Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ενοποίηση Εργοληπτικών Οργανώσεων
 
10/02/2012  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Η θέση του ΣΑΤΕ για την Ενοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου».

08/02/2012  

Ανακοίνωση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΣΕΚ για την πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ περί Συνομοσπονδίας.

30/01/2012  

Ανακοίνωση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΣΕΚ για την πρώτη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του.

18/01/2012  

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Με την υπ’ αριθμ. 81/2012 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε η ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών» και το Καταστατικό του, με σκοπό την συμμετοχή του σε διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης όλων των Εργοληπτικών – Κατασκευαστικών επιχειρήσεων της Χώρας, την ενοποίηση των υφιστάμενων Εργοληπτικών Οργανώσεων και την προώθηση των συμφερόντων των Μελών του και γενικότερα του Ελληνικού Κατασκευαστικού Κλάδου.

28/09/2010   Ανακοίνωση της Κίνησης της Ενοποίησης.
02/08/2010   Ανακοίνωση της Κίνησης της Ενοποίησης.
23/07/2010  

Επιστολή της Κίνησης της Ενοποίησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Η υπερβολική καθυστέρηση πληρωμών του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ..»

14/07/2010  

Επιστολή της Κίνησης της Ενοποίησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Αιφνιδίασε η διακοπή του "ΘΗΣΕΑ"

13/07/2010   Πρόσκληση  της Κίνησης της Ενοποίησης.
12/07/2010   Ανακοίνωση  της Κίνησης της Ενοποίησης.
28/06/2010   Επιστολή  του ΣΕΔΕ Ν. Λάρισας  προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΤΕ.
22/06/2010  

Δελτίο Τύπου  που αφορά στη συνδιάσκεψη του ΣΕΔΕ Ν. Λάρισας  με την "Κίνηση της Ενοποίησης"

11/06/2010  

Πρόσκληση του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας  σε συνδιάσκεψη με την "Κίνηση της Ενοποίησης" την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010.

09/03/2010  

Καταστατικό Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης  όπως κατατέθηκε προς έγκριση, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

16/02/2010  

Απόφαση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης ΠΕΔΜΗΕΔΕ της 08/02/2010, με την οποία εγκρίνεται το Καταστατικό της Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης.

26/01/2010  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς το ΔΣ των Οργανώσεων ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και τους Τοπικούς Συνδέσμους της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Κατάθεση καταστατικού νέας εργοληπτικής οργάνωσης στο Πρωτοδικείο».

15/01/2010   Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΑΤΕ της 17/12/2009.
21/12/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς τους Νομικούς Συμβούλους των Εργοληπτικών Οργανώσεων ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΣΑΤΕ με θέμα: «Νομοτεχνική Επερξεργασία Σχεδίου Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης».

18/12/2009  

Δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο ενοποίησης των εργοληπτικών οργανώσεων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ».

11/12/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΕΔΕ Λάρισας με θέμα: «Προτάσεις - Διορθώσεις στο Σχέδιο Καταστατικού Ενιαίας Πανελλήνιας Οργάνωσης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων».

24/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Δελτίο Τύπου της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Καθοριστική απόφαση υπέρ της ενοποίησης των εργοληπτικών οργανώσεων ψηφίστηκε στο Έκτακτο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ».

18/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Γνωστοποίηση αποφάσεων Ε.Ε.- Διορθώσεις συμπληρώσεις διατάξεων καταστατικού».

18/11/2009  

Σχέδιο Καταστατικού ενιαίας εργοληπτικής οργάνωσης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ενοποίησης.

18/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Πατρών με θέμα: «Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΣΠΕΔΕ Πατρών για την προτεινόμενη ενοποίηση».

18/11/2009   Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:   Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.
18/11/2009   Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:   Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Δράμας.
18/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Φθιώτιδας.

13/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΕΔΕ Λάρισας με θέμα: «Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων».

13/11/2009   Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:   Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Ημαθίας.
13/11/2009   Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:   Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ν. Καστοριάς.
13/11/2009   Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:   Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Φωκίδας.
11/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Παρατηρήσεις του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιου Γακίδη επί του τελικού σχεδίου καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης.

10/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν.Kαβάλας.

10/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 07/10/2009 του ΣΠΕΔΕ Ν. Λέσβου.

10/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Δωδεκανήσου με θέμα: «Θέσεις Γενικής Συνέλευσης για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων-σχεδίου Καταστατικού

09/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Κορινθίας.

06/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης:  Έγγραφο του ΣΠΕΔΕΠ με θέμα: «Σχέδιο καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης.»

05/11/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλου.

29/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Πρόσκληση του ΣΕΔΕ Ν. Καβάλας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: «Ενοποίηση Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

29/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Χανίων.

20/10/2009  

Σχέδιο Καταστατικού ενιαίας εργοληπτικής οργάνωσης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ενοποίησης.

19/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Δελτίο Τύπου του ΣΠΕΔΕ Ν.Χαλκιδικής με θέμα: «Θέσεις και προτάσεις Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Χ. σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης και τον επίσης προτεινόμενο Κανονισμό Λειτουργίας Νομαρχιακών Τοπικών Τμημάτων.»

13/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕΠ με θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

13/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του Αντιπροέδρου του ΔΣ ΣΕΔΕ Ρεθύμνου κ. Αντώνη Ρούλιου με  σκέψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Καταστατικού Ενοποιημένης Οργάνωσης και του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων.

08/10/2009  

Δελτίο Τύπου του ΣΕΔΕ Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας με θέμα: «Υπέρ της ενοποίησης των εργοληπτικών οργανώσεων οι εργολήπτες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας».

05/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Γνωστοποίηση αποφάσεων Ε.Ε.».

05/10/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς τους Συνδέσμους της ΠΕΣΕΔΕ με κοινοποίηση στις Εργοληπτικές  Οργανώσεις και θέμα: «Επίσκεψη μελών Ε.Ε. σε συγκεντρώσεις-συνελεύσεις».

25/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Ρεθύμνου.

24/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Πατρών.

21/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΕΔΕ Ν. Γρεβενών.

18/09/2009   Απάντηση του νομικού συμβούλου του ΣΑΤΕ κ. Στ. Σταμόπουλου σε αίτημα της Συντονιστικής Γραμματείας της Επιτροπής Ενοποίησης.
18/09/2009  

Απάντηση του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Γ. Γαλενιανού σε αίτημα της Συντονιστικής Γραμματείας της Επιτροπής Ενοποίησης.

18/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς τους Νομικούς Συμβούλους των Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Σχέδιο Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης».

18/09/2009   Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Γνωστοποίηση αποφάσεων Ε.Ε.».
18/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο προς τα ΔΣ των Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Παραχώρηση χώρου σε ιστοσελίδα».

18/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΕΔΕ Θράκης.

16/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ν. Ξάνθης.

14/09/2009  

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση Καταστατικού νέας Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης» με τη συνημμένη Εισήγηση του ΔΣ του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 9.9.2009.

14/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΔΕ Ιωαννίνων Θεσπρωτίας στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα: «Ενοποίηση Εργοληπτικών συνδέσμων και αλλαγή καταστατικού».

10/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.

10/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ν. Σερρών.

10/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ν. Μεσσηνίας.

10/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ν. Καστοριάς.

09/09/2009  

Συντονιστική Γραμματεία Επιτροπής Ενοποίησης: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΣΠΕΔΕ Ξάνθης στις 9 Σεπτεμβρίου 2009 με θέμα: «Ενοποίηση Εργοληπτικών Οργανώσεων».

27/08/2009  

Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με τίτλο: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου» και θέμα Ημερήσιας Διάταξης το Καταστατικό της Ενοποιημένης Οργάνωσης.

04/08/2009  

Θέσεις της Παγκρήτιας Συνδιάσκεψης των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων Συνδέσμων Εργοληπτών των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Κρήτης, σχετικές με την ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

03/08/2009  

Θέσεις του ΔΣ του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Νομού Εβρου, σχετικές με την ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

27/07/2009   Απόφαση ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ  σχετική με την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
02/07/2009  

Έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου προς την Επιτροπή Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: "Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων."

30/06/2009  

Έγγραφο της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Εργοληπτικών Συνδέσμων με θέμα: "Ενοποιημένη Εργοληπτική Οργάνωση".

30/06/2009  

Έγγραφο της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με θέμα: "Ενοποιημένη Εργοληπτική Οργάνωση".

10/06/2009  

Απόφαση του 65ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με την ενοποίηση των εργοληπτικών οργανώσεων, όπως περιλαμβάνεται στο ψήφισμα που μας κοινοποιήθηκε με το υπ'αριθμ. 822/3-6-2009 έγγραφό της.

04/06/2009 Κανονισμός Λειτουργίας  Νομαρχιακών Τοπικών Τμημάτων  Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης.
03/06/2009  

Απόφαση έγκρισης Σχεδίου Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

21/05/2009  

Απόφαση έγκρισης Σχεδίου Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης από το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ.

19/05/2009

Σχέδιο Καταστατικού Ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης.

09/04/2009

Γενικές θέσεις εργοληπτικών οργανώσεων για δημιουργία Ενιαίας Οργάνωσης.

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english