Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


Βήμα Μελών

Κανόνες Λειτουργίας & Δεοντολογίας

09/02/2024 Επιστολή του κ. Αθ.Πιατίδη, Μέλους του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Διαδικασία Έναρξης άσκησης του επαγγέλματος από συνταξιούχους Μηχανικούς».
21/12/2022 Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Η από 19.12.2022 εισερχόμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη».
21/12/2022 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ενέργειες Προεδρείου ΣΑΤΕ για τρέχοντα φλέγοντα θέματα του κλάδου, των μικρομεσαίων εταιρειών».
16/11/2022 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις συντελεστών Αναθεώρησης 1ου τριμήνου 22 για έγγραφο προς ΥΠΟΜΕ για συμπλήρωση συντελεστών».
05/05/2022 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Μη επίλυση του προβλήματος της εκτέλεσης των έργων Δήμων, Περιφερειών και Οργανισμών με τις πέντε (5) "θεσμικές" παρεμβάσεις του ΥΠΟΜΕ».
09/03/2022 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ανάρτηση ΑΜΕΣΑ στο βήμα Μελών της συνημμένης επιστολής μου για την Αναθεώρηση των έργων».
04/02/2022 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: ««Αναθεώρηση τιμών των Δημοσίων Έργων χωρίς συντελεστές αναθεώρησης!» Όλα γίνονται…».
04/01/2022 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ -  Σχόλια και απορίες εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ σε συνέχεια της από 21.12.2021 Επιστολής του Συνδέσμου προς τα Μέλη του με θέμα: «Υπουργική Απόφαση για τους Συντελεστές Αναθεώρησης (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021)»  (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ).
03/01/2022 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ -  Σχόλια και απορίες εταιριών-μελών του ΣΑΤΕ σε συνέχεια της από 21.12.2021 Επιστολής του Συνδέσμου προς τα Μέλη του με θέμα: «Υπουργική Απόφαση για τους Συντελεστές Αναθεώρησης (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021)».
29/11/2021 Επιστολή των κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ και κ. Β. Θεοδωρόπουλου Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΑΕΤΕΘ ΑΕ με θέμα: «Εισαγωγή θεμάτων για το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ την 01-12-2021».
22/11/2021 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα προς τις Εταιρείες Μέλη του ΣΑΤΕ από το Μέλος του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρία Αθουσάκη με θέμα: 1) Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και 2) πρόταση ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ για την "Αναθεώρηση των Έργων"».
13/10/2021 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ανοιχτή επιστολή του τέως Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρία Αθουσάκη στα Μέλη του ΣΑΤΕ» και τα αναφερόμενα σε αυτή συνημμένα.
17/09/2021 Επιστολή της Εταιρείας-Μέλους ENVITEC AE για την απώλεια του Χρήστου Δρακόπουλου.
31/08/2021 Επιστολή της Εταιρείας-Μέλους ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ με θέμα: «Απώλεια Νικ. Παπαχαραλάμπους».
01/04/2021 Επιστολή του κ. Ευστ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. για τον Ν. 4782/2021 που τροποποιεί διατάξεις του Ν. 4412/2016.
01/02/2021 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ανάγκη ενεργοποίησης του άρθρου 153 του Ν.4412/16 για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ».
04/08/2020 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ με θέμα: «Η "αρρώστια" των αποχετευτικών - υδραυλικών των ΔΕΥΑ έκανε "μετάσταση" και στον "Φιλόδημος" (σήμερα Τρίτσης)».
18/06/2020 Επιστολή του κ. Γ. Βασίλα εκπροσώπου της ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με θέμα: «Ενέργειες ΣΑΤΕ για την επιστροφή χρηματικών ποσών πρόσθετης ασφάλειας εγγυητικών από το ΤΜΕΔΕ».
18/06/2020 Επιστολή του κ. Γ. Βασίλα εκπροσώπου της ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με θέμα: «Άρνηση επιστροφής χρηματικών ποσών πρόσθετης ασφάλειας εγγυητικών από το ΤΜΕΔΕ».
18/06/2020 Επιστολή του κ. Γ. Βασίλα εκπροσώπου της ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με θέμα: «Επιστροφή ποσών "πρόσθετης ασφάλειας" εγγυητικών ΤΜΕΔΕ».
14/05/2020 Επιστολή του κ. Γ. Βασίλα εκπροσώπου της ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ με θέμα: «Ενέργειες ΣΑΤΕ για την επιστροφή χρηματικών ποσών πρόσθετης ασφάλειας εγγυητικών από το ΤΜΕΔΕ».
11/05/2020 Επιστολή του κ. Δ. Σακέλλιου εκπροσώπου της ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ με θέμα: «Συνεχιζόμενες αυθαιρεσίες του προέδρου ΤΜΕΔΕ κ. Κων/νου Μακέδου».
23/04/2020 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Η Κρατική ενίσχυση των 800 ευρώ πρέπει να δοθεί σε όλες τις Επιχειρήσεις με τους (ΚΑΔ) που σχετίζονται με Μηχανικούς και την επαγγελματική δραστηριότητα τους».
10/04/2020 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Κρατική ενίσχυση με πολλές προϋποθέσεις και ασάφειες, στις Επιχειρήσεις με (ΚΑΔ) που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών».
31/03/2020 Επιστολή του κ. Ευγ. Παπαδόπουλου εκπροσώπου της GEOGENESIS A.E. με θέμα: «Πραγματικότητα κατασκευαστικού κλάδου εν μέσω πανδημίας – επίκληση λογικής».
20/03/2020 Επιστολή του κ. Χρ. Καλογερόπουλου εκπροσώπου της ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Εκτίμηση της κατάστασης και ενέργειες».
20/03/2020 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Οι άμεσες ή και μεσοπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις εξ΄ αιτίας της προσπάθειας αντιμετώπισης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
09/01/2020 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ για την αυθαίρετη εισαγωγή όρων στη διακήρυξη τριών (3) υπό δημοπράτηση έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
09/10/2019 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Προτάσεις για την βελτίωση του Π.Δ. 71 (ΦΕΚ Α΄112/03.07.2019)».
31/07/2019 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Υπόμνημα για ελέγχους επιστροφής ΦΠΑ, σε έργα αποχετευτικά-ΝΑΤΟ».
31/07/2019 Επιστολή του κ. Θ. Θεοδωρόπουλου, Προέδρου ΔΣ της ΑΕΤΕΘ ΑΕ, με θέμα: «Ειδοποιητήρια Ασφαλιστικής Εισφοράς 2018».
21/06/2019 Επιστολές του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016), του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων, και ταυτόχρονη πρόσκληση σε τρείς (3) οικονομικούς φορείς για επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση οκτώ (8) έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ» - «Εσφαλμένη δημοπράτηση έργου ως "Προμήθεια" αντί "Έργο" στη διακήρυξη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ» Στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση και Συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα»» - «Πρόσθετοι Όροι στη διακήρυξη του Δήμου Νέας Σμύρνης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΡΟΣ»».
19/03/2019 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Αναθεώρηση του Ν.4412/2016 χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση».
25/02/2019 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Το εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ θα εξακολουθεί να αποτελεί «διαβατήριο» για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων ..… και αυτό πάση θυσία».
06/09/2018 Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Σχολιασμός αναφερομένων στην επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου από 30 Ιουλίου 2018».
14/08/2018 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Μαθηματικός τύπος σε έργα εκτιμώμενης αξίας χαμηλότερης του κατωτάτου ορίου εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ (σήμερα 5.548.000 €)».
03/08/2018

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου με θέμα: «Ενημέρωση από Πρόεδρο ΤΜΕΔΕ»- Επικαιροποίηση.

31/07/2018

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου με θέμα: «Παρεμβάσεις για 3 θέματα επικαιρότητας».

29/06/2018 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/2016».
26/06/2018 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Σχετικά με τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης».
25/06/2018 Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ως μέτρο περιορισμού υψηλών εκπτώσεων».
25/06/2018 Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Αλλαγή Κανονισμού Εγγυοδοσίας στο ΤΜΕΔΕ».
15/06/2018 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Δημοπρασίες Περιφέρειας Αττικής με διαπραγμάτευση στην περιοχή Μάνδρας».
08/06/2018 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Κατασκευαστές και "νταραβεριτζήδες" στο Κατσαπλιαδιστάν».
31/05/2018 Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Έκδοση Δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ για το περιεχόμενο της υπ'αρ. 418/2018 απόφασης ΑΕΠΠ - Διευκόλυνση από ΣΑΤΕ των μελών μας για προσφυγές σε ανάλογες περιπτώσεις».
30/05/2018 Επιστολή του Προέδρου του ΔΣ του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχου, με θέμα: «Σημαντική η με αριθμό 418/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ».
21/05/2018 Επιστολή των κ.κ. Ζ. Αθουσάκη και Γ. Σμπώκου, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Πρόταση θεμάτων για το Δ.Σ. της 23-05-2018».
15/05/2018 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «1) Πληθαίνουν τα κατεπείγοντα έργα του άρθρου 32. 2) Όροι, "ειδικοί όροι", "ειδικά έργα" και συνάδελφοι με "ειδικότητες". 3) Οι υπερβολικές εκπτώσεις και τα έργα: Μία απλή πρόταση».
06/12/2017 Επιστολή του κ. Νικ. Ασκούνη εκπροσώπου της Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις επί της από 13-11-2017 επιστολής σας µε θέµα, µεταξύ άλλων, την τροποποίηση του άρθρου 116 του Ν.4412/2016».
22/11/2017 Επιστολή του κ. Στεφ. Πατεγάκη εκπροσώπου της ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ με θέμα: «Συνέπειες της εφαρμογής του Ν.4412» και τα συνημμένα σε αυτή αρχεία.
20/11/2017 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Αναθέσεις με κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ».
20/11/2017

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ με θέμα: «Μερικές σημαντικές αποφάσεις της ΑΕΠΠ».

10/11/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Το άρθρο 75, οι υπερβολικές εκπτώσεις και οι "διαγωνισμοί" με πολλαπλά κριτήρια διαμορφώνουν νέο τοπίο αποκλεισμών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού στα δημόσια έργα».
26/10/2017

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου με θέμα: «Περί διαφάνειας και κανόνων καλής νομοθέτησης - 1ο)Πλήρης διαφωνία με την από 20/10/17 ανακοίνωση ΣΑΤΕ περί πεδίου εφαρμογής πόρου 6%ο & 2ο)Απαράδεκτη σιγή ασυρμάτου από τον νέο εκπρόσωπο μας στο ΣΔΕ».

21/08/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ προς την Εφημερίδα Πελοπόννησος της Πάτρας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 5/8/2017.
06/07/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Π.Δ γιά νέο ΜΕΕΠ: εξυγίανση ή κούρεμα με την "ψιλή";».
04/07/2017

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου με θέμα: «Περί νέων πτυχίων ΜΕΕΠ & Αιτιολογήσεις προσφορών».

30/06/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «SOS: Επισήμως εκτός δημοπρασιών χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις;».
29/06/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ορισμένες επείγουσες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προσχεδίου Π.Δ γιά το νέο ΜΕΕΠ».
17/05/2017

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ορισμένες απλές προτάσεις για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (α.χ.π.) και την αιτιολόγηση αυτών».

29/03/2017 Επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου - Υπεύθυνου γραφείου καταγγελιών ΣΑΤΕ με θέμα: «Καταχρηστικές πρακτικές κατά την διενέργεια του διαγωνισμού για το έργο «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ)» - Αίτημα ακύρωσης του διαγωνισμού».
28/03/2017 Επιστολή του κ. Δημ. Μανδρούκα Μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ και εκπροσώπου της ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Αναθέσεις με κλήρωση για έργα έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ». (Βλέπε και την από 07.12.2016 σχετική Επιστολή με θέμα: «Η καθυστέρηση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για έργα έως 20.000,00 €, άνοιξε παράθυρο στους φορείς της αυτοδιοίκησης, για απευθείας αναθέσεις σε δικούς τους εργολάβους»).
16/02/2017 Επιστολή του κ. Δημ. Κρούσκου εκπροσώπου της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Τελετή Απονομής Βραβείων».
13/02/2017 Επιστολή του κ. Δημ. Κρούσκου εκπροσώπου της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Διαγωνισμός - Υπουργείο Εσωτερικών/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας».
02/02/2017 Ανοιχτή Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ προς τα μέλη του ΣΑΤΕ.
20/01/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις ειδικότερα επί του αλγορίθμου του προσχεδίου της εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π. (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές)».
17/01/2017 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προσχεδίου εγκυκλίου για τις Α.Χ.Π (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές)».
15/11/2016 Επιστολή των Εκπροσώπων του ΣΑΤΕ κας Αικ. Βρέντα και κ. Τζ. Πολλάτου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στις πληγείσες από τις πλημμύρες της 22ης Οκτωβρίου 2015 περιοχές του Δήμου Φυλής» και η αναφερόμενη σε αυτή Διακήρυξη του έργου.
17/10/2016 Καταγγελία εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος ΑΘΗΝΑ, με αλλαγή χρήσης σε γραφεία, καταστήματα και σταθμό Λεωφορείων (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)».
03/10/2016 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Μία πρόταση για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αιτιολόγηση».
03/10/2016 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Σχετικά με τις προτάσεις τού Δ.Σ του ΣΑΤΕ στην 2η επιτροπή του υπουργείου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αιτιολόγηση».
13/09/2016 Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ορισμένες σκέψεις σχετικά με το ενημερωτικό σημείωμα του κ.Σταμόπουλου για τον νόμο 4412/2016».
06/07/2016 Επιστολή του κ. Ι. Ζαχαρόπουλου με θέμα: «Ομιλία στο ΔΣ του ΣΑΤΕ της 22/6/2016».
10/06/2016 Επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου - Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΤΕ με θέμα: «Ανυπαρξία οικονομικών καταστάσεων/απολογισμών ΤΣΜΕΔΕ από 1/10/2008 και μετά!!!».
10/05/2016

Επιστολή του κ. Δημ. Κρούσκου εκπροσώπου της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «ΑΣΠ Κω - Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης κτιρίου μηχανοστασίου και περιβάλλοντος χώρου - Μελέτη Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου αντλιοστασίου με γερανογέφυρα».

07/04/2016

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ με θέμα: «Σχόλιο επί της αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ που παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στις 31/03/2016».

19/02/2016

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ με θέμα: «Σχόλιο επι του Σχέδιου Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων».

18/02/2016

Επιστολή του κ. Βασ. Λαμπρινίδη εκπροσώπου της ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Διαγωνισμός Οικονομικού Πανεπιστήμιου».

18/02/2016

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Eπί του πορίσματος της ομάδας εργασίας του Δ.Σ. για τον “αντικειμενικό” τρόπο διαπίστωσης των Υπερβολικά Χαμηλών Προσφορών: Δύο μέτρα και δύο σταθμά».

18/12/2015

Επιστολή του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Υπερβολικές εκπτώσεις : σκέψεις και προτάσεις».

03/09/2015

Επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ με θέμα: «Διαβούλευση (?) επί του σχεδίου Νόμου Σπίρτζη».

04/05/2015

Κοινή Επιστολή συμμετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ, ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, και ΣΤ.ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ στη διαβούλευση για τα τεύχη δημοπράτησης έργων ΕΕΛ με Μ-Κ.

23/03/2015

Σχόλιο του Δ/νοντα Συμβούλου της ΔΗΜΕΡ ΑΕ κ. Γ. Κυριακόπουλου πάνω σε άρθρο του Γ. Λιάλιου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

06/02/2015

Επιστολή του κ. Α. Ψάρρα εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Ένσταση προς τον ΟΣΕ ΑΕ κατά όρου της διακήρυξης» - Απάντηση της ΟΣΕ ΑΕ.

05/01/2015

Επιστολή του κ. Α. Ασκούνη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ σχετική με την από 31.12.2014 ανακοίνωση του ΣΑΤΕ.

04/04/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ Επιστολή του κ. Στ. Μανδηλαρά εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους Μ.Τ. ΑΤΕ με θέμα: «Θέματα του ΙΚΑ και πώς πρέπει να τα αντιμετωπιστούν».

27/03/2014

Επιστολή του κ. Δ. Μανδρούκα εκπροσώπου εταιρείας-μέλους ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, δεν μπορεί να είναι αντίθετοι με την ισχύουσα νομοθεσία».

07/01/2014

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου-εκπροσώπου ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου με θέμα: «Παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά τον διαγωνισμό του έργου «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» σε συνέχεια της Απάντησης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου σε σχετική Επιστολή του ΣΑΤΕ.

04/12/2013

Επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου - Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΣΑΤΕ με θέμα: «Καταγγελία για τον διαγωνισμό "Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης: Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης"».

04/12/2013

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Καταγγελία-Διαμαρτυρία του κ. Ι. Ζερβάκη εκπροσώπου επιχείρησης-μέλους ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΜΜ. με θέμα: «Η υπ' Αριθ. 3/12 Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. Βενιζέλειο».

23/10/2013

Επιστολή του κ. Δ. Μανδρούκα εκπροσώπου εταιρείας-μέλους ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Διενέργεια διαγωνισμών μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, απο τον ΟΣΚ ΑΕ».

22/07/2013 Επιστολή του κ. Δ. Μανδρούκα εκπροσώπου εταιρείας-μέλους ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ.
20/06/2013

Επιστολή του κ. Γ.Κυριακόπουλου-εκπροσώπου ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε. με θέμα: «Πολύ μεγάλο σφάλμα του Υπουργείου κατά την ψήφιση του Νόμου για την τροποποίηση των δεικτών βιωσιμότητας (Ν.4155/2013) - Κίνδυνος διαγραφής για πολλές εταιρείες».

10/06/2013

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Eπιστολή της ΔΗΜΕΡ ΑΕ σε συνέχεια Απάντησης του Δημάρχου Αλιάρτου με θέμα: «Διαγωνισμοί για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής των έργων "Δίκτυα Ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιέων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων" και "Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου» σε επιστολές του ΣΑΤΕ.

13/05/2013

Ανάκληση του διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου Δήμου Παιανίας» (μεικτό σύστημα) σε συνέχεια καταγγελίας της εταιρείας - μέλους ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ - Απόψεις Δήμου Παιανίας.

11/04/2013

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου-Mηχανολόγου Μηχανικού με θέμα: «Καταγγελία για τον διαγωνισμό «Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στον Δήμο Σαλαμίνας»».

11/04/2013

Κοινοποίηση καταγγελίας της εταιρείας - μέλους ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ προς την Προϊσταμένη Αρχή Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιανίας Αττικής.

13/03/2013

Επιστολή του κ. Δ. Κρούσκου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σχετική με την διακήρυξη του έργου: «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του γενικού νοσοκομείου Πτολεμαϊδας «Μποδοσάκειο».

04/03/2013

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου- Mηχανολόγου Μηχανικού με θέμα: «Επείγοντα θέματα διαφάνειας & διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού κατά τις δημοπρασίες».

30/10/2012

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου- Mηχανολόγου Μηχανικού με θέμα: «Διαφωνία για τη συμμετοχή του ΣΑΤΕ στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ».

08/10/2012

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας προς το ΔΣ του ΣΑΤΕ με θέμα: «Θέσεις του τμήματος πάνω στις προτάσεις του ΣΑΤΕ για τη λειτουργία του ΜΕΕΠ» .

02/10/2012 Επιστολή του κ. Στ. Κοκκίνη μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ με θέμα: «Αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ και εγγραφή στο ΕΒΕΑ».
25/06/2012

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ με θέμα: «Μικτό σύστημα - Απάντηση Δήμου Ήλιδας ».

28/05/2012

Επιστολή του κ. Στ. Μανδηλαρά εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους Μ.Τ. ΑΤΕ με θέμα: «Σχετικά με τον συνδυασμό συστημάτων δημοπράτησης».

22/05/2012

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ με θέμα: «Η κοροϊδία ξεχειλίζει σχετικά με τo μικτό σύστημα».

07/05/2012

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ με θέμα: «Υποχρέωση ή μη δημοσίευσης ισολογισμών έως την 30/06/2012».

17/04/2012

Κοινοποιήσεις ενστάσεων κατά της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Ύδρευση Οικισμού Κουρούτας" στο Δήμο Ίλιδας από την εταιρεία-μέλος ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ.

12/04/2012

Κοινοποίηση ένστασης-καταγγελίας κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κω από την εταιρεία-μέλος TRITON ACT AE.

26/03/2012

Επιστολή του κ. Α. Ασκούνη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ Δ.Τ."ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ" με θέμα: «Κατάργηση των απ'ευθείας αναθέσεων Δημοσίων Έργων από Περιφέρειες, Δήμους κλπ.».

29/02/2012

Επιστολή του κ. Π. Σίμη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους RESTORE ATE με θέμα: «Kαταγγελία για την υπερβολική - υποχρεωτική χρέωση της οικονομικής προσφοράς του έργου "Νέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου" που διακήρυξε η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στις 6/3/2012».

24/02/2012

Επιστολή του κ. Σπ. Κολοβού εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ με θέμα: «Διαγωνισμός της 17-1-2012 για το έργο: «Επέκταση-Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης» που διενήργησε η Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων» και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα: 1. Γνωμοδότηση της ΕΔ 2. Επιστολή της εταιρείας. (Βλέπε και καταχώρηση της 03/02/2012 με θέμα: «Καταγγελία είκοσι εργοληπτικών επιχειρήσεων»).

14/02/2012

Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά ως προς την διαδικασία παραλαβής των προσφορών και κατά την απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού για την αυθαίρετη παράταση του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού από την εταιρεία-μέλος Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

03/02/2012

Καταγγελία είκοσι εργοληπτικών επιχειρήσεων με θέμα: «Παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο "Επέκταση - Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης» όπως μας κοινοποιήθηκε από τον κ. Γ. Διόχνο εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ - Επισημαίνουμε σχετική Υπουργική Απόφαση για παρόμοιο ζήτημα. (Βλέπε και Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων)

19/12/2011

Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με θέμα: «Εξέταση της από 22/08/2011 προσφυγής (αριθµ. πρωτ.72253/15089/22-08-2011) της επαγγελµατικής οργάνωσης µε την επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΣΑΤΕ)», κατά της αριθµ.291/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας».

05/12/2011

Επιστολή του κ. Δ. Αρβανίτη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Παράτυπη διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: "Κατασκευή Γ' Κυττάρου ΧΥΤΑ" -Φορέας: ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ».

29/11/2011

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς την εταιρεία-μέλος ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Ακύρωση Διαγωνισμού για "Ειδικούς όρους"».

29/11/2011 Επιστολή του κ. Δ. Αρβανίτη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Ακύρωση Διαγωνισμού για "Ειδικούς όρους"».
25/11/2011

Επιστολή κ. Ελ. Βρέντα εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ με θέμα: «Παράνοµοι και Πρωτοφανείς ειδικοί όροι εµπειρίας, στους διαγωνισµούς των έργων: 1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ACROPOLE PALACE ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤ (ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ)» προϋπολογισµού 14.470.588,38 ευρώ 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ»προϋπολογισµού 6.800.000,00 ευρώ»».

21/11/2011

Επιστολή του κ. Ζ. Αθουσάκη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΜΑΖΑ ΑΤΕ με θέμα: «Διαπίστωση τιμών Πρακτικών Τιμαριθμικής 2ου και 3ου τριμήνου 2011».

21/10/2011

Επιστολή του κ. Ν. Νικολόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Θέσεις Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΤΕ που θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 21/10/2011».

21/10/2011

Απόψεις του κ. Κ. Μουτάφη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ για το σχέδιο νόμου περί Δημοσίων Έργων.

19/10/2011

Επιστολή του κ. Β. Βλασταρά εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ με θέμα: «Προτάσεις – σημειώσεις για το προτεινόμενο Νομοσχέδιο των Δημοσίων Έργων».

19/10/2011

Επιστολή της εταιρείας - μέλους ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ προς το Βήμα Μελών.

17/10/2011

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Απόψεις και Προτάσεις για το νέο «νομοσχέδιο» Δημοσίων Εργων».

17/10/2011

Επιστολή του κ. Ν. Καρανάσου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ σχετική με νέο Νομοσχέδιο Δημοσίων Έργων.

17/10/2011

Επιστολή του κ. Δ. Αρβανίτη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με θέμα: «Προτάσεις που αφορούν τα Δημόσια Έργα».

12/10/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΣΑΤΕ με θέμα: «Γενική Συνέλευση Σ.Α.Τ.Ε. στις 13/10/2011» .

03/10/2011 Πρόσκληση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
20/09/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας με θέμα: «Προτάσεις του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του ΣΑΤΕ ενόψει της γενικής συνέλευσης της 13ης Οκτωβρίου 2011».

06/09/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης έργων και κατάτμηση Τεχνικού Προγράμματος» - Σχετικές δημοσιεύσεις.

05/09/2011

Επιστολή του κ. Ελ. Βρέντα εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΧΑΛΚΕΥΣ ΑΤΕ με θέμα: «Καθυστέρηση χορήγησης τευχών δημοπράτησης, προμελετών κλπ στοιχείων για το έργο «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης»».

04/08/2011

Επιστολές του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας προς πολλαπλούς αποδέκτες με θέματα: «Ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων»», «Ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης»», «Ανάρτηση Αποφάσεων στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια»».

03/08/2011 Επιστολή του κ. Γ. Βλάχου Προέδρου του ΣΑΤΕ.
02/08/2011

Επιστολή του κ. Ελ. Βρέντα εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ με θέμα: «Για την αποκατάσταση της αλήθειας - Ακύρωση Διαγωνισμών Μουσείων - Καμία ενέργεια του ΣΑΤΕ νια την ακύρωση των διαγωνισμών Μουσείων και την έκδοση της Απόφασης 408/2011 τnς Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ».

28/07/2011

Επιστολή του κ. Στ. Κοκκίνη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε. με θέμα: «Έργο Περιφέρειας Λακωνίας».

26/07/2011 Επιστολή του κ. Κ. Μπιτούνη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ.
25/07/2011

Επιστολή του κ. Δ. Γεωργόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ με θέμα: «Μερικές παρατηρήσεις για το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή».

22/07/2011

Επιστολή (Ορθή Επανάληψη) του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Oρισμένες επισημάνσεις στα πλαίσια του διαλόγου για το σύστημα “Mελέτη- Κατασκευή”».

19/07/2011

Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ με θέμα: «Παρατηρήσεις επί του πορίσματος της ομάδας εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ για το σύστημα δημοπράτησης «Μελέτη – Κατασκευή»».

19/07/2011

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των καταναγκαστικών χρεώσεων που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις το μέλος μας ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ απέστειλε Επιστολή στην Υπηρεσία Δ15 (ΜΕΕΠ) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Aίτηση έγγραφης απάντησης για απαιτήσεις δημοσίευσης προσωρινού ισολογισμού».

18/07/2011

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με θέμα: «Απόψεις και προτάσεις για το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ σχετικά με το σύστημα δημοπράτησης “Mελέτη- Κατασκευή”».

18/07/2011

Επιστολή του κ. Στ. Κοκκίνη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε. με θέμα: «Κοινοποίηση συνημμένων επιστολών της εταιρείας μας για ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου & ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα».

18/07/2011 Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «1) Άμεση σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΕ 2) Η ενιαία οργάνωση είναι η μόνη λύση».
15/07/2011 Επιστολή του κ. Α. Ασκούνη-Π.Μ. Ε.Δ.Ε..
14/07/2011

Επιστολή του κ. Z. Αθουσάκη Αντιπροέδρου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Τα στοιχεία από την εισήγηση της Υπηρεσίας για το πρακτικό ΕΔΤ για το Α' Τριμ. 11».

11/07/2011

Επιστολή του κ. Z. Αθουσάκη Αντιπροέδρου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Ακόμη καθυστέρηση στην έκδοση συντελεστών τριμήνων του 2010. Τουλάχιστο μία (1) βδομάδα.»

06/07/2011

Επιστολή του κ. Ελ. Βρέντα εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ με θέμα: «Αναστολή διαδικασιών δημοπράτησης Έργων κατασκευής Μουσείων με απόφαση του ΣτΕ».

04/07/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας προς τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Κώστα Σπηλιόπουλο.

22/06/2011

Επιστολή του κ. Ελ. Βρέντα εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ με θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία της ενοποίησης των οργανώσεων ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕΔΕ – ΠΕΔΜΗΕΔΕ».

20/06/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας με πολλαπλούς αποδέκτες με θέμα: «Δηµοπρασίες έργων βιολογικού καθαρισµού Καλαβρύτων προϋπολογισµού 5.166.000,00€ και επέκταση βιολογικού Αιγίου προϋπολογισµού 12.000.000,00€ περίπου µε το “σύστηµα” µελέτη-κατασκευή».

20/06/2011

Επιστολή του κ. Z. Αθουσάκη Αντιπροέδρου του ΣΑΤΕ με θέμα: «Σχολιασμός συντελεστών Αναθεώρησης Τριμ. 1/10 - Πρόβλημα στην Αναθεώρηση των καλωδίων

09/06/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα: «Αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης έργων και κατάτμηση Τεχνικού Προγράμματος».

08/06/2011

Αίτηση του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ «Αχαϊκή Τεχνική Α.Ε.».

19/05/2011 Επιστολή του κ. Γ. Βλάχου Προέδρου του ΣΑΤΕ προς το Βήμα Μελών του ΣΑΤΕ.
19/05/2011

Αίτηση - Καταγγελία του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ «Αχαϊκή Τεχνική Α.Ε.» προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ.

19/05/2011

Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ «Αχαϊκή Τεχνική Α.Ε.»

18/05/2011

Επιστολή της «ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με θέμα: «Τελικό Σχέδιο Νόμου - Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων.»

13/05/2011

Επιστολή του κ. Γ. Βλάχου Προέδρου του ΣΑΤΕ προς τον κ. Στ. Παρασκευόπουλο. (Βλέπε σχετική Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου προς το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ).

12/05/2011

Επιστολή του κ. Α. Ασκούνη εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ.

11/05/2011

Ανοιχτή Επιστολή του κ. Στ. Παρασκευόπουλου εκπροσώπου της εταιρείας - μέλους ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ «Αχαϊκή Τεχνική Α.Ε.» προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. του ΣΑΤΕ.

19/04/2011

Κοινό Έγγραφο του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας, του ΣΠΕΔΕ Πάτρας και του ΣΠΕΔΕ Αιγιαλείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγίου με θέμα: «Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αιγιαλείας».

19/04/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

19/04/2011

Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ με θέμα: «Παράνομη και καταχρηστική απόφαση Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της 1ης Στρατιάς και κατακύρωση έργου».

13/04/2011 Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου-Μ.Μ.-Μέλους ΔΣ ΣΑΤΕ.
11/04/2011

Έγγραφο του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

07/04/2011

Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου που μας γνωστοποιήθηκαν από το Περιφερειακό Γραφείο ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας.

01/04/2011

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» με θέμα: «Πρωτοφανείς απαιτήσεις, παραβάσεις διαδικαστικών κανόνων περί εφαρμογής ειδικών όρων εμπειρίας, διογκωμένοι προϋπολογισμοί κλπ, στους διαγωνισμούς των έργων: «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης - Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγ. Νικολάου Κρήτης - Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων – Κατασκευή και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Νέου Μουσείου Πέλλας –Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης αρχαιολογικού χώρου Δελφών (Α΄φάση) κλπ ».

29/11/2010 Επιστολή του κ. Α. Ασκούνη - Π.Μ. Ε.Δ.Ε.
26/11/2010

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Απάντηση Αίτησης-Αναφοράς» σε απάντηση Επιστολής των κ.κ. Α. Γ. και Ν. Ασκούνη - Π.Μ. Ε.Δ.Ε..

23/11/2010

Επιστολή της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με θέμα: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τροποποίηση του Κώδικα Δημοσίων Έργων (ν.3669/2008).»

18/11/2010

Επιστολή των κ.κ. Α. Γ. και Ν. Ασκούνη - Π.Μ. Ε.Δ.Ε. και κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Απάντηση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

09/11/2010

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή 17 Εργοληπτικών Εταιριών προς τον ΟΣΚ με θέμα: «Αποχή λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης.» (Βλέπε και σχετική Επιστολή της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ).

04/11/2010

Επιστολή της «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» με θέμα: «Χρέη του Δημοσίου προς την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ από εκτελεσμένα και πιστοποιημένα Έργα

04/11/2010

Ενημερώνουμε ότι ο κ. Γ. Κυριακόπουλος, Μ.Μ. & Μέλος Δ.Σ. ΣΑΤΕ, γνωστοποίησε στον ΣΑΤΕ την υποψηφιότητά του ως Περιφερειακός Σύμβουλος του Βόρειου Τομέα Αττικής με τον συνδυασμό «Άρμα Πολιτών – Γιάννης Δημαράς».

03/11/2010

Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή της «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ» με θέμα: «Υποδομές Οδού Δελφών και παρακαμπτηρίων παραδοσιακού οικισμού Αράχωβας.»

26/10/2010 Επιστολή της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ».
21/10/2010 Επιστολή της «Ε.ΔΟ.Κ. ΑΕ».
11/10/2010

Γνωστοποίηση της υπ'αριθμ. 529/2009 ΔιαιτΕισΑΠ με θέμα: «Μη δυνατή η επανάληψη διαδικασίας για καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου της αρχαιότητας (δίκη φιλοσόφου Σωκράτη)» από τον κ. Γ. Κυριακόπουλο.

17/09/2010 Κοινοποιούμενη στον ΣΑΤΕ Επιστολή του κ. Δ. Παπανικολάου, ΠΜ-ΕΔΕ.
13/09/2010 Επιστολή της εταιρείας-μέλους «Ε.ΔΟ.Κ. ΑΕ».
08/09/2010 Ενημερωτικό σημείωμα του επιστημονικού μας συμβούλου κ. Δ. Τουλιάτου, με θέμα: «Παρατηρήσεις επί των δημοσιευθέντων κειμένων των Νομοσχεδίων.»
07/09/2010 Επιστολή της «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» με θέμα: «Σύστημα μελέτη-κατασκευή - Επείγουσα η κατάργηση για κτιριακά έργα.»
03/09/2010 Επιστολή του κ. Σ. Καρακίτσου μέλους του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας και Παραγωγής Δημοσίων Έργων (Α.Α.Δ.Ε.).»
31/08/2010 Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων με θέμα: «Συνεδρίαση ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ».
05/08/2010

Διαβιβαστικό Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με τα αναφερόμενα σε αυτό:
1. Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Ν.3669
περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και Συνοπτικό Πίνακα Βασικών Αλλαγών
2.
Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Ν.3316 περί Μελετών και Συνοπτικό Πίνακα Βασικών Αλλαγών
3.
Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής των Έργων και το Συνοπτικό Σημείωμα Βασικών Ρυθμίσεων για την Ανεξάρτητη Αρχή.

06/07/2010 Επιστολή της «ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕ» με θέμα: «Μεταφορά υλικών µε τράκτορα µε προσάρτηση καρότσας – Τροποποίηση Νοµοθεσίας.»
16/06/2010

Σκέψεις και προτάσεις για την «ατζέντα» θεμάτων που θα πρέπει να απασχολήσουν τη νέα Επιτροπή Παρακολούθησης και Βελτίωσης του συστήματος τιμολόγησης δημοσίων έργων του επιστημονικού μας συμβούλου κ. Δημ. Τουλιάτου- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

11/06/2010 Επιστολή της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» με θέμα: «Απόψεις του ΣΑΤΕ Θεσσαλίας για το Σύστημα ανάθεσης Δημοσίων Έργων.»
27/05/2010 Επιστολή του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Θεσσαλίας με θέμα: "Απόψεις για το νέο σύστημα ανάθεσης έργων".
19/04/2010

Άρθρο με θέμα: «Με 3 κριτήρια η επιλογή αναδόχων δημοσίων έργων»uro2day), όπως μας γνωστοποιήθηκε από τον κ. Γ.Κυριακόπουλο - Μ.Μ. - Μέλος ΔΣ ΣΑΤΕ.

16/04/2010 Επιστολή της εταιρείας-μέλους «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ».
31/03/2010 Επιστολή του κ. Γ. Κυριακόπουλου-Μ.Μ.-Μέλους ΔΣ ΣΑΤΕ.
30/03/2010

Επιστολή της "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ" με θέμα: «Απάντηση στο από 23-03-2010 άρθρο του Φώτη Κουτσαμπάρη «Σ.Μ.Α. Νέας Ευκαρπίας Μετ'εμποδίων ο διαγωνισμός για τα σκουπίδια» της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

19/03/2010

Επιστολή του κ. Στρ. Καπετανίδη-ΠΜ ΕΔΕ με θέμα: «Πριμ έγκαιρης και άρτιας ολοκλήρωσης του έργου.»

16/03/2010

Επιστολή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων.»

10/02/2010 Επιστολή του ΣΑΤΕ προς εταιρείες-μέλη με θέμα: «Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΣΑΤΕ».
09/02/2010

Επιστολή του κ. Β. Σταμ. Κουρκούτα- ΠΜ Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Αναθεώρηση του τρόπου ανάθεσης των έργων.»

05/02/2010 Επιστολή της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ».
05/02/2010 Επιστολή της «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
02/02/2010 Επιστολή του κ. Α. Ασκούνη - Ε.Δ.Ε..
01/02/2010 Επιστολή της «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δτ ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
28/01/2010 Επιστολή της «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ».
27/01/2010 Επιστολή της «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΕ» με θέμα: «Ομάδα εργασίας φορολογικών θεμάτων
27/01/2010 Επιστολή της «ΤΕΚ ΑΕ» με θέμα: «Παραδείγματα της πρότασης του ΣΕΔΕ Ν. Καρδίτσας
26/01/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
25/01/2010

Επιστολή της «ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ» με θέμα: «Πρόταση περί του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων

25/01/2010

Προτάσεις αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων του ΣΕΔΕ Ν. Καρδίτσας, όπως μας κοινοποιήθηκε από τον κ. Γ. Κυριακόπουλο.

25/01/2010 Επιστολή της «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ».
22/01/2010

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ για το Διεθνές Συνέδριο «Συντελεστές Επιτυχίας στη Διαχείριση Κατασκευής Τεχνικών Έργων» στο οποίο επισημαίνονται οι θέσεις του Γενικού Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Εργων κ. Σ. Λαμπρόπουλου και του Τομεάρχη Δημοσίων Εργων της Ν.Δ. κ. Μ. Χαλκίδη.

21/01/2010 Επιστολή της «ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΕ» με θέμα: «Προτάσεις για νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων
18/01/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
18/01/2010 Ψήφισμα συγκέντρωσης μελών του τοπικού τμήματος Δυτικής Ελλάδος ΣΑΤΕ.
12/01/2010

Επιστολή του κ. Ν. Καλτσά, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.-ΕΔΕ, Προέδρου ΣΕΔΕ Ν. Φθιώτιδας με θέμα: «Πρόταση για δημιουργία ενιαίου διαδυκτιακού φορέα δημοπράτησης μελετών και έργων» και οι σχετικές διευκρινίσεις.

12/01/2010

Επιστολή της «ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

12/01/2010

Επιστολή της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ».

12/01/2010

Επιστολή της «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ» με θέμα: «1) Προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις σε πραγματικά προβλήματα των Δημοσίων Έργων 2) Επιχειρούμενη νεκρανάσταση μαθηματικού τύπου για την ανάθεση των Δ.Ε. – απόλυτη διαφωνία μας.3) Παρατηρήσεις στο «1ο Πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΣΑΤΕ».»

07/01/2010

Επιστολή της "ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ" με θέμα: «1) Παρατηρήσεις στο 1ο πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του ΣΑΤΕ 2) Προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων έργων».

24/12/2009 Επιστολή του "κ.Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - απάντηση στον κ.ΑΣΚΟΥΝΗ".
24/12/2009

Επιστολή της "ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ" με θέμα: «Προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων».

23/12/2009

Επιστολή της "ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ" με θέμα: «1) Προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις σε πραγματικά προβλήματα των Δημοσίων Έργων 2) Επιχειρούμενη νεκρανάσταση μαθηματικού τύπου για την ανάθεση των Δ.Ε. – απόλυτη διαφωνία μας. 3) Παρατηρήσεις στο «1ο Πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΣΑΤΕ».»

23/12/2009 Επιστολή της "ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΟΕ" .
21/12/2009 Πόρισμα Ομάδας Εργασίας ΣΑΤΕ για το σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων.
18/12/2009

Κοινή Επιστολή των εταιριών-μελών "ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ", "ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΟΕ" και "ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ" με θέμα: «Προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις σε πραγματικά προβλήματα.»

15/12/2009 Επιστολή του κ. Σ. Μπελιμπασάκη, Πολιτικού Μηχανικού - ΕΔΕ, Μέλους Δ.Σ. ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: "Βασικές αρχές του νέου συστήματος ανάθεσης Δ.Έργων".
11/12/2009

Επιστολή της "ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ" με θέμα: «Προτάσεις για άμεσες παρεμβάσεις σε πραγματικά προβλήματα.»

10/12/2009

«Προσχέδιο Νόμου για την Ανάρτηση Αποφάσεων και Πράξεων Κυβερνητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων καθώς και Οργάνων Διοίκησης Φορέων στο Διαδίκτυο» - Δημόσια Διαβούλευση - Παρεμβάσεις του τεχνικού μας συμβούλου κ. Δ. Τουλιάτου.

04/12/2009

Επιστολή της "ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" με θέμα: «Απόψεις για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων.»

02/12/2009 Επιστολή της "ΕΔΟΚ ΑΕ".
01/12/2009

Επιστολή της "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ" με θέμα: «Προτάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων Έργων.»

30/11/2009

Επιστολή της "ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΒΤΕΕ" με θέμα: «Προτάσεις για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων έργων.»

30/11/2009 Επιστολή της "ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ" με θέμα: «Κριτική στην πρόταση του Σ. Σταμόπουλου».
30/11/2009

Επιστολή της "ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ" με θέμα: «Δημοπράτηση έργων με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου».

26/11/2009

Επιστολή της "ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ" με θέμα: «Προτάσεις για το σύστημα δημοπράτησης και κριτική σε δημοσιευθείσες προτάσεις».

26/11/2009

Επιστολή της "ARSIA ΑΤΕ" με θέμα: «Παράδειγμα - Πρόταση για σύστημα ανάθεσης έργων και λοιπές αλλαγές νόμου» και τα επισυναπτόμενα σε αυτή αρχεία, Συνημμένο 1 και Συνημμένο 2

26/11/2009 Δοκιμή της πρότασης του κ. Στ. Σταμόπουλου όπως δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας.
25/11/2009

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη της ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ για το Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων με θέμα: «2η Συνεδρίαση ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ για το Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων».

25/11/2009

Επιστολή της «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» με θέμα: «Βιβλία για το σύστημα ανάθεσης έργων» και τα αναφερόμενα σε αυτή αρχεία: EU Public Procurement Law, International Handbook of Public Procurement, Performance-based construction contractor prequalification , Contractor Prequalification Quality-Based Rating , An AHP Model for Construction Contractor Prequalification , The Many Faces of Corruption.

24/11/2009

Επιστολή της "ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ" με θέμα: «Βελτιώσεις στο σύστημα ανάθεσης έργων με συμπλήρωση τιμολογίων».

23/11/2009

Επιστολή της "ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ" με θέμα: «Προτάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων».

23/11/2009 Επιστολή της "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ" με θέμα: «Σκέψεις για τις διαδικασίες δημοπράτησης».
23/11/2009 Επιστολή της "ΑΤΕΓΑ - Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ATE" με θέμα: «Νέο σύστημα ανάθεσης».
23/11/2009

Επιστολή της "ARSIA ΑΤΕ" με θέμα: «Πρόταση για σύστημα ανάθεσης έργων και λοιπές αλλαγές νόμου».

23/11/2009

Επιστολή του νομικού συμβούλου μας κ. Στ. Σταμόπουλου με θέμα: «Διαδικασία ανάθεσης - Πρόταση: Σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης ανοικτού αναλυτικού τιμολογίου με μαθηματικό τύπο ανά προσφερόμενη τιμή». (Βλέπε και σχετική καταχώρηση 26/11/2009).

23/11/2009 Επιστολή του τεχνικού συμβούλου μας κ. Δ. Τουλιάτου με θέμα: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων»και τα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα.
19/11/2009

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη των ομάδων εργασίας με θέμα: «2η Συνεδρίαση ομάδας εργασίας ΣΑΤΕ».

13/11/2009

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τα μέλη των ομάδων εργασίας με θέμα: «Σύσταση ομάδων εργασίας ΣΑΤΕ».

13/11/2009

Επιστολή της «ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΤΕ» με θέμα: «Πρόταση για νέο σύστημα επιλογής αναδόχου» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο

12/11/2009

Επιστολή του κ. Κ. Μουτάφη, μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ, με θέμα: «Κριτήρια αξιολόγησης οικονομικών προσφορών - Περίπτωση Βουλγαρίας για έργα μέχρι 14 εκ. ευρώ.»

12/11/2009

Επιστολή του κ. Κ. Μουτάφη, μέλους του ΔΣ του ΣΑΤΕ, με θέμα «Σχέδιο πρότασης χρηματοδότησης τεχνικών έργων.»

10/11/2009 Επιστολή της «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» με θέμα: «Προώθηση του διαλόγου για το σύστημα ανάθεσης».
09/11/2009

Επιστολή της «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» με θέμα: «Σύστημα ανάθεσης έργων» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο (ορθή επανάληψη).

09/11/2009

Επιστολή της «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» με θέμα: «Σχολιασμός απόψεων μελών για το σύστημα ανάθεσης έργων.»

06/11/2009 Επιστολή της «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» με θέμα: «Πρόταση προς ΣΑΤΕ.»
05/11/2009

Επιστολή της «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» με θέμα: «Πρόταση για βελτίωση διαδικασίας δημοπράτησης έργων».

05/11/2009

Επιστολή της «ΔΗΜ-ΕΡ ΑΕ» με θέμα: «Νέο σύστημα ανάθεσης» και το συνημμένο σε αυτή αρχείο

26/10/2009  

Επιστολή τoυ ΣΑΤΕ προς τις εταιρείες-μέλη του με θέμα: «Σύσταση ομάδων εργασίας ΣΑΤΕ - Ενότητα "Βήμα Μελών" στην ιστοσελίδα www.sate.gr»

created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english