δελτίο Τύπου.

25/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Πόθεν έσχες: Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου».

25/10/2018  

Απόφαση ΔΕΔ 3617/2018 σχετικά με αποδοχή απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου τόκων συνδεδεμένων.

24/10/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 4,5 εκατ. ευρώ».
24/10/2018   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ.
24/10/2018  

Εκδήλωση διαΝΕΟσις/ΕΙΜ-ΕΕΔΕ με θέμα: «Η Πορτογαλία τα κατάφερε. Εμείς Μπορούμε;» στις 6 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ "Γ.Κοντογεώργης") - Πρόγραμμα - Δήλωση Συμμετοχής.

24/10/2018  

Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

24/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Ημερίδα: «Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη, Πολιτική Προστασία και Έργα Υποδομής»».

23/10/2018  

Απόφαση 179746/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολικών σταθμών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς και του πλαισίου συμμετοχής τους στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)».

23/10/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1188/2018 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62)».

23/10/2018   Επικαιροποιημένες συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τη Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.
23/10/2018  

Απόφαση 97720/ΕΥΘΥ 749 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε, ν. 4314/2014)».

23/10/2018  

Απόφαση 97724/ΕΥΘΥ 750 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020».

23/10/2018  

FIEC: Newsletter 23.10.2018.

23/10/2018  

Απόφαση 60327/3187/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 40399/29-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΑΑΠ 229)».

23/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες στο νότιο τμήμα, Λαμία – Ξυνιάδα, του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) - Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χρηματοδότηση του έργου μετά από επιτυχείς διαβουλεύσεις με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Επισπεύδονται οι διαπραγματεύσεις με την ΕΤΕπ για την χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος Γρεβενών – Εγνατίας».

23/10/2018  

Απόφαση ΔΕΔ 4237/2018 σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπεται δυνητικός τρόπος φορολογίας των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 περ. στ’ του ν. 4172 /2013 (αμειβόμενοι με μπλοκάκι).

23/10/2018  

Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒ στην Πολωνία στις 15-17/01/2019.

23/10/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Kuwait Infrastructure Summit (3-4.12.2018)».

22/10/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα: «Aδειοδότηση και Έλεγχος Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» έως 02 Νοεμβρίου 2018.

22/10/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1193/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)».

22/10/2018  

Ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα: «Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη, Πολιτική Προστασία και Έργα Υποδομής» στις 30 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα.

22/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. πλήρες μέλος του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM) - Κωνσταντίνος Μακέδος: «Θωρακίζουμε την αξιοπιστία μας. Πολλαπλασιάζουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Τεχνικού και Επιστημονικού κόσμου στην Ελλάδα»».

22/10/2018  

Επίσκεψη του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Αιγύπτου στην Αθήνα στις 29-30/10/2018 - Ενημερωτικό Υλικό.

19/10/2018   Ημερίδα ΣΑΤΕ: "Εμπειρία από την Εφαρμογή του Ν.4412/2016: Κρίσιμα Νομοθετικά Ζητήματα & Μεταρρυθμίσεις": Εισήγηση κ. Β. Καναρά με θέμα: «Ενωσιακές οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Η μεγάλη εικόνα».
19/10/2018  

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού του ΕΑΚΝ/ΑΚ για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

19/10/2018  

Οδηγός Επιχειρείν για την Αίγυπτο 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Καΐρου.

18/10/2018  

Ημερίδα ΣΑΤΕ: "Εμπειρία από την Εφαρμογή του Ν.4412/2016: Κρίσιμα Νομοθετικά Ζητήματα & Μεταρρυθμίσεις": Ομιλία κ. Κ. Μακέδου με θέμα: «Απαιτείται μία νέα κανονικότητα στον Κατασκευαστικό και Μελετητικό Κλάδο», Εισήγηση κ. Φ. Κατσίγιαννη (εκφωνηθείσα από την κ. Α. Πουλοπούλου και κ. Χ. Χαραλαμποπούλου) με θέμα: «Προδικαστική διαδικασία υπό τον Ν.4412/2016», Εισήγηση κας Π. Αλεξίου με θέμα: «Ενσωμάτωση των οδηγιών στην Ελλάδα», Εισήγηση κ. Κ. Καλέργη με θέμα: «Η ματιά των Μελετητών», Εισήγηση κ. Δ. Λουρίκα με θέμα: «Μητρώα Οικονομικών Φορέων υπό τον Ν.4412/2016», Εισήγηση κ. Α. Κοτσώνη με θέμα: «Προβλέψεις Προεδρικού Διατάγματος για το ΜΗΕΤΕ», Εισήγηση κ. Σ. Σταμόπουλου με θέμα: «ΜΗΕΕΔΕ: Αποθετήριο δικαιολογητικών ή διαβατήριο συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων», Εισήγηση κ. Α. Νίκα με θέμα: «ΑΧΠ: Θεσμικές προβλέψεις και όρια δράσης», Εισήγηση κ. Ι. Μπακογιάννη με θέμα: «Η πρόταση της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών».

18/10/2018  

Φόρουμ του ΑΕΕΕΑ με θέμα: «7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» στις 27-28 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

18/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «1,1 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

18/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Οι υπερβολικές εκπτώσεις μονοπώλησαν την ημερίδα του ΣΑΤΕ».

18/10/2018  

Δελτίο Τύπου της ΟΚΕ με θέμα: «Ενίσχυση της συνεργασίας της Ο.Κ.Ε. και της Βουλής αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής».

18/10/2018  

Δελτίο Τύπου της ΕΝΠΕ με θέμα: «Ταχείες διαδικασίες για τα δημόσια έργα και Δικαστήριο για απαλλοτριώσεις, πρότεινε ο Κ. Αγοραστός σε συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών».

18/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Κωνσταντίνος Μακέδος: «Απαιτείται μία νέα κανονικότητα στον Κατασκευαστικό και Mελετητικό Κλάδο».

18/10/2018  

Ετήσια Έκθεση 2017 για την κατάσταση της ινδικής οικονομίας και ανάπτυξη των οικ. & εμπ. σχέσεων Ελλάδας - Ινδίας  από το γραφείο ΟΕΥ Ν.Δελχί.

17/10/2018   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κ. Κρέτσου: Αύξηση κοινοτικών κονδυλίων για την Ελλάδα την περίοδο 2021-2027».
17/10/2018   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Κορυφαίοι Ομιλητές στο Athens Investment Forum 2018: Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη».
17/10/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

16/10/2018   Απόφαση ΦΕΚ 4509Β'/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικής απόφασης «Έγκριση καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214)».
16/10/2018   Απόφαση 56592/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».
16/10/2018   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «e-Άδειες: έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος – δηλώσεις Σταθάκη και Στασινού».
16/10/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 6,7 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση σχολείων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την ανάπτυξη της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων».
16/10/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Δυνατότητα νέας ρύθμισης οφειλών σε όσους έχουν απολέσει την αρχική».
16/10/2018  

FIEC: Newsletter 16.10.2018.

16/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΣΕΓΜ με θέμα: ««Ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων με ποιοτικά κριτήρια και όχι με τη χαμηλότερη τιμή ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτέλους, τι κάνουμε στη χώρα μας;».

16/10/2018  

Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.

16/10/2018   Επιστολή του Περ. Γραφείου ΣΑΤΕ Ηπείρου προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα: «Ένσταση κατά της Διακήρυξης Αριθ. 5/2018/Αρ. Πρωτ. 1035/21-9-2018 του Διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση και Λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2018».
15/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.4412/2016: Κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο το θέμα Εκδήλωσης του ΣΑΤΕ – Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7)» και το συνημμένο σε αυτό Πρόγραμμα.

15/10/2018  

Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 1759/2018 με θέμα: «Λογιστική Αντιμετώπιση Εξωκεφαλαιακών Εισφορών ΙΚΕ».

15/10/2018  

Έγγραφο Δ.ΑΣΦ./929/1206151 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4488/2017».

15/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης».

15/10/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων».

15/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες στην υποσαχάρια Αφρική στους κλάδους ενέργειας, τεχνολογίας και κατασκευών».

15/10/2018  

Επιστολή του ΟΛΠ με θέμα:  «Resume of the tender procedure for the award of contractor for the construction of the project: "South Passengers Port Extension (South Zone, Phase A)"».

12/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών σε Ανατολική και Δυτική Αττική, Δράμα, Κυκλάδες και Κοζάνη».

12/10/2018  

Εγκύκλιος 34/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές».

12/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «1,3 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση ζημιών από την κακοκαιρία».

12/10/2018  

Νόμος 4568/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις».

12/10/2018  

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχου στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. με τη συμμετοχή του Συμβουλίου των Προέδρων των Μελών της Ο.Κ.Ε. για την πορεία της Χώρας και την ενίσχυση της Δημοκρατίας (Δελτίο Τύπου, Φωτογραφικό Υλικό).

12/10/2018  

Νόμος 4568/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις».

12/10/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών»» έως 25 Οκτωβρίου 2018.

12/10/2018  

Newsletter του ΤΕΕ/ΤΚΜ τεύχος 166.

12/10/2018  

Δελτίο προκηρύξεων κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία.

11/10/2018  

Αποφάσεις 32-33-34 (ΦΕΚ 4492Β'/2018) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για τα όρια μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών και τις ειδικές υποεπιτροπές για την έγκριση συναλλαγών.

11/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Άρθρα Ετήσιος πίνακας προσωπικού».

11/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Κανονισμός Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Πιστούχων Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.».

11/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για εγγραφή μηχανικών στις ενημερωτικές εκδηλώσεις για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών».

11/10/2018   Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση 6ης Διεθνούς Έκθεσης "Maysan International Fair and Conference on Energy, Construction and Investment" στο Ιράκ (Maysan, 25-28/02/2019)».
11/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «2,6 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

11/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «1ο Διεθνές Συνέδριο «Καινοτόμος, Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» TMM_CH».

10/10/2018  

Εγκύκλιος 68535/2397/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)».

10/10/2018  

Ενημερωτική Εσπερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: «Ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση στους τομείς ενέργειας, κατασκευών και τεχνολογίας στην υποσαχάρια Αφρική» στις 17 Οκτωβρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη.

10/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Κωνσταντίνος Μακέδος: Μεγάλες Εκπτώσεις, το αυτοάνοσο νόσημα του Τεχνικού Κόσμου».

10/10/2018  

Ανακοίνωση της ΑΠΔΠΧ για τη μη λειτουργία της ιστοσελίδας της Αρχής από την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 έως το πρωί της Δευτέρας, 15 Οκτωβρίου.

10/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Άρθρα Οι αλλαγές στις Ε.Π.Ε (ν. 4541/2018) - 33 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε».

10/10/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: «Στασινός: 3+1 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα υποδομών».

09/10/2018  

Απόφαση 105778/2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου».

09/10/2018  

Εγκύκλιος 45/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων».

09/10/2018  

FIEC: Newsletter 09.10.2018.

09/10/2018  

24ωρη πανελλαδική απεργία προκηρύσσει ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ) για την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

09/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ».

09/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δείτε την εκδήλωση παρουσίασης της νέας ΤΟΤΕΕ Οδοφωτισμού σε βίντεο».

09/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «2,1 εκατ. ευρώ στον δήμο Μαραθώνα για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας των πληγέντων από την πυρκαγιά του Ιουλίου».

09/10/2018  

Διήμερο επενδυτικό συνέδριο της Α-ΕΝΕRGY με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας: Τοπική Ανάπτυξη, ΑΠΕ και Eπιχειρηματικότητα» στις 09 -10 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα - Πρόγραμμα - Δελτίο Τύπου.

09/10/2018  

Ψήφισμα ΔΣ ΣΕΓΜ για την απώλεια του Γιώργου Κάζου.

08/10/2018  

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του εργολήπτη και τέως Προέδρου του ΣΑΤΕ Χρήστου Γιόκαρη.

08/10/2018  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Τη Δευτέρα η εκδήλωση παρουσίασης της νέας ΤΟΤΕΕ Οδοφωτισμού».

08/10/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Εκδήλωση ΣΑΤΕ στην Αθήνα την Τετάρτη 17.10.2018 για την εμπειρία από την εφαρμογή του Ν.4412/2016 - Κρίσιμα νομοθετικά ζητήματα και μεταρρυθμίσεις στον κατασκευαστικό κλάδο».
08/10/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» έως 15 Οκτωβρίου 2018.
05/10/2018   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Ημερίδα του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εμπειρία από την Εφαρμογή του Ν.4412/2016: Κρίσιμα Νομοθετικά Ζητήματα & Μεταρρυθμίσεις» στις 17 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα.
05/10/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «1,2 εκατ. ευρώ στους δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Βόρειας Κυνουρίας, για την αποκατάσταση των καταστροφών από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα».
05/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «2,6 εκατ. ευρώ στους δήμους Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, Ιστιαίας Αιδηψού, Άργους Μυκηνών, Κυθήρων, Πόρου και Λοκρών, για την αποκατάσταση των καταστροφών από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα».

05/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον ν4495 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018».

05/10/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για την άμεση επιστροφή ΦΠΑ ή φόρου μέχρι 10.000 ευρώ και για την μεταβίβαση ακινήτου με οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ».
05/10/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1185/2018 της  ΑΑΔΕ με θέμα: «Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού».

05/10/2018  

Έγγραφο της  ΑΑΔΕ με θέμα: «Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994».

04/10/2018   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ - Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ  με θέμα: «e-Διακηρύξεις: Όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων με ένα κλικ» - Εγχειρίδιο Χρήσης - Είσοδος στην Εφαρμογή.
04/10/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε».
04/10/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «11 νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους - 31.500 εκ των θέσεων για νέους ανέργους».
04/10/2018   Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος): Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης έργου για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπευθύνου Ομάδας Έργου.
04/10/2018   Τεχνικό Σεμινάριο του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με θέμα: «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιρίων – Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών» στις 10 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα.
04/10/2018   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Εγκύκλιος 10/2018 του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α' 59)».
03/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ΜμΕ».

03/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση: Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για τον σχεδιασμό και κατασκευή πρότυπου τμήματος DIGI «έξυπνου» ξενοδοχείου, Τρίτη 16.10.2018».

03/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ««ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 8,5 εκατ. ευρώ».

03/10/2018  

Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

03/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «1,45 εκατ. ευρώ σε δήμους του ν. Κορινθίας για την αποκατάσταση των καταστροφών από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα».

03/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων επί ειδικών θεμάτων και για τις συμβάσεις έργων που υλοποιούνται ως ΣΔΙΤ με τροπολογία».

03/10/2018  

Έγγραφο του γραφείου ΟΕΥ Νέου Δελχί με θέμα: «5th Global Business Summit 2019, 22nd- 23rd February 2019, New Delhi».

03/10/2018  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στο Βιετνάμ, 8 - 14 Δεκεμβρίου 2018».

03/10/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

02/10/2018  

Φόρουμ των ΤΕΕ/Vertical Solutions SA με θέμα: «Athens Investment Forum 2018» στις 05 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

02/10/2018  

Ημερίδα της ΠΟΕΒΥ με θέμα: «Υαλοπίνακες ασφαλείας - Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων» στις 03 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα.

02/10/2018  

Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών».

02/10/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κατάθεση Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2019».

02/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Ε9: Ποια ακίνητα δεν γράφονται σε αυτό και δεν φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ».

02/10/2018  

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων» σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc): Παράρτημα Α (άνω των ορίων) - Παράρτημα Β (κάτω των ορίων) -  Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Μελετών (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων - Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Μελετών (χαμηλότερη τιμή), άνω των ορίων - Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Μελετών (βέλτιστη τιμή), κάτω των ορίων - Πρότυπο τεύχος διακήρυξης Μελετών (βέλτιστη τιμή), άνω των ορίων.

02/10/2018  

FIEC: Newsletter 02.10.2018.

02/10/2018  

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Επτά βήματα για τις επιχειρήσεις για να είστε έτοιμοι για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων».

02/10/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

02/10/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Σεπτέμβριος 2018 από το γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

01/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες για τα έτη 2015, 2016 και 2017».

01/10/2018  

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015), όπως ισχύει - Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις».

01/10/2018  

Νέες ερωτήσεις - απαντήσεις της ΙΓΔΙΧ  για  τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ.

01/10/2018  

Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Σεπτεμβρίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.

01/10/2018  

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ - Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παράταση προθεσμιών υποβολής αντίγραφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων».

01/10/2018  

Εγκύκλιος 65698/2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ».

01/10/2018  

Απόφαση ΦΕΚ 4315Β'/2018 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων».

01/10/2018  

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Διαθέσιμη η υποβολή Αρχικών / Τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝΦΙΑ Έτους 2018».

01/10/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1181/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”».

01/10/2018  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Δημοσιεύθηκε, με ελεύθερη πρόσβαση, η νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

01/10/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1176/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».

01/10/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Οκτωβρίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».

   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα 
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα N - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ. N      
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia