Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ευρωπαϊκές Εργοληπτικές Οργανώσεις
 
 
  ΑΥΣΤΡΙΑ   ΒΕΛΓΙΟ

Bundesinnung Bau - Bl Bau
Fachverband der Bauindustrie - FVBI

Confederation Construction
Schaumburgergasse 20/8  A - 1040 Wien 34-42 rue du Lombard B - 1000 Bruxelles
Τηλ.: (+43.1) 718.37.37.0 Τηλ.: (+32.2) 545.56.00
Fax: (+43.1) 718.37.37.22 Fax: (+32.2) 545.59.00
E-mail: office@bau.or.at E-mail: info@confederationconstruction.be
Ιστοσελίδα: http://www.bau.or.at Ιστοσελίδα: http://www.confederationconstruction.be
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   ΓΑΛΛΙΑ
Bulgarian Construction Chamber - BCC Federation Francaise du Batiment - FFB
Blvd. Hristo Smirnenski 1 BG - 1164 Sofia 33 avenue Kleber F - 75784 Paris Cedex 16
Τηλ.: (+359.2) 806.29.11 Τηλ.: (33-1) 40.69.51.00
Fax: (+359.2) 963.24.25 Fax: (33-1) 45.53.58.77
E-mail: office@ksb.bg E-mail: diallom@national.ffbatiment.fr
Ιστοσελίδα: http://www.ksb.bg Ιστοσελίδα: http://www.ffbatiment.fr
  ΓΑΛΛΙΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Federation Nationale des Travaux Publics - FNTP Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V. - HVBI
3 rue de Berri F - 75008 Paris Kurfurstenstraße 129 D - 10785 Berlin
Τηλ.: (33-1) 44.13.31.44 Τηλ.: (+49.30) 212.86.0
Fax: (33-1) 45.61.04.47 Fax: (+49.30) 212.86.240
E-mail: fntp@fntp.fr E-mail: bauind@bauindustrie.de
Ιστοσελίδα: http://www.fntp.fr Ιστοσελίδα: http://www.bauindustrie.de
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ   ΔΑΝΙΑ
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes - ZDB Danske Byggeri
Kronenstraße 55-58 D - 10117
Berlin
NØrre Voldgade 106 Postbocks 2125 DK - 1015 Kobenhavn K
Τηλ.: (+49.30) 20.31.40 Τηλ.: (+45) 72.16.00.00
Fax: (+49.30) 20 31 44 19 Fax: (+45) 72.16.00.10
E-mail: bau@zdb.de E-mail: danskbyggeri@danskbyggeri.dk
Ιστοσελίδα: http://www.zdb.de Ιστοσελίδα: http://www.danskbyggeri.dk
  ΕΛΒΕΤΙΑ   ΕΛΛΑΔΑ
Schweizerischer Baumeisterverband - SBV
Societe Suisse des Entrepreneurs - SSE
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ
Weinbergstraße 49 Postfach 198 CH - 8042 Zurich Φειδίου 14 - 16  Αθήνα 106 78
Τηλ.: (+41.44) 258.81.11 Τηλ.: (+30.210) 330.18.14/383.65.03
Fax: (+41.44) 258.83.35 Fax: (+30.210) 382.45.40
E-mail: verband@baumeister.ch E-mail: info@sate.gr
Ιστοσελίδα: http://www.baumeister.ch Ιστοσελίδα: http://www.sate.gr
  ΕΛΛΑΔΑ   ΕΛΛΑΔΑ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων - ΣΤΕΑΤ

Πανελλήνια Ένωση Διπλ/χων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΠΕΔΜΕΔΕ

Πινδάρου 4 - Αθήνα 106 71 Ασκληπιού 23 - Αθήνα 106 80
Τηλ.: (+30.210) 361.71.09/361.73.21 Τηλ.: (+30.210) 361.49.78/363.19.05
Fax: (+30.210) 361.61.24 Fax: (+30.210) 364.14.02
E-mail: info@steat.gr E-mail: info@pedmede.gr
Ιστοσελίδα: http://www.steat.gr Ιστοσελίδα: http://www.pedmede.gr
  ΕΣΘΟΝΙΑ   ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Estonian Assosiation of Construction Entrepreneurs - EACE The Construction Industry Federation - CIF
Kiriku 6 EE - 10130 Tallinn Canal Road Rathmines IRL - Dublin 6
Τηλ.: (+372) 687.04.35 Τηλ.: (+353.1) 40.66.000
Fax: (+372) 687.04.41 Fax: (+353.1) 496.69.53
E-mail: eeel@eeel.ee E-mail: cif@cif.ie
Ιστοσελίδα: http://www.eeel.ee Ιστοσελίδα: http://www.cif.ie
  ΙΣΠΑΝΙΑ   ΙΣΠΑΝΙΑ
SEOPAN ANCOP
Calle Diego de León, 50, Planta 4 - 28006 Madrid Diego de León, 50 4P - 28006 Madrid
Τηλ.: (+34.91) 563.05.04 Τηλ.: (+34.91) 563.05.04
Fax: (+34.91) 562.58.44 Fax: (+34.91) 562.58.44
E-mail: fiec@seopan.es E-mail: administracion@ancop.net
Ιστοσελίδα: http://www.seopan.es Ιστοσελίδα: http://www.ancop.net
  ΙΣΡΑΗΛ   ΙΤΑΛΙΑ
Cooperation Agreement with Association of Contructors and Builders in Israel - (ACBI) Associazione Imprese Generali -AGI
18-20 Mikve Israel IL - 65 115 Tel Aviv Via Guattani 20 I - 00161 Roma
Τηλ.: (+97.23) 56.04.701 Τηλ.: (+39.06) 44.16.021
Fax: (+97.23) 56.08.091 Fax: (+39.06) 44.25.23.95
E-mail: acb@acb.org.il E-mail: agiroma@tin.it
Ιστοσελίδα: www.acb.org.il Ιστοσελίδα:
  ΙΤΑΛΙΑ   ΚΡΟΑΤΙΑ
Associazione Nazionale Costruttori Edili -ANCE Udruga Poslodavaca GradiΤηλ.jstva HRVATSE - UPGH
Via Guattani 16-18 IT - 00161 Roma Rendičeva 27 HR - 10 000 Zagreb
Τηλ.: (+39.06) 84.56.71 Τηλ.: (+385.1) 2301-103
Fax: (+39.06) 84.56.75.50 Fax: (+385.1) 2301-115
E-mail: info@ance.it E-mail: udruga@upgh.hr
Ιστοσελίδα: http://www.ance.it Ιστοσελίδα: http://www.upgh.hr

  ΚΥΠΡΟΣ

  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου - ΟΣΕΟΚ Lithuanian Builders Association (LSA)
Ανδροκλέους 3Α - Λευκωσία 1060 Lukiskiu st. 5-501, 502 LT - 01108 Vilnius
Τηλ.: (+357.22) 75.36.06 Τηλ.: (+370) 52.12.59.01
Fax: (+357.22) 75.16.64 Fax: (+370) 52.12.59.01
E-mail: cyoseok@spidernet.com.cy E-mail: info@statybininkai.lt
Ιστοσελίδα: http://www.oseok.org.cy Ιστοσελίδα: http://www.statybininkai.lt
  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   ΜΑΛΤΑ
Groupement des Entrepreneurs du Batiment et des Travaux Publics - GEBTP Federation of Building and Civil Engineering Contractors (FOBC)
7 rue Alcide de Gasperi Plateau de Kirchberg
BP 1304 L - 1013 Luxembourg
c/o Malta Chamber of Commerce, Entrprise and Industry Exchange Buildings, Republic Street MT - Valletta 1117
Τηλ.: (+352) 43.53.66/43.53.67 Τηλ.: (+356) 21.233.873
Fax: (+352) 43.23.28 Fax: (+356) 21.245.223
E-mail: group.entrepreneurs@fedil.lu E-mail: john.scicluna@maltachamber.org.mt
Ιστοσελίδα: http://www.fedil.lu Ιστοσελίδα:
  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ   ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Construction Confederation EBA - Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Tufton Str. 55 GB - London SW1P 3QL P.O. Box 5485 Majorstua N - 0305 Oslo
Τηλ.: (+44.207) 227.46.20 Τηλ.: (+47) 23 08 75 00
Fax: (+44.207) 227.46.21 Fax: (+47) 23 08 75 30
E-mail: enquires@theCC.org.uk E-mail: firmapost@ebanett.no
Ιστοσελίδα: http://www.theCC.org.uk Ιστοσελίδα: http://www.ebanett.no
  ΟΛΛΑΝΔΙΑ   ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Bouwend Nederland National Federation of Hungarian Contractors - EVOSZ
Bouwend Nederland Postbus 340 NL - 2700 AH Zoetermeer Döbrentei ter 1 H - 1013 Budapest
Τηλ.: (+31.79) 325.22.52 Τηλ.: (+36.1) 201.03.33
Fax: (+31.79) 325.22.90 Fax: (+36.1) 201.38.40
E-mail: info@bouwendnederland.nl E-mail: evosz@mail.datanet.hu
Ιστοσελίδα: http://www.bouwendnederland.nl Ιστοσελίδα: http://www.evosz.hu
  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Associaçao de Empresas de Construçao e Obras Publicas - AECOPS Associacao dos Industriais da Contrucao Civil e Obras Publicas - AICCOPN
Rua Duque de Palmela n° 20 P - 1250-098 Lisboa Rue Alvares Cabral 306 P - 4099 Porto Codex
Τηλ.: (+351.21) 311.02.00 Τηλ.: (+351.22) 340.22.00
Fax: (+351.21) 356.28.16 Fax: (+351.22) 340.22.97
E-mail: aecops@aecops.pt E-mail: geral@aiccopn.pt
Ιστοσελίδα: http://www.aecops.pt Ιστοσελίδα: http://www.aiccopn.pt
  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Portuguese Federation of Construction and public Works Industry (FEPICOP) The Romanian Association of Building Contractors - ARACO
Prana de Alvalade, n'16, 6'I PT - 1700-036 Lisboa Splaiul Independentei Nr. 202 A. Cod 060022, sector 6, RO - Bucharest
Τηλ.: (+351.21) 311.02.00 Τηλ.: (+40.21) 316.78.96
Fax: (+351.21) 355.48.10 Fax: (+40.21) 312.96.26
E-mail: fericop@fericop.pt E-mail: contact@araco.org
Ιστοσελίδα: http://www.fericop.pt Ιστοσελίδα: http://www.araco.org
  ΣΛΟΒΑΚΙΑ   ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Zvaz Stavebnych Podnikatelov Slovenska - ZSPS Construction and Building Materials Association - CBMA
Sabinovska14 SK - 821 02 Bratislava Dimiceva 13 Sl - 1504 Ljubljana
Τηλ.: (+421.2) 436.332.63 Τηλ.: (+386.1) 58.98.242
Fax: (+421.2) 434.263.36 Fax: (+386.1) 58.98.200
E-mail: sekretariat@zsps.sk E-mail: zgigm@gzm.si
Ιστοσελίδα: http://www.zsps.sk Ιστοσελίδα: http://www.gzm.si
  ΣΟΥΗΔΙΑ   ΤΟΥΡΚΙΑ
Sveriges Byggindustrier - BI Turkish Contractors Association - TCA
Storgatan 19 - Box 5054 SE - 102 42 Stockholm Ahmet Mithat Efendi Sok.21 TR - 06550 Cankaya-Ankara
Τηλ.: (+46.8) 698.58.00 Τηλ.: (+90.312) 441.44.83
Fax: (+46.8) 698.59.00 Fax: (+90.312) 440.02.53
E-mail: info@bygg.org E-mail: tmb@tmb.org.tr
Ιστοσελίδα: http://www.bygg.org/ Ιστοσελίδα: http://www.tmb.org.tr
  ΤΣΕΧΙΑ   ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic Confederation of Finnish Construction Industries - RT
Narodni trida 10 CR - 110 00 Prague 1 Unioninkatu 14 FIN - 00130 Helsinki 13
Τηλ.: (+420) 224.951.411 Τηλ.: (+358.9) 129.91
Fax: (+420) 224.930.416 Fax: (+358.9) 628.264
E-mail: sps@sps.cz E-mail: rtk@rakennusteollisuusk.fi
Ιστοσελίδα: http://www.sps.cz Ιστοσελίδα: http://www.rakennusteollisuusk.fi
Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες Εργοληπτών
Fédération de l Industrie Européenne de la Construction - FIEC European Federation of Foundation Contractors - Forum Court - EFFC
Avenue Louise 225 B - 1050 Bruxelles 83 Copers Cope Road Beckenham GB-Kent BR3 1NR
Τηλ.: (+32.02) 514.55.35 Τηλ.: (+44.208) 663.09.48
Fax: (+32.02) 511.02.76 Fax: (+44.208) 663.09.49
E-mail: info@fiec.eu E-mail: effc@effc.org
Ιστοσελίδα: http://www.fiec.eu Ιστοσελίδα: http://www.effc.org
European Federation of
Railways Trackworks
Contractors - EFRTC
Via Guattani 16 I - 00161 Roma
Τηλ.: (+39.06) 44 23 29 74
Fax: (+39.06) 44 23 28 32
E-mail: secretariat@efrtc.org
Ιστοσελίδα: http://www.efrtc.org
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english