Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ιδιωτικοί Φορείς
 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)
Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ)
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ )
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλ. Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΠΣΔΜΜΜ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΔΜΜΜΜ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΑΣΔΜΗΠ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣΔΜΗΜ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ)
Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΔΝΜΕ)
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)
ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)
ΦΟΡΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ - ΓΣΕΕ)
Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ (ΙΝΕ - ΟΤΟΕ)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
Π. Ο. Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)
Π. Ο. Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΜΗΤΕΔΥ)
Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english