Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Αγγελίες Μελών
 

Α/Α: 71/2024
Από κατασκευαστική εταιρεία, που έχει έδρα στον Ν. Έβρου με γραφείο και εργοτάξιο στην Αλεξανδρούπολη, ζητείται για μόνιμη συνεργασία Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ με εμπειρία στην κατασκευή υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gioanat@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551026912
(Καταχωρήθηκε στις 1
7/04/2024)


Α/Α: 70/2024
Κατασκευαστική εταιρεία ζητεί νέος/α μηχανικό με 3ετή εμπειρία για εργοτάξιο στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretariat@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2024)


Α/Α: 69/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου.
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2024)


Α/Α: 68/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων,  ζητά Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για την στελέχωση για την στελέχωση του τμήματος δημοσίων έργων, πλήρους απασχόλησης. Η θέση αφορά την υποστήριξη από έδρας των εργοταξίων.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ.
- Γνώση στη σύνταξη λογαριασμών δημοσίων έργων.
- Γνώση στη σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΝΜΕ κτλπ.
- Γνώση στην αλληλογραφία δημοσίων έργων.
- Γνώση διαδικασιών Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2024)


Α/Α: 67/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Μηχανικό με εμπειρία έως 3 έτη για την στελέχωση των έργων της.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2024)


Α/Α: 66/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και
ιδιωτικών έργων, ζητά Στέλεχος Διοικητικού Τμήματος 
- Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ)
- Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5 ετών
- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Office εργαλείων
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βιογραφικά στo: hr@adconstructions.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/04/2024)


Α/Α: 65/2024
Κατασκευαστική εταιρεία ζητεί Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία σε έργα οδοποιίας για εργοτάξιο στην Χίο.
Αποστολή βιογραφικών στο secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/04/2024)


Α/Α: 64/2024
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ με εμπειρία σε επίβλεψη και διαχείριση υδραυλικών έργων, και ειδικότερα σε έργα αποχέτευσης ακαθάρτων, ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, για μόνιμη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2024)


Α/Α: 63/2024
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναζητά για το Υποκατάστημα Αθήνας στη Μεταμόρφωση Αττικής, στέλεχος με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού με αντικείμενο εργασίας τη διαχείριση δημοσίων έργων προϋπολογισμού 5-10 εκ. ευρώ.
Κύριες αρμοδιότητες:
-
Οργάνωση, διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση έργου.
- Συντονισμός και επίβλεψη εργασιών.
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού (Πανεπιστημιακής ή Τεχνικής Σχολής)
- Τουλάχιστον επταετής προϋπηρεσία σε θέση διαχείρισης τεχνικού έργου.
- Κατ’ ελάχιστον πενταετής εμπειρία σε έργα Οδοποιίας (ασφαλτικά, αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κλπ).
- Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας.
- Δυνατότητα μετακινήσεων στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων.
Παροχές:
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
- Εταιρικό όχημα.
- Εταιρικό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής.
 

Ο Συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας στη Μεταμόρφωση Αττικής αλλά και μέσω της φυσικής παρουσίας του Διαχειριστή στο πεδίο εκτέλεσης του έργου όσες ημέρες κρίνεται απαραίτητο.

Αποστολή Βιογραφικών: social@dionsa.com

Τηλ επικοινωνίας: 211-0010101

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2024)


Α/Α: 62/2024
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2024)


Α/Α: 61/2024
H τεχνική εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. αναζητεί Βοηθό Λογιστή/Junior Accountant για μόνιμη απασχόληση στο πλαίσιο ενίσχυσης του λογιστηρίου της.

Αρμοδιότητες θέσης:

- - Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης (παραστατικά δαπανών, εισπράξεων, πληρωμών κτλ)

- - Παρακολούθηση και διαχείριση ηλεκτρονικών βιβλίων MyData

- - Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών & εγγράφων

Απαιτούμενα Προσόντα:

- - ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής Επιστήμης

- - Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση σε εταιρεία με βιβλία Γ΄ κατηγορίας

- - Άριστη γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων λογισμικού οικονομικών εφαρμογών (ειδικά στο PYLON της Εpsilon-Νet)

- - Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε προγράμματα μισθοδοσίας της Epsilon-Νet

- - Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και υψηλή εξοικείωση με προγράμματα υπολογιστή MS Office κυρίως excel

- - Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Αποστολή βιογραφικών στο kokkinosatee@kokkinosatee.gr με αναγραφή του Κωδ. JA-GR2024

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 24620-28549, 24620-28201

(Καταχωρήθηκε στις 09/04/2024)


Α/Α: 60/2024
Κατασκευαστική εταιρεία ζητεί μηχανικό με 10ετή εμπειρία στην Διαχείριση Συμβάσεων Δημοσίων έργων (Σύνταξη Λογαριασμών, ΑΠΕ, επιμετρήσεων, κλπ.).
Αποστολή βιογραφικών στο secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/04/2024)


Α/Α: 59/2024
Κατασκευαστική εταιρεία ζητεί νέο μηχανικό για το τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων Δημοσίων έργων (Σύνταξη Λογαριασμών, ΑΠΕ, επιμετρήσεων, κλπ.).
Αποστολή βιογραφικών στο secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/04/2024)


Α/Α: 58/2024
Τεχνική εταιρεία στην Καλλιθέα Αττικής, ζητά απόφοιτο ηλεκτρολογικής σχολής για συντήρηση καταστημάτων για πλήρες ωράριο.
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο τεχνικής σχολής ηλεκτρολόγου.
Άδεια μηχανής.
Γνώση αγγλικών.
Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία.
Αποστολή βιογραφικών στο mail@teas.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/04/2024)


Α/Α: 57/2024
Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/ΤΕ, πλήρους απασχόλησης, για εργασίες πεδίου σε τεχνικά έργα στην Βόρεια Εύβοια.
Αρμοδιότητες:
-Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων του εργοταξίου
-Καθημερινή παρακολούθηση εργοταξίου
-Σχεδιασμός και τήρηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών
-Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη του έργου και μεταβίβαση – γνωστοποίηση των δεδομένων στα αντίστοιχα τμήματα της εταιρίας
Απαραίτητα Προσόντα:
· Γνώσεις Office (Word, Εxcel) και AutoCAD
· Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
· Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dominant899@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/03/2024)


Α/Α: 56/2024
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ με εμπειρία σε επίβλεψη και διαχείριση υδραυλικών έργων, και ειδικότερα σε έργα αποχέτευσης ακαθάρτων, ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, για μόνιμη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2024)


Α/Α: 55/2024
Κατασκευαστική εταιρεία ζητεί εργοδηγό με εμπειρία σε έργα οδοποιίας για εργοτάξιο στην Χίο.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretariat@themeli.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 19/03/2024)


Α/Α: 54/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Στέλεχος Διοικητικού Τμήματος
• Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ)
• Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5 ετών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Office εργαλείων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 19/03/2024)


Α/Α: 53/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Μηχανικό με εμπειρία έως 3 έτη για την στελέχωση των έργων της.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr.

Τηλ επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 19/03/2024)


Α/Α: 52/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για την στελέχωση για την στελέχωση του τμήματος δημοσίων έργων, πλήρους απασχόλησής. Η θέση αφορά την υποστήριξη από έδρας των εργοταξίων.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ.
• Γνώση στη σύνταξη λογαριασμών δημοσίων έργων.
• Γνώση στη σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΝΜΕ κτλπ.
• Γνώση στην αλληλογραφία δημοσίων έργων.
• Γνώση διαδικασιών Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr.

Τηλ επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 19/03/2024)


Α/Α: 51/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου.
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr.

Τηλ επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 19/03/2024)


Α/Α: 50/2024
Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με καλή γνώση AutoCAD.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2024)


Α/Α: 49/2024
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναζητά για τα εργοτάξιά της εντός Αττικής, στέλεχος με ειδικότητα Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
Κύριες αρμοδιότητες:
Συμμετοχή στο Συντονισμό και την επίβλεψη εργασιών πεδίου, οι οποίες συνήθως είναι:

Κατασκευές μικρής κλίμακας από σκυρόδεμα,
Εργασίες τοποθέτησης/συντήρησης περιφράξεων,
Εργασίες τοποθέτησης/συντήρησης πινακίδων σήμανσης,
Διαγραμμίσεις οδών,
Εργασίες συντήρησης/βαφής στοιχείων σκυροδέματος,
Εργασίες συντήρησης και κατασκευής δικτύου άρδευσης.
Συμμετοχή στη διαχείριση του προσωπικού του εργοταξίου.
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα Οδοποιίας (ασφαλτικά, αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κλπ).
Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας.
Δυνατότητα μετακινήσεων στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων.
Παροχές:
Η εταιρία παρέχει ένα μόνιμο και σταθερό περιβάλλον εργασίας για του εργαζομένους της με δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης. Η αμοιβή του υποψηφίου θα είναι ανάλογη της προϋπηρεσίας του στο αντικείμενο.
 

Αποστολή Βιογραφικών: social@dionsa.com

Τηλ επικοινωνίας: 211-0010101

(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2024)


Α/Α: 48/2024
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση έργων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για πλήρη απασχόληση:
Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2024)


Α/Α: 47/2024
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά για τη στελέχωση της, έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για θέση γραφείου πλήρους απασχόλησης.
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ
• Άριστη γνώση Microsoft office
• Καλή γνώση Autocad
• Γνώση και σύνταξη Λογαριασμών- Πιστοποιήσεων
• Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
• Σύνταξη συμφωνητικών
• Σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες,
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
Προαιρετικά προσόντα:
- Γνώση αγγλικών
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/03/2024)


Α/Α: 46/2024
Από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται έμπειρος εργοδηγός για παρακολούθηση κτιριακού δημόσιου έργου στην Βούλα.
Aποστολή βιογραφικών στο info@bm-urban.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2024)


Α/Α: 45/2024
Από κατασκευαστική εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστή με εμπειρία σε καταχώρηση τιμολογίων.
Aποστολή βιογραφικών στο info@bm-urban.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2024)


Α/Α: 44/2024
Tεχνική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για έργα αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/03/2024)


Α/Α: 43/2024
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2024)


Α/Α: 42/2024
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office,προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2024)


Α/Α: 41/2024
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/03/2024)


Α/Α: 40/2024
Η GDM Assets, με έδρα στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με 8-10 χρόνια προϋπηρεσία, Υπεύθυνο Εργοταξίου, αναφερόμενος/η στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα
Ελάχιστη προϋπηρεσία 8-10 έτη σε δημόσια έργα ή μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά κτιριακά έργα, με γνώση των απαραίτητων διαδικασιών και αλληλογραφίας του έργου (επιμετρήσεων, αναλύσεις τιμών, σύνταξη ΑΠΕ σε δημόσια έργα, κ.λπ.).
Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office), MS Project, AutoCAD, Αγγλικής γλώσσας.
Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας.
Αναλυτική σκέψη.
Καθήκοντα
Παρακολούθηση και συντονισμός των εργασιών κατασκευής του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
Παρακολούθηση και συντονισμός της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων.
Παρακολούθηση, σύνταξη προσφορών του έργου και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας του έργου.
Παρακολούθηση και συντονισμός της έγκαιρης παραλαβής των υλικών από τους προμηθευτές.
Προετοιμασία των εγγράφων του έργου (μηνιαίες πιστοποιήσεις, εκθέσεις προόδου έργου,
επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, επιστολές ενημέρωσης και διεκδίκησης συμπληρωματικών
συμβάσεων ή πρόσθετων εργασιών).
Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου, της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού.
Συμμετοχή σε σύνταξη μελετών για επενδυτικές πρωτοβουλίες της εταιρίας (π.χ., αναπτυξιακοί νόμοι, ΕΣΠΑ, ιδιωτικές οικοδομές).
Παροχές
Προοπτικές ανέλιξης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου.
Άριστο περιβάλλον εργασίας.
Ανταγωνιστικός σταθερός μηνιαίος μισθός και ιδιωτική ασφάλιση.
Εταιρικό τηλέφωνο.
Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος και ετήσιο μπόνους (μετά την πάροδο του πρώτου έτους πρόσληψης) σε περίπτωση κερδοφορίας της εταιρίας.
Αποστολή βιογραφικών:
info@gdmassets.gr

(Καταχωρήθηκε στις 07/03/2024)


Α/Α: 39/2024
Ζητείται Τοπογράφος ή Πολιτικός Μηχανικός, πλήρους απασχόλησης, με κατ’ ελάχιστον 5ετή
εμπειρία σε τεχνικά έργα και εργοτάξια, για εργασίες πεδίου και γραφείου που αφορούν έργα οδοποιίας και υποδομών. Περιοχή: Νομός Μεσσηνίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ap-maragakis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27230-23709

(Καταχωρήθηκε στις 06/03/2024)


Α/Α: 38/2024
Από Τεχνική Εταιρία με έδρα την Κασσανδρεία Χαλκιδικής, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για εργασίες πεδίου και γραφείου που αφορούν υδραυλικό τομέα.

Αρμοδιότητες του υποψήφιου:

· Υποστήριξη στον project manager

· Σύνταξη αναφορών έργου

· Επεξεργασία δεδομένων

· Σχεδιασμός χαρτών σε AutoCAD

· Επίβλεψη συνεργείων στο πεδίο

Απαραίτητα Προσόντα:

· Άριστες γνώσεις Office (Word, Εxcel) και AutoCAD

· Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@technikat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 06/03/2024)


Α/Α: 37/2024
Από την ανώνυμη τεχνική εταιρεία «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοίκηση, η επίβλεψη και η διαχείριση των μηχανολογικών εργασιών βιομηχανικών-υδραυλικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Απαιτείται άριστη γνώση Η/Υ (autocad, microsoft office) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Θέση πλήρους απασχόλησης με προοπτική εξέλιξης σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον συνεργασίας και συνεχούς εκπαίδευσης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2024)


Α/Α: 36/2024
Ζητείται για μόνιμη συνεργασία, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από Ανώνυμη Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στα δημόσια έργα (σύνταξη Επιμετρήσεων, Λογαριασμών, Τοπογραφικών αποτυπώσεων, διεκπεραίωση εγγράφων) με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel /Word).

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com  

τηλέφωνα επικοινωνίας: 28210-44259 / 6977980052

(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2024)


Α/Α: 35/2024
Ζητείται για μόνιμη συνεργασία, Εργοταξιάρχης Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ από Ανώνυμη Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τα Χανιά, με εμπειρία στην επίβλεψη δημοσίων έργων και στη κτιριακή κατασκευή.

Οι αρμοδιότητες θα είναι οι ακόλουθες:

Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων του εργοταξίου
Καθημερινή παρακολούθηση εργοταξίου
Σχεδιασμός και τήρηση κόστους και χρονοδιαγράμματος εργασιών
Επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη του έργου

Η εταιρεία προσφέρει τα ακόλουθα:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

τηλέφωνα επικοινωνίας: 28210-44259 / 6977980052

(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2024)


Α/Α: 34/2024
Από Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα τα Χανιά με κλάδους δραστηριότητας δημόσια - ιδιωτικά έργα, ζητείται για μόνιμη εργασία άτομο για την θέση Βοηθού Λογιστή.

Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες

· Ελεγχος συμφωνίας λογαριασμών και υπολοίπων προμηθευτών και πελατών καθώς και παροχή πάσης φύσεως οικονομικών πληροφοριών,

· Μισθοδοσία προσωπικού, πλήρης παρακολούθηση μισθοδοσίας και υποχρεώσεων σε ΙΚΑ & Εργάνη,

· Έλεγχος, παρακολούθηση και συνεργασία για την υποβολή των πάσης φύσεως Φορολογικών - Οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Φορείς Δημοσίου

· Καταχώρηση εγγραφών, παραστατικών εσόδων/ εξόδων, συμφωνητικών, κρατήσεων, πιστοποιήσεων.

Βασικές Απαιτήσεις

Εμπειρία σε λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βιβλία Α.Ε.), εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης.
Άριστη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ., ΦΠΑ ,ΚΦΕ, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «SoftOne»
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία χρήσης των Microsoft Office (excel-word)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Θέληση για μάθηση και αυτοβελτίωση

Αποστολή βιογραφικών στο email: drakakisae.cv@gmail.com

τηλέφωνα επικοινωνίας: 28210-44259 / 6977980052

(Καταχωρήθηκε στις 04/03/2024)


Α/Α: 33/2024
Η M-KAT κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων  με πάνω από 30 χρόνια παρουσία στον χώρο με έδρα τα Κ.Πετράλωνα αναζητά άτομo για τη στελέχωση της θέσης:
Γραμματειακή υποστήριξη/ λογιστική διαχείριση / παρακολούθηση δημόσιων συμβάσεων
Αρμοδιότητες
Γραμματειακή υποστήριξη: αρχειοθέτηση εγγράφων, Επικοινωνία τηλέφωνο e-mail
Λογιστική διαχείριση: έκδοση τιμολογίου, παρακολούθηση και καταχώρηση Εμπορικής Διαχείρισης, συμφωνία υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, τραπεζών
Δημόσιες συμβάσεις: παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων ανανέωση πιστοποιητικών, έκδοση εγγυητικών
Απαραίτητα Προσόντα
Άριστη γνώση και χρήση Microsoft Office (ιδιαίτερα, Excel )
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Άμεση διαθεσιμότητα
Απόφοιτος οικονομικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) (θα εκτιμηθεί)
Εξοικείωση με τον κλάδο δημόσιων έργον και δημόσιων συμβάσεων (θα εκτιμηθεί)
Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Δεξιότητες multitasking και διαχείρισης χρόνου
Προσοχή στις λεπτομέρειες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
Δυναμισμός, συνέπεια και επαγγελματισμός
Κάτοχος κάρτας ανεργίας (θα εκτιμηθεί)
Παροχές
Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Επικοινωνία
Info@m-kat.gr
6934196054
2114095850

(Καταχωρήθηκε στις 26/02/2024)


Α/Α: 32/2024
Η ΓΑΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία αναζητεί σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική:
Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ για την θέση των Μηχανικών Πεδίου / Κατασκευής.
Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
Email: hr@gaiaate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2024)


Α/Α: 31/2024
Η ΓΑΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία αναζητεί σε τεχνικό έργο στην Χαλκιδική:
Μηχανικό για την θέση του επιβλέποντος στο τμήμα Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή εργασίας
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
Email: hr@gaiaate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2024)


Α/Α: 30/2024
Από την Εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ με έδρα τη Λάρισα ζητείται έμπειρος Μηχανικός για τη θέση του Διευθυντή Έργων σε έργα ανακαινίσεων κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Απαραίτητη η οκταετής προϋπηρεσία στην διαχείριση κατασκευαστικών έργων και επιθυμητή η καλή γνώση της αγοράς στον τοπικό κατασκευαστικό κλάδο της Δυτικής Μακεδονίας.
Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης μέσα στην εταιρία.
Αποστολή βιογραφικών: bio@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2024)


Α/Α: 29/2024
Από την Εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ με έδρα τη Λάρισα ζητούνται Μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος ελέγχου και διαχείρισης δημοσίων έργων.
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Αρχιτέκτονα, Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Καλή γνώση AutoCAD και ΜS office
Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
Ελάχιστη 2ετής εμπειρία σε εκτέλεση ή επίβλεψη κατασκευαστικών έργων
Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση νομοθεσίας και διαχείρισης Δημοσίων έργων (ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, Λογαριασμοί, ΠΚΤΝΜΕκτλ.)
Παρέχονται πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από την συμμετοχή στην εκτέλεση πολλαπλών κατασκευαστικών έργων.
Αποστολή βιογραφικών: bio@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2024)


Α/Α: 28/2024
Τεχνική εταιρεία 2ης τάξης με έδρα στη Λάρισα, που δραστηριοποιείται σε δημόσια έργα, αναζητά Πολιτικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση οικοδομικού έργου στην Λάρισα για πλήρη απασχόληση:
Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργου (διαχείριση Προσωπικού, διαχείριση Προμηθειών, Διαπραγματεύσεις, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου
• Σύνταξη Λογαριασμών, Επιμετρήσεων
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ)
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2411815000
Email: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/02/2024)


Α/Α: 27/2024
Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός για μόνιμη και πλήρη απασχόληση από κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρούσι Αττικής με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση των έργων.

Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο σε Αρχιτεκτονική, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση σχεδιαστικών εργαλείων, όπως AutoCAD, SketchUp κτλ., εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, την έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη φακέλου και ΝΟΚ, εμπειρία σε αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων, εμπειρία σε προμετρήσεις / εργοτάξιο. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΜS Office, Word, Excel. Προσφέρεται ανταγωνιστική αμοιβή που αντανακλά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία σας στον χώρο της αρχιτεκτονικής καθώς και ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα δυναμικό και καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή Βιογραφικών: worthhr1@gmail.com

Εταιρεία: WORTH ΕΠΕ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106829168 / 6978631006

(Καταχωρήθηκε στις 06/02/2024)


Α/Α: 26/2024
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα αναζητά Δασολόγο – Γεωπόνο με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ τάξης για την στελέχωση του πτυχίου της
.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ym@ergomass.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2100083669

(Καταχωρήθηκε στις 05/02/2024)


Α/Α: 25/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου.
Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2024)


Α/Α: 24/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για την στελέχωση για την στελέχωση του τμήματος δημοσίων έργων, πλήρους απασχόλησς. Η θέση αφορά την υποστήριξη από έδρας των εργοταξίων.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ.
• Γνώση στη σύνταξη λογαριασμών δημοσίων έργων.
• Γνώση στη σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΝΜΕ κτλπ.
• Γνώση στην αλληλογραφία δημοσίων έργων.
• Γνώση διαδικασίων Δημοσίων Έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2024)


Α/Α: 23/2024
Η εταιρεία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών.
• Έλεγχος διακηρύξεων
• Έλεγχος πορείας των διαγωνισμών,
• Παρακολούθηση - Ενημέρωση - Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου,
• Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών,
• Διατήρηση Φακέλου Δικαιολογητικών.
• Πολύ καλή γνώση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και ΤΜΕΔΕ.
Βιογραφικά στo: hr@adconstructions.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2024)


Α/Α: 22/2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων,
zητά Στέλεχος Διοικητικού Τμήματος
• Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ)
• Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5 ετών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Office εργαλείων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βιογραφικά στo: hr@adconstructions.gr

(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2024)


Α/Α: 21/2024
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, αναζητά Μηχανικό / Υπομηχανικό για μόνιμη εργασία γραφείου. Επιθυμητή γνώση στη σύνταξη Επιμετρήσεων, Λογαριασμών – Α.Π.Ε. και Κοστολογήσεων καθώς και στη σχετική Νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com.

(Καταχωρήθηκε στις 29/01/2024)


Α/Α: 20_2024
Ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία χειριστής εκσκαφέα jcb και τσάπας για έργο στην περιοχή του Βόλου, για χρονική περίοδο 2 ετών.
Τηλ. Επικοινωνίας 6976880410

(Καταχωρήθηκε στις 24/01/2024)


Α/Α: 19_2024
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2024)


Α/Α: 18_2024
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής. Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2024)


Α/Α: 17_2024
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2024)


Α/Α: 16_2024
Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email: mariaperaki00@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 19/01/2024)


Α/Α: 15_2024
Εργοληπτική Εταιρεία ζητάει Εταιρεία 3ης, 4ης Τάξης για απορρόφηση του Τεχνικού της κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση του πτυχίου της.

ΤΗΛ.210-4940020/6972299058

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 14_2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 έτη εμπειρία για εργοτάξια.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 13_2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με κατασκευαστική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 12_2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Έμπειρο Μηχανικό για δημόσια έργα.
Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 11_2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Πολιτικό Μηχανικό / Εργοταξιάρχη ή Αρχιτέκτονα για έργο στη Θεσσαλονίκη.
Επιθυμητή η εμπειρία σε αναστηλώσεις και διατηρητέα κτήρια.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 10_2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Μηχανικό με εμπειρία έως 3 έτη για την στελέχωση των έργων της.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 09_2024
Η εταιρεία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών.
• Έλεγχος διακηρύξεων
• Έλεγχος πορείας των διαγωνισμών,
• Παρακολούθηση - Ενημέρωση - Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου,
• Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών,
• Διατήρηση Φακέλου Δικαιολογητικών.
• Πολύ καλή γνώση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και ΤΜΕΔΕ.
Βιογραφικά στo: hr@adconstructions.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 08_2024
Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων,
Ζητά Στέλεχος Διοικητικού Τμήματος
• Απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ)
• Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5 ετών
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Office εργαλείων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Βιογραφικά στo: hr@adconstructions.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 07_2024
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε έργα υποδομής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού, εμπειρία στη χρήση τοπογραφικών οργάνων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office, Autocad (2D, 3D, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-SE

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 06_2024
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Υδραυλικών Έργων για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 05_2024
Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων έργων 6ης τάξης επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με επαρκή εμπειρία για τη θέση Διευθυντή Εργοταξίου σε μεγάλο Υδραυλικό έργο εντός Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και βεβαιωμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2024)


Α/Α: 04_2024
Κατασκευαστική εταιρεία στον τομέα της ενέργειας, ζητά νέα-ο μηχανικό, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με 2-5 έτη εμπειρίας, Η/Υ και Αγγλικά, με κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση της νομοθεσίας και διαδικασιών αδειοδότησης, την επικοινωνία με φορείς, μελετητές και συνεργάτες, καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας υφιστάμενων έργων ΑΣΠΗΕ (50MW).
Αποστολή βιογραφικού στο secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/01/2024)


Α/Α: 03_2024 (Αλλαγή Αγγελίας: Βλ. Α/Α 15/2024)
Εργοληπτική Εταιρεία
zητάει Εταιρεία 2ης, 3ης, 4ης Τάξης για απορρόφηση του Τεχνικού της κλάδου με σκοπό την αναβάθμιση του πτυχίου της .

ΤΗΛ.210-4940020/6972299058

(Καταχωρήθηκε στις 09/01/2024)


Α/Α: 02_2024
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση έργων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για πλήρη απασχόληση:

Αρμοδιότητες:

• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου

Aπαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261

Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2024)


Α/Α: 01_2024
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά για τη στελέχωση της, έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για θέση γραφείου πλήρους απασχόλησης.

Aπαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ
Άριστη γνώση Microsoft office
Καλή γνώση Autocad
Γνώση και σύνταξη Λογαριασμών- Πιστοποιήσεων
Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
Σύνταξη συμφωνητικών
Σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες,
Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας

Προαιρετικά προσόντα:

- Γνώση αγγλικών
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261

Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/01/2024)


Α/Α: 267_2023
Η εταιρεία «Εργοληπτική Γαλανίδη ΑΕ» αναζητά ΜΕΚ Γ’ Τάξης στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ) για τη στελέχωση του πτυχίου ΜΕΕΠ της.

Αποστολή βιογραφικών/ΜΕΚ στο e-mail: info@galanidis.gr. Τηλ. Επικοινωνίας 6936648837

(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2023)


Α/Α: 266_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2023)


Α/Α: 265_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/12/2023)


Α/Α: 264_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικούς ή Τοπογράφους μηχανικούς οκταετούς τουλάχιστον εμπειρίας για την επίβλεψη υδραυλικών έργων εντός Αττικής. Απαραίτητη αντίστοιχη προϋπηρεσία σε μελέτη ή κατασκευή δικτύων υπό πίεση.
Αποστολή βιογραφικών στο info@orbis-eng.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/12/2023)


Α/Α: 263_2023

Η εταιρία ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. με αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων και την παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο του καθαρισμού υδραυλικών δικτύων αναζητά Πολιτικό/Μηχανολόγο/Τοπογράφο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) για τη θέση του Project Manager για τις υπηρεσίες καθαρισμού δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
- Μελέτη ή κατασκευή στο αντικείμενο των δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης
- Διαχείριση δημόσιων συμβάσεων (έργα ή υπηρεσίες)
- Σύνταξη επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων και λογαριασμών
- Γνώση σχετικής νομοθεσίας 4412/2016 - 5043/2023

Καθήκοντα:
- Επικοινωνία και αλληλογραφία με τεχνικές υπηρεσίες, με υπεργολάβους, προμηθευτές και το προσωπικό της εταιρίας
- Υπεύθυνος για συλλογή αιτημάτων, οργάνωση εργασιών και συνεργείων
- Ημερήσια καταγραφή εργασιών (Excel, Google Maps)
- Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
- Σύνταξη επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων και λογαριασμών

Απαραίτητα Προσόντα:
- Microsoft Office
- Συστήματα GIS
- Σχεδιαστικά προγράμματα (AutoCAD)

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι γνώσεις στα παρακάτω πεδία:
- Στις πλατφόρμες ΕΣΗΔΗΣ Έργων και Υπηρεσιών
- Κοστολόγηση έργων

Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ευχάριστο εργασιακό κλίμα, ομαδική ασφάλιση
Αποστολή βιογραφικών στο cv@ydrofili.gr με ΘΕΜΑ: PROJECT MANAGER

(Καταχωρήθηκε στις 11/12/2023)


Α/Α: 262_2023

Η εταιρεία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών.
Βασικές Αρμοδιότητες:
- Έλεγχος διακηρύξεων ή προσκλήσεων διαγωνισμών δημοσίου,
- Έλεγχος πορείας των διαγωνισμών,
- Παρακολούθηση - Ενημέρωση - Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ,
- Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών,
- Διατήρηση Φακέλου Δικαιολογητικών.
Γνώσεις και Εμπειρία:
- Επιθυμητό πτυχίο Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι.
- Πολύ καλή γνώση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και ΤΜΕΔΕ.
- Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
- Γνώση MS Office
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα Βιογραφικά τους στο email:hr@adconstructions.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/12/2023)


Α/Α: 261_2023

Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει  για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε έργα υποδομής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού, εμπειρία στη χρήση τοπογραφικών οργάνων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office, Autocad (2D, 3D, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-SE

(Καταχωρήθηκε 01/12/2023)


Α/Α: 260_2023

Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Υδραυλικών Έργων για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε 01/12/2023)


Α/Α: 259_2023

Κατασκευαστική εταιρεία Δημοσίων έργων 6ης τάξης επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με επαρκή εμπειρία για τη θέση Διευθυντή Εργοταξίου σε μεγάλο Υδραυλικό έργο εντός Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και βεβαιωμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε 01/12/2023)


Α/Α: 258_2023
Τεχνική Εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. με εργοταξιακή εμπειρία για Δημόσια Έργα. Εργασία με έδρα Αθήνα & ολιγοήμερα ταξίδια στις Κυκλάδες. Απαιτείται γνώση Διαχείρισης Δημοσίων Έργων (Λογαριασμοί, Επιμετρήσεις, Προμήθειες, Διαπραγματεύσεις, Χρονοδιάγραμμα, Διαδικασίες). Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 257_2023
Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. για Δημόσια Οικοδομικά Έργα σε Άμφισσα & Αθήνα. Απαιτείται εργοταξιακή εμπειρία, καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων & δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθήνας. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 256_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά  εργοδηγό με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και οδοποιίας, περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 255_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 254_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 253_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 252_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα και εμπειρία για έργα αποχέτευσης περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/11/2023)


Α/Α: 251_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός , για εργασία σε εργοτάξιο δημόσιου έργου στην Αίγινα.
 Αποστολή Βιογραφικών : domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/11/2023)


Α/Α: 250_2023
Από μεγάλη τεχνική εταιρεία ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε επιμετρήσεις & σύνταξη λογαριασμών κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: yianiskan@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/11/2023)


Α/Α: 249_2023
Ζητούνται ΜΕΚ τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για την κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για στελέχωση εταιρείας.
Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο techoffice.skg@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 22/11/2023)


Α/Α: 248_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά εργοδηγό για την περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Λαμία. Αρμοδιότητες: Διαχείριση εργοταξίου, Υποστήριξη τεχνικού γραφείου εργοταξίου, Συντονισμός Εργασιών, Διαχείριση προσωπικού, παρακολούθηση εργασιών. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προϋπηρεσία 2-5 ετών σε έργα οδοποιίας και συγκοινωνιακά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211-0010101
Αποστολή βιογραφικών στο email: social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 21/11/2023)


Α/Α: 247_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Μηχανικός με σχετική εμπειρία, για εργασία σε εργοτάξιο δημόσιου έργου εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/11/2023)


Α/Α: 246_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. με τριετή εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα. Έδρα Αθήνα & ολιγοήμερα ταξίδια στις Κυκλάδες. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office. Απαιτείται γνώση Διαχείρισης Δημοσίων Έργων (Λογαριασμοί, Επιμετρήσεις, Προμήθειες, Διαπραγματεύσεις, Χρονοδιάγραμμα, Πιστοποιήσεις, Διαδικασίες).
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/11/2023)


Α/Α: 245_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. για Δημόσια Οικοδομικά Έργα σε Άμφισσα & Αθήνα. Απαιτείται πενταετή εργοταξιακή εμπειρία, καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων & δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθήνας. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/11/2023)


Α/Α: 244_2023
Ζητείται υπεύθυνη/ος για πλαισίωση του τμήματος δημοπρασιών μεγάλης τεχνικής εταιρείας της Αττικής. Απαραίτητα προσόντα, η εμπειρία σε υποβολές διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η τήρηση αρχείου ΜΕΕΠ και Ενημερότητας πτυχίου, η παρακολούθηση των διαδικασιών, η γνώση έκδοσης εγγυητικών επιστολών από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ικανότητα εργασίας κάτω από προθεσμίες.
Για βιογραφικά παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο παρακάτω email: nasos.t@outlook.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/11/2023)


Α/Α: 243_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου στην Αθήνα.
Απαραίτητα προσόντα:
- Εμπειρία σε επιμετρήσεις δημοσίων έργων.
- Γνώση προγραμμάτων Η/Υ.
- Επιθυμητή εμπειρία σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.
Στοιχεία επικοινωνίας: domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/11/2023)


Α/Α: 242_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανικό εργοταξίου για επίβλεψη σε μηχανολογικά έργα Σωληνώσεων και Δεξαμενών κυρίως σε Διυλιστήρια.
Απαραίτητα προσόντα:
• 7 - 9ετή εμπειρία
• Γνώση της νομοθεσίας και των API 650/653 & ASME codes
• Γνώση των προγραμμάτων Autocad & Microsoft Office
Προσφέρεται θέση πλήρους απασχόλησης σε ένα δυναμικά και εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.mallionda@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 07/11/2023)


Α/Α: 241_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 10ετή εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 240_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία για έργα εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 239_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά έμπειρο Εργοδηγό σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 238_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με 10ετή κατασκευαστική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 237_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό για δημόσια έργα.
Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 236_2023
Η AlphaDelta Constructions AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Πολιτικό Μηχανικό/Εργοταξιάρχη για έργα στη Βόρεια Ελλάδα.
Επιθυμητή η εμπειρία σε αναστηλώσεις και διατηρητέα κτήρια.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 06/11/2023)


Α/Α: 235_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση έργων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 234_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για θέση γραφείου πλήρους απασχόλησης.
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ
• Άριστη γνώση Microsoft office
• Καλή γνώση Autocad
• Γνώση και σύνταξη Λογαριασμών- Πιστοποιήσεων
• Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
• Σύνταξη συμφωνητικών
• Σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
Προαιρετικά προσόντα:
- Γνώση αγγλικών
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 233_2023
Η Meccanica Group Α.Ε., με ηγετική θέση στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά να προσλάβει για την περιοχή των Χανίων, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.
Προφίλ Υποψηφίου:
Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Ms Office
Τουλάχιστον 3 έτη σχετική προϋπηρεσία
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων
Aναλυτική και κριτική σκέψη
Η εταιρεία προσφέρει:
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση
Χορήγηση αυτοκινήτου για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου

Αποστολή βιογραφικών: hr@meccanica.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 232_2023
Η Meccanica Group Α.Ε., με ηγετική θέση στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά να προσλάβει για την περιοχή των Χανίων, Πολιτικό Μηχανικό .
Προφίλ Υποψηφίου:
Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση Ms Office
Τουλάχιστον 3 έτη σχετική προϋπηρεσία
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων
Αναλυτική και κριτική σκέψη
Η εταιρεία προσφέρει:
Εργασία πλήρους απασχόλησης
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών: hr@meccanica.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/11/2023)


Α/Α: 231_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρακολούθηση, η οργάνωση και ο συντονισμός των εργασιών.
Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση προγραμμάτων Autocad και Microsoft Office, γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 31/10/2023)


Α/Α: 230_2023
Από Ανώνυμη Κατασκευαστική εταιρεία ζητούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε έργα περιοχής Φιλοθέη - Κηφισιά:

Α) Χειριστές ανυψωτικών μέσων

Β) Οδηγοί (Ε κατηγορίας) για επικαθήμενα – νταλίκες

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr – τηλ. επικοινωνίας : 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 31/10/2023)


Α/Α: 229_2023
Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα υδραυλικά - υποδομής (δίκτυα αποχέτευσης σε κατοικημένες περιοχές, κατασκευή αντλιοστασίων λυμάτων), για τη θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer), στον Νομό Ιωαννίνων.
Απαραίτητα προσόντα:
•    Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
•    Ελάχιστη 3 έτη εργοταξιακή εμπειρία
•    Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
•    Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
•    Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός
•    Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
•    Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
•    Συστάσεις απαραίτητες
Περιγραφή καθηκόντων:
•  Μηχανικός κατασκευής Δημοσίου έργου (έργο αποχέτευσης)
Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: hr@tedraco.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 228_2023
Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα υδραυλικά - υποδομής (δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής ), για θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer), στον Νομό Μεσσηνίας.
Απαραίτητα προσόντα:
•    Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
•    Ελάχιστη 3 έτη εργοταξιακή εμπειρία
•    Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
•    Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
•    Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός
•    Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
•    Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
•    Συστάσεις απαραίτητες
Περιγραφή καθηκόντων:
•  Μηχανικός κατασκευής Δημοσίου έργου (έργο υποδομής ύδρευσης - αποχέτευσης)
Παροχές:
Πλήρης απασχόληση, άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: hr@tedraco.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 227_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργοδηγό με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και οδοποιία, περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 226_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 225_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 224_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 223_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/10/2023)


Α/Α: 222_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Μηχανικό με εμπειρία για την εκτέλεση έργων σε εργοτάξια.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2023)


Α/Α: 221_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Μηχανικό με εμπειρία, στις πιστοποιήσεις, στη σύνταξη επιμετρήσεων και στην εκπόνηση δημοπρασιών, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ Δημοσίων Έργων.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2023)


Α/Α: 220_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στη σύνταξη επιμετρήσεων και στην επίβλεψη και εκτέλεση έργων σε εργοτάξιο.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333
email: info@ergokaloudakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 26/10/2023)


Α/Α: 219_2023
Ζητείται πολιτικός μηχανικός ή τοπογράφος με εμπειρία σε δημόσια έργα και γνώση εργολήπτη για απασχόληση σε τεχνική εταιρεία περιοχής Αμπελοκήπων.

Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/10/2023)


Α/Α: 218_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για Δημόσια Οικοδομικά Έργα με δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθήνας. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office. Απαιτείται δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία και πολύ καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/10/2023)


Α/Α: 217_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε./Τ.Ε. με τριετή εργοταξιακή εμπειρία σε Δημόσια Έργα. Έδρα Αθήνα & ολιγοήμερα ταξίδια στις Κυκλάδες. Απαιτείται γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office. Απαιτείται γνώση Διαχείρισης Δημοσίων Έργων (ΑΠΕ, Λογαριασμοί, Επιμετρήσεις, Προμήθειες, Διαπραγματεύσεις, Χρονοδιάγραμμα, Πιστοποιήσεις, Διαδικασίες).
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/10/2023)


Α/Α: 216_2023
H Meccanica Group Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία εταιρεία οικοδομικών ικριωμάτων αναζητά να προσλάβει στην Κύπρο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
Προφίλ Υποψηφίου:
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας
Κάτοχος άδειας οδήγησης β΄κατηγορίας
Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους αποδοτικότητας
Άριστο περιβάλλον εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο δυναμικό κλάδο
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
Χορήγηση αυτοκινήτου για τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου
Αποστολή βιογραφικών: hr@meccanica.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/10/2023)


Α/Α: 215_2023
Η ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο ανέγερσης χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα/ ή σχετικό αντικείμενο, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Συστηματική ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Διοικητικές Ικανότητες
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Πολύ καλή γνώση Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
Παροχές:
Διαμονή
Αυτοκίνητο
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 20/10/2023)


Α/Α: 214_2023
Ζητούνται ΜΕΚ τουλάχιστον Γ’ βαθμίδας για την κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για στελέχωση εταιρείας.
Αποστολή σχετικών στοιχείων (βιογραφικό ή/και ΜΕΚ, κτλ) στο techoffice.skg@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 213_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 212_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 211_2023
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 18/10/2023)


Α/Α: 210_2023
Η GDM Assets, με έδρα στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό AEΙ με 3+ χρόνια προϋπηρεσία, Υπεύθυνο Εργοταξίου, αναφερόμενος/η στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα
Ελάχιστη προϋπηρεσία 3+ έτη σε δημόσια έργα, με γνώση των απαραίτητων διαδικασιών και αλληλογραφίας του έργου (επιμετρήσεων, αναλύσεις τιμών, σύνταξη ΑΠΕ, κ.λπ.)
Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office), MS Project, CAD, Αγγλικής γλώσσας
Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνία
Αναλυτική σκέψη
Καθήκοντα
Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του Έργου
Συμβατική διαχείριση του Έργου
Υποβολή των εγγράφων (μηνιαίες πιστοποιήσεις, εκθέσεις προόδου έργου, επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, επιστολές ενημέρωσης και διεκδίκησης συμπληρωματικών συμβάσεων ή πρόσθετων εργασιών)
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου
Παρακολούθηση της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού
Παρακολούθηση, σύνταξη προσφορών και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας του έργου
Συμμετοχή σε σύνταξη μελετών για επενδυτικές πρωτοβουλίες της εταιρίας (π.χ., αναπτυξιακοί νόμοι, ΕΣΠΑ, ιδιωτικές οικοδομές)
Παροχές
Προοπτικές ανέλιξης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου
Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό και ιδιωτική ασφάλιση
Εταιρικό τηλέφωνο
Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος και ετήσιο μπόνους (μετά την πάροδο του πρώτου έτους πρόσληψης) σε περίπτωση κερδοφορίας της εταιρίας
Αποστολή βιογραφικών: Info@gdmassets.gr

(Καταχωρήθηκε στις 17/10/2023)


Α/Α: 209_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σύνταξη επιμετρήσεων .
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 208_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό ή Τ.Ε.Ι., με 2ετή τουλάχιστον εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 207_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής) με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών και τον συντονισμό συνεργείων.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 206_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Χειριστές με εμπειρία στην κατασκευή έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, για εκσκαφείς ,μικρούς εκσκαφείς, jcb, φορτωτάκια (bobcat).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 205_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής:
Οδηγούς με δίπλωμα Δ’ ή Ε΄τάξης με εμπειρία σε χωματουργικά ανατρεπόμενα φορτηγά.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 204_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητά για έργα της στο νομό Αττικής :
Τεχνίτες και εργάτες με εμπειρία στην κατασκευή έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6983511-13
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 203_2023
Από τεχνική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα τα Χανιά, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε. ή Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε./Τ.Ε για πλήρη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ipodomi.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες 6976600933

(Καταχωρήθηκε στις 13/10/2023)


Α/Α: 202_2023
Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με έδρα το Μαρούσι Αττικής, αναζητά Μηχανικό ΑΕΙ / ΤΕΙ για το τμήμα Διαγωνισμών και Προσφορών.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Έλεγχος εγγράφων διαγωνισμού, κατανόηση αντικειμένου εργασίας και δικαιολογητικών συμμετοχής.
• Σύνταξη προμετρήσεων και κοστολογήσεων.
• Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και καταληκτικών ημερομηνιών.
• Επικοινωνία και αλληλογραφία με τεχνικές υπηρεσίες, με υπεργολάβους, προμηθευτές και το προσωπικό της εταιρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Τριετή εμπειρία σε τεχνικά έργα βαριάς βιομηχανίας όπως διυληστηριακά, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ναυπηγεία, έργα υποδομών κλπ
• Προηγούμενη εμπειρία σε τμήμα προσφορών – διαγωνισμών θα εκτιμηθεί.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων AUTOCAD
ΠΑΡΟΧΕΣ
• Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη.
• Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.mallionda@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/10/2023)


Α/Α: 201_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος και Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της κατασκευής δημοσίων έργων για εργοτάξια στην Κ. Μακεδονία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/10/2023)


Α/Α: 200_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα, αναζητά Μηχανικούς και Εργοδηγούς με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιά της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 04/10/2023)


Α/Α: 199_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα, αναζητά Χειριστές Μηχανημάτων υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 04/10/2023)


Α/Α: 198_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα, αναζητά οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Δ’ ή Ε’ κατηγορίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tergwnae@gmail.com
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6948-361982 & 699-6291589.

(Καταχωρήθηκε στις 04/10/2023)


Α/Α: 197_2023
Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων Έργων .

Αποστολή Βιογραφικών: domost@otenet.gr

(Καταχωρήθηκε στις 03/10/2023)


Α/Α: 196_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ζητά Εργοδηγό για το εργοτάξιό της στη Μαλακάσα Αττικής. Κατ’ ελάχιστον εμπειρία 3-4 ετών σε εργασίες συντήρησης οδού και μικροκατασκευών, εργασίες τοποθέτησης/συντήρησης πινακίδων σήμανσης και διαγραμμίσεις οδών. Η εταιρεία εξασφαλίζει μόνιμο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό. Αμοιβή ανάλογη με την προϋπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΕΡΓ-ΜΑΛ στο θέμα, στο social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2023)


Α/Α: 195_2023
Ζητείται Μηχανικός για κατασκευαστική εταιρεία στη Λάρισα για προμετρήσεις – επιμετρήσεις – σύνταξη λογαριασμών – σύνταξη ΑΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα:
• 3ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση της αγοράς
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
Επιθυμητή η γνώση για τη σύνταξη φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσια έργα.
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: rizosdouras@yahoo.gr
Τηλ. 2410 536763

(Καταχωρήθηκε στις 27/09/2023)


Α/Α: 194_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2023)


Α/Α: 193_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2023)


Α/Α: 192_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα κτιριακά, υδραυλικά και ανάπλασης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr.

(Καταχωρήθηκε στις 26/09/2023)


Α/Α: 191_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία αναζητά χειριστές για τσάπα και φορτωτές με δίπλωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο info@elkystis.gr ή να τηλεφωνούν στο 210-6710791 καθημερινές 10:00- 16:00.

(Καταχωρήθηκε στις 20/09/2023)


Α/Α: 190_2023
Η PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο δικτύου ύδρευσης για πλήρη απασχόληση στο νομό Λάρισας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
Υπεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Καθημερινή ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Άριστη Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@pavilion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/09/2023)


Α/Α: 189_2023
Η τεχνική εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, 5ης τάξης, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για οικοδομικό έργο στην περιοχή Γρεβενών.
Αρμοδιότητες θέσης: Παρακολούθηση του έργου: επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών, συντονισμός συνεργείων και υπεργολάβων, Σύνταξη Επιμετρήσεων-Πιστοποιήσεων, Αλληλογραφία έργου, Διαχείριση προμηθειών κτλ.
Απαιτούμενα Προσόντα:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
10ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση Ms Office (ιδίως Excel)
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad
Θα εκτιμηθεί η γνώση του προγράμματος διαχείρισης δημοσίων έργων ACE ERP
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Αποστολή βιογραφικών στο kokkinosatee@kokkinosatee.gr με Κωδ. ERG-GR2023
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 24620-28549, 24620-28201, https://www.kokkinos-atee.gr/el/

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2023)


Α/Α: 188_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο τη Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ για την περιοχή της Αγίας Τριάδας, Λαμία.
Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προϋπηρεσία 2-5 ετών σε έργα οδοποιίας ή/και συγκοινωνιακά.
Αρμοδιότητες:
Βοηθός Εργοταξιάρχη,
Υποστήριξη τεχνικού γραφείου εργοταξίου,
Συντονισμός Εργασιών,
Διαχείριση προσωπικού,
Παρακολούθηση & Επιμέτρηση Εργασιών,
Οργάνωση Φακέλων,
Διαχείριση προμηθειών εργοταξίων.
Η εταιρία παρέχει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΤΟΠ-ΤΡΙ στο θέμα, στο social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2023)


Α/Α: 187_2023
Η Τεχνική Εταιρεία Δημοσίων Έργων ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο Οδοποιίας, Υδραυλικών & Συντήρησης Οδών ζητά να προσλάβει για το κεντρικό της εργοτάξιο στη Μαλακάσα Αττικής, ΧΕΙΡΙΣΤΗ BOBCAT ή και Οδοστρωτήρα.
Απαραίτητη η κατοχή άδειας Γ κατηγορίας.
Η εταιρεία προσφέρει ένα σύγχρονο, δυναμικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους, στο social@dionsa.com ή να καλούν στο 211-0010101 (Καθημερινές 09:00 – 16:00)

(Καταχωρήθηκε στις 15/09/2023)


Α/Α: 186_2023
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 185_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για Δημόσια Οικοδομικά Έργα στην Άμφισσα & στην Αθήνα. Απαιτείται δεκαετής εργοταξιακή εμπειρία και πολύ καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων. Απαιτείται καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email:  hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 184_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία για κατασκευή δημοσίων έργων στις Κυκλάδες.
Απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων (λογαριασμοί, αναλυτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ). Απαιτείται πολύ καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email:  hr@smiliate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 183_2023
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής Τοπογράφο Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε έργα υποδομής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού, εμπειρία στη χρήση τοπογραφικών οργάνων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών MS Office, Autocad (2D, 3D, κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 182_2023
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Υδραυλικών Έργων για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 181_2023
Η Κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Έργων Οδοποιίας για έργα που εκτελεί στο Νομό Αττικής.
Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr με Κωδ. ENG23-CE

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 180_2023
Από την τεχνική εταιρία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ ζητείται Χειριστής διαστρωτήρα ασφαλτομίγματος (finisher) και ασφαλτοκόπτη (φρέζας) με εμπειρία.
Για την αποστολή Βιογραφικών email: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/09/2023)


Α/Α: 179_2023
Από την Τεχνικη εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, με έδρα την Λάρισα ζητείται Μηχανικός επίβλεψης - οργανωσης Εργοταξίου πλήρους απασχολησης για το έργο φυσικού αερίου Λιβαδειάς.
Επιθυμητή η εμπειρία σε έργα αερίου ή και ύδρευσης αποχέτευσης.
E-mail επικοινωνίας: info@bermion.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/09/2023)


Α/Α: 178_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 4ης τάξης με έδρα την Θεσσαλονίκη, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για εργοτάξιο εντός Θεσσαλονίκης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@energon.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944427869

(Καταχωρήθηκε στις 12/09/2023)


Α/Α: 177_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά: Toπογράφο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση Εργοταξιάρχη στις Σπέτσες (Απαραίτητη η εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη δημοσίων έργων) και εργοδηγό (Aπαραίτητη η εμπειρία σε υδραυλικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων ).
Αποστολή βιογραφικών στο email: ppsychogios@zitakat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2023)


Α/Α: 176_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2023)


Α/Α: 175_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 11/09/2023)


Α/Α: 174_2023
Η εταιρία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό (ΑΕΙ – ΤΕΙ), οποίος θα ενταχθεί στην ομάδα παρακολούθησης των έργων της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:

Επίβλεψη εργασιών, παρακολούθηση έργων της εταιρίας στον τόπο έκτελεσής τους,
Επιμετρήσεις / Πιστοποιήσεις,
Σύνταξη Προσφορών / Κοστολογήσεις,
Διαχείριση Συμβάσεων
Οργάνωση εργασιών.
 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ιδιαιτέρως Microsoft Office.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία 3-4 ετών σε έργα οδοποιίας ή/και συγκοινωνιακά.


Η εταιρία παρέχει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και προσωπικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό με την ένδειξη ΤΟΠ-ΠΑΝ στο θέμα, στο social@dionsa.com

(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2023)


Α/Α: 173_2023
Η ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ αναζητά: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.

Η τοποθεσία εργασίας είναι το κεντρικό εργοτάξιο της εταιρίας στη Μαλακάσα Αττικής.

Συγκεκριμένα η εταιρία αναζητά: 1) Χειριστή κάτοχο άδειας 1Α για μικρά σκαπτικά. 2) Χειριστή κάτοχο άδειας 1Β για μεγάλα σκαπτικά. 3) Χειριστή κάτοχο άδειας 2 για Γερανό - Καλαθοφόρο.

Η εταιρεία προσφέρει ένα σύγχρονο, δυναμικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, πλήρη απασχόληση, αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους, στο social@dionsa.com ή να τηλεφωνούν στο 211-0010101 καθημέρινές 9:00- 16:00

(Καταχωρήθηκε στις 05/09/2023)


Α/Α: 172_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.
Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 171_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 170_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 169_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Αμοιβή ικανοποιητική αναλόγως προσόντων

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 & 6936639396
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 168_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Παγγαίου. Απαραίτητη η εμπειρία σε δημόσια έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 167_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται Εργοδηγός για την επίβλεψη εργοταξίων στο Δήμο Παγγαίου. Απαραίτητη η εμπειρία σε δημόσια έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 166_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 165_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανικός Τοπογράφος με 5 έτη εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 04/09/2023)


Α/Α: 164_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις
04/09/2023)


Α/Α: 163_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Λάρισα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@pavilion.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/08/2023)


Α/Α: 162_2023
Ζητούνται έμπειροι Μηχανικοί ή Εργοδηγοί για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ για την εκτέλεση κτιριακών έργων στους νομούς:
• Λαρίσης
• Μαγνησίας
• Πιερίας
• Φλώρινας
• Πέλλας
• Κοζάνης
• Καστοριάς
• Θεσσαλονίκης
• Καβάλας
• Ημαθίας
• Φωκίδας
• Βοιωτίας
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 161_2023
Ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα για εκτέλεση έργων οδοποιίας
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Δίπλωμα οδήγησης
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 160_2023
Ζητείται Μηχανικός για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα για προμετρήσεις – επιμετρήσεις – σύνταξη λογαριασμών – σύνταξη ΠΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση της αγοράς
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση για τη σύνταξη φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσια έργα.
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 159_2023
Ζητείται Μηχανικός για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα για το τμήμα προμηθειών.
Απαραίτητα προσόντα:
• 5ετής εμπειρία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Γνώση της αγοράς
• Γνώση του προγράμματος Autocad, Ace Hellas ERP, Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
Επιθυμητή η γνώση για τη σύνταξη φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσια έργα και η διαχείριση των απαραίτητων εγγράφων για την εκτέλεση των δημόσιων έργων.
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 158_2023
Ζητείται λογιστής για την κατασκευαστική εταιρεία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ, στη Λάρισα.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Οικονομικών
• Εμπειρία σε λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας
• Γνώση του προγράμματος Galaxy και Microsoft Office
• Γνώση της νομοθεσίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
Προσφέρεται θέση πλήρης απασχόλησης με ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: bermion@otenet.gr
(Καταχωρήθηκε στις 25/08/2023)


Α/Α: 157_2023
Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός 10ετούς εμπειρίας για εργοτάξιο στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας.
Αποστολή βιογραφικών στο email: secretariat@themeli.gr
(Καταχωρήθηκε στις 22/08/2023)


Α/Α: 156_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για Δημόσια Οικοδομικά Έργα στην Ιτέα & στην Αθήνα. Απαιτείται πενταετή εργοταξιακή εμπειρία και καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων. Απαιτείται πολύ καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/08/2023)


Α/Α: 155_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό – Ηλεκτρολόγο Τ.Ε. για Διαχείριση Μηχανολογικού Εξοπλισμού (έλεγχο & συντήρηση μηχανημάτων έργων προληπτικά & περιοδικά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού) & στελέχωση Τμήματος Προμηθειών. Απαιτείται καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου, AutoCAD & περιβάλλοντος MSOffice.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/08/2023)


Α/Α: 154_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία για κατασκευή δημοσίων έργων στην Πάρο. Απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης των δημοσίων έργων (λογαριασμοί, αναλυτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ). Απαιτείται πολύ καλή γνώση AutoCAD & περιβάλλοντος MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο email: hr@smiliate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 09/08/2023)


Α/Α: 153_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Κατασκευαστική αναζητά Μηχανικό με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών:
Απαραίτητα Προσόντα:
· Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής
· Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Έργων και Υπηρεσιών & COSMOONE - MARKETSITE
· Γνώση σχετικής νομοθεσίας
· Γνώσεις για έκδοση ενημερότητας / αναθεώρησης πτυχίου
· Γνώσεις διαχείρισης συστημάτων ISO εταιρείας (9001:2015, 45001:2018, 14001:2015)
· Κοστολογήσεις έργων, έρευνα αγοράς
· Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων (Εργολήπτης) κλπ.
· Επιθυμητές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές (βάσει προσόντων). Παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 03/08/2023)


Α/Α: 152_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/TEI
10ετή με 15ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις νομοθεσίας, διαδικασιών και εντυπολογίας δημοσίων έργων
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Αρμοδιότητες:
Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του έργου, συνεργείων και υπεργολάβων
Παρακολούθηση του έργου, δηλ. της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μελέτη του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Έλεγχος / σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών προς την υπηρεσία, λογαριασμών υπεργολάβων, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών κλπ.
Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου.
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 151_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Μηχανόλογο - Ηλεκτρόλογο Μηχανικό, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής διυλιστήριού πόσιμου νερού στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ /ΤΕΙ
5ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις σε θέματα συντήρησης δομικών μηχανών
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
Καλή γνώση Αγγλικών
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Αρμοδιότητες:
Προϊστάμενος συνεργείου για τη διαχείριση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού και υπεύθυνος για όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
Διαχείριση υπεργολάβων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έλεγχος των εργασιών με βάση τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
Σύνταξη επιμετρήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών ηλεκτρομηχανολογικών μερών έργου, με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές και σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου.
Μητρώο του έργου αναφορικά με τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη του έργου
Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 150_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Διπλωματούχο Μηχανικό, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ /ΤΕΙ
5ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις νομοθεσίας, διαδικασιών και εντυπολογίας δημοσίων έργων
Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
Γνώσεις ποιοτικού ελέγχου εκτέλεσης του έργου
Γνώσεις επιμετρήσεων, σύνταξης λογαριασμών, έρευνα αγοράς κλπ.
Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 149_2023
Η ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά εργοδηγούς, με εμπειρία στη κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
5ετή με 10ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού
Πνεύμα συνεργασίας με το λοιπό στελεχιακό δυναμικό του Εργοταξίου
Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 148_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο ανέγερσης χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
πεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Συστηματική ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Πολύ καλή γνώση Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
Παροχές:
Διαμονή
Αυτοκίνητο
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 147_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Διευθυντή Έργου-Εργοταξιάρχη Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ για έργο ανέγερσης χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών τεχνικών έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πλήρης αντίληψη και σχεδιασμός υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου
πεύθυνος εργοταξίου και επικοινωνίας με την επιβλέπουσα αρχή/ ΚτΕ
Πιστοποιήσεις έργου, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, αλληλογραφία έργου κλπ.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και τμηματικών προθεσμιών
Καθημερινός συντονισμός ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
Τήρηση κανόνων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και υγιεινής
Παρακολούθηση πιστοποιήσεων υπεργολάβων και έρευνας αγορών
Επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και λοιπών πρόσθετων μελετών
Σύνταξη/ επίβλεψη μητρώου έργου
Συστηματική ενημέρωση διοίκησης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
Αποδεδειγμένη 5ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Πολύ καλή γνώση Autocad, Microsoft Office
Γνώση της νομολογίας κατασκευής δημοσίων έργων.
Δίπλωμα οδήγησης
Παροχές:
Διαμονή
Αυτοκίνητο
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr
(Καταχωρήθηκε στις 28/07/2023)


Α/Α: 146_2023
Από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης έργων της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και σχεδιαστικών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 27/07/2023)


Α/Α: 145_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ για Κτηριακό Έργο στην Αθήνα. Απαραίτητο προσόν η 5ετής εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων καθώς και η διάθεση ΙΧ ή μηχανής για τις μετακινήσεις του/της.
Αποστολή βιογραφικών στο m.vlassopoulou@mv-e.eu
(Καταχωρήθηκε στις 2
7/07/2023)


Α/Α: 144_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Κηφισιά ζητά Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με 5ετή εμπειρία στα δημόσια έργα για το τμήμα Δημοπρασιών και σύνταξης λογαριασμών.
Αποστολή βιογραφικών στο m.vlassopoulou@mv-e.eu
(Καταχωρήθηκε στις 27/07/2023)


Α/Α: 143_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ)
.
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 142_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 141_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 140_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 139_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα. Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 138_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 137_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 136_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανικός Τοπογράφος με 5 έτη εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478
(Καταχωρήθηκε στις 26/07/2023)


Α/Α: 135_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Η τεχνική εταιρεία ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά υπεύθυνο εργοταξίου με εμπειρία στα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ έργα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/07/2023)


Α/Α: 134_2023
Από την εταιρεία ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. στη Χίο, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ ή ΤΕ) (ειδικότητας Πολιτικός ή Τοπογράφος ή Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής) με γνώσεις στη διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην παρακολούθηση των συμβάσεων καθώς και της διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίων έργων (ΕΣΗΔΗΣ). Απαιτείται καλή γνώση Autocad και MS OFFICE.

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές (βάσει προσόντων).

Υποβολή βιογραφικών στο pylonasae@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλ. 2271027285 (ΕΣ.102)

(Καταχωρήθηκε στις 17/07/2023)


Α/Α: 133_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα κτιριακά, υδραυλικά και ανάπλασης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/07/2023)


Α/Α: 132_2023
Η Τεχνική Εταιρεία ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ με έδρα την Πτολεμαΐδα αναζητά Μεταλλειολόγους-Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων για πλήρη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail
: info@kivosatevee.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/07/2023)


Α/Α: 131_2023
Από τεχνική εταιρεία 4ης ζητείται ΜΕΚ Β' ΛΙΜ για άμεση στελέχωση του πτυχίου της.
Πληροφορίες 6974806979

(Καταχωρήθηκε στις 12/07/2023)


Α/Α: 130_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 129_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 128_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα, με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 127_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 126_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία στη διεύθυνση δημοσίων έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 125_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Μηχανικός Τοπογράφος με 5 έτη εμπειρία για έργα εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 124_2023
Τεχνική εταιρία με έδρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητά έμπειρο άτομο με τεχνικό υπόβαθρο (οποιασδήποτε ειδικότητας μηχανικού ΤΕΙ, ΙΕΚ) για διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου, προγραμματισμό και συντονισμό των τεχνικών συνεργείων, καταγραφή εργασιών στο CRM, έκδοση παραστατικών και γενικότερης γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητη η άριστη γνώση υπολογιστών (word, excel, CRM, ERP) και ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά).

Αποστολή βιογραφικών: cv@ydrofili.gr με θέμα «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

(Καταχωρήθηκε στις 07/07/2023)


Α/Α: 123_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων και Υπηρεσιών με γνώσεις στα αντικείμενα:
· Σύνταξη του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής
· Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Έργων και Υπηρεσιών
· Γνώση σχετικής νομοθεσίας
· Κοστολογήσεις έργων
· Διαχείριση δημόσιων έργων
· Σύνταξη επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων και λογαριασμών
· Τήρηση προγράμματος ποιότητας έργου
· Επικοινωνία και αλληλογραφία με τεχνικές υπηρεσίες, με υπεργολάβους, προμηθευτές και το προσωπικό της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
· Γνώση σχετικής νομοθεσίας 4412/2016 - 5043/2023
· Εμπειρία πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
Επιθυμητές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
Αποστολή βιογραφικών: cv@ydrofili.gr με θέμα «Μηχανικός Γραφείου»

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2023)


Α/Α: 122_2023
Τεχνική εταιρία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ζητά εργάτες & βοηθούς χειριστών για βυτιοφόρα οχήματα.
Απαραίτητα προσόντα:
· Απολυτήριο γυμνασίου
· Κάτοχος διπλώματος Β΄ κατηγορίας
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστείλετε με θέμα "ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ" το βιογραφικό σας ή τα απαραίτητα αποδεικτικά σχετικά με τα ανώτερα προσόντα, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο email: cv@ydrofili.gr

(Καταχωρήθηκε στις 05/07/2023)


Α/Α: 121_2023
Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ με πενταετή εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής έργων οδοποιίας από την Τεχνική Εταιρεία ΝΤΙΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΑΣΤΙΚΗ Ι.ΚΕ. με έδρα την Κηφισιά, Αθήνα. Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και AutoCAD.
Επικοινωνία email: info@dnconstuctions.eu

(Καταχωρήθηκε στις 29/06/2023)


Α/Α: 120_2023
Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΤ/ΤΕΙ με τριετή εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων από την Τεχνική Εταιρεία ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office και AutoCAD.
Βιογραφικά στο email: info@tekat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/06/2023)


Α/Α: 119_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ με κύριες αρμοδιότητες τη παρακολούθηση των έργων, σύνταξη ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, λογαριασμών κλπ.
Βιογραφικά στο email
: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 118_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης εργοδηγός εργοταξίου με εμπειρία.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 117_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 116_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία στις επιμετρήσεις και αποτυπώσεις, για εργασία σε μεγάλο οικοδομικό έργο στον Ν. Χανίων.
Βιογραφικά στο email: michanikoi@ergokaloudakis.gr
Τηλ. επικοινωνίας: 2810316333 fax: 2810261010

(Καταχωρήθηκε στις 26/06/2023)


Α/Α: 115_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται εργατικό προσωπικό για απασχόληση σε εργοτάξια δημοσίων έργων κυρίως οδοποιίας, στην περιοχή της Αττικής, προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 114_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται Μηχανικός Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή εργοδηγός για απασχόληση σε εργοτάξιο δημοσίου έργου οδοποιίας, στην περιοχή της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας (Ν. Ηλείας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας), προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 113_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται Μηχανικός Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή εργοδηγός για απασχόληση σε εργοτάξιο έργου οδοποιίας, στην Αθήνα, προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 112_2023
Από Τεχνική εταιρεία Δημοσίων έργων με έδρα στις Αχαρνές ζητείται Μηχανικός Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για παρακολούθηση δημοσίων έργων, (Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις, Λογαριασμοί, ΑΠΕ, ΠΚΤΜΝΕ, κ.α.), προοπτική εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: odosate@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 23/06/2023)


Α/Α: 111_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 110_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 109_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 108_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 107_2023
Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου πλήρους 5ήμερης απασχόλησης.
Ρόλος:
Υποστηρίζει γραμματειακά το τμήμα τεχνικών έργων και την παρακολούθηση των στοιχείων κοστολόγησης των έργων που εκτελεί η εταιρεία.
Αρμοδιότητες:
• γραμματειακή υποστήριξη,
• διαχείριση έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
• παρακολούθηση στοιχείων κοστολόγησης των έργων.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Ευχέρεια στη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου,
• Δεξιότητες επικοινωνίας,
• Οργανωτικές ικανότητες,
• καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office,
• Συνέπεια και προθυμία για δουλειά,
• Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνεργασίας.
Παροχές Εταιρείας:
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο cv.ergoroi@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

(Καταχωρήθηκε στις 15/06/2023)


Α/Α: 106_2023
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, με εμπειρία στην κατασκευή δημόσιων έργων (υδραυλικών, οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών), για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/TEI
• 10ετή με 15ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώσεις νομοθεσίας, διαδικασιών και εντυπολογίας δημοσίων έργων
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:
• Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του έργου, συνεργείων και υπεργολάβων.
• Παρακολούθηση του έργου, δηλ. της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τη μελέτη του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές.
• Έλεγχος / σύνταξη επιμετρήσεων, λογαριασμών προς την υπηρεσία, λογαριασμών υπεργολάβων, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών κλπ.
• Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου

Η εταιρία προσφέρει:
• Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/06/2023)


Α/Α: 105_2023
Η ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναζητά Μηχανόλογο - Ηλεκτρόλογο Μηχανικό, με εμπειρία στην κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, για μόνιμη απασχόληση σε δημόσιο έργο κατασκευής διυλιστηρίου πόσιμου νερού στο νομό Φλώρινας.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ /ΤΕΙ
• 5ετη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Γνώσεις σε θέματα συντήρησης δομικών μηχανών
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:
• Προϊστάμενος συνεργείου για τη διαχείριση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού και υπεύθυνος για όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
• Διαχείριση υπεργολάβων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έλεγχος των εργασιών με βάση τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
• Σύνταξη επιμετρήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, έρευνα αγοράς, παραγγελίες υλικών ηλεκτρομηχανολογικών μερών έργου, με βάσει τις τεχνικές προδιαγραφές και σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου.
• Μητρώο του έργου αναφορικά με τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη του έργου
• Αναφορές προς τον Εργοταξιάρχη του έργου

Η εταιρία προσφέρει:
• Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
• Άνετο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/06/2023)


Α/Α: 104_2023
Από τεχνική εταιρεία μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου ζητείται για στελέχωση πτυχίο έργων πρασίνου, από γεωπόνο, δασολόγο και αρχιτέκτονα μηχανικό.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elemka.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/06/2023)


Α/Α: 103_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 102_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 101_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα. Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 100_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 99_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, για παρακολούθηση έργων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών)
• Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
• Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad ) και MS, WORD, EXCEL
• Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 98_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, αναζητά για τη στελέχωση της, έναν Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για θέση γραφείου πλήρους απασχόλησης.
Aπαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ
• Άριστη γνώση Microsoft office
• Καλή γνώση Autocad
• Γνώση και σύνταξη Λογαριασμών- Πιστοποιήσεων
• Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών για την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – σύνταξη τεχνικής & οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικά κατακύρωσης – σύμβαση)
• Σύνταξη συμφωνητικών
• Σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες
• Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
Προαιρετικά προσόντα:
- Γνώση αγγλικών
- Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Τηλ. Επικοινωνίας: 6942670261
Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/06/2023)


Α/Α: 97_2023
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ
με εμπειρία έως 5 έτη, ζητείται από κατασκευαστική εταιρία Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων για πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα πολύ καλή γνώση AutoCAD 2d, MS office.
Επιθυμητή η εμπειρία σε Δημόσια Έργα και ΑΠΕ.
Αποστολή βιογραφικών στο secretariat@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 07/06/2023)


Α/Α: 96_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/06/2023)


Α/Α: 95_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/06/2023)


Α/Α: 94_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Τεχνολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 06/06/2023)


Α/Α: 93_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Λάρισα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 02/06/2023)


Α/Α: 92_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής :
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
με 8ετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής), με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 91_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με 2ετή εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής), με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 90_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 8ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο τον προγραμματισμό και παρακολούθηση/διαχείριση δημοσίου έργου, σύνταξη αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΕ ,ΣΑΥ-ΦΑΥ, μητρώο έργου και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων , Autocad
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 89_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με 2ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο την σύνταξη ημερολογίου, αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, Λογαριασμών, ΑΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα : χρήση Autocad
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 88_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής:
Έμπειρο εργοδηγό για έργο αποχέτευσης ακαθάρτων
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στη 01/06/2023)


Α/Α: 87_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, ζητείται έμπειρος Εργοδηγός σε κτιριακά έργα υψηλής αρχιτεκτονικής και ξενοδοχειακά εντός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 86_2023
Από Τεχνική Εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Αθήνα, ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με 10 έτη εμπειρία κτιριακών έργων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 85_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Έμπειρος Πολιτικός Μηχανικός για δημόσια έργα. Με γνώση προγράμματος ACE, εμπειρία σε σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, λογαριασμών κτλπ.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 84_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία έως 5 έτη για έργα εντός και εκτός Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@adconstructions.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478

(Καταχωρήθηκε στις 31/05/2023)


Α/Α: 83_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διοίκηση, η επίβλεψη και η διαχείριση των ηλεκτρολογικών εργασιών βιομηχανικών έργων. Απαιτούνται:
- Άριστη γνώση πολυγραμμικού και μονογραμμικού σχεδίου
- Άριστη γνώση Η/Υ (autocad, microsoft office)
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
- Δίπλωμα οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 30/05/2023)


Α/Α: 82_2023
Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργα που έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/05/2023)


Α/Α: 81_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες για έργα αποχέτευσης και ασφαλτοστρώσεων περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 80_2023
Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με δίπλωμα και εμπειρία σε ασφαλτοστρώσεις για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 79_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές για τσάπα, jcb, φορτωτές, με δίπλωμα, για έργα αποχέτευσης εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 78_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε ανατρεπόμενα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/05/2023)


Α/Α: 77_2023
Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@solis.com.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/05/2023)


Α/Α: 76_2023
Η GDM Assets, μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες εταιρείας κατασκευών και development στην Ελλάδα αναζητά άτομο με 6+ χρόνια προϋπηρεσία για την θέση Πολιτικού Μηχανικού, Υπεύθυνου Εργοταξίου, αναφερόμενος/η στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.
Η GDM Assets, με έδρα στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, έχει σημαντικό ανεκτέλεστο σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, με σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων στα επόμενα 2 έτη. Η θέση είναι κατάλληλη για κάποιον που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ολιστική εμπειρία σε κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών/επενδυτικών έργων και να συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση των διαδικασιών μιας αναπτυσσόμενης κατασκευαστικής εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
• Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός AEΙ
• Ελάχιστη προϋπηρεσία 3+ έτη σε δημόσια έργα, με γνώση των απαραίτητων διαδικασιών και αλληλογραφίας του έργου (επιμετρήσεων, αναλύσεις τιμών, σύνταξη ΑΠΕ, κ.λπ.)
• Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office) και CAD
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση προγραμμάτων οργάνωσης εργοταξίου (MS Project)
• Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
• Αναλυτική σκέψη
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
• Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του Έργου
• Συμβατική διαχείριση του Έργου
•Υποβολή των εγγράφων (μηνιαίες πιστοποιήσεις, εκθέσεις προόδου έργου, επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, επιστολές ενημέρωσης και διεκδίκησης συμπληρωματικών συμβάσεων ή πρόσθετων εργασιών)
• Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
• Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου
• Παρακολούθηση της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού
• Παρακολούθηση, σύνταξη προσφορών και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας του έργου
• Συμμετοχή σε σύνταξη μελετών για επενδυτικές πρωτοβουλίες της εταιρίας (π.χ., αναπτυξιακοί νόμοι, ΕΣΠΑ, ιδιωτικές οικοδομές)
Η εταιρεία παρέχει τα παρακάτω:
• Προοπτικές ανέλιξης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου
• Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό και ιδιωτική ασφάλιση
• Εταιρικό τηλέφωνο
• Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος και ετήσιο μπόνους (μετά την πάροδο του πρώτου έτους πρόσληψης) σε περίπτωση κερδοφορίας της εταιρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gdmassets.gr Τηλ.: 210-251 0061

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 75_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Άρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε κτηριακά έργα και έργα ανάπλασης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 74_2023

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας και Μηχανολόγος ΑΕΙ τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας σε δημόσια έργα.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών δημοσίων έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 73_2023

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας από ΤΕΙ ως Βοηθός Εργοταξιάρχη σε έργο που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο Δήμο Βαρθολομιού.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 12/05/2023)


Α/Α: 72_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Χημικό Μηχανικό με εμπειρία σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: itsilikis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2023)


Α/Α: 71_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: itsilikis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2023)


Α/Α: 70_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με πενταετή εμπειρία για επικείμενο έργο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο νησί της Ύδρας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: itsilikis@mesogeos.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/05/2023)


Α/Α: 69_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 68_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 67_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 66_2023
Η Τεχνική Εταιρεία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο, ζητάει χειριστή με σχετική εμπειρία στο χειρισμό finisher και φρέζας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/05/2023)


Α/Α: 65_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων αναζητά Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία σε Υδραυλικά ή και έργα Οδοποιίας για εργοτάξιό της εντός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2023)


Α/Α: 64_2023
Τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα την Αθήνα, ζητεί Τεχνολόγο Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό για θέση γραφείου. Επιθυμητή εμπειρία σε δημοπρασίες, κοστολογήσεις / αιτιολογήσεις έργων, σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΜΝΕ και λογαριασμών.
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: tergwnae@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 03/05/2023)


Α/Α: 63_2023
Από τεχνική εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα το νομό Αττικής, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος, με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κοστολογήσεις έργων, επιμετρήσεις, αλληλογραφία, λογαριασμοί, ΑΠΕ κλπ, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2023)


Α/Α: 62_2023
Από Τεχνική Εταιρεία 5ης τάξεως με έδρα την Αττική, ζητούνται διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τεχνολόγοι, ως Εργοταξιάρχες με εμπειρία στην κατασκευή Δημοσίων έργων, Οικοδομικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Αστικών αναπλάσεων εντός Αττικής.
Θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη κατασκευαστική εμπειρία σε τέτοια έργα.
Απαραίτητη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, προγραμμάτων διαχείρισης δημοσίων έργων και σχεδιαστικών προγραμμάτων (εργολήπτης, autocad κλπ), αποτυπώσεων – χαράξεων (total station, GNSS κλπ).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergattica@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 28/04/2023)


Α/Α: 61_2023
Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημοσίων Έργων (Υδραυλικών & Αναπλάσεων) 5ης τάξης, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά, για πλήρη απασχόληση στα έργα της στη Χαλκιδική:
i) Για την πλήρωση της θέσης του ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ, Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (ή εναλλακτικά Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.), με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε:
 διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (διαχείριση προσωπικού, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων & κανονισμών, διασφάλιση ποιότητας)
 σύνταξη Επιμετρήσεων, Λογαριασμών, Α.Π.Ε.,
 σύνταξη αλληλογραφίας και επικοινωνία με Επιβλέπουσες Υπηρεσίες,
 τήρηση Π.Π.Ε., Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., Μητρώου του Έργου,
 εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού.
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, MS Office, Autocad, Unisystems Εργολήπτη.

ii) Για την πλήρωση της θέσης του ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ, Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε:
 εργασίες πεδίου με χρήση τοπογραφικού εξοπλισμού,
 διαχείριση και παρακολούθηση έργων (διαχείριση προσωπικού, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, διασφάλιση ποιότητας),
 τήρηση Ημερολογίου Έργου,
 τήρηση Π.Π.Ε., Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., Μητρώου του Έργου,
 σύνταξη Επιμετρήσεων.
Απαραίτητα προσόντα : MS Office, Autocad, δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών: info@vafiadis-sa.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/04/2023)


Α/Α: 60_2023
Η Τεχνική Εταιρεία Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ με έδρα το Ρέθυμνο, ζητάει οδηγό κάτοχο διπλώματος Ε΄Κατηγορίας με σχετική εμπειρία στα χωματουργικά.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: m-sfakianakis@hotmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 26/04/2023)


Α/Α: 59_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά βοηθό λογιστή (πτυχιούχο ΑΕΙ- ΤΕΙ) έως 35 χρονών, με 5 έτη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Λογιστηρίου με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), γνώση προγράμματος Softone, καλή γνώση εργατικών θεμάτων και μισθοδοσίας, γνώση και χειρισμός του προγράμματος μισθοδοσίας της EPSILON NET , καλή γνώση MS office (excel- word). Προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία θα προτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών με email: aimilia@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/04/2023)


Α/Α: 58_2023
Από Τεχνική εταιρεία 3ης τάξης με έδρα τη Μάνδρα Αττικής και αντικείμενο την κατασκευή δημοσίων έργων οδοποιϊας, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρονικών ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανολόγος ή Hλεκτρολόγος Mηχανικός με εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων της εταιρίας με σκοπό τη διασφάλιση της υλοποίησής τους σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς. Υπεύθυνος για την σύνταξη επιμετρήσεων πιστοποιήσεων ΠΠΑΕ ΑΠΕ ΣΑΥ ΦΑΥ μητρώο έργου και γενικά την όλη παρακολούθηση των συμβάσεων. Προγραμματισμός συνεργείων και παρακολούθηση υλοποίησης τεχνικού αντικειμένου. Επικοινωνία με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Αλληλογραφία με την υπηρεσία.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-5248043 κ. Σταύρος Κοτσιώνης
Αποστολή βιογραφικών: e mail: info@violiap.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/04/2023)


Α/Α: 57_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία στην Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός 15ετους εμπειρίας σε διαχείριση Δημοσίων Έργων, γνώστης προγραμμάτων και νομοθεσίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@erteka.gr

Τηλ. 2107484774

(Καταχωρήθηκε στις 21/04/2023)


Α/Α: 56_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. με 10ετή εμπειρία
στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) και γνώση MS- Office, με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σύνταξη επιμετρήσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 55_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για έργο της στο νομό Αττικής :
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. , με 3ετή εμπειρία
στην κατασκευή δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, έργων υποδομής ) και γνώση MS-Office, με αντικείμενο την επίβλεψη εργασιών, συντονισμό συνεργείων, σύνταξη επιμετρήσεων
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 54_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι. με 10ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών , δικτύων, υποδομής ) με αντικείμενο τον προγραμματισμό και παρακολούθηση/διαχείριση δημοσίου έργου, σύνταξη αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, λογαριασμών, ΑΠΕ, ΠΠΕ ,ΣΑΥ-ΦΑΥ, μητρώο έργου και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς .
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων ,MS Office – Autocad
Επιθυμητά προσόντα : Γνώση Ms Project, Ergoland
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 53_2023
Τεχνική εταιρεία 5ης τάξης με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο την κατασκευή Δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) αναζητά για τα κεντρικά γραφεία της στην ΑΘΗΝΑ (πλησίον ΜΕΤΡΟ) και 8ωρη απασχόληση:
Πολιτικό Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή Τοπογράφο Μηχανικό Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με 3ετή εμπειρία στην διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων έργων (υδραυλικών, δικτύων, υποδομής) με αντικείμενο την σύνταξη ημερολογίου, αλληλογραφίας, επιμετρήσεων, Λογαριασμών, ΑΠΕ.
Απαραίτητα προσόντα : Γνώση MS Office – Autocad
Αποστολή βιογραφικών στο email: gram@ergoate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/04/2023)


Α/Α: 52_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για εργοτάξιο στην περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων. Αντικείμενο της εργασίας είναι η επίβλεψη των εργασιών ΠΜ, ο συντονισμός των συνεργείων κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, η καταγραφή και αποστολή στοιχείων ημερησίως κ.λπ.. Απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, γνώση autocad, γνώση Η/Υ, γνώση τοπογραφικών μηχανημάτων (χωροβάτης, κ.λπ.).
Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tekthessalonikis.com

(Καταχωρήθηκε στις 10/04/2023)


Α/Α: 51_2023
Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με πενταετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα για απασχόληση εκτός Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@smiliate.gr 

(Καταχωρήθηκε στις 31/03/2023)


Α/Α: 49_2023
Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί σταθερή συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό.
Ρόλος:
Υποστηρίζει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής σε έργα υποδομών που εκτελεί η εταιρεία.
Αρμοδιότητες:
 Παρακολουθεί τις εργασίες κατασκευής των έργων αρμοδιότητάς του με σκοπό τηδιασφάλιση της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τη μελέτη, τους ισχύοντεςκανονισμούς και το χρονοδιάγραμμα.
 Συμμετέχει στον προγραμματισμό των έργων και σε συσκέψεις σχετικά με τη μελέτη και την πορεία εξέλιξης των έργων ώστε να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις.
 Συντάσσει προμετρήσεις, των απαιτουμένων προς ενσωμάτωση υλικών και σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας προβαίνει σε αξιολόγηση των προσφορών από τους κατάλληλους προμηθευτές. Επίσης συντάσσει τεύχη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών επιλογής υπεργολάβων.
 Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη σχεδίων και τηνπαρακολούθηση αδειοδοτήσεων από αρμόδιους φορείς (Ο.Κ.Ω., Δήμοι, Δασαρχεία κλπ).
 Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και την επίβλεψη του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.).
 Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και επίβλεψη του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
 Ελέγχει και σχολιάζει τις μελέτες και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας επεξεργάζεται τις μεθοδολογίες κατασκευής.
 Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των επιμετρήσεων – ΠΠΑΕ, Λογαριασμών, ΑΠΕ και λοιπά συμβατικά κείμενα.
 Συντάσσει εκθέσεις προόδου των έργων κατασκευής (πρόοδος των εργασιών, μελλοντικές/ τρέχουσες απαιτήσεις, αλληλογραφία) προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.
Απαραίτητα Προσόντα:
 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμου Διεθνούς Πανεπιστημίου.
 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 5ετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε Κατασκευή ή επίβλεψη Έργων Υποδομής σε αστικό περιβάλλον.
 Παρακολούθηση συμβάσεων με πελάτες ή/και Υπεργολάβους.
 Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφαρμογών MS Office, Autocad.
 Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας και εργατικότητα.
Παροχές Εταιρείας:
 Προοπτικές εξέλιξης.
 Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο cv.ergoroi@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

(Καταχωρήθηκε στις 23/03/2023)


Α/Α: 48_2023
Η ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Τοπογράφο Μηχανικό.
Ρόλος:
Υπεύθυνος για τις τοπογραφικές εργασίες πεδίου και γραφείου σε έργα υποδομών που εκτελεί η εταιρεία.
Αρμοδιότητες:
 Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και σχολιασμό των μελετών στο πλαίσιο του ρόλου του.
 Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση εργασιών αποτυπώσεων - χαράξεων - χωροσταθμίσεων
 Είναι υπεύθυνος για τη λήψη των επιμετρήσεων στοιχείων και τη σύνταξη των σχεδίων κατά τη φάση της κατασκευής και των σχεδίων του μητρώου του έργου
(«ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ»)
 Είναι υπεύθυνος για την αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών ευρημάτων κλπ σε περίπτωση εντοπισμού κατά τις εκσκαφές.
Απαραίτητα Προσόντα:
· Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής Ελληνικού ή
Διεθνούς Πανεπιστημίου
· Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
· Θα εκτιμηθεί αποδεδειγμένη εργοταξιακή εμπειρία
· Εμπειρία σε κτηματογραφικές εργασίες
· Εμπειρία στη χρήση οργάνων τοπογραφικού εξοπλισμού (χωροβάτες, lazer scanners, δέκτες gps κλπ)
· Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
· Άριστη γνώση Autocad (2D, 3D, κλπ)
Παροχές Εταιρείας:
 Προοπτικές εξέλιξης.
 Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, στο cv.ergoroi@gmail.com
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

(Καταχωρήθηκε στις 23/03/2023)


Α/Α: 47_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2023)


Α/Α: 46_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2023)


Α/Α: 45_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα οικοδομικά, υδραυλικά και αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 21/03/2023)


Α/Α: 44_2023
Η ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ αναζητά Προϊστάμενο εργοταξιακού εργαστηρίου, με επιθυμητή εμπειρία στην ανέγερση χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, καθώς και των συνοδών του έργων, για πλήρη απασχόληση στο νομό Φωκίδας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και συνεργασίας
• Αποδεδειγμένη 2ετή προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο (αργιλικό ανάχωμα, δοκίμια σκυροδέματος, φίλτρα κ.α.)
• Διπλωματούχος Μηχανικός ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
• Υπεύθυνος προγραμματισμού, λήψης και παρακολούθησης εργαστηριακών δοκιμίων ανέγερσης και λοιπών έργων
• Συνεργασία με τους υπεύθυνους κατασκευής για την ομαλή λήψη δοκιμίων και ανέγερση του των σχετικών ζωνών του φράγματος
• Επιλογή κατάλληλων δανειοθαλάμων υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής
• Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προς την επιβλέπουσα υπηρεσία
• Σύνταξη μητρώου του έργου
Παροχές:
• Διαμονή
• Αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Απαραιτήτως, εντός διμήνου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε στις 16/03/2023)


Α/Α: 43_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 42_2023
Tεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά, μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Tηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 – 6948044326
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 41_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 40_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 39_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά εργάτες με προϋπηρεσία σε έργα αποχέτευσης & ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133.
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 15/03/2023)


Α/Α: 38_2023
Από τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα, ζητείται Β. Λογιστής με 5ετή τουλάχιστον παρεμφερή προϋπηρεσία.
Απαραίτητες γνώσεις: Καταχωρήσεις σε διπλογραφικά βιβλία, συμφωνία mydata, αναγγελίες ΕΡΓΑΝΗ. Επιθυμητή γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας EPSILON NET.
Μόνιμη απασχόληση (5νθήμερο – 8ωρο)
Βιογραφικά στο email: ertekalog@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 14/03/2023)


Α/Α: 37_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα τον Άλιμο ζητούνται Υδραυλικοί για εργασία πλήρους απασχόλησης εντός Αττικής. Επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης.
Αποστολή βιογραφικών: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 14/03/2023)


Α/Α: 36_2023
Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. είναι κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων με έδρα στην Λάρισα. Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 3ης Τάξης και δραστηριοποιείται κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα.
Η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε. επιθυμεί να προσλάβει έναν επαγγελματία με σύμβαση έργου, για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.
Σκοπός Θέσης
O/Η νέος/α συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη κατασκευαστικού Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίου Κτιρίου στην Λάρισα.
Κύριες Αρμοδιότητες
• Διαχειρίζεται τις επιτόπιες λειτουργίες του εργοταξίου
• Εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων
• Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα και τις εργασίες των υπεργολάβων
• Διαχειρίζεται τη ροή και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, επίλυση έργων επί τόπου
• Είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό, την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραγγελιών των υλικών του έργου.
• Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων εκθέσεων προόδου και τεκμηρίωσης
• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας
• Είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό τοπικών πόρων, υλικών, υπηρεσιών
• Αναφέρει και συνεργάζεται στενά υπό την ομάδα Διαχείρισης Έργου
• Επιτυγχάνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου βάσει προϋπολογισμού στο τμήμα που βρίσκεται υπό την ευθύνη του εργοταξίου
• Επιτυγχάνει την ολοκλήρωση του έργου στο ίδιο επίπεδο με τις τεχνικές απαιτήσεις
• Τροποποιεί τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις
Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο, σχετικό με την θέση, αντικείμενο σπουδών.
• Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε οικοδομικά έργα/εργοτάξια.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office, σχεδιαστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
• Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να στείλει το Βιογραφικό του στο email: anaplaseon@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 13/03/2023)


Α/Α: 35_2023
Από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, ζητείται ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εμπειρία σε διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Επιθυμητή η γνώση διαδικασίας διαγωνισμών δημοσίων έργων – προμηθειών.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: gram@miper.gr

(Καταχωρήθηκε στις 09/03/2023)


Α/Α: 34_2023
Από την τεχνική εταιρία ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ με έδρα την Πτολεμαίδα, ζητείται απόφοιτος Μεταλλειολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων για εργασία πλήρους απασχόλησης
Προσόντα:
• Τριετή Προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα
• Επιθυμητή η εμπειρία σε προετοιμασία φακέλων προσφορών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
• Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών: info@tenacon.gr

(Καταχωρήθηκε 01/03/2023)


Α/Α: 33_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από τεχνική εταιρεία με έδρα στον Άλιμο, ζητούνται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων ή/και Υδραυλικά έργα, καθώς και Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Υδραυλικά έργα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 28/02/2023)


Α/Α: 32_2023
Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητάει άμεσα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. - Υπεύθυνο εργοταξίου, για έργο στην περιοχή Απόλλωνα Ν. Νάξου για 3μηνη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο info@m-kat.gr

(Καταχωρήθηκε στις 24/02/2023)


Α/Α: 31_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά οδηγό με δίπλωμα Ε κατηγορίας με εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 30_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά,

μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 – 694804432.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 29_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά χειριστές τσάπας, jcb, trencher (αυλακωτήρα), με δίπλωμα και εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 28_2023
Τεχνική εταιρεία ζητά χειριστές φρέζας, finisher (φίνισερ), οδοστρωτήρα, με εμπειρία, για έργα υδραυλικά και ασφαλτικά, για έργα περιοχής εντός Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946502810 – fax 210 8829575.

Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 23/02/2023)


Α/Α: 27_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Τεχνική εταιρία με έδρα τον Άλιμο επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Πολιτικό Μηχανικό/Τοπογράφο για το τμήμα τηλεμετρίας και αυτοματισμών Δικτύων Ύδρευσης/Άρδευσης. Επιθυμητή σχετική εμπειρία σε σχετικές Εφαρμογές Λογισμικού και σε Project Management έργων ή υπηρεσιών.Η αγγελία αφορά θέση πλήρους απασχόλησης, με ικανοποιητικές αποδοχές.
· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
· Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
· Επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη
· Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη
Παρακαλώ η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στη διεύθυνση: info@xorotexniki.gr
(Καταχωρήθηκε στις 13/02/2023)


Α/Α: 26_2023
Ζητείται από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, Τεχνολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και κοστολογήσεις έργων, για στελέχωση του τμήματος δημοπρασιών της εταιρείας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@tergwnae.com

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2023)


Α/Α: 25_2023
Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται εργοδηγός, με εμπειρία σε έργα οδοποιίας, για την στελέχωση εργοταξίου της εταιρείας στην Χίο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.sardeli@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2023)


Α/Α: 24_2023
Από Τεχνική Εταιρία ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία, για την υποστήριξη του μηχανολογικού τμήματος της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.sardeli@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 08/02/2023)


Α/Α: 23_2023
Τεχνική εταιρεία αναζητεί υδραυλικούς για πλήρη απασχόληση στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο υδραυλικού ή σχετική προϋπηρεσία, δίπλωμα οδήγησης, ομαδικότητα, όρεξη για εργασία.
Αποστολή βιογραφικών στοιχείων και τηλεφώνου επικοινωνίας στο cv@ydrofili.gr με Θέμα "ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ".

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2023)


Α/Α: 22_2023
Τεχνική εταιρία αναζητεί εργατοτεχνικό προσωπικό και βοηθούς χειριστή βυτιοφόρου οχήματος για μόνιμη απασχόληση εντός και εκτός Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης, Απολυτήριο λυκείου ομαδικότητα, όρεξη για εργασία.
Επιθυμητά προσόντα: Δίπλωμα Γ κατηγορίας, Δίπλωμα ADR, άδεια χειριστή μηχανήματος έργου.
Αποστολή βιογραφικών στοιχείων και τηλεφώνου επικοινωνίας στο cv@ydrofili.gr με θέμα "ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ"

(Καταχωρήθηκε στις 07/02/2023)


Α/Α: 21_2023
Ζητούνται από εταιρεία δημοσίων έργων:
Α) Πολιτικός Μηχανικός γνώστης της νομοθεσίας με εμπειρία σε σοβαρά έργα.
Β) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για έργα δικτύου ΔΕΔΔΗΕ.
Βιογραφικά στο email: info@erteka.gr
Τηλ. επικοινωνίας : 210 7484774
(Καταχωρήθηκε στις 31/01/2023)


Α/Α: 20_2023
Ο όμιλος εταιρειών με παρουσία στο χώρο 30 ετών αναζητεί μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για επίβλεψη δημοσίων έργων εντός και εκτός Αττικής.
Αποστείλατε βιογραφικό στην διεύθυνση: dkrouskos@3-k.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 19_2023
Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, για έργο στην Άρτα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εμπειρία σε κτηριακά έργα και έργα ανάπλασης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ilissosate.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 18_2023
H τεχνική εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ζητά πολιτικό μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ), με εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων για έργο στην περιοχή της Βέροιας. Επιθυμητή η εμπειρία σε οικοδομικά έργα.

Στοιχεία επικοινωνίας: christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 17_2023
H τεχνική εταιρεία ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ζητά μηχανολόγο μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ), με εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων για έργο στην περιοχή της Βέροιας. Επιθυμητή η εμπειρία σε οικοδομικά έργα.

Στοιχεία επικοινωνίας: christina@xanthakis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 16_2023
Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ ζητά Τοπογάφο Μηχανικό για πλήρωση μόνιμης θέσης αναπληρωτή εργοταξιάρχη.
Απαραίτητη η καλή γνώση ΑΝΑΔΕΛΤΑ ή ΟΔΟΣ και η 5ετής εμπειρία σε έργα οδοποίας και υδραυλικά.
Αποστολή βιογραφικών στο email:info@efklidis.com
(Καταχωρήθηκε στις 30/01/2023)


Α/Α: 15_2023
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητά για απασχόληση Μηχανολόγο Μηχανικό για απασχόληση εντός Αττικής για έργα σε διυλιστήρια.

Προϋποθέσεις:

· Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε έργα σωληνώσεων μεγάλων βιομηχανιών
  (Διυλιστήρια - φυσικό αέριο – Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας).
·  Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών καθώς και η καλή χρήση Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών: ikapiri@etmer.gr

(Καταχωρήθηκε στις 27/01/2023)


Α/Α: 14_2023
Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων , για απασχόληση σε εργοτάξιο της Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: eyrythmos@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 13_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 12_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 11_2023
Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα οικοδομικά και αστικών αναπλάσεων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@elkystis.gr

(Καταχωρήθηκε στις 25/01/2023)


Α/Α: 10_2023
Ζητείται από εταιρία κατασκευής δημοσίων έργων στην Κρήτη Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη διαχείριση Δημοσίων Έργων (επιμετρήσεις, ποιότητα έργων, αλληλογραφία με υπηρεσία κ.λ.π.).
Ικανοποιητικές αποδοχές, πλήρη και μόνιμη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο email : ergocat.ae@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας : 6955693987

(Καταχωρήθηκε στις 23/01/2023)


Α/Α: 09_2023
Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, για πλήρη και μόνιμη εργασία. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Autocad.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2374022014

Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2023)


Α/Α: 08_2023
Τεχνική Εταιρεία με έδρα στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ζητά εργοδηγό με εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων, για πλήρη και μόνιμη εργασία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2374022014

Email: log@terea.gr

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2023)


Α/Α: 07_2023
Από Τεχνική Εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, από ΑΕΙ / ΤΕΙ, τουλάχιστον δεκαετούς εμπειρίας (προϋπηρεσία σε εργοτάξια και τεχνικά έργα), ως Εργοταξιάρχης σε έργο που έχει αναλάβει η Εταιρεία στο Δήμο Μεσσήνης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη σοβαρή κατασκευαστική εμπειρία στη διοίκηση, επίβλεψη και διαχείριση τεχνικών έργων, στη σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ, στην έρευνα αγοράς, την προμήθεια υλικών, την αλληλογραφία και την παρακολούθηση των συμβάσεων.

Αποστολή βιογραφικών στο ktiriotechniki@gmail.com

(Καταχωρήθηκε στις 20/01/2023)


Α/Α: 06_2023
Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, με 10ετή εμπειρία, σε δημόσια έργα υποδομής, για εργοτάξιο στην Κρήτη και στην Καλαμάτα.

Αποστολή Βιογραφικών: d.sardeli@themeli.gr

(Καταχωρήθηκε στις 18/01/2023)


Α/Α: 05_2023
Από Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την Έδεσσα Ν. Πέλλας, ζητείται:
Πολιτικός ή Τοπογράφος και Η/Μ Μηχανικός με καλή γνώση της κατασκευής δημοσίων έργων για εργοτάξια στην Κ. Μακεδονία.

Επικοινωνία, mail: dimitris@axionte.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/01/2023)


Α/Α: 04_2023 (Η ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ)
Από τεχνική εταιρεία με έδρα στον Άλιμο, ζητούνται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία σε έργα αναπλάσεων ή/και Υδραυλικά έργα, καθώς και Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε Υδραυλικά έργα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9887722

Αποστολή βιογραφικών: info@xorotexniki.gr

(Καταχωρήθηκε στις 13/01/2023)


Α/Α: 03_2023
Τεχνική Εταιρεία ζητά μηχανοτεχνίτες με εμπειρία σε μηχανήματα έργων – φορτηγά, μισθός ικανοποιητικός, ανάλογος προσόντων.
Tηλέφωνα επικοινωνίας 6946502810 - 694804432
Αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2023)


Α/Α: 02_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β. Ελλάδα (Περιοχή Κιλκίς).
Στοιχεία επικοινωνίας:  lmaniatopoulou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2023)


Α/Α: 01_2023
Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία σε υδραυλικά έργα (δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, ομβρίων σε κατοικημένες περιοχές), για απασχόληση σε εργοτάξιο στη Β. Ελλάδα (Περιοχή Κιλκίς).
Στοιχεία επικοινωνίας:  lmaniatopoulou@mesogeos.gr
(Καταχωρήθηκε στις 10/01/2023)


Αγγελίες Μελών έτους 2022

Αγγελίες Μελών έτους 2021
Αγγελίες Μελών ετών 2018-2020

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english