Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Συνεργασίες
 
05/12/2018

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας των ΣΑΤΕ / ΣΕΓΜ / ΣΤΕΑΤ  με σκοπό την από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

14/06/2016

Πρώτη έκδοση της πιλοτικής διαδικτυακής πλατφόρμας Your Data Stories. Το YDS είναι ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 και έχει σκοπό να αξιοποιήσει αποτελεσματικά ανοιχτά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές ροές που είναι σημαντικές για τη διαφάνεια.

02/09/2015

Ανακοίνωση συνεργασίας ΣΑΤΕ - ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την υποβολή προτάσεων για επιμόρφωση των εργαζομένων των οικονομικά ενήμερων επιχειρήσεων - μελών του ΣΑΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015.

17/12/2014

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην υπογραφή Πρωτόκολλου της 8ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Αιγύπτου (Κάιρο, 04.12.2014) σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU) που υπογράφηκε μεταξύ του ΣΑΤΕ και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Εργοληπτών.

02/12/2013

Πρωτοβουλία BUILD UP Skills-Greece. Κείμενο βασικών αρχών για τον Εθνικό Οδικό Χάρτη προσόντων. Υποστήριξη ΣΑΤΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu/el.

04/10/2012

Συμμετοχή του ΣΑΤΕ στην διαμόρφωση εθνικής πλατφόρμας επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα στους τομείς των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης "BUS-GR".
Ειδικοί στόχοι του έργου BUS-GR είναι:
- Η διεξαγωγή διαβούλευσης σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στα θέματα της κατάρτισης και των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού τομέα στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ ("Εθνική Πλατφόρμα Επαγγελματικών Προσόντων").
- Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων για ικανό αριθμό εργατικού δυναμικού καταρτισμένου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ μέχρι το 2020.
-
Η ανάπτυξη και ευρύτερη δυνατή αποδοχή ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής για το 2020.

09/02/2012

Συνεργασία ΕΚΠΑ-ΣΑΤΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IDES-EDU. Ανακοίνωση προγράμματος σπουδών και εξειδίκευσης στον Ολοκληρωμένο Αειφόρο Ενεργειακό Σχεδιασμό του Δομημένου Περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επίσημη ή στην τοπική ιστοσελίδα του προγράμματος.

17/01/2012

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων [ΕΕΔΕ] και του ΣΑΤΕ για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένου προγράμματος για την Αντιμετώπιση των Απολυμένων-Ανέργων και τη Στήριξη της Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον κλάδο των Επιχειρήσεων Δομικών Υλικών στις Περιφέρειες όλης της χώρας.

28/01/2011

Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] και του ΣΑΤΕ για την ανάπτυξη του προγράμματος «Πράσινη Γειτονιά» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής.

24/11/2010

Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU) μεταξύ του ΣΑΤΕ και της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Εργοληπτών στο  πλαίσιο των εργασιών της 7ης συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής & Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου (Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2010).

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english