Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - MIRTEC01-30-
001637CER11.5112200995


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΤΕ – Νομοθεσία (Νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, κ.λ.π)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
1995199619971998199920002001200220032004200520062007
2008200920102011201220132014201520162017201820192020
2021202220232024
Μπορείτε να αναζητήσετε χρονολογικά Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, Κοινοτικές Οδηγίες και λοιπά θεσμικά κείμενα που σχετίζονται με την άσκηση εργοληπτικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σε όλα τα κείμενα παρατίθεται συνοπτική περίληψη για την διευκόλυνση της αναζήτησής σας. Όταν εντοπίσετε το κείμενο που αναζητάτε έχετε τη δυνατότητα download σε αρχείο .pdf. 
Σελίδες:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
Σύνολο Εγγραφών: 851
1. Υπ. Ανάπτυξης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5838Β
Πρωτόκολλο: 148786 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΑΝ-ΦΕΚ5838Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36112
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης, με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 
2. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: Ε2213
Πρωτόκολλο: Ε.2213  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2213
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36102
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των άρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α'242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας.
 
3. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5836Β
Πρωτόκολλο: 149392 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5836Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36103
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
 
4. Υπ. Εργασίας και Κοινων. Ασφάλισης
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5861Β
Πρωτόκολλο: 52725/1990  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΕΡΓΑΣ-ΦΕΚ5861Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36104
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39278/1823/2018 υπουργικής απόφασης «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας» (Β’ 3001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 59730/2576/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 4762).
 
5. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5862Β
Πρωτόκολλο: Α. 1300  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5862Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36106
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει.
 
6. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5865Β
Πρωτόκολλο: Α. 1301  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5865Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36105
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 
7. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5900Β
Πρωτόκολλο: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5900Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36117
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021.
 
8. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: 
Πρωτόκολλο: Ο ΔΕΦΚΦ 1147173 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-36094
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36094
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 158 του ν.4759/2020(ΦΕΚ 245 Α' ) με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”
 
9. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5892Β
Πρωτόκολλο: 54462/1611  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5892Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36115
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β΄2274).
 
10. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5838Β
Πρωτόκολλο: 148779 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5838Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36111
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, σε πληγέντες από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 
11. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 31/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5855Β
Πρωτόκολλο: Α. 1289  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5855Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36116
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών.
 
12. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5791Β
Πρωτόκολλο: Δ1α/Γ.Π.οικ. 83978  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5791Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36097
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 5486)» (Β' 5509).
 
13. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2020 Αριθμός: Ε2212
Πρωτόκολλο: Ε2212  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2212
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36095
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 3 μέρους Α΄ του ν. 4728/2020 περί αναστολής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», των άρθρων 2 και 5 μέρους Α΄ περί αφορολογήτου και ακατάσχετου των πάσης φύσεως ενισχύσεων που καταβάλλονται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες.
 
14. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Υπουργική Απόφαση Ημερομηνία: 30/12/2020 Αριθμός: ΦΕΚ5825Β
Πρωτόκολλο: 148348 ΕΞ 2020  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-ΦΕΚ5825Β
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36099
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
 
15. Υπ. Οικονομικών
Κατηγορία: Εγκύκλιος Ημερομηνία: 30/12/2020 Αριθμός: Ε2211
Πρωτόκολλο: Ε2211  
 Αρχείο .pdf: 2020ΥΠΟΙΚ-Ε2211
Συνημμένα: 
Αρ-Πρωτ-ΣΑΤΕ: 36096
ΘΕΜΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4764/2020 (A΄ 256/23.12.2020)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2020.
 
created by Optimedia
Στείλτε τη σελίδα σ' ένα φίλο Εκτύπωση της σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα english