Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Διοικητικά Συμβούλια
 
15/01/2024 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00  στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου. Της συνεδρίασης θα προηγηθεί η κοπή πίτας του Συνδέσμου, για το έτος 2024.
18/12/2023 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Όσοι εκπρόσωποι εταιρειών μελών επιθυμούν να παρακολουθήσουν παρακαλούνται να στείλουν σχετικό αίτημα στο info@sate.gr ώστε να τους αποσταλεί ο υπερσύνδεσμος εισόδου στην τηλεδιάσκεψη.
21/11/2023 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:30. Όσοι εκπρόσωποι εταιρειών μελών επιθυμούν να παρακολουθήσουν παρακαλούνται να στείλουν σχετικό αίτημα στο info@sate.gr ώστε να τους αποσταλεί ο υπερσύνδεσμος εισόδου στην τηλεδιάσκεψη.
13/09/2023 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:30  στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
17/02/2020 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00  στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
13/01/2020 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00  στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
09/12/2019

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00  στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

11/11/2019

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00  στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

07/10/2019 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
02/09/2019 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
01/07/2019 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Ioυλίου 2019 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
14/05/2019 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
01/04/2019 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 02 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
15/01/2019 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
20/11/2018 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
03/09/2018 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου- Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης..
30/07/2018 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
18/06/2018 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
21/05/2018 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαϊου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
20/04/2018

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

19/03/2018

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου- Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

20/02/2018

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

22/01/2018

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

06/12/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
20/11/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
16/10/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
26/09/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27  Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
28/08/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30  Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
17/07/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19  Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
19/06/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21  Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
22/05/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24  Μαϊου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
21/04/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26  Απριλίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
14/03/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15  Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
20/02/2017 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
11/01/2017

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

08/12/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14  Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
31/10/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02  Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
03/10/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05  Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
26/09/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου -  Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
05/09/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07  Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου  -  Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
18/07/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20  Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου -  Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
17/06/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22  Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου -  Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
23/05/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25  Μαϊου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
18/04/2016 Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20  Απριλίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.
18/03/2016

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23  Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

05/02/2016

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10  Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

18/01/2016

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20  Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

14/12/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16  Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

10/11/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση  του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του προγράμματος ExtrAXION (προμετρήσεις-επιμετρήσεις από τα σχέδια) της εταιρίας παραγωγής λογισμικού τεχνικών έργων ALCONSOFT ΑΕ. Περισσότερα... - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

20/10/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21  Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

22/09/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24  Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στη Λάρισα (ξενοδοχείο "Divani Palace Larissa" αίθουσα "Κλεονίκη") - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

31/08/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

20/07/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

23/06/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

22/05/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου -  Ημερήσια Διάταξη.

11/05/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 13 Μαϊου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

21/04/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

09/03/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

02/02/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

20/01/2015

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

05/12/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

06/11/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

20/10/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

29/09/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

08/09/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ο Νέος Νόμος και τα Προεδρικά Διατάγματα αυτού, κυρίως το Προεδρικό Διάταγμα για τα Νέα Μητρώα Οικονομικών Φορέων Κατασκευαστών Έργων» - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

28/07/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι αύριο Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

02/07/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

27/05/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαϊου 2014 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

12/05/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαϊου 2014 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης.

02/04/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την  Τρίτη 02 Απριλίου και ώρα 16:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου-Περιεχόμενα Φακέλλου Συνεδρίασης

06/03/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την  Πέμπτη 06 Μαρτίου και ώρα 17:30 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

14/02/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την  Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ στη Λάρισα.

22/01/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Θέσεις ΣΑΤΕ επί του Σχεδίου Νόμου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με τίτλο: "Για την διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών"»

07/01/2014

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

28/11/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 14:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

15/10/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

03/09/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

17/07/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

16/05/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαϊου 2013 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

29/03/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:30 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

20/02/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

21/01/2013

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

30/11/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ, στο Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

23/10/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ, στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

10/09/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ, στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

26/06/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04 Ιουλίου 2012 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

24/04/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

02/04/2012 Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Μαρτίου 2012 την Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 18:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
12/03/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

03/02/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

09/01/2012

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 16:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

30/11/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

02/11/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

07/10/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

26/08/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31  Αυγούστου 2011 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

15/07/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21  Ιουλίου 2011 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

11/07/2011 Ανακοίνωση: Ανασυγκρότηση Προεδρείου ΣΑΤΕ.
06/07/2011

Επιστολή του Γενικού Γραμματέα κ. Αθ. Πιατίδη με θέμα: «Επιστολή Προέδρου 01-07-2011-Παραίτηση. Θέμα στην ημερήσια διάταξη του ΔΣ της 06-07-2011 με τον τίτλο "ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΤΕ"».

05/07/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6  Ιουλίου 2011 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Παραίτηση Προέδρου - Ανασυγκρότηση Προεδρείου Δ.Σ. του ΣΑΤΕ».

15/06/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι το ΔΣ πραγματοποίησε συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 και ώρα 16:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου - Απόφαση.

27/05/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30  Μαΐου 2011 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

28/04/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4  Μαΐου 2011 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

04/03/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

10/02/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

04/01/2011

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

08/12/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

01/11/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

25/10/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

10/09/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 17:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

11/08/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Αυγούστου 2010 και ώρα 15:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

01/07/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 και ώρα 13:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

25/05/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαϊου 2010 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

12/05/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαϊου 2010 και ώρα 14:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

15/04/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2010 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

10/03/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

10/02/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 14:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

07/01/2010

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 16:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

09/12/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

16/11/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

06/11/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 13:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

06/10/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 15:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

03/08/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 18:30 στα γραφεία του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

09/07/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009 και ώρα 14:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

25/06/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 και ώρα 14:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

27/05/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009 και ώρα 14:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

14/05/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαϊου 2009 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συνδέσμου.

13/04/2009

Ενημερώνουμε τις εταιρίες-μέλη ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 και ώρα 14:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.

20/03/2009 Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Μαρτίου 2009 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 και ώρα 13:00 στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου.
 

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english