Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Δημόσιοι Φορείς
 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Περιφερειακή Διοίκηση - Περιφέρειες της Ελλάδος
Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄Βαθμού
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄Βαθμού
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΔΑ)
Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΤ)
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ)
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ ΑΕ)
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ & Δ)
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε.
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
HELEXPO AE
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ ΑΕ)
Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  (ΕΛΟΤ)
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ  (ΜΟΔ ΑΕ)
Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ)
Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων  (ΟΑΕΠ)
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ  (ΟΛΘ)
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ)
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ ΑΕ)
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας (KAΠE)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Αττικό Μετρό ΑΕ
Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
ΓΑΙΑ ΟΣΕ
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ)
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Εγνατία Οδός ΑΕ
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ ΑΕ)
Έργα ΟΣΕ  (ΕΡΓΟΣΕ)
Εταιρεία Θερμικών Λεοφωρείων (ΕΘΕΛ)
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)
Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς (ΗΣΑΠ)
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς (ΗΛΠΑΠ)
Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ
Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών (ΙΟΚ)
Κτηματολόγιο ΑΕ
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας  (ΟΕΚ)
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ)
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ΤΡΑΜ Α.Ε.
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΕΤΑΑ (πρ. ΤΣΜΕΔΕ)
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)
Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ)
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εταιρεία Τουριστικής Αξιοποίησης (ΕΤΑ)
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕ-Ε)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος  (ΕΝΑΕ)
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ)
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)
Τράπεζα Αττικής
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english