Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Διεθνείς Οργανισμοί
 
Α. Όργανα και Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ)
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Υπηρεσία Εκδόσεων
Συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γενική Διεύθυνση "Ανάπτυξη και Συνεργασία – EuropeAid"
Δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ
Κέντρο επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες-CIRCABC
 
Β. Λοιποί Διεθνείς Οργανισμοί
BusinessEurope
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
Διεθνής Διαφάνεια
Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
Παγκόσμια Τράπεζα
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english