Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Ανακοινώσεις
 
14/06/2024   Ανακοίνωση του government.gov.gr με θέμα: «Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης».
14/06/2024   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
11/06/2024   FIEC: Newsletter 11.06.2024.
11/06/2024   Έγγραφο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση SAIE (09-12.10.2024, Μπολόνια-Ιταλία) Διεθνές Σαλόνι για την Δόμηση και τις Κατασκευές».
11/06/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) - (Eνημέρωση 10-06-2024)».
11/06/2024   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναδρομικά 2015 - 2021. Σε λειτουργία οι εφαρμογές».
05/06/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις για τη διοικητική δίκη»», έως 18 Ιουνίου 2024.
04/06/2024 Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 (Eνημέρωση 27-05-2024).
04/06/2024   FIEC: Newsletter 04.06.2024.
03/06/2024   Νέα Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ για την μεταστέγαση των υπηρεσιών.
03/06/2024   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιούνιο» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2024».
31/05/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία, λόγω τεχνικού προβλήματος στο ΟΠΣ της Αρχής από την Τρίτη 28-5-2024 δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τις προδικαστικές προσφυγές. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την ΕΑΔΗΣΥ.
31/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας Κτηματολογίου».
31/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παρατάσεις Οικοδομικών Αδειών».
31/05/2024   Πρόσκληση του ΣΕΒΕ στην εκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB», στις 04/06/2024 στη Θεσσαλονίκη.
29/05/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr για την κατάργηση της διάταξης περί μη μετασχηματισμού εταιρειών με αρνητικά ίδια κεφάλαια.
29/05/2024   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5026/2023 από το σύνολο των υπόχρεων φορέων, είναι η 1η Ιουλίου 2024.
29/05/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή»», έως 11 Ιουνίου 2024.
28/05/2024

FIEC: Newsletter 28.05.2024.

27/05/2024

Πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Ασφάλεια Κατασκευών – Πρόληψη κινδύνων – Ευθύνες Μηχανικού και παραγόντων σε Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα», Πέμπτη 30/05/2024, ΤΕΕ, Αθήνα».

24/05/2024 Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ που αφορά την λειτουργία των υπηρεσιών.
23/05/2024   Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «Αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013», από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
23/05/2024 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ανάρτηση νέων εγχειριδίων χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμηθειών και Υπηρεσιών για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς - Νέες λειτουργικότητες».
22/05/2024   FIEC: Newsletter 22.05.2024.
21/05/2024   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Αμφισβήτηση ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα».
21/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι πρωτιές των παρατάξεων στη μάχη του σταυρού των εκλογών του ΤΕΕ – Ο Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ και επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης ΔΚΜ, πρώτος σε σταυρούς μεταξύ των 2.191 υποψηφίων, με επίδοση ρεκόρ».
20/05/2024   Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ με θέμα: «Διεθνής Έκθεση Κατασκευών και Δημοσίων Έργων “Salon International du Bâtiment 2024” (Μαρόκο, El Jadida, 20-24 Νοεμβρίου 2024».
20/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Αποτελέσματα εκλογών του ΤΕΕ – μεγάλη αύξηση συμμετοχής των μηχανικών – ιστορική πρωτιά ΔΚΜ – αναλυτικά τα ποσοστά των παρατάξεων – δηλώσεις Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού».
20/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
17/05/2024 Δεύτερη Επικαιροποίηση λίστας Μελών του ΣΑΤΕ που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19.05.2024.
16/05/2024 Επικαιροποίηση λίστας Μελών του ΣΑΤΕ που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19.05.2024 (Βλέπε Δεύτερη Επικαιροποίηση - 17.05.2024).
16/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) - (Eνημέρωση 16-05-2024)».
15/05/2024 Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τα Μέλη που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19.05.2024 (Βλέπε Δεύτερη Επικαιροποίηση - 17.05.2024).
15/05/2024   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Μιχαήλ Δακτυλίδη.
15/05/2024 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Προθεσμίες δηλώσεων, δόσεις φόρου και λοιπές υποχρεώσεις».
15/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο, πράσινο, σύγχρονο κτίριο του ΤΕΕ στο κόμβο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι».
14/05/2024 Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη Συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2023 (Eνημέρωση 14-05-2024).
14/05/2024 FIEC: Newsletter 14.05.2024.
14/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε3 - (Eνημέρωση 13-05-2024)».
14/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συμπλήρωση του Ε2 - (Eνημέρωση 10-05-2024)».
14/05/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1)- (Eνημέρωση 10-05-2024)».
14/05/2024   Επιστολή του ΕΕΒΕ με θέμα: «Πρόσκληση & Δήλωση Συμμετοχής για την Επιχειρηματική Αποστολή στην Ωκεανία-Νοτιοανατολική Ασία 2024».
13/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για τα εγχειρίδια και τις οδηγίες χρήσης του ΟΠΣ ΜΗ.ΤΕ..
13/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή πρόσκληση: 2ο ΤΕΕ – ΤΜΕΔΕ – BAC ELITE BASKETBALL SUMMER CAMP 2024 για παιδιά μελών ΤΕΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ξάνθη, Λάρισα, Ηράκλειο)».
10/05/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για την συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Νικ. Ταχιάο.
09/05/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 15ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
08/05/2024 ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαδικτυακή παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΜΗΤΕ της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24) την Πέμπτη 09 Μαΐου και από ώρα 12:00 έως 14.00. Περισσότερα...
08/05/2024 FIEC: Newsletter 07.05.2024.
02/05/2024 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Οι αλλαγές στο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2023».
02/05/2024 Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Μάιο».
01/05/2024 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 01.05.2024».
01/05/2024 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myCAR: Σε λειτουργία η πληρωμή τελών κυκλοφορίας με το μήνα».
01/05/2024 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2024».
30/04/2024 FIEC: Newsletter 30.04.2024.
30/04/2024   Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2023 - Απόφαση Α.1062/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013».
30/04/2024   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ»», έως 13 Μαϊου 2024.
29/04/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Πώς συμψηφίζονται οι ζημιές των ατομικών επιχειρήσεων που φορολογούνται με το ελάχιστο εισόδημα».
26/04/2024   Θερινό Σχολείο του ΕΑΠ με θέμα «Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές & Τεχνικά έργα 2024».
26/04/2024 Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ  με θέμα: «Διεθνής Διάσκεψη του Αλμάτι σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες για την ενεργειακή μετάβαση (Αλμάτι Καζακστάν, 20-21 Ιουνίου 2024)».
25/04/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Έντυπο E1 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2023».
25/04/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)».
23/04/2024 FIEC: Newsletter 23.04.2024.
18/04/2024 Επιστολή της Διεύθυνσης Δ19 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  με θέμα: «Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στo πλαίσιo λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)».
16/04/2024 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις».
16/04/2024 FIEC: Newsletter 16.04.2024.
15/04/2024 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ 2024».
11/04/2024 Πρόσκληση της ΕΕΜΦ για συμμετοχή στην διοργάνωση της «Ημέρας Φραγμάτων – Ταμιευτήρες για την Ευρώπη» στις 29 Μαϊου 2024.
10/04/2024 Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Γκάνα, 13-16 Μαΐου 2024».
09/04/2024 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με θέμα: «Πρώτη αναθεώρηση εβδομήντα εννέα (79) και δεύτερη αναθεώρηση δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».
09/04/2024 FIEC: Newsletter 09.04.2024.
08/04/2024 Πρόσκληση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην εκδήλωση με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανικοί» (Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ).
08/04/2024 Πρόσκληση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με σκοπό την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τρίτη 23 Απριλίου 2024, στις 12 το μεσημέρι, στο Αμφιθέατρο 13).
08/04/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας», έως 15 Απριλίου 2024 - Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
05/04/2024   Ενημερωτική εκδήλωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUILD UP Skills REbooting the GReek national platform and UPdating the national roadmap (LIFE21-CET-BUILDSKILLS-BUS-REGRoUP) στην Αθήνα (Αριστοτέλους 26), την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, στις 14:00-16:00 - Δήλωση συμμετοχής μέχρι 10.04.2024.
05/04/2024   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ για την συνάντηση του συντονιστή του Π.Γ.ΣΑΤΕ Κ. Μακεδονίας κ. Δ. Τσουρέκα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Πρ. Νικηφορίδη.
05/04/2024   Αναδημοσίευση άρθρου της ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ με θέμα: «Επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία για τα έργα αποκατάστασης στον Έβρο και τη Θράκη», με αναφορά σε Επιστολή του ΣΑΤΕ.
02/04/2024   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Γεωργίου Σπυριδάκη.
02/04/2024 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διαδικασία Προσυμβατικού Ελέγχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ».
01/04/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2024» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Απρίλιο».
01/04/2024   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Δημόσια κρίση του Σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016».
27/03/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις εκλογές του ΤΕΕ – Ποιοι διεκδικούν την προτίμηση του τεχνικού κόσμου στις κάλπες της 19ης Μαΐου 2024».
27/03/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ 2024: Ανακήρυξη Υποψηφίων».
26/03/2024   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές και ευκαιρίες των Ελλήνων επιχειρηματιών για εμπόριο και επενδύσεις στην Γκάνα» 28/3/24 στο ΕΒΕΑ».
26/03/2024   FIEC: Newsletter 26.03.2024.
19/03/2024   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων για υποβολή αρχικών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ)».
19/03/2024 FIEC: Newsletter 19.03.2024.
14/03/2024 Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Σερβία, 27-29 Μαΐου 2024».
14/03/2024 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις εκπτώσεις για τα δημόσια έργα – Ποιες είναι οι τάσεις στους διαγωνισμούς».
14/03/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», έως 29 Μαρτίου 2024.
12/03/2024 FIEC: Newsletter 12.03.2024.
11/03/2024 Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μιλάνου  με θέμα: «Real Estate: Ανθεκτικότητα της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Μιλάνο».
08/03/2024 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Αργία διατραπεζικών συναλλαγών την Παρασκευή 29.03 και τη Δευτέρα 01.04».
06/03/2024 Δημόσια διαβούλευση για τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων για το 2030, έως 29 Μαρτίου 2024 - Δελτίο Τύπου.
05/03/2024 FIEC: Newsletter 05.03.2024.
04/03/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Εκλογές ΤΕΕ 2024: Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων».
04/03/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Από Λασίθι και Ηράκλειο στην Κρήτη ξεκινά το TEE Roadshow, για να φέρει την καμπάνια εορτασμού των 100 χρόνων του ΤΕΕ κοντά στην κοινωνία».
01/03/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2024» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Μάρτιο».
28/02/2024   Ψηφιακό Εργαστήριο του ΣΕΒ σε συνεργασία με την HellasCert και με την υποστήριξη των  ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΕ&ΔΕ και ΣΒΣΕ, του ΕΣΒΥΚ και του ΕΛΙΤΗΕ, με θέμα: «Η ασφάλεια προϊόντων στο επίκεντρο: Πρότυπα και συμμόρφωση στα δομικά προϊόντα, το ηλεκτρολογικό υλικό και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και ώρες 15.00-17.00.
27/02/2024 FIEC: Newsletter 27.02.2024.
23/02/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις»», έως 06 Μαρτίου 2024.
23/02/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Γιώργος Στασινός, για τα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΕ, σε τιμητική εκδήλωση για τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης».
23/02/2024   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για την αγορά του Καναδά, 12/3/24 στο ΕΒΕΑ».
23/02/2024   Έγγραφο της ΕΔΑΘΕΣΣ με θέμα: «Επέκταση Δικτύου Φυσικού αερίου στον Δήμο Ωραιοκάστρου και μέτρα προληπτικής προστασίας των δικτύων διανομής και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου».
22/02/2024   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματικό Forum Συνόδου Κορυφής Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών (Βίλνιους, 11.4.2024) – Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής».
20/02/2024 FIEC: Newsletter 20.02.2024.
19/02/2024 Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων, των ηλεκτρονικών εντύπων δημοσίευσης, στη νέα πλατφόρμα eNotices2 της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε., με πληροφορίες που αφορούν την ΕΑΑΔΗΣΥ (Οργανισμός Προσφυγής)».
19/02/2024 Ανακοίνωση του ΣΕΒΕ με θέμα: «Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”_Α’ εκδήλωση Θεσ/νίκη, 19.02.24».
19/02/2024 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2023 (έως 29/2/2024)».
19/02/2024   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2023».
19/02/2024 Νόμος 5087/2024 (ΦΕΚ 25 Α'/16.02.2024) με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5087/2024 με τις διατάξεις για τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και την αλλαγή της προθεσμίας υποβολής Ε9».
15/02/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών»», έως 28 Φεβρουαρίου 2024.
13/02/2024 FIEC: Newsletter 13.02.2024.
06/02/2024 FIEC: Newsletter 06.02.2024.
05/02/2024   Ημερίδα Money Show στη Θεσσαλονίκη στις 10 Φεβρουαρίου 2024.
02/02/2024   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ανακοίνωση ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions: Λανθασμένη ανάρτηση προσαρτήματος στο ΓΕΜΗ».
02/02/2024 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Προσθήκες και αλλαγές καταχωριστέων στοιχείων (μεταδεδομένων) στο υποσύστημα ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 01/02/2024».
01/02/2024 Πρόσκληση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΔΜ την Παρασκευή 02.02.2024 στις 20:30 στο Event Plaza (Πετρανά Κοζάνης).
01/02/2024 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΦΠΑ: Προσωρινά μη διαθέσιμο από 1/2 έως 5/2».
01/02/2024 Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Υποβολή δηλώσεων 2025 (μεταβολές από 1.1.2024)».
01/02/2024 Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένου υποδείγματος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων της σύμβασης, για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών».
01/02/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»», έως 14 Φεβρουαρίου 2024.
01/02/2024 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 14ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
01/02/2024 Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2024» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Φεβρουάριο».
30/01/2024 FIEC: Newsletter 30.01.2024.
29/01/2024 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για περιστατικά προσπαθειών κυβερνο-απάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».
29/01/2024   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία, κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00 έως Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι εκτυπώσεις στην οθόνη υποβολής καταστάσεων.
23/01/2024 Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική και τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του Building Information Modelling (BIM)», έως 22 Φεβρουαρίου 2024.
23/01/2024 Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Προθεσμία: Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης για άνεργους πτυχιούχους έως 29 ετών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».
23/01/2024 FIEC: Newsletter 23.01.2024.
22/01/2024 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
22/01/2024 Ημερίδα του ECOCITY με θέμα: «ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ IV – Προς την Κυκλική και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη» (30.01.2024, ώρες 16.30-20.30/Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ) - Πρόγραμμα.
22/01/2024   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 07:00».
17/01/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση της με αριθμ. 2325/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρότυπη Δίκη)».
17/01/2024   Ανακοίνωση του ΕΣΠΑ με θέμα: «Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027».
17/01/2024   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Κων/πολη υπό τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη (1/2/2024) – Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής».
17/01/2024   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Συνέδριο για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας (Αθήνα, 15/2/2024)».
16/01/2024   FIEC: Newsletter 16.01.2024.
15/01/2024   Εκθεσιακό Κέντρο στα Σπάτα αναζητά πτυχιούχους, νέους/ες και έμπειρους/ες Μηχανικούς (1 Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό και 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό), για την οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη έργων. Προσφέρεται θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με ασφαλιστική κάλυψη. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο cv@metropolitanexpo.gr
11/01/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «myDATA - Οι αλλαγές από 1.1.2024 και οι χρόνοι διαβίβασης που ισχύουν».
09/01/2024   FIEC: Newsletter 09.01.2024.
09/01/2024   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Αναβολή ενημερωτικής εκδήλωσης για την Γκάνα και Επιχειρηματικής Αποστολής στην Γκάνα».
05/01/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Παράταση υποχρέωσης δημοσίευσης προκηρύξεων (περιλήψεων διακηρύξεων) στον Περιφερειακό και τον Τοπικό Τύπο».
05/01/2024   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΔΜ: «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions – Νέα εποχή για τις μικροχρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα»» (10.01.2024 ώρα 18:00 - Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ).
04/01/2024   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Συνάντηση ενημέρωσης για την οικονομία της Γκάνας» την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, στο ΔΙΚΕΜΕΣ.
03/01/2024   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2024» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Ιανουάριο».
03/01/2024   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας Κτηματολογίου».
02/01/2024   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βιβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016 (2024-2025)».
29/12/2023  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών ΤΕΕ 2024 – Ανακοίνωση Απόφασης ΔΕ ΤΕΕ».

28/12/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου  Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», έως 05 Ιανουαρίου 2024.
22/12/2023  

Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2024-2025».

21/12/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Επενδυτικό Φόρουμ «Βιώσιμοι Διάδρομοι Μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας», στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ε.Ε. Global Gateway/ GG (Βρυξέλλες, 29-30.1.2024)».
19/12/2023   FIEC: Newsletter 19.12.2023.
18/12/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ν. Υόρκης με θέμα: «20ο Ετήσιο Σεμινάριο Προμηθειών ΟΗΕ, Ν. Υόρκη, 9-10 Απρ 2024».

18/12/2023 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το Σάββατο 16.12.2023».
12/12/2023   FIEC: Newsletter 12.12.2023.
11/12/2023   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Διαδικασίες και πρακτικές για ασφαλείς επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή».
08/12/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Οι ρυθμίσεις που προτείνονται».
08/12/2023   Ανακοίνωση του ΣΕΠΕ με θέμα: «Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου το digital economy forum 2023: Shaping Greece’s Digital Future».
08/12/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα: εμπειρίες & βέλτιστες πρακτικές».
07/12/2023   Ανακοίνωση του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του με θέμα: «Συνέδριο Construction Project Management (12.12.2023, Αθήνα)».
07/12/2023   Εκδήλωση στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου (RESPECT) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας με θέμα: «Πρότυπο πληροφορικό σύστημα και μεθοδολογία για την ολιστική διαχείριση, ανάλυση και διάχυση των ψηφιακών δεδομένων της πολιτιστικής κληρονομιάς με υπόδειγμα εφαρμογής το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου».
05/12/2023   Απόφαση ΣτΕ 4410/2011 η οποία αποφαίνεται ότι ο ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του προς διάλυση της σύμβασης λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας, ακόμη και εάν τρέχει παράταση της προθεσμίας χορηγηθείσα κατόπιν αιτήσεώς του.
05/12/2023   FIEC: Newsletter 05.12.2023.
04/12/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»», έως 8 Δεκεμβρίου 2023.
04/12/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ για τη στελέχωση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.)».
04/12/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ – ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη-Πολεοδόμου Μηχανικού-για τη στελέχωση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)».
01/12/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Παράταση υποβολής «πόθεν έσχες»».
01/12/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή νέων επιστημονικών άρθρων στο Technical Annals».
01/12/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Δεκέμβριο».
30/11/2023   Παρουσίαση ουκρανικού Υπουργείου Αποκατάστασης για την οικονομική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, από το Γραφείο ΟΕΥ Ζάγκρεμπ.
30/11/2023   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», όπως κατατέθηκε στη Βουλή.
30/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2024».
30/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2024».
28/11/2023   FIEC: Newsletter 28.11.2023.
27/11/2023   Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ημέρα Πρόσβασης στην Αγορά – Market Access Day στο ΕΒΕΑ, 05.12.2023».
27/11/2023   Πρόσκληση Συμμετοχής για την Επιχειρηματική Αποστολή στην DOMOTEX 2024 στις 10 -12 Ιανουαρίου 2024 στο Ανόβερο,
24/11/2023   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή «Καταχώριση Καταστάσεων Υπόχρεων» θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 27/11/2023 έως και την Παρασκευή 1/12/2023 για τυχόν ανάγκες τροποποίησης των καταλόγων του έτους 2023, από τους αρμόδιους φορείς.
23/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Επιμορφωτικά Εργαστήρια: Έμφαση στη Βιωσιμότητα και τη Βιομηχανία – Εμβάθυνση στη BIM».
22/11/2023 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το Σάββατο 25.11.2023».
21/11/2023   FIEC: Newsletter 21.11.2023.
21/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοίνωση της ΔΕ ΤΕΕ για το φορολογικό νομοσχέδιο».
16/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Εξετάσεις Πιστοποίησης για Εκτιμητές Ακινήτων και Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού από ΤΕΕ-ΦΠΠ».
15/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανακοίνωση ΔΕ ΤΕΕ για κινητοποιήσεις εναντίον του νέου φορολογικού νομοσχεδίου».
15/11/2023   Πρόσκληση της Ακαδημίας Aθηνών  για την ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Λουκά Γ. Χριστοφόρου με θέμα: «Σύγχρονη Επιστήμη και Επιστημονική Τεχνολογία».
14/11/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Ημερίδας για Global Gateway Strategy (Αθήνα, 30/11/2023)» - Πρόγραμμα.
14/11/2023 FIEC: Newsletter 14.11.2023.
13/11/2023 Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
10/11/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00».
10/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 13ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
09/11/2023  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

09/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ξεκινά το Μητρώο Μηχανικών Ελεγκτών Προσεισμικού ελέγχου».
09/11/2023   Έγγραφο της ΔΕΔΑ με θέμα: «Ενημερωτική επιστολή προληπτικής προστασίας δικτύων διανομής και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου».
07/11/2023   FIEC: Newsletter 07.11.2023.
07/11/2023

Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ με θέμα: «Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00».

06/11/2023   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων 2023 υπόχρεων προσώπων παρατείνεται μέχρι τις 10.11.2023.
03/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ GREEN DEAL GREECE 2023: τα 80 δις ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ στο επίκεντρο».
02/11/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΤΕΕ: «100 χρόνια σχεδιάζουμε την Ελλάδα του Αύριο και συνεχίζουμε»».
01/11/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Νοέμβριο».
31/10/2023   FIEC: Newsletter 31.10.2023.
31/10/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις»», έως 13 Νοεμβρίου 2023.
30/10/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ενημερότητα - ακίνητα: Έκδοση ενός πιστοποιητικού για πολλαπλούς ΑΤΑΚ».
30/10/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής eNotices της ΕΕ για την αποστολή των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων για τις συμβάσεις άνω των ορίων μέχρι τις 31-01-2024».
27/10/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Στις 2 Νοεμβρίου το μεγάλο «πράσινο» συνέδριο του ΤΕΕ: Green Deal Greece 2023».
27/10/2023   6th Compliance Conference με τίτλο: «Focusing on the core to approach the future» διοργανώνει ο ΣΕΚΑΣΕ σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, διά ζώσης στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.
26/10/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Ημερίδας για Global Gateway Strategy (Αθήνα, 30/11/2023)».
25/10/2023   Ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με θέμα: «Εβδομάδα Κλαδικής Κινητοποίησης, 13 – 17/11/2023».
25/10/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων με θέμα: «Tirana International Fair - KLIK EKSPO GROUP».

24/10/2023   FIEC: Newsletter 24.10.2023.
20/10/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429) – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών – Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186) ως προς τους αποκλεισμένους διευθυντές»», έως 01 Νοεμβρίου 2023.
17/10/2023   FIEC: Newsletter 17.10.2023.
17/10/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυου με θέμα: «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την επιχειρηματική συνεργασία ΕΕ-Ιαπωνίας στην Αφρική».

12/10/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων».
11/10/2023   Ανακοίνωση της Enterprise Greece με θέμα: «Doing Business in Bulgaria 2023» - Εγγραφή.
10/10/2023   FIEC: Newsletter 10.10.2023.
09/10/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Αιτήσεις για πληγέντες από πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Λάρισα)».
06/10/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυου με θέμα: «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30.10.23 - Συμμετοχή στη Decarbonisation Expo 2024».

05/10/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου capital.gr με θέμα «Η κρίση στον τομέα ακινήτων της Γερμανίας άρχισε να αφήνει πίσω της τα πρώτα θύματα».
05/10/2023

Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ με θέμα: «Έκτακτη ανακοίνωση τεχνικού προβλήματος».

05/10/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού με θέμα: «ΑΣ 280, Project Lebanon Going Forward 2024».

04/10/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας Κτηματολογίου».
04/10/2023  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

03/10/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική εκδήλωση για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 στο ΕΒΕΑ».
03/10/2023   FIEC: Newsletter 03.10.2023.
02/10/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Οκτώβριο».
29/09/2023   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
28/09/2023   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς», όπως ψηφίσθηκε στις 27.09.2023 στη Βουλή. Άρθρο άμεσου ενδιαφέροντος 18: Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών για το έτος 2023 κατά 50 (πενήντα)ημερολογιακές ημέρες, πρόβλεψη που επηρεάζει αναλογικά την καταλητική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης δραστηριότητας.
28/09/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ για εργασίες αναβάθμισης».
27/09/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο διαιτητών 2024-2025».
27/09/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Κυριακή 01.10.2023 από 09:00 πμ. έως 15:00 μμ. για εργασίες αναβάθμισης».
26/09/2023   Πρόσκληση σε δωρεάν webinar για την υποχρεωτικότητα στην αποκλειστική χρήση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο Δημόσιο, που διοργανώνει ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία με την εταιρεία IMPACT, στις 12.10.2023 ώρα 16:30.
26/09/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων».
26/09/2023   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων 2023 υπόχρεων προσώπων παρατείνεται μέχρι τις 06.11.2023.
26/09/2023   FIEC: Newsletter 26.09.2023.
21/09/2023   Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Πρόσκληση στην Εκδήλωση ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions – Νέα εποχή στις μικροχρηματοδοτήσεις» (26.09.2023 ώρα 18:00 - Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ).
20/09/2023   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Ενημέρωση για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής».
19/09/2023   FIEC: Newsletter 19.09.2023.
19/09/2023   SAVE THE DATE Πέμπτη 12.10.2023 ώρα 16:30. Διαδικτυακό σεμινάριο διοργανώνει ο ΣΑΤΕ σε συνεργασία με την IMPACT με θέμα: «Υποχρεωτικότητα στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση του Δημοσίου».
18/09/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myAADE: Εκτός λειτουργίας, Τρίτη 19/09 από 14:00-00:00, λόγω αναβάθμισης».
15/09/2023   Νόμος 5049/2023 (ΦΕΚ 152 Α'/14.09.2023) με τίτλο: «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» - Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 25, 26 και 27.
14/09/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»», έως 26 Σεπτεμβρίου 2023.
13/09/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myAADE: Εκτός λειτουργίας, Παρασκευή 15/09 από 13:00-00:00, λόγω αναβάθμισης».
13/09/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Αιτήσεις για πληγέντες σε Φθιώτιδα και Λάρισα από πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023».
12/09/2023   FIEC: Newsletter 12.09.2023.
12/09/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Αιτήσεις για πληγέντες από πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Σποράδες)».
11/09/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 08.09.2023».
07/09/2023   Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών», έως 20 Σεπτεμβρίου 2023. Μεταξύ άλλων προτείνεται η παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2023.
07/09/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα “Common Future Congress for the Reconstruction of Ukraine” (Πόζναν Πολωνίας, 21-22.09.2023)».
07/09/2023   Επιστολή του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα: «Έρευνα δεξιοτήτων Μηχανικών» και το συνημμένο σε αυτή Ερωτηματολόγιο.
06/09/2023   Ανακοίνωση της ΓΓΥ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών www.ggde.gr».
06/09/2023   FIEC: Newsletter 05.09.2023.
05/09/2023   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Επίσκεψη Επιχειρηματικής Αποστολής Γαλλόφωνων χωρών – Β2Β συναντήσεις στις 4 Οκτωβρίου 2023 στην Θεσσαλονίκη και στις 6 Οκτωβρίου 2023, στην Αθήνα».
05/09/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικών Ασφαλείας από το Ε.Β.Ε.Α.».
05/09/2023   Έγγραφο της ΕΔΑΘΕΣΣ με θέμα: «Επέκταση Δικτύου Φυσικού αερίου στον Δήμο Βόλβης και μέτρα προληπτικής προστασίας των δικτύων διανομής και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου».
05/09/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Το ΤΕΕ διοργανώνει διεθνές συμπόσιο για Μηχανικούς για το μέλλον των βιώσιμων υποδομών και το BIM».
04/09/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Aιτήσεις για πληγέντες από πυρκαγιές Αυγούστου 2023».
01/09/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρηματικές ευκαιρίες Ελλάδας – Βουλγαρίας» στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ».
01/09/2023   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Από 4 Σεπτεμβρίου η υποβολή των καταστάσεων».
01/09/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Σεπτέμβριο».
01/09/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εκδήλωση με θέμα: “Greece – Ukraine: Business Opportunities” στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ».
29/08/2023   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στo Ισραήλ, 5-7/12/2023».
10/08/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Επείγουσα ενημέρωση».
08/08/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
07/08/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία»», έως 18 Αυγούστου 2023.
04/08/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «ΑΡΩΓΗ: Aιτήσεις για πληγέντες από πυρκαγιές Ιουλίου 2023».
03/08/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 12ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
01/08/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 63 θέσεων προσωπικού στο ΤΕΕ, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ».
01/08/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επανένταξη σε Ρυθμίσεις 120 και 36/72 δόσεων».
01/08/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τις «Κατευθύνσεις Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»», έως 14 Αυγούστου 2023.
01/08/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις τον Αύγουστο».
31/07/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9 - ΕΝΦΙΑ 2023: Εκτός λειτουργίας 1-4/8/2023, λόγω κεντρικής εκκαθάρισης απαλλαγών (Α1058/27.4.2023».
26/07/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 25.07.2023».
25/07/2023   Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τους πυρόπληκτους.
24/07/2023   Έγγραφο της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Έκθεσης TransMEA 2023 – 5η Διεθνής Έκθεση για τις Έξυπνες Μεταφορές και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, και Φόρουμ Μέσης Ανατολής & Αφρικής (New Cairo, 5-8.11.2023)».
24/07/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 21.07.2023».
20/07/2023

Έγγραφο της ΕΔΑΘΕΣΣ με θέμα: «Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Εργασίας για την Προληπτική Προστασία Δικτύων Διανομής και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου».

19/07/2023   Ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Εκδήλωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των αστικών κέντρων στη Θεσσαλονίκη».
19/07/2023   Ανακοίνωση του Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων από πολίτες».
17/07/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 21.07.2023».
14/07/2023   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Θοδωρή Λυκογιώργου.
12/07/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας», έως 18 Ιουλίου 2023.
12/07/2023  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

12/07/2023   FIEC: Newsletter 11.07.2023.
07/07/2023   Ανακοίνωση της ΓΓΠΣ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
05/07/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 03.07.2023».
04/07/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myDATA: Εκτός λειτουργίας, την Τετάρτη 05/07, 07:30 - 08:30, το συνοπτικό βιβλίο, η ειδική φόρμα καταχώρησης και η εγγραφή στο timologio λόγω εργασιών αναβάθμισης».
04/07/2023   FIEC: Newsletter 04.07.2023.
03/07/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορολογικές υποχρεώσεις για τον Ιούλιο».
30/06/2023   Εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023».
27/06/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα: «Η νέα κυβέρνηση: Υπ. Οικονομικών ο Κ. Χατζηδάκης και Υφυπουργός ο Χ. Θεοχάρης».
27/06/2023   Πρόσκληση-Ανακοίνωση για το e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα: «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» που διοργανώνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (08 - 23 Ιουλίου 2023).
27/06/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Διάθεση δωρεάν ψηφιακών υπογραφών από το ΤΕΕ σε μηχανικούς».
27/06/2023   FIEC: Newsletter 27.06.2023.
23/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 23.06.2023 από ώρα 11:30 πμ. έως 13:00 μμ. για εργασίες αναβάθμισης».
22/06/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Συγκρότηση Κλιμακίων, ορισμός Κλιμακίων Διακοπών εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για το διάστημα 1-31 Αυγούστου 2023 και χρέωση υποθέσεων».
22/06/2023   Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Νομικό Σύμβουλο του Συνδέσμου, κ. Στ. Σταμόπουλο, για την απώλεια της μητέρας του, η κηδεία της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/06/2023 στις 13:00 στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
21/06/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 του ν.4412/2016».
20/06/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογική Ενημερότητα & Πληρωμές (μέσω Κάρτας, IRIS): Εκτός λειτουργίας, Τρίτη 20/06/23, 15:00 έως 18:00».
20/06/2023   FIEC: Newsletter 20.06.2023.
19/06/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ανοιχτή πρόσκληση: 1ο ΤΕΕ-BAC ELITE BASKETBALL SUMMER CAMP 2023 για παιδιά μελών ΤΕΕ (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)».
19/06/2023   Ανακοίνωση της Enterprise Greece με θέμα: «Doing Business in Albania 2023».
19/06/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου με θέμα: «Κύριες τάσεις της αγοράς (οικιστικών) ακινήτων στο Βερολίνο».

15/06/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναδρομικά 2021: Σε λειτουργία η εφαρμογή».
15/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τετάρτη 14.06.2023, ως προς την αναγνώριση των εκτυπώσεων».
13/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη διαδικασία αποσφράγισης μετά την αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ & νέες λειτουργικότητες».
13/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Πρόσκληση σε Virtual Conference με θέμα: “Εthiopia: Business Prospects and Opportunities for Greek Entrepreneurs”».
13/06/2023   FIEC: Newsletter 13.06.2023.
13/06/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ανάρτηση, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένου υποδείγματος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων της σύμβασης για συμβάσεις προμηθειών» - Έγγραφο 2683/2023.
12/06/2023   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εισαγωγής φοιτητών κατά το Α.Ε. 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)», του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
12/06/2023   Ψηφιακό Webinar της Smart Press με θέμα: «All About Digital Transformation - Χρηματοδότηση, τεχνολογίες και οδηγός επιτυχίας» την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023.
09/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία – Οι Διαδικασίες Συμμόρφωσης και της πιστοποίησης προϊόντων».
08/06/2023   Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΜΠ-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποψηφιοτήτων για το Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» του ΕΜΠ με τη χρηματοδότηση της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ - Ιστότοπος του Προγράμματος.
07/06/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων ανάθεσης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2023».
07/06/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπές Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2023».
07/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 06.06.2023».
06/06/2023   FIEC: Newsletter 06.06.2023.
06/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ το Σάββατο 03.06.2023 από 00:00:01 έως 08:00:00 πμ. για εργασίες συντήρησης».
02/06/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Επτά γυναίκες μιλούν για το επιχειρείν στην Αφρική», 13/6/23 στο ΕΒΕΑ».
01/06/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Ιουνίου».
31/05/2023   Εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (έκδοση Μαΐου 2023)».
31/05/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε3) - (Eνημέρωση 31-05-2023)».
31/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Εκτός λειτουργίας από Τετάρτη 31/5, 23:00, έως Πέμπτη 1/6, 11:30, λόγω αναβάθμισης».
30/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Φορολογικές Δηλώσεις 2023: Τροποποιητικές φυσικών προσώπων».
30/05/2023   Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη» διοργανώνουν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, ώρα 16:30 στο κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
30/05/2023   FIEC: Newsletter 30.05.2023.
29/05/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 26.05.2023».
29/05/2023   Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ (Ενημέρωση 25-05-2023)».
29/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ειδική φόρμα καταχώρισης: Βελτιώσεις στους χαρακτηρισμούς εξόδων και στην κωδικοποίηση των παραστατικών».
25/05/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Προχωρά η συγκρότηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών – Ελεγκτών Προσεισμικού Ελέγχου».
23/05/2023   FIEC: Newsletter 23.05.2023.
23/05/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Έντυπο Ν- (Eνημέρωση 23-05-2023)».
23/05/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
22/05/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εκδήλωση ΕΒΕΑ - NED CLUB: "Οικογενειακές Επιχειρήσεις και Σύγχρονη Διακυβέρνηση: Εμπιστοσύνη - Μετασχηματισμός -Διαδοχή"».
22/05/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ραμπάτ με θέμα: «6η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών και Δημοσίων Έργων «BTP Expo & Forum du BTP » (Μαρόκο, El Jadida, 6-10 Δεκεμβρίου 2023)».

19/05/2023   Έγγραφο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Ασία Νοεμβρίου 2023».
18/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Οντοτήτων».
17/05/2023   Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2022 (Ενημέρωση 16-05-2023)».
17/05/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1) - (Eνημέρωση 16-05-2023)».
17/05/2023   Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρήσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Κληρονομιάς».
16/05/2023   FIEC: Newsletter 16.05.2023.
16/05/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου με θέμα: «Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για Έργα στη Σερβία με Eυρωπαϊκή Χρηματοδότηση – Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023».

15/05/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ με θέμα: «Νότια Αφρική : Διαδικτυακή εκδήλωση Doing Business between Greece and Kwa Zulu Natal - 23.05.2023».

15/05/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Λισσαβώνας με θέμα: «Επίσκεψη υπογράφουσας στη διεθνή έκθεση κατασκευαστικού κλάδου «Tektónica» (FIL/Λισσαβώνα, 4-7/5/2023)».

12/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε1: διαθέσιμες οι καταβολές επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής».
12/05/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Public Buyers Community Platform».
11/05/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου με θέμα: «Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για Έργα στη Σερβία με Eυρωπαϊκή Χρηματοδότηση – Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023».

11/05/2023   Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ με θέμα: «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ – Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 9:00».
11/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Αναδρομικά 2015-2020: Σε λειτουργία οι εφαρμογές».
09/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9 - ΕΝΦΙΑ: Σε λειτουργία τροποποιητικές 2023».
09/05/2023   FIEC: Newsletter 09.05.2023.
08/05/2023   Πρόσκληση του ΣΑΤΕ με θέμα: «Πρόσκληση σε προεκλογικό debate πολιτικών κομμάτων για τα δημόσια έργα που διοργανώνει ο ΣΑΤΕ, στην Αθήνα, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 στο ΤΜΕΔΕ» και το συνημμένο σε αυτή Πρόγραμμα.
04/05/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9 - ΕΝΦΙΑ: Εκτός λειτουργίας Τρίτη 09/05, 08:00-12:00».
05/05/2023   Έγγραφο του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επιχειρηματική αποστολή στην Έκθεση SAIE BARI (19-21.10.2023, Μπάρι-Ιταλία) Διεθνές Σαλόνι για την Δόμηση και τις Κατασκευές».
04/05/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική εφαρμογή έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ)».
02/05/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 11ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
02/05/2023   FIEC: Newsletter 02.05.2023.
02/05/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις για τον Μάιο».
28/04/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής Πρότυπων Προτάσεων» - Απόφαση 133565/2023.
25/04/2023   FIEC: Newsletter 25.04.2023.
25/04/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές: Διαδικασία και τρόπος καταβολής και εξόφλησης - Χρονοδιάγραμμα ανάρτησης οφειλόμενων ποσών».
24/04/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Η Ε.Ε. εγκαινιάζει τη πλατφόρμα Public Buyers Community Platform».
24/04/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση ΚΥΑ για την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».
20/04/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2022».
19/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εκδήλωση με θέμα: "Business bridges between Moldova and Greece", 25.04.2023 και ώρα 14:00 στο ΕΒΕΑ».
19/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
18/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για επιμέρους ζητήματα και αλλαγές μετά την αναβάθμιση και επανέναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
18/04/2023   FIEC: Newsletter 18.04.2023.
13/04/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3)».
13/04/2023   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Γεωργίου Μπόμπολα.
12/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ - Νέες παραμετροποιήσεις & λειτουργικότητες».
11/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».
11/04/2023   FIEC: Newsletter 11.04.2023.
10/04/2023   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πρόσκληση: Επιχειρηματική Αποστολή στη Ρουμανία, Ιούνιος 2023».
10/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος EΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 06.04.2023».
10/04/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «120, 72 και 36 δόσεις: Αιτήσεις επανένταξης και νέας ρύθμισης».
07/04/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Νέα επιμορφωτικά εργαστήρια: Το ΤΕΕ στηρίζει τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ».
06/04/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ».
05/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 83/Α΄/03.03.2023 ο Νόμος υπ' αριθμ. 5039, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά την κράτηση 0,02% υπέρ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (βλ. ιδίως άρθρο 25)».
04/04/2023   FIEC: Newsletter 04.04.2023.
04/04/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
03/04/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία, με το ν. 5036/2023 (Α/77) με τίτλο "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας", και ειδικότερα με άρθρο 58 αυτού, τροποποιήθηκε η παρ. 8 άρθρου 1 και έγινε προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.
03/04/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποβολή δηλώσεων Ε1 - Ε2 - Ε3 2022» - Οδηγίες.
03/04/2023   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Απριλίου» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2023».
31/03/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: νέα παράταση περιόδου υποβολών μέχρι 21-4-2023».
31/03/2023   Γνωμοδότηση 497/2023 του ΣΛΟΤ με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με την κατάταξη των νεοϊδρυόμενων Ανωνύμων Εταιρειών».
30/03/2023   Ανακοίνωση του antagonistikotita.gr με θέμα: «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»».
29/03/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 07.04.2023».
28/03/2023  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

28/03/2023   FIEC: Newsletter 28.03.2023.
28/03/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Εκδήλωση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», 3.4.2023, ΕΒΕΑ».
27/03/2023   Επιστολή της Ζ3 Δ/νσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας με θέμα: «Πληροφόρηση σε ελληνικούς φορείς για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».
27/03/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ με θέμα: «Έκθεση κατασκευαστικών υλικών, 13th Erbil Building EXPO 2023, 23-26 May 2023, Erbil, Kurdistan Region of Iraq».

24/03/2023   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
23/03/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Στοιχεία επενδυτικού περιβάλλοντος Μαυροβουνίου – Επενδυτικά έργα ενδιαφέροντος».
23/03/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Δεύτερη Διεθνής Έκθεση και Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας (Βαρσοβία, 14-15/11/2023)».
23/03/2023   Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Επιχειρηματική Αποστολή ΕΒΕΑ, ΣΕΒ & ΣΕΒΕ στην Ρουμανία, 7-9 Ιουνίου 2023».
23/03/2023   Πρόσκληση του ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα: «Πρόσκληση σε ανοιχτή συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. που θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 17:00».
22/03/2023   Ανακοίνωση του antagonistikotita.gr με θέμα: «Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»».
22/03/2023   Ανακοίνωση του antagonistikotita.gr με θέμα: «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»».
21/03/2023   Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα: «Εκδήλωση Μνήμης για τον Κώστα Σάσσαλο - Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, 7μ.μ. στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ».
21/03/2023   FIEC: Newsletter 21.03.2023.
20/03/2023   Ανακοίνωση του ΟΕΕ με θέμα: «Η Ελληνική οικονομία: Κοιτάζοντας προς το μέλλον».
20/03/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «12 ερωτήσεις – απαντήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Τι ισχύει για τις τριετίες».
17/03/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου ypodomes.com με θέμα: «Πως ο ευρωπαϊκός νόμος για μηδενικούς ρύπους στα κτίρια επηρεάζει Δημόσια κτίρια και έργα-ΣΔΙΤ».
16/03/2023   Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» - Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr.
15/03/2023   Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα: «Αναβολή Εκδήλωσης Μνήμης για τον Κώστα Σάσσαλο».
15/03/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα- Εργασίες Αναβάθμισης από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00».
14/03/2023   FIEC: Newsletter 14.03.2023.
14/03/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Future Projects Forum στη Σαουδική Αραβία (22-23/5/2023)».
14/03/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διοργάνωση Διεθνών Εκθέσεων The Big 5 Construct & Index Design Qatar (Ντόχα, 23-25.10.2023)».
13/03/2023   Έγγραφο της ΕΔΑΘΕΣΣ με θέμα: «Επέκταση Δικτύου Φυσικού αερίου στον Δήμο Χαλκηδόνας και μέτρα προληπτικής προστασίας των δικτύων διανομής και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου».
13/03/2023   Πρόσκληση του Δήμου Μεταμόρφωσης με θέμα: «Α. Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για το έτος 2023 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μεταμόρφωσης. Β. Για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων με οποιαδήποτε νόμιμο τρόπο Λεωφορείων, για το έτος 2023 για την συνδρομή στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μεταμόρφωσης».
08/03/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Ψήφισμα της ΔΕ ΤΕΕ για τη πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών».
07/03/2023   Πρόσκληση του Δήμου Σιθωνίας με θέμα: «Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιθωνίας».
07/03/2023   FIEC: Newsletter 07.03.2023.
02/03/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2023».
01/03/2023   Ανακοίνωση της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. με θέμα: «Εκδήλωση Μνήμης για τον Κώστα Σάσσαλο, Πέμπτη 16-3-23, 7 μ.μ. - Αμφιθέατρο ΤΕΕ».
01/03/2023   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Μαρτίου».
28/02/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: νέα παράταση περιόδου υποβολών – μέχρι 31η Μαρτίου 2023».
28/02/2023   FIEC: Newsletter 28.02.2023.
28/02/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:»Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού»», έως 01 Μαρτίου 2023.
24/02/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος»», έως 28 Φεβρουαρίου 2023.
23/02/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Επιχειρησιακά Θέματα».
23/02/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 20.02.2023».
21/02/2023   Ανακοίνωση της διαΝΕΟσις με θέμα: «Διαδικτυακή Εκδήλωση: Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ & Άλλοι Ευρωπαϊκοί Πόροι: Δυνατότητες, Προκλήσεις & Προοπτικές για την Ελλάδα».
21/02/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική δήλωση φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο (για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)».
21/02/2023   Ανακοίνωση του ΕΜΠ με θέμα: «"Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών" - Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».
21/02/2023   Ανακοίνωση του ΠΟΘΕΝ με θέμα: «Αναστολή καταχώρισης καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2023».
21/02/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Εγκύκλιοι Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης τιμών σε προμήθειες και υπηρεσίες - Δελτία Τιμών Καταναλωτή».
21/02/2023   FIEC: Newsletter 21.02.2023.
17/02/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 16.02.2023».
16/02/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ 2018/2001 ΚΑΙ 2019/944»», έως 27 Φεβρουαρίου 2023.
16/02/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής»», έως 27 Φεβρουαρίου 2023.
16/02/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης για άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών ξεκινά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».
16/02/2023   Επιστολή της Διεύθυνσης Β1 του ΥΠΕΞ με θέμα: «Διεξαγωγή δημοπρασίας για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης υπεδάφους για εξόρυξη μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών (Καζακστάν, 26.05.2023)».
16/02/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Το νομοθετικό πλαίσιο υποβολής αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και οι παραβάσεις που ισχύουν».
16/02/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΠΑ με θέμα: «Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»».
16/02/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)».
15/02/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων 2023».
15/02/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021: Ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο ειδικό μητρώο κληρωτών ενεργειακών επιθεωρητών για τη διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (έκδοσης Β’ ΠΕΑ)».
15/02/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Τρίτη 14.02.2023».
14/02/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Ν. Υόρκης με θέμα: «19ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους διαγωνισμούς προμηθειών των Η.Ε.».

14/02/2023   Ανακοίνωση του ΣΕΒ με θέμα: «Ημερίδα: «Doing Business in Hong Kong»».
14/02/2023   FIEC: Newsletter 14.02.2023.
13/02/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Τέσσερις προτάσεις για την αντισεισμική προστασία στην Ελλάδα – Άρθρο Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής»».
09/02/2023

Ανακοίνωση του ΑΕΕ με θέμα: «Διοργάνωση της 4ης Ημερίδας/Workshop "Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο" την Τετάρτη, 15 Μαρτίου τ.ε. στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών».

08/02/2023   Διαδικτυακό εκπαιδευτικό τριήμερο Building Information Modelling (BIM): Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σας προσκαλεί σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό τριήμερο για τη χρήση του ΒΙΜ στις κατασκευές. Το εκπαιδευτικό τριήμερο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και οδικού χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα» σε συνεργασία με την DG REFORM και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Περισσότερα...
07/02/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Πλήρης οδηγός αδειών εργαζομένων - Προσοχή έως 10.2.2023 η πρώτη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ».
07/02/2023   FIEC: Newsletter 07.02.2023.
06/02/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Κακοκαιρία - Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα εργαζομένων».
06/02/2023   Ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την κακοκαιρία.
03/02/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 10ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
03/02/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας».
02/02/2023   Επιστολή της Ζ3 Δ/νσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την Συνάντηση Συντονισμού Ελληνικών Φορέων για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2023 και στην οποία συμμετείχε ο ΣΑΤΕ με εκπρόσωπό του - Περισσότερα...
02/02/2023   Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ, που αφορά στην έκδοση του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού του ΤΕΕ με τίτλο "Technical Annals".
02/02/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myBusinessSupport: Δικαιολογητικά Επιστρεπτέων Προκαταβολών».
01/02/2023   Ανακοίνωση της ΓΓΠΣΔΔ με θέμα: «Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου «Παραμετροποιήσεις και προσθήκες αλλαγών σε ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης»».
01/02/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2023» - Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου».
01/02/2023   Ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 30.01.2023».
31/01/2023   Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων»», έως 13 Φεβρουαρίου 2023.
31/01/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ε9: Υποβολή δηλώσεων 2024 (μεταβολές από 1.1.2023)».
31/01/2023   FIEC: Newsletter 31.01.2023.
30/01/2023   Ανακοίνωση του digitalsme.gov.gr με θέμα: «Έναρξη διαδικασίας έκδοσης επιταγών (vouchers) για το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ"».
30/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Ελάχιστο εισόδημα: Σύσταση του Συμβουλίου».
30/01/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: παράταση περιόδου υποβολών μέχρι 1η Μαρτίου 2023».
26/01/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2022».
25/01/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Υποβολή βεβαιώσεων αμοιβών επιχ. δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών 2022».
25/01/2023   Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «myDATA και timologio: Εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος στην υποδομή της Microsoft».
24/01/2023  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

24/01/2023   FIEC: Newsletter 24.01.2023.
23/01/2023   Ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα: «Ν. 5014/2023 (Α' 14) - Ρυθμίσεις για την ισχύ των πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, Γραφείων Μελετών και ΜΕΕΠ - παράταση ρυθμίσεων π.δ. 71/2019».
23/01/2023   Νόμος 5014/2023 (ΦΕΚ 14 Α' /21.01.2023) με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» - Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 52, 53 και 54 που αφορούν στην παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως 31/12/2023.
20/01/2023   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: 52, 53 και 54 που αφορούν στην παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει όταν το εν λόγω νομοσχέδιο δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και λάβει αριθμό.
20/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Οι μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το 2022».
19/01/2023  

Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ με θέμα: «Ενημερωτική Εκδήλωση: “Discover Luxembourg”, 9/2/2023 στον ΣΕΒ».

19/01/2023   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Προσθήκη - Τροπολογία 1553/48/2023 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με την οποία, μεταξύ άλλων, παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο ΜΕΕΠ έως 31.12.2023. Η τροπολογία κατατέθηκε σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών». Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση εφόσον ψηφισθεί.
19/01/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με θέμα: «(ΜΙΚΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ): Webinar "Doing Business in Spain" (25 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00)».

18/01/2023

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με θέμα: «Webinar "Doing Business in Spain" (25 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00)».

18/01/2023   Ανακοίνωση του ΤΕΕ με θέμα: «Πρόσκληση εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας».
16/01/2023   Ερώτηση των Βουλευτών της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ κας Τόνιας Αντωνίου και κ. Χρήστου Γκόκα προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, με θέμα: «Κόλαφος για την Κυβέρνηση οι καταγγελίες για τη στάση πληρωμών δημοσίων έργων καθώς και τις συστηματικές και προκλητικές πρακτικές των απευθείας αναθέσεων και των φωτογραφικών όρων στις διακηρύξεις», όπως κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 13 Ιανουαρίου 2023 σε συνέχεια της από 20.12.2022 Επιστολής του ΣΑΤΕ.
16/01/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση-ενίσχυση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΔΕ) και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΠΕ Ηρακλείου) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών κα».
13/01/2023   Οριστικό Μητρώο ωφελουμένων της υπ. αρ. πρ. 38557/17.10.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» ΟΠΣ 5035116.
13/01/2023   Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ενστάσεων της Πράξης : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)» ΟΠΣ 5035116.
12/01/2023   Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Ηλεκτρονική Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς».
12/01/2023   Απεβίωσε ο συνάδελφος Ελευθέριος (Λευτέρης) Τσάμπρας, ιδρυτής της «ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ». H κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 πμ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Νέο Βουτζά Ραφήνας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ εκφράζει τα συλληπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος.
10/01/2023  

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 13.01.2023».

10/01/2023   FIEC: Newsletter 10.01.2023.
10/01/2023   Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ για το θάνατο του Ηλία Μπούσγου.
04/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα: «Οι φορο-υποχρεώσεις του Ιανουαρίου».
03/01/2023   Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Στατιστικοί δείκτες του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
02/01/2023   Αναδημοσίευση άρθρου του ιστοτόπου taxheaven.gr με θέμα «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2023».
 
Ανακοινώσεις έτους 2022
Ανακοινώσεις έτους 2021
Ανακοινώσεις έτους 2020
Ανακοινώσεις έτους 2019
Ανακοινώσεις έτους 2018
Ανακοινώσεις έτους 2017
Ανακοινώσεις έτους 2016
Ανακοινώσεις έτους 2015
Ανακοινώσεις έτους 2014
Ανακοινώσεις έτους 2013
Ανακοινώσεις έτους 2012
Ανακοινώσεις έτους 2011
Ανακοινώσεις ετών 2004-2010
 
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english