Τρίτη, 22 Μαΐου 2018
Αρχική σελίδαΑποστολή Σελίδας με e-mailΕκτύπωση ΣελίδαςΠροσθήκη στα Αγαπημένα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16


 
 
 

Ενδιαφέρουν

 
Αποκλειστική προσφορά της ADSIS προς Μέλη του ΣΑΤΕ (ΕΣΗΔΗΣ για τα δ.ε.)
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) -  Αρθ.118, Ν.4412/2016.
Εφαρμογή Ενημέρωσης Προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών
 
New
New Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 κ.α (Μητρώα, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)   Ασφαλιστικές & Φορολογικές
Εξελίξεις
 New

 Πρότυπα Τεύχη - ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ

Κρατήσεις  υπέρ τρίτων

Φορ/κές υποχ/σεις Μαΐου New   Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
Α.Ε.Π.Π. ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα New Ν.4412/16 ενημερωμένος  μέχρι τον Ν.4497/17-Επιμέλεια Νομ.Συμβούλου ΣΑΤΕ

 

 

Επικαιροποιήσεις

 
 
22/05/2018  

Επιλογή δημοσιευμάτων τύπου της 22.05.2018.

22/05/2018  

Ηλεκτρονική Ενημέρωση ΤΕΕ 21.05.2018.

21/05/2018   Εκδήλωση της ACE-Hellas με θέμα: «Όταν η καινοτομία συναντά την τεχνολογία» στις 31 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.
21/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό ΥΜΕ με θέμα: «Αναθεώρηση – Σοβαροί κίνδυνοι για τα έργα και τις επιχειρήσεις».
21/05/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με θέμα: «Νέα επιστολή για το διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».
21/05/2018   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης με θέμα: «Πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων Ουγγαρίας, έτους 2019».
21/05/2018   Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» έως 31 Μαΐου 2018.
21/05/2018   Απόφαση 50844 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί συγκρότησης και ορισμού μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους (Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016).
21/05/2018   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Μερική άσκηση δικαιωμάτων στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΕ».
21/05/2018   Επιστολή των κ.κ. Ζ. Αθουσάκη και Γ. Σμπώκου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Πρόταση θεμάτων για το Δ.Σ. της 23-05-2018».
21/05/2018   Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
21/05/2018   Ενημερωτική εκδήλωση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων του Ν.4409/2016» στις 22 Μαΐου 2018 στην Κοζάνη.
18/05/2018   Διεθνής Διαγωνισμός για Έργα Παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Τυνησία.
18/05/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Διαγωνισμοί/Αποτελέσματα Διαγωνισμών».

18/05/2018  

Επικαιροποίηση του τμήματος «Ενημέρωση Μελών/Αγγελίες».

18/05/2018  

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας προς τα μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.».

18/05/2018   Απόφαση 605314 του Διοικητή του ΕΦΚΑ με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας».
18/05/2018  

Απόφαση 20420 του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η-2η-3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018».

17/05/2018   ΑΑΔΕ: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το Εντυπο Ε2 και το Εντυπο Ε3.
17/05/2018   Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2018.
17/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 46 εκατ. ευρώ στους Δήμους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων».

17/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ Tμήμα Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση «Παρουσίαση του Ν.4495/2017 – Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»».

16/05/2018  

Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/Α32 του Υπουργού ΥΜΕ με θέμα: «Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το άρθρο 75 του ν. 4509/2017».

16/05/2018   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές».
16/05/2018   Νόμος 4537/2018 (ΦΕΚ 84Α/15.5.2018) με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
16/05/2018   Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας».
16/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Εργα υποδομών 883 εκατ. ευρώ με κοινοτικούς-εθνικούς πόρους».

15/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος II»: Εντάξεις Πράξεων ύψους 6,3 εκατ. ευρώ».

15/05/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1086/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».

15/05/2018  

FIEC: Newsletter 15.05.2018.

15/05/2018  

Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

15/05/2018   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ένταξή στον Διεθνή Οργανισμό Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)».
15/05/2018  

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «1) Πληθαίνουν τα κατεπείγοντα έργα του άρθρου 32. 2) Όροι, "ειδικοί όροι", "ειδικά έργα" και συνάδελφοι με "ειδικότητες". 3) Οι υπερβολικές εκπτώσεις και τα έργα: Μία απλή πρόταση».

15/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 4,9 εκατ. ευρώ σε Δήμους για την εξόφληση υποχρεώσεων».

15/05/2018   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.
15/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενισχύσεις 18 εκατ. ευρώ σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους».

14/05/2018  

Προκήρυξη διαγωνισμoύ για την κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης στο Ισραήλ. Καταληκτική ημερομηνία: 03 Σεπτεμβρίου 2018.

14/05/2018  

Ενημερωτικά Δελτία 22.03-23.04.2018 και 23.04-11.05.2018 γραφείου ΟΕΥ Μόσχας.

11/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την  Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «Διαδικασίες Ανάθεσης έργων στην Περιφέρεια Αττικής».

11/05/2018  

Εγκύκλιος 23/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές».

11/05/2018  

Πρόσκληση της μελετητικής εταιρείας ΔΟΜΗ ΑΕ σε εσπερίδα με θέμα: «Αξιοποίηση της γνώσης για την αειφορία των συμμίκτων γεφυρών σε δομημένο περιβάλλον» στις 06 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

11/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017».

11/05/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 400 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για στοχευμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης» - Πρόσκληση για την Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης - Πρόσκληση για την Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων - Ενδιαφέρουσα παρουσίαση του Πρόεδρου του ΤΠ&Δ στο forum A -energy της 29/3/18.

11/05/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με θέμα: «Διαγωνισμός για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.».

10/05/2018  

Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1587/2018) της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. οικ/61662/3406/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄, 4413) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μεταβίβαση περιουσίας του τέως Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)». - Βλέπε την από 05.01.2017 Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/05/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Ο κατασκευαστικός τομέας στη Σερβία».

10/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΣΕΓΜ με θέμα: «Αίτηση ακύρωσης της Απόφασης ορισμού της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ».

10/05/2018  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής  με θέμα: «Με ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης στη Μάνδρα Αττικής» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

10/05/2018  

Περιμένουμε απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Γ. Βλάχου στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (10-05-2018) σε συνέχεια Επιστολής του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής.

10/05/2018  

Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών».

10/05/2018  

ΕΦΚΑ: Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2018 και ειδοποιητηρίων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών.

08/05/2018   FIEC: Newsletter 08.05.2018
08/05/2018   Ενημερωτική Εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Οι Κρατικές Προμήθειες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις» στις 14 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.
08/05/2018   Έκθεση Α' τριμήνου 2018 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.
08/05/2018  

Πανελλαδική 3ωρη στάση εργασίας στις 11 Μαΐου 2018 προκήρυξε ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ).

07/05/2018   Επιχειρηματική Αποστολή του ΕΕΒΕ στην Λατινική Αμερική (Αργεντινή, Χιλή, Περού) στις 03-09 Ιουνίου 2018.
07/05/2018   Απόφαση (ΦΕΚ Α.Π.Π. 77/2018) της Επιτροπής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Λιμένων με θέμα: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Θεσσαλονίκης».
07/05/2018   Οικονομική Ανάλυση της Eurobank με θέμα: «Ενέργεια, Logistics, Τουρισμός: Προοπτικές των Κλάδων, Επενδυτικά Σχέδια σε Εξέλιξη και Συνεισφορά τους στο ΑΕΠ».
07/05/2018   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά βεβαίωσης ασφάλισης Μηχανικών – Μελών Τ.Ε.Ε.».
07/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Στα 5,3 δισ. µειώθηκε το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών».

07/05/2018  

Απόφαση 321/2017 Διοικητικού Εφετείου για την παραγραφή και ευθύνη αποχωρήσαντος εταίρου ΟΕ.

07/05/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

07/05/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Απρίλιος 2018 από το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.

04/05/2018   Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ.
04/05/2018   Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3». - Οδηγός συμπλήρωσης.
03/05/2018  

Έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Χορήγηση άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02)».

03/05/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «ECERTIS: Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών των δημοσίων συμβάσεων». - Σχετικό έγγραφο της Αρχής.

03/05/2018  

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.

03/05/2018  

Συνέδριο των ypodomes.com / metaforespress.gr με θέμα: «2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών» στις  15-16 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

03/05/2018  

Πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων.

03/05/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Μελλοντικά επενδυτικά σχέδια Οργανισμού Λιμένος Μαριούπολης».

03/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων».

03/05/2018  

OECD: Economic Survey of Greece 2018.

03/05/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Συνεχίζεται με 6.110 θέσεις παιδιών το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, για ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ».

03/05/2018  

Επιχειρηματική Αποστολή του ΣΕΒ στην Σεούλ στις 20-22 Ιουνίου 2018.

03/05/2018  

Συνέδριο της SBC Greece με θέμα: «Annual Sustainability Conference 2018 » στις 19 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

03/05/2018   Μηνιαίο Δελτίο επιχειρηματικών πληροφοριών Απριλίου 2018 «Γνους Πράττε» της Διεύθυνσης  Β8 του ΥΠΕΞ.
03/05/2018   Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τήρηση βιβλίων» υποχρεωτικά από 01.01.2020.
02/05/2018  

Συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος με θέμα: «Managing the Supply Chain» στις 04-05 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

02/05/2018  

FIEC: Newsletter 02.05.2018.

02/05/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1076/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)».

02/05/2018  

Praktiker Hellas: Πρόσκληση προς τα Μέλη του ΣΑΤΕ, Ενημερωτικό-Στοιχεία επικοινωνίας.

02/05/2018  

Εγχειρίδιο του EUBIM Taskgroup για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα.

02/05/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Μαΐου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».

30/04/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Αδιαφανείς και αναποτελεσματικές διαδικασίες σε δημοπρατήσεις έργων της Περιφέρειας Αττικής: Α) Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.435.483 € Β) Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής πρ. 4.838.190 € Γ) Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)" πρ. 19,75 εκ. €».

30/04/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Αποκορώνου Χανίων με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)».

30/04/2018  

Δημόσια Διαβούλευση του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»» έως 14 Μαΐου 2018.

30/04/2018  

Απόφαση 353/2018 του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση καταβολής εισφορών Μαρτίου 2018 των μη μισθωτών ασφαλισμένων».

27/04/2018  

Συνέδριο της AACE International με θέμα: «1st International AACE Greek Conference» στις 10 Μαΐου 2018 στην Αθήνα.

27/04/2018  

Έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων».

27/04/2018  

Εγκύκλιος 21/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων».

27/04/2018   Απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Απευθείας ανάθεση έργου "Εργασίες επισκευής φθορών και ζημιών Βίλας Ζωγράφου"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
27/04/2018   Απάντηση του Δήμου Κορυδαλλού με θέμα: «Διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
27/04/2018  

Επικαιροποίηση της Εφαρμογής ενημέρωσης των προσκλήσεων των Αναθετουσών Αρχών / Φορέων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους εργοληπτών για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

27/04/2018   Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών».
26/04/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την Περιφέρεια Αττικής με θέμα: «"Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών στο τμήμα Μάνδρα - Οινόη (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+085,61) & αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000)" προϋπολογισμού 19,75 εκ. €».

26/04/2018  

European Construction Sector Observatory: Updated  country fact sheets and next events. - Greece Country factsheet.

26/04/2018  

ΕΕΤ: Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Q&As) για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

26/04/2018  

Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής».

26/04/2018  

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: ««Πάγωμα» των αναδρομικών εισφορών των μηχανικών ζητά το ΤΕΕ από τον ΕΦΚΑ, ενόψει της απόφασης του Συμβούλιου της Επικρατείας».

26/04/2018  

Εγκύκλιος 06/2018 του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.)».

25/04/2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΣΑΤΕ.
25/04/2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση σε σώμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ.
25/04/2018  

Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Απάντηση σε έγγραφό σας σχετικά με αυθαίρετους όρους στην Διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο: "Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής - Προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με ΦΠΑ"» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

24/04/2018  

Εγκύκλιος 07/2018 του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α' 59)».

24/04/2018  

Συνέδριο των Energy & Sustainability Club / MBA International ΟΠΑ με θέμα: «Καινοτομία και Επενδύσεις προς μια Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση» στις 25 Απριλίου 2018 στην Αθήνα.

24/04/2018  

FIEC: Newsletter 24.04.2018.

24/04/2018  

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 - Εισφορές Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων».

23/04/2018  

Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.

23/04/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο».

23/04/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ».

23/04/2018  

Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με θέμα: «Στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα» στις 03 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

20/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κορυδαλλού  με θέμα: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ), Εκτιμώμενης αξίας 4.590.000,00 Ευρώ, (συμπ. Φ.Π.Α.)».
20/04/2018   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)». - Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2017.
20/04/2018  

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

20/04/2018   Ανακοίνωση του ΣΕΠΕ για αδυναμία λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω τεχνικού προβλήματος.
20/04/2018   Σχέδιο Νόμου του Υπ.Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».
20/04/2018   Δελτίο Τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Η Σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ανανέωση της τετραετούς θητείας του Προέδρου, Κ. Μακέδου».
20/04/2018   Ενημερωτική Εκδήλωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Η οικονομία του Ουζμπεκιστάν» στις 26 Απριλίου 2018.
20/04/2018   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με την οποία παρακαλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ταμείου όπως, προς επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, ενημερώσουν εγγράφως το αρμόδιο τμήμα για τη διεύθυνση στην οποία διαμένουν ή/και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
20/04/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1075/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017».

20/04/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1065/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει».

18/04/2018  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου από τον Η/Υ του γραφείου σας».

18/04/2018  

Απόφαση ΠΟΛ 1068/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή».

18/04/2018  

Ανακοίνωση του ΣτΕ με θέμα: «Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)», η οποία αφορά προσφυγή μηχανικών ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ για εισφορές δεύτερου εξαμήνου έτους 2012 (αρ. 44 ν. 3986/2011).

17/04/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1072/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017».

17/04/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης διαχειριστών και εταίρων για ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ». - Εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/619/15.

17/04/2018  

Απάντηση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με θέμα: «Σχετικά με την απαίτηση πτυχίου για έργα κατηγορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού Α2 τάξης στο έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ), προϋπ. 4.870.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.» σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.

17/04/2018  

Επίσκεψη του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο νέο κτιριακό συγκρότημα της Κοβενταρείου δημοτικής βιβλιοθήκης και του μουσείου βιβλιοθήκης Κοζάνης την Τετάρτη 18/4/2018 και ώρα 18.00.

17/04/2018  

Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Νέο έντυπο Ε3».

17/04/2018  

FIEC: Newsletter 17.04.2018.

16/04/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς».

16/04/2018  

Εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/619/15 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών».

16/04/2018  

Επιχειρηματική Αποστολή του ΕΒΕΑ στη Ρουμανία στις 23-25 Μαΐου 2018.

16/04/2018  

Πρόσκληση του ΑΕΕΕΑ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στην Ανοικοδόμηση του Ιράκ - Νέα προθεσμία.

16/04/2018  

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1069/2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017».

13/04/2018  

Επιχειρηματική Αποστολή του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Κατάρ στις 6-8 Μαΐου στο Κατάρ.

13/04/2018  

Έγγραφο του Υπ. ΥΜΕ με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων επί διαφορών, κατά την εκτέλεση έργου».

13/04/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Υποχρεωτική διαδικτυακή υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς στη Λετονία από 1/4/2018».

13/04/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Οικοδομικές επιχειρήσεις: Τα ιδιαίτερα φορολογικά τους προβλήματα».

12/04/2018  

Πράξη 166/2018 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κωλύεται η υπογραφή σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση και Αποκατάσταση Βλαβών από τις Φυσικές Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου - Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση (Αποκατάσταση λειτουργικών Βαθών) Διαύλων Ανατολικής Κλεισόβας και Λιμένα Μεσολογγίου"» λόγω της μη νόμιμης εισαγωγής επιπλέον όρου στη διακήρυξη χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ, δικαιώνοντας πλήρως τη θέση του ΣΑΤΕ που είχε εκφραστεί στην από 7/12/2017 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.

12/04/2018   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Κεφάλαια ύψους 20 δισ. ευρώ στη διάθεση των επιχειρήσεων».
12/04/2018   Απόφαση ΦΕΚ 1001 Β'/2018 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017».
12/04/2018   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις - Τι προβλέπει αναλυτικά».
12/04/2018   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου michanikos.gr με θέμα: «Ανοίγει την άνοιξη το «εξοικονομώ ΜΜΕ» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
12/04/2018   Υπενθυμίζουμε στα Μέλη του Συνδέσμου την από 01.03.2017 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο ΣΑΤΕ και εκπρόσωποι όλων των κατηγοριών Μελών του - Τακτικά, Ειδικά και Αρωγά - κατά του ασφαλιστικού νόμου»  και την αναφερόμενη σε αυτή Αίτηση Ακυρώσεως (Καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ: 01.03.2017).
12/04/2018   Απόφαση του Υπουργού ΥΜΕ με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.)».
12/04/2018  

Έγγραφο της Δ/νσης Β8 του ΥΠΕΞ με θέμα: «4ο Επιχειρηματικό Φόρουμ ΕΕ-Αζερμπαιτζάν (Μπακού, 4 & 5 Ιουνίου 2018)».

11/04/2018   Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Εξελέγη πρόεδρος ο Γεώργιος Βλάχος - Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης Μαρτίου 2018».
11/04/2018  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Παράβολα του Ν.4409/2016».

11/04/2018  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με θέμα: «Έναρξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας"».

11/04/2018  

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας διαδικασίας Διαβούλευσης επί των όρων των υπό έκδοση προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ' εφαρμογή του αρ. 50 του ν. 4412/2016».

11/04/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αυθαίρετοι όροι στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού για το έργο: "Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής", Προϋπολογισμού 6.000.000,00€ με ΦΠΑ».

11/04/2018  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τους Δήμους Θερμαϊκού και Θάσου με θέμα: «Απάντηση στην υπ’αριθμ. 4243/20.3.2018 επιστολή σας».

11/04/2018  

Προσφυγές ΣΑΤΕ ενώπιον: α) της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, β) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής να αποκλείσει από την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

11/04/2018  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πράξη 151/2018 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία για έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατ. € οι πρόσθετοι όροι που απαιτήθηκαν κρίθηκαν δυσανάλογοι δικαιώνοντας πλήρως τη θέση του ΣΑΤΕ αλλά και του νομικού συμβούλου κ. Στ.Σταμόπουλου. Στην πράξη αναφέρεται ότι η επίκληση εμπειρίας συνιστά δικαίωμα των διαγωνιζόμενων και όχι βάση υπέρ της αναθέτουσας αρχής ώστε να προσθέτει ειδικούς όρους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ενώ σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ κλήθηκαν τύποις να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

11/04/2018  

FIEC: Newsletter 10.04.2018.

10/04/2018  

FIEC: Newsletter 03.04.2018.

05/04/2018   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με θέμα: «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου - Υγειονομείου (Κερατσινίου), Εκτιμώμενης αξίας 4.870.000,00 Ευρώ, (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)».
05/04/2018   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Παράταση για τα αναδρομικά Β εξαμήνου 2012 από τον ΕΦΚΑ» έως τις 30.04.2018.
05/04/2018   Παρουσίαση  Τεχνικού Συμβούλου ΣΑΤΕ στο 18o Συνέδριο Σκυροδέματος  (Αθήνα, 29-31 Μαρτίου 2018).
04/04/2018   Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2018 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018.
03/04/2018   Απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με θέμα: «Διορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)».
03/04/2018  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4530/2018 με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 107 παρ. 4 του οποίου ικανοποιείται το αίτημα του ΣΑΤΕ για πρόβλεψη παράτασης ισχύος των υφιστάμενων βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ  που είχε υποβάλει με την από 07-03-2018 Επιστολή του. (Βλ. και σχετική καταχώρηση της 30.03.2018). Επίσης ικανοποιείται και έτερο αίτημα του ΣΑΤΕ περί του χρόνου υποβολής των οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύουν τις εκθέσεις δραστηριότητας.

03/04/2018   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΑΤΕ 28-3-2018 - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
03/04/2018   Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ με θέμα: «Παράταση υποβολής καταστάσεων ΜΥΦ» μέχρι και την Πέμπτη 05 Απριλίου 2018.
02/04/2018   Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Αιγύπτου.
02/04/2018  

Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Σηµαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις µηνός Απριλίου 2018» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων».

02/04/2018   Ενημερωτικό Δελτίο επισκόπησης οικονομικών εμπορικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την πΓΔΜ  από το γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων.
   

περισσότερες επικαιροποιήσεις  >>

Πληροφοριακό Υλικό

 
 
 

 

 

Χάρτης Ιστότοπου - Άμεση Πρόσβαση

 
 
    Παρουσίαση Ενημέρωση Μελών Τομείς Δράσης Αλληλογραφία
    - Ποιοι είμαστε

- Ανακοινώσεις

- Γενικές Συνελεύσεις - ΥΠΥΜΕΔΙ
    - Διοικητικό Συμβούλιο - Γνωμοδοτήσεις - Διοικητικά Συμβούλια - ΥΠΟΙΚ-ΥΠΟΙΑΝ
    - Λοιπά Όργανα - Εργασιακά/Σ.Σ.Ε. - Εκπροσωπήσεις - ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΙΚΑ
    - Περιφερειακά Γραφεία - Ασφαλιστικά - Συντονιστική - Δημοπρασίες
- Συνεργάτες - Bήμα Μελών - Ενοποίηση - Ειδικά Συστήματα 
    - Καταστατικό - Αγγελίες - Συνεργασίες - Λοιπά Θέματα
    - Φωτογραφίες - Ασφάλεια & Υγεία - Συναντήσεις  
           
    Διαγωνισμοί ΕΤΕΠ, Τιμολόγια & ΣΑ Ο Τύπος γράφει... Εκδηλώσεις
    - Διακηρύξεις/ΑΚΕΠ - ΕΤΕΠ - Ημερήσιος Τύπος N - Συνέδρια
    - Διακηρύξεις/ΚαπαTel - Αναλυτικά Τιμολόγια - Περιοδικός Τύπος - Ημερίδες
- Διακηρύξεις/Διεθνείς - Συντελεστές Αναθεώρησης - Άρθρα & Συνεντεύξεις - Εκθέσεις
    - Αποτελέσματα - Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. - Δελτία Τύπου ΣΑΤΕ - Σεμινάρια
    - Συμβάσεις Έργων - Ενιαία Τιμολόγια - Δελτία Τύπου Φορέων - Λοιπές Εκδηλώσεις
    - Χρηματοδοτήσεις Έργων      
    - Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατ.       
           
    Έντυπα &Υποδείγματα Συνδέσεις Νομοθεσία Εκδόσεις
    - Έντυπα ΣΑΤΕ - Κυβέρνηση - Χρονολογική Αναζήτηση - Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΕΠ - Δημόσιοι Φορείς - Σύνθετη Αναζήτηση - Λοιπές Εκδόσεις
    - Έντυπα ΜΕΚ - Ιδιωτικοί Φορείς    
    - Έντυπα ΤΣΜΕΔΕ - Διεθνείς Οργανισμοί Μέλη Επικοινωνία
    - Έντυπα ΤΠΕΔΕ - Ευρ. Εργολ. Οργανώσεις - Αλφαβητική Αναζήτηση - Κεντρικά Γραφεία
    - Έντυπα ΙΚΑ   - Σύνθετη Αναζήτηση - Περιφερειακά Γραφεία
    - Έντυπα ΥΠΟΙΚ      

created by Optimedia