Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σύνολο Εγγραφών: 6
1. Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία: Οδηγία Ε.Ε. Ημερομηνία: 5/12/1995 Αριθμός: 63
Πρωτόκολλο: ΟΔΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ  
 Αρχείο .pdf: 1995ΕΕ-63
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 21804
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/11/1995 Αριθμός: ΠΟΛ 1302
Πρωτόκολλο: 1134126/3048/0012  
 Αρχείο .pdf: 1995ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1302
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4732
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών.
 
3. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 13/11/1995 Αριθμός: 50
Πρωτόκολλο: Δ17γ/06/81/Φ.Ν.380  
 Αρχείο .pdf: 1995ΥΠΕΧΩΔΕ-50
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4431
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων για τα δημόσια έργα.
 
4. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 27/10/1995 Αριθμός: ΠΟΛ 1272
Πρωτόκολλο: 1120858/5411/1755/0014  
 Αρχείο .pdf: 1995ΥΠΟΙΚ-ΠΟΛ 1272
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4579
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προϋποθέσεις εξόφλησης πιστοποιουμένων λογαριασμών Δημοσίων Εργων.
 
5. Υπ. Υποδομών,Μεταφορών &Δικτύων / Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 9/10/1995 Αριθμός: 43
Πρωτόκολλο:   
 Αρχείο .pdf: 1995ΥΠΕΧΩΔΕ-43
Συνημμένα: Εκτεταμένα σχόλια, περίληψη, συσχέτιση με άλλες εγκυκλιους, κλπ…
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 4488
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.
 
6. Υπ. Υγείας και Πρόνοιας
Κατηγορία: Νόμος Ημερομηνία: 6/9/1995 Αριθμός: ΦΕΚ185Α
Πρωτόκολλο: Ν. 2335/1995  
 Αρχείο .pdf: 1995ΥΠΥΓ-ΦΕΚ185Α
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 22300
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english