Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε.Ε.Ο.)
 

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΕΟ

01/09/2015   Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Φιλοξενία Σ.Ε.Ε.Ο. από τον ΣΑΤΕ».
01/04/2015  

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων».

01/12/2014  

Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων».

17/10/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Αποχώρηση του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της ΣΕΕΟ της 15ης Οκτωβρίου 2014».

08/10/2014  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

19/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Αποχώρηση του ΣΑΤΕ από την συνεδρίαση της ΣΕΕΟ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014».

12/09/2014  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Πρόεδρο της Φιλοξενούσας τη ΣΕΕΟ Εργοληπτικής Οργάνωσης ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Συνεδρίαση της ΣΕΕΟ την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16:00».

10/09/2014  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

01/08/2014  

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων».

11/06/2014  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 17:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

03/06/2014  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 05 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

09/05/2014  

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 07 Μαϊου 2014 και ώρα 18:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

31/03/2014   Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Λήξη Σ.Ε.Ε.Ο.».
05/02/2014   Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΣΑΤΕ.
02/12/2013   Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας της Συντονιστικής ΕΕΟ από την ΠΕΣΕΔΕ - Εναρξη φιλοξενίας της ΣΕΕΟ από τον ΣΑΤΕ».
22/11/2013   Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: «Yπόδειξη εκπροσώπων για Επιτροπές Εργασίας της ΣΕΕΟ»
11/11/2013   Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Υπόδειξη εκπροσώπων ΣΑΤΕ για Επιτροπές Εργασίας της Σ.Ε.Ε.Ο.».
06/11/2013  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

29/10/2013   Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Υπόδειξη εκπροσώπων για Επιτροπές Εργασίας της Σ.Ε.Ε.Ο.».
07/10/2013   Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Εργασίας της Σ.Ε.Ε.Ο.».
25/09/2013  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

29/08/2013  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

01/08/2013  

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

22/05/2013  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 23 Μαϊου 2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

15/04/2013  

Αναβολή της συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. που είχε προγραμματισθεί για την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

11/04/2013  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

03/04/2013  

Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

26/03/2013  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

20/02/2013   Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10/12/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

30/11/2012  

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

13/11/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

22/10/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

05/09/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

31/07/2012   Επιστολή του ΣΑΤΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Σ.Ε.Ε.Ο.»
20/07/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΑΤΕ.

01/06/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΑΤΕ.

02/05/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 02 Μαϊου 2012 και ώρα 14:15 στα γραφεία του ΣΑΤΕ.

30/03/2012  

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

26/03/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

08/03/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

29/02/2012  

Αναβολή της συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. που είχε προγραμματισθεί για την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

24/02/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

10/02/2012  

Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Η θέση του ΣΑΤΕ για την Ενοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου».

10/02/2012   Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.
07/02/2012   Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.
09/01/2012   Συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Παρασκευή 13.01.2012 - Προσθήκη θεμάτων ημερήσιας διάταξης από τον ΣΑΤΕ.
02/01/2012  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

06/12/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

30/11/2011  

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

08/11/2011   Συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 10.11.2011 - Επιπλέον θέματα ημερήσιας διάταξης.
04/11/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

12/09/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

06/09/2011  

Επιστολή της ΠΕΔΜΗΕΔΕ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Ματαίωση πρόσκλησης συντονιστικής».

05/09/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΗΕΔΕ.

04/08/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με θέμα: «Θέσεις ΣΑΤΕ για την εφαρμογή του συστήματος Μελέτη – Κατασκευή και προσθήκης Ειδικών όρων σε διακηρύξεις.»

01/08/2011  

Επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Λήξη φιλοξενίας συνεδριάσεων Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.»

15/07/2011  

Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Ημερίδα και Διακήρυξη των Εργοληπτικών Οργανώσεων της Ελλάδας ενάντια στο φαινόμενο της "Ετεροδοσοληψίας".»

30/06/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

27/06/2011  

Ματαίωση της συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. που είχε προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

27/06/2011  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Πρόσκλησης σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

23/06/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

21/06/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη Φιλοξενούσα την ΣΕΕΟ Οργάνωση ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα: «Αίτημα σύγκλησης Σ.Ε.Ε.Ο..»

30/05/2011  

Επιστολή του κ. Γ. Βλάχου Προέδρου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Έγγραφο Κ. Σαββίδη περί ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ κλπ. από τον ΣΑΤΕ δια του Προέδρου του».(Βλέπε και σχετική Επιστολή του κ. Κ. Σαββίδη)

16/05/2011   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Ν. Μεσσηνίας με θέμα: «Καταγγελίες ΣΠΕΔΕ Ν. Μεσσηνίας για Δημοπρατήσεις έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.»
12/05/2011  

Επιστολή του Προέδρου του ΣΑΤΕ προς το Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ. (Βλέπε σχετική Επιστολή του κ. Κ. Σαββίδη προς την Σ.Ε.Ε.Ο.).

11/05/2011   Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την ΠΕΣΕΔΕ και τους Προέδρους Τοπικών Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: «Έκκληση για την διατήρηση στοιχειώδους σοβαρότητας στον επαγγελματικό – συνδικαλιστικό μας χώρο.»
06/05/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης.»

05/05/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων με θέμα: «Συντονιστική Επιτροπή Εργοληπτικών Οργανώσεων της Τετάρτης 4/5/2011.»

05/05/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 4 Μαϊου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

04/05/2011  

Επιστολή του κ. Χρήστου Παππά - ΠΜ Ε.Δ.Ε. προς τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων.

07/04/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ.

28/03/2011  

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς, τη φιλοξενούσα τη Σ.Ε.Ε.Ο. Οργάνωση, ΣΤΕΑΤ κοινοποιούμενη στις λοιπές Οργανώσεις με θέμα: «Αποχή από τις δηµοπρασίες της 29.03.2011»

23/03/2011   Επιστολή του ΣΤΕΑΤ για τη λήξη της 4μηνης φιλοξενίας της Σ.Ε.Ε.Ο. από τον ΣΤΕΑΤ.
21/03/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

03/02/2011  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17:30 στα γραφεία του ΣΤΕΑΤ.

26/11/2010   Επιστολή του ΣΑΤΕ για τη λήξη της 4μηνης φιλοξενίας της Σ.Ε.Ε.Ο. από τον ΣΑΤΕ.
03/11/2010  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 04 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΑΤΕ.

24/08/2010  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΑΤΕ.

26/07/2010  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

16/07/2010  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

12/07/2010  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 13:30 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

02/07/2010  

Περίληψη πρακτικών της συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο. της 19/5/2010, όπως μας εστάλησαν από τη φιλοξενούσα οργάνωση.

02/07/2010  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

30/06/2010

Επιστολή της Φιλοξενούσας Οργάνωσης με θέμα: "Εθνική Πρωτοβουλία κατά της ετεροδοσοληψίας".

25/06/2010  

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2010 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

09/06/2010  

Πρόταση του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς την Σ.Ε.Ε.Ο. με θέμα: "Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε.) μεταξύ των Ε.Ο."

19/05/2010

Αλλαγή ώρας συνεδρίασης της Σ.Ε.Ε.Ο.

13/05/2010

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σ.Ε.Ε.Ο. την Τετάρτη 19 Μαϊου 2010 και ώρα 15:30 στα γραφεία της ΠΕΣΕΔΕ.

 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english